Конкурс “Посилення стійкості та спроможності організацій, що опікуються питаннями ВПО”

МЕТА КОНКУРСУ:

посилити стійкість і ефективність громадських та волонтерських об’єднань, які працюють задля адаптації та інтеграції ВПО у громади, а також посилити їх спроможність до мережування, допомогти згуртованості та підвищити видимість

Оголошення результатів конкурсу:

31.05.2023

Кінцевий термін подання пропозицій:

15.05.2023

Дата завершення конкурсу:

15.05.2023

Програма:

Громадянська стійкість

У 2023 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення». Метою цього проєкту є посилення внеску громадянського суспільства у стійкість, відновлення та інтеграцію України до ЄС. 

Міжнародний Фонд «Відродження» є Рамковим партнером Європейського Союзу в Україні з грудня 2019 року. Наступним кроком у співпраці є оголошення конкурсу «Посилення стійкості та спроможності організацій, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб».

На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Чимало з них виїжджали на декілька тижнів, а тепер не відомо коли саме та чи буде змога повернуться до своєї домівки. І якщо на початку повномасштабного вторгнення серед основних запитів було забезпечення речами першої потреби та дахом над головою, то зараз люди все більше намагаються інтегруватись на нових місцях, побудувати своє життя у громадах, що їх прийняли. Тому все частіше чуємо про такі потреби внутрішньо переміщених українців як забезпечення гідних умов для проживання, доступ до ринку праці, освітніх послуг, посилення своєї видимості в громадах, можливість впливати на рішення в громаді тощо.  

Варто враховувати, що ресурс влади стає все меншим, як на місцевому, так і на обласному рівні бюджети скорочуються. Тому спільнота ВПО все частіше скеровується до громадських та волонтерських об’єднань, які своєю чергою, дійсно, стали великою підтримкою та опорою з перших хвилин війни. Зокрема завдяки своїй спроможності швидко реагувати на запити, ефективно вибудовувати підходи до роботи та взаємодії із ВПО та приймаючими громадами, обізнаності або інтегрованості в місцевий контекст, гнучкості в реагуванні. Вони також часто є основним голосом ВПО на рівні як громади, так і регіону чи країни, і всі ці місяці були сфокусовані на вирішенні проблем цільової аудиторії, та на сьогодні абсолютно виправдано також потребують посилення своєї дієздатності та подальшого розвитку. Саме на підтримку таких громадських ініціатив спрямований цей конкурс.

Мета конкурсу: посилити стійкість і ефективність громадських та волонтерських об’єднань, які працюють задля адаптації та інтеграції ВПО у громади, а також посилити їх спроможність до мережування, допомогти згуртованості та підвищити видимість.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, та благодійні організації, які мають досвід практичної та системної роботи із ВПО. 

Вітаються заявки від організацій, що були релоковані із прифронтових чи тимчасово окупованих територій, та яким вдається об’єднувати  та будувати навколо себе осередки із представників своїх громад / міст, підтримувати людей, підсилюючи їх спроможність у питаннях захисту своїх прав та інтересів як ВПО.

Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України. Зауважте, що підтримка може бути надана лише тим організаціям, що здійснюють діяльність на територіях/у громадах, що знаходяться під контролем органів державної влади України. 

Передбачається, що за підтримки проєктів будуть реалізовані ініціативи, що включатимуть:

 • збереження інституційної сталості організацій та об’єднань, підтримка системної та зосередженої роботи команд;
 • сприяння мережуванню та розбудові партнерств (включає обмін досвідом, поширення практик) як інструмент допомоги ВПО та посилення голосу один одного в процесі прийняття рішень;
 • створення майданчиків для публічних обговорень (пропозиції кращих рішень, активація інформаційного обміну, залучення через свої неформальні канали комунікації ВПО, питання залучення ресурсів, можливого безпечного повернення до покинутого місця проживання та подальшої реінтеграції тощо);
 • також проєкти можуть включати компоненти щодо згуртування та кращої інтеграції ВПО до життя в територіальних громадах, де вони мешкають наразі та планують залишатися протягом тривалого часу; консолідації їх зусиль щодо можливості прийняття рішень на місцевому рівні, в тому числі через підтримку підготовки та реалізації ініціатив ВПО, інноваційних та креативних заходів; розробка конкретних стратегій та програм інтеграцій ВПО; розробка та реалізація ініціатив і кампаній, спрямованих на зниження напруги в приймаючих громадах тощо.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть учасницький підхід (залучення представників ВПО до обговорень та прийняття рішень тощо), а також демонструватимуть підтверджені широкі партнерства (залучення до реалізації інших профільних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування).

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • змістовна відповідність проєктної пропозиції меті і пріоритетам конкурсу;
 • наявність досвіду реалізації схожих проєктів (проєкти, націлені на підтримку ВПО);
 • якісний попередній аналіз проблем та потреб цільових груп, з якими організація працюватиме в рамках проєкту;
 • реалістичність проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів та реалістичність їх досягнення завдяки проєктній діяльності;
 • наявність об’єктивних індикаторів моніторингу та оцінки ефективності проєктної діяльності;
 • наявність комунікаційної складової в проєкті, спроможність поширити інформацію про його результати на широкі кола громадськості;
 • відповідність бюджету заявленій діяльності, обґрунтованість.

Обсяги фінансування та терміни виконання проєктів 

Загальний бюджет конкурсу – 5 580 000 грн.

Оптимальний розмір гранту  – 400 000 – 500 000 грн.

Максимальний строк реалізації проєкту – 6 місяців.

Очікується, що буде підтримано до 12 організацій із можливістю розпочати діяльність у середині червня 2023 року.

Порядок подання проєктних пропозицій

Проєктні пропозиції, оформлені згідно з (аплікаційною формою з додатками), слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом “Електронний конкурс“. Проєктні пропозиції, надіслані в інший спосіб, не розглядатимуться.

Кінцевий термін подання пропозицій – 15 травня 2023 року (до 17:00 за київським часом).

Проєктні пропозиції, що надійдуть після цього терміну, не розглядатимуться.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться до 31 травня 2023 року.

У разі необхідності уточнення деталей проєктної заявки представники програми “Громадянська стійкість” можуть звертатися до аплікантів на будь-якому етапі розгляду заявки за адресою електронної пошти, з якої надійшов проєкт або вказаної в аплікаційній формі як контактна.

Зауваги до бюджету проєкту

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • спрямовані на інституційну та операційну підтримку учасників конкурсу, в тому числі забезпечення їх сталого функціонування, мережування із партнерами;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • поїздками за кордон;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною або релігійною діяльністю чи пропагандою;
 • діяльністю, що веде до будь-якої форми дискримінації або порушення прав людини;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг); 
 • надання гуманітарної чи іншої допомоги ВПО та іншим категоріям населення.

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» (2023-2024 роки).

Отримувачі грантів можуть бути запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту.

Подані на конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.

Індивідуальні консультації та поради щодо змістовного наповнення проєктних пропозицій не надаються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено публічно та електронною поштою.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови у підтримці проєктної пропозиції не повідомляються.

Контакти

Вікторія Стократюк, менеджерка програми “Громадянська стійкість” МФ “Відродження”, stokratyuk@irf.ua

Зверніть увагу: консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проєктних пропозицій надаються лише в електронному режимі.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: