Call for proposals “Assisting in the preparation and start of negotiations on Ukraine’s accession to the EU”

CONTEST GOAL:

to strengthen the role, capacity, involvement, and practical contribution of civil society in the integration of Ukraine with the EU, preparation for negotiations on Ukraine's accession to the EU, dialogue and cooperation with EU member states.

Announcement of the results of the contest:

16.12.2023

Deadline for submission of proposals:

16.11.2023

Completion date of the contest:

16.11.2023

Program:

Europe and the World

Результати конкурсу будуть оголошені не раніше 20 грудня 2023 року.

Програма «Європа і світ» у рамках проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс, спрямований на посилення ролі, спроможність, залучення та практичного внеску громадянського суспільства у інтеграцію України з ЄС, підготовку до переговорів про вступ України у ЄС, діалог та співпрацю з країнами-членами ЄС.

Наприкінці цього року країни-члени ЄС розглядатимуть питання про відкриття переговорів про вступ України. Передумовою є виконання Україною 7 рекомендацій, сформульованих ЄС у зв’язку з наданням Україні статусу країни-кандидата у червні минулого року. Ці рекомендації сфокусовані на окремих питаннях судової реформи, антикорупційної політики, прав людини. Але майбутні переговори про вступ стосуватимуться значно ширшого спектру тем – загалом, 34 сфер політик і права ЄС. Основною частиною переговорів буде аналіз прогресу України у наближенні її законодавства та практики його застосування у цих 34 сферах («главах», або «розділах») до вимог членства у ЄС. Хоча багато де Україна вже просунулася у цьому наближенні завдяки виконанню Угоди про асоціацію з ЄС, проте для вступу у ЄС обсяг завдань стає значно більшим, а отже, цей процес триватиме щонайменше кілька років (навіть без урахування впливу війни).

Очікуючи на майбутнє політичне рішення, обидві сторони вже готуються до початку переговорів. Зокрема, уряд України і Європейська Комісія аналізують стан відповідності українського законодавства праву ЄС для виявлення розбіжностей і прогалин, які необхідно буде усунути у процесі вступу України до ЄС. Навесні 2022 року уряд України надав відповіді на ґрунтовний опитувальник Єврокомісії щодо національної політики та законодавства за всіма 34 главами. На цій основі у червні 2022 року Єврокомісія видала свій звіт з оцінкою відповідності України базовим критеріям членства у ЄС, а у лютому 2023 року – детальніший звіт з оцінкою відповідності законодавства України праву ЄС за всіма главами потенційних переговорів про вступ. У листопаді цього року очікується новий масштабний звіт з оцінкою Єврокомісії щодо України за всіма 34 главами. Паралельно, уряд України розпочав «селф-скрінінг», на основі якого планує розробити Національну програму наближення законодавства до актів права ЄС, яка має бути виконана протягом переговорів про вступ.

ЄС надає уряду України безпрецедентний рівень централізованої допомоги (макрофінансової, військової, гуманітарної, технічної), для підтримки національної стійкості у відповідь на агресію РФ. Також ЄС відкрив багато можливостей, якими можуть самостійно скористатися українські фізичні та юридичні особи. Крім широко відомого зняття обмежень на рух товарів, послуг, людей з Україною (тобто фактичної інтеграції у спільний ринок ЄС), це також відкриття додаткових можливостей участі України у внутрішніх бюджетних програмах ЄС. Фактично, це можливість отримання фінансування коштами ЄС проєктів з України на рівні з іншими країнами-членами та країнами-кандидатами. Втім, обсяг підтримки тут не є гарантованим: він залежить саме від активності та спроможності українців подавати релевантні і конкурентні проєкти.

Величезним є також рівень симпатії та практичної підтримки України не лише від національних політиків та урядів, але й від звичайних небайдужих громадян, приватних компаній, муніципалітетів, регіональних влад країн-членів ЄС. Втім, українцям слід наполегливо працювати над тим, щоб ці емоційні пориви інституціоналізувати у тривалі та стабільні партнерства з країнами-членами ЄС на різних рівнях. У першу чергу це стосується відносин з країнами-сусідами, з низкою з яких останнім часом з’явились політичні тертя (щодо торгівлі або щодо національних меншин), а у деяких з них стають популярнішими гасла зменшення підтримки України. У деяких країнах нарощують вплив голоси стейкхолдерів (зокрема, з аграрного сектору), які відчувають загрозу власним інтересам через майбутній вступ України – і з кон’юнктурних міркувань ці голоси нерідко політизуються.  Зважаючи на це, необхідно зберегти суспільну підтримку та розвивати тривалі партнерства з країнами-членами ЄС – зокрема, аби убезпечити шлях України до ЄС від блокування з політичних мотивів (як це відбувалось з деякими іншими країнами-кандидатами у ЄС).

Мільйони українців виїхали до країн ЄС, рятуючись від війни. Це величезний виклик для України, але також і додатковий ресурс для мобілізації міжнародної підтримки – аби допомогти їй перемогти, відновитися, модернізуватися і вступити до ЄС. Тому тут також існує потреба системної співпраці, мережування та координації з організаціями та неформальними групами «старої» і «нової» діаспор, а також іноземних активістів-симпатиків, які бажають підтримувати зв’язки та допомагати Україні. 

Мета конкурсу: посилити роль, спроможність, залучення та практичний внесок громадянського суспільства у інтеграцію України з ЄС, підготовку до переговорів про вступ України у ЄС, діалог та співпрацю з країнами-членами ЄС.

Учасники конкурсу: громадські організації, аналітичні центри, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети:

 • Підготовка до переговорів про вступ України до ЄС по конкретних переговорних главах, сприяння виробленню позицій української сторони у переговорах про вступ (експертні рекомендації сторонам, діалог стейкхолдерів, публічні обговорення), у т.ч. довиконання відповідних зобов’язань за Угодою про асоціацію, виконання нової Національної програми наближення законодавства);
 • Обмін досвідом з іншими країнами-кандидатами у ЄС щодо переговорного процесу про вступ;
 • Громадський діалог з країнами-членами, особливо сусідніми та/або тими, де впливові стейкхолдери можуть чинити спротив вступу України до ЄС;
 • Зміцнення порозуміння та солідарності, практичної співпраці (зокрема, на рівні громад та регіонів) та тривалих партнерств з країнами-членами ЄС (зокрема, сусідніми);
 • Зростання обізнаності і використання можливостей участі у програмах ЄС (зокрема, на місцевому та регіональному рівнях);
 • Підтримка зв’язку і залучення середовищ українських активістів у країнах ЄС до підтримки України.

Можлива діяльність:

 • Аналіз стану відповідності національної політики, законодавства, інституцій з вимогами ЄС, співставлення з урядовими планами та оцінками Єврокомісії, аналіз позицій та діалог стейкхолдерів, вироблення рекомендацій для Національної програми наближення законодавства до актів права ЄС, аналіз потенційного впливу вступу України на внутрішні політики ЄС, вироблення рекомендацій щодо потенційних домовленостей та ін. експертний супровід секторального діалогу / переговорів між Україною і ЄС;
 • Організація інклюзивного публічного діалогу з питань вступу України в ЄС за участі українських стейкхолдерів (слухань, консультацій, круглих столів, стратегічних сесій тощо);
 • Організація міжнародного діалогу з питань вступу України в ЄС, зокрема, приїзду іноземних делегацій в Україну, знайомства та діалогів громадських активістів, експертів аналітичних центрів, голів громад, митців, журналістів, інфлюенсерів, інших лідерів громадської думки; вироблення іншомовного контенту та комунікація з аудиторіями (сусідніх) країн-членів ЄС;
 • Аналіз можливостей участі, підтримка та супровід українських учасників у конкретних програмах ЄС, допомога органам влади та місцевого самоврядування в організації ефективної участі України у цих програмах, поширення інформації та кращих практик серед потенційної цільової аудиторії відповідних програм в Україні, допомога потенційним українським аплікантам;
 • Координація, мережування, допомога у проведенні заходів, підготовці та поширенні інформації, налагодженні партнерств та ін. допомога організованим та неформальним групам (про)українських активістів за кордоном у самоорганізації та розвитку діяльності на підтримку України. 

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 10 місяців. Орієнтовний термін початку реалізації проєктів – 1 лютого 2024 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетам конкурсу;
 • Логічна побудова проєкту: чіткий тематичний фокус діяльності, реалістичний план дій; рівень залучення стейкхолдерів та іноземних партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності;
 • Ефективність діяльності: очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії / на досягнення позитивних змін; наявність об’єктивних індикаторів успішності; сталість результатів;
 • Компетентність апліканта: попередній досвід та знання теми, залучення кваліфікованих експертів, обізнаність із ключовими релеватними документами (у т.ч. посилання на них в описі проєкту), обізнаність із стейкхолдерами та особливостями цільових аудиторій, легітимність у сприйнятті партнерів та цільових аудиторій;
 • Врахування принципів рівності і недискримінації у планованій проєктній діяльності;
 • Обгрунтованість бюджету проєкту, у т.ч. з точки зору «витрати – результати».

Загальний бюджет конкурсу – 20 000 000 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 800 000 – 1 000 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 1 150 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 16 листопада 2023 року (15:00 за київським часом).

Результати конкурсу будуть оголошені не раніше 20 грудня 2023 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 16 листопада 2023 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею гуманітарної допомоги та/або військового обладнання; 
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» (2023-2024 роки).

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу: консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проєктних пропозицій надаються лише в електронному режимі.. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 14 листопада 2023 р. на електронні адреси shulga@irf.ua та kvashuk@irf.ua.

Контакти

Дмитро Шульга, директор програми “Європа і світ” МФ “Відродження”, shulga@irf.ua

Ольга Квашук, менеджерка програми “Європа і світ” МФ “Відродження”, kvashuk@irf.ua

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: