Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” та ВЕГО “Мама-86” підготували матеріал “Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС: моніторинг зобов’язань в рамках Порядку денного асоціації Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного Партнерства за 2012 рік”

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” та ВЕГО “Мама-86” підготували матеріал “Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС: моніторинг зобов’язань в рамках Порядку денного асоціації Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного Партнерства за 2012 рік”. Видання опубліковано за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Для оцінки виконання Порядку денного асоціації Україна-ЄС було вибрано 16 моніторингових питань:
1) виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки;
2) розробка й імплементація українського законодавства, стратегій і планів у сфері охорони довкілля, зокрема щодо оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, доступу до інформації щодо довкілля й участі громадськості;
3) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про стійкі органічні забруднювачі (Стокгольмська конвенція);
4) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція);
5) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції щодо співробітництва в охороні та сталому використанню ріки Дунай;
6) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;
7) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Кіотського протоколу до Конвенції ООН про зміну клімату;
8) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про охорону біологічного різноманіття;
9) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про захист і використання транскордонних річок і міжнародних озер;
10) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті;
11) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Віденської конвенції про охорону озонового шару;
12) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані;
13) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про охорону дикої флори й фауни та природних середовищ існування в Європі;
14) розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до Конвенції про збереження міграційних видів диких тварин;
15) запровадження Кіотського протоколу через діалог у межах спільної Робочої групи Україна-ЄС;
16) виконання Бухарестської конвенції та протоколів до неї, спільна робота зі сторонами конвенції для забезпечення приєднання Європейського Співтовариства до документу.

Також до оцінки було включено два питання, що стосуються імплементації Дорожньої карти Східного Партнерства у сфері охорони довкілля:
– адаптація екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (двосторонній вимір Дорожньої карти);
– багатосторонній вимір Дорожньої карти Східного Партнерства (довкілля).

Контакти:
Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
(032) 24 222 84
office@rac.org.ua

***

Європейська програма Міжнародного фонду “Відродження” сприяє європейській інтеграції України через поєднання зовнішних вимог Європейського Союзу, які випливають із підписаних міжнародних домовленостей, з підтримкою їх відстоювання та просування з боку українського громадянського суспільства, громадських організацій, які працюють заради утвердження європейських цінностей відкритого суспільства в Україні.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: