Стратегія Міжнародного фонду “Відродження” на 2024 рік

Пройшло два роки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, і кінця війни поки що не видно. Україна продовжує вести екзистенційну боротьбу за своє виживання як вільна демократична європейська держава і водночас прагне проводити фундаментальні реформи, які уможливлять її вступ до Європейського Союзу.

Міжнародний фонд “Відродження” бачить свою роль у тому, щоб допомогти Україні утвердитися як стійкій демократії на засадах верховенства права, уможливити правосуддя та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні російською федерацією в Україні та за її межами, забезпечити зміцнення світового порядку, заснованого на правилах, і дати потужну відсіч глобальним силам авторитаризму.

У виконанні цієї стратегії Фонд поєднуватиме свої можливості як національної фундації – суб’єкта українського громадянського суспільства та широкі зв’язки, ресурси та потенціал Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society Foundations) як глобальної мережі.

Ця стратегія на 2024 рік має 5 пріоритетних напрямків:

1. Підтримка стійкості демократії в Україні;

2. Просування правосуддя та відповідальності за злочини війни

3. Сприяння людиноцентричному відновленню, підтримка ветеранів війни та переміщених осіб

4. Підтримка вступу України до ЄС

5. Посилення глобальної присутності України

Пріоритет 1: Підтримка стійкості демократії в Україні

Мета: Посилити суспільний запит на демократичне врядування та практики в умовах війни, що триває. Захищати та зміцнювати відкрите суспільство, дієвців демократії та громадянську участь. Сприяти створенню міжсекторальних альянсів навколо демократичних цінностей і свобод та сприяти зусиллям, спрямованим на розбудову довіри та згуртованості в українському суспільстві, зокрема, пропонуючи демократичні рішення для людей, які найбільше постраждали від війни, включно з тими, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Тривала російська війна в Україні несе серйозні ризики для стійкості української демократії. Чим довше триває війна і чим більше українське суспільство стикається з щоденною небезпекою та невпевненістю у підтримці ключовими західними партнерами, тим більше українські дієвці можуть вдаватись до рішень з нульовою сумою, які погано узгоджуються з демократичною практикою. Все це здатне збільшити стратегічні ризики для України та її партнерів. Серйозно травмоване суспільство стає закритішим і схильним віддавати перевагу безпеці над демократичним врядуванням і свободами. У внутрішню політику повертаються поляризаційні впливи.

Фонд відповідатиме на ці виклики, розбудовуючи соціальний капітал та голоси суб’єктів відкритого суспільства та демократії, зміцнюючи демократичні інституції та допомагаючи спрямувати реформи врядування, освіти, децентралізації у правильне русло, підтримати інклюзивні політичні процеси. Ми підтримуватимемо консолідацію правозахисних та громадських ініціатив, спільнот та міжсекторальних партнерств волонтерів, правозахисників, науковців, культурних діячів, незалежних медіа, демократичних активістів та інвесторів соціального впливу шляхом

(1) розбудови горизонтальних мереж спільних дій та адвокації;

(2) посилення легітимних голосів незалежних інституцій, аналізу політики, незалежному вираженню поглядів та комунікації для мобілізації ключових зацікавлених сторін навколо продемократичних ідей та співпраці;

(3) підтримка врядування на основі громадської участі та підзвітності на всіх рівнях, розширення можливостей лідерів громадянського суспільства, особливо, коли демократичні практики перебувають під загрозою;

Пріоритет 2: Просування правосуддя та відповідальності за злочини війни

Мета: Посилити роль правозахисних інституцій у реагуванні на дефіцит правосуддя, що є ключовим ризиком для стабільності та демократичного розвитку України, шляхом підтримки розвитку всеохоплюючої інфраструктури судової підзвітності та механізму правосуддя в Україні щодо злочинів агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних під час війни росії проти України. Це включає підтримку національних та міжнародних мереж для документування міжнародних злочинів та адвокацію на міжнародних майданчиках проти безкарності злочинців і за справедливі засоби правового захисту для жертв.

Фонд виступатиме організатором та фасилітатором процесу правосуддя та підзвітності, поєднуючи заради співпраці Уряд та громадянське суспільство, залучаючи відповідну міжнародну експертизу, допомагаючи закласти основи майбутньої політики, що відповідатиме стандартам прав людини. Ми будемо розвивати національну відповідальність за механізми правосуддя перехідного періоду, доступ до правосуддя та національну пам’ять про війну. Ми продовжимо розбудовувати українську спроможність у питаннях кримінальних проваджень, санкцій, репарацій, допомагатимемо створити координаційний механізм для засобів правового захисту, орієнтованих на жертв, підтримуватимемо створення спільного фонду для конфіскованих активів, які будуть перенаправлені на відновлення України, а також на репарації та компенсації жертвам російських воєнних злочинів.

Фонд також працюватиме з громадянським суспільством та ключовими державними інституціями над розробкою механізмів повернення викрадених українських дітей, незаконно затриманих та депортованих цивільних осіб, а також звільнення українських військовополонених. Фонд також співпрацюватиме з партнерами в національних та іноземних юрисдикціях з метою посилення відповідальності за злочини проти довкілля, а також підтримуватиме підготовку та адвокацію подань проти осіб, причетних до злочинів проти культурної спадщини.

Пріоритет 3: Сприяння людиноцентричному відновленню, підтримка ветеранів війни та переміщених осіб

Мета: Посилити роль держави та громадянського суспільства у розробці та впровадженні інклюзивних і підзвітних реформ економічної та соціальної політики, необхідних для інклюзивної реконструкції, відновлення та реінтеграції. Ці зусилля повинні створювати та просувати масштабовані рішення та моделі реінтеграції та відновлення, які сприяють соціальній згуртованості та економічній стійкості під час війни, а також просувати цілісний підхід до забезпечення сприятливого середовища для реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни.

Фонд просуватиме підхід, який ставить людину в центр і робить її ключовим бенефіціаром процесу відновлення та модернізації. Людиноцентричне відновлення – це шлях до зміцнення економічної стійкості, зниження рівня бідності, реінтеграції ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, а також розширення прав і можливостей національних дієвців демократії через інституційне відновлення, особливо на деокупованих територіях і в громадах, що зазнали значних руйнувань унаслідок війни. Тому «Відродження» інвестуватиме в людський капітал через розвиток навичок, конструктивну громадську участь у розробці та впровадженні масштабних рішень для відновлення, зміцнення місцевих та національних інституцій, а також забезпечення громадського контролю для подолання корупції та відновлення довіри. Ми сприятимемо інклюзивності, рівності, різноманітності, безпеці людини, місцевому лідерству та спроможності долати травми та руйнування, спричинені війною. Ми підтримуватимемо незалежну експертизу та політичну адвокацію, сприятимемо підзвітності через доступ до інформації, публічні консультації, інтеграцію антикорупційних механізмів у процес відновлення та управління.

Фонд сприятиме створенню цілісної системи інтеграції ветеранів, сімей загиблих, військовополонених, переміщених осіб та інших жертв війни в програми з покращення соціальної згуртованості, посилення агентів змін, розвитку мереж підтримки. Фонд допомагатиме вирішити питання інтеграції людей з інвалідністю та важкими психічними травмами шляхом просування реформи управління реабілітацією, розробки реабілітаційних програм, сприяння деінституціалізації та підтримці життя в громаді.

Комплексна відповідь Фонду на кризу у сфері безпеки людини та психічного здоров’я буде спрямована на вдосконалення державної політики та її реалізації з метою запобігання конфліктам, криміналізації та радикалізації ветеранів війни та ВПО шляхом покращення управління конфліктами та медіації. Ми допоможемо розробити та пілотувати ефективну монетизацію пільг, а також розробити нові підходи до надання соціальних послуг, які б відповідали потребам ветеранів та інших постраждалих від війни людей і надавали їм можливість брати участь у забезпеченні роботи системи. Ми будемо підтримувати розвиток інклюзивної міграційної політики та недискримінаційної трудової політики, а також виступати за механізми підзвітності та компенсації за шкоду, завдану навколишньому середовищу. Фонд, спільно з Фундаціями Відкритого Суспільства, працюватиме у сферах боргової стійкості України, фінансування реконструкції та адвокації правових механізмів залучення заморожених російських активів до роботи на відновлення.

Пріоритет 4: Підтримка вступу України до ЄС

Мета: Адвокація політики та програм ЄС, що сприяють вступу України до Союзу. Посилити спроможність України адвокатувати вступ до ЄС та займати ефективну позицію на переговорах про вступ. Використовувати процес вступу до ЄС для зміцнення демократії та реформ у сфері верховенства права всередині України. Співпрацювати з громадянським суспільством інших країн-кандидатів на вступ до ЄС та ЄС для нарощування впливу.

З початком переговорів про вступ до ЄС, які створюють вікно можливостей, Фонд вбачає можливість для посилення внеску громадянського суспільства у впровадження проєвропейських демократичних реформ та наближення до стандартів ЄС у сфері належного врядування, верховенства права, економічної справедливості та екологічної сталості.

Інтеграція України до ЄС також є питанням національних та загальноєвропейських політичних, економічних та безпекових інтересів. Ми зосередимося як на необхідних внутрішніх реформах, так і на проактивній адвокації в європейських інституціях і, зокрема, в країнах-членах ЄС з метою посилення підтримки України, зокрема через спрощення доступу до єдиного ринку ЄС, лібералізацію торгівлі відповідно до Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, енергетичну інтеграцію, цифрову трансформацію, кліматичні зміни та “зелений” перехід, а також в інших сферах. Ми також працюватимемо з партнерами в ЄС над протидією загрозам безпеці з боку авторитарних режимів. Ми плануємо посилювати вплив на євроінтеграційні процеси завдяки співпраці з Фундаціями Відкритого Суспільства, партнерськими фондами та громадянським суспільством у Молдові, Грузії, на Західних Балканах та в Центральній Європі для підтримки цієї хвилі розширення ЄС.

Пріоритет 5: Посилення глобальної присутності України

Мета: Допомогти Україні посилити свій вплив на міжнародній арені та сприяти налагодженню конструктивних контактів між лідерами думок з України, країнами Європи та Північної Америки, а також семи незахідних країн (Мексика, Бразилія, Кенія, Південна Африка, Індія, Індонезія та Об’єднані Арабські Емірати) шляхом інформування та формування української урядової та публічної дипломатії, сприяння академічному, політичному та культурному партнерству між українськими установами та їхніми міжнародними партнерами.

Фонд підтримуватиме високу прихильність в США, ЄС до перемоги України, сприятиме кращому розумінню України, її позиції та інтересів у семи незахідних країнах. Ми підтримуватимемо професійні, дипломатичні та інтелектуальні мережі для розширення кола друзів та союзників України, розвиватимемо когорту вітчизняних експертів та інституцій, які розуміються на незахідних регіонах, а також сприятимемо культурній дипломатії та інтелектуальній співпраці, щоб дати можливість українцям доносити власну позицію. Ми продовжимо діалог щодо посилення санкційного режиму, забезпечення відповідальності за воєнні злочини та узгодження спільних позицій з ключових питань у міжнародних інституціях та у двосторонній політиці. Спільно з Фундаціями Відкритого Суспільства, ми прагнемо досягти значного успіху в цих зусиллях проти набагато сильнішої російської дипломатичної машини, оскільки наша відповідь буде асиметричною, гнучкою та середньостроковою.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: