Конкурс «Посилення соціально-економічної стійкості і самозарадності ромських громад»

МЕТА КОНКУРСУ:

Розбудова соціально-економічної стійкості і самозарадності ромських громад через розвиток їх потенціалу та покращення умов, усунення бар’єрів і розширення можливостей для зайнятості.

Оголошення результатів конкурсу:

28.05.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

07.05.2021

Дата завершення конкурсу:

07.05.2021

Програма:

Ромська програма

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс «Посилення соціально-економічної стійкості і самозарадності ромських громад».

Як показують результати дослідження з мапування зайнятості в ромських громадах (на матеріалі Волинської, Донецької, Закарпатської, Луганської, Одеської, Харківської, Черкаської областей)[1], близько 80% ромських домогосподарств перебувають в умовах низького або дуже низького рівня достатку. При цьому лише один з чотирьох респондентів-ромів (27%) стверджує, що його основний рід занять – регулярна, хоч і переважно не високооплачувана робота (17% з них є робітниками). Основними джерелами доходів решти домогосподарств є випадкові підробітки (29%), дохід від здачі вторинної сировини (23%), дохід від продажу ягід, грибів, горіхів (21%) тощо – малоприбуткові та нестійкі сфери неформальної економіки, по яким суттєво вдарила пандемія COVID19, обмеживши можливості для заробітку – і соціальні виплати (47%).

Така ситуація, яка сигналізує низьку соціально-економічну опірність цієї групи населення та її вразливість в умовах суттєвих соціальних трансформацій, спричинених природніми або антропогенними факторами, має численні причини. Зокрема формуванню стійкості заважають структурні перепони, як-от історично поширена на ринку праці та інших сферах дискримінація, що поглиблює соціальне виключення і маргіналізацію; брак ефективних державних політик соціальної підтримки та розвитку потенціалу ромських громад або, часом, їхня контрпродуктивність, що підриває довіру в громадах до органів влади і програм, які пропонуються; брак сталих зв’язків та залучення соціально відповідального бізнесу тощо. З іншого боку перепоною до формування стійкості є низький рівень освіти та можливостей у доступі до неї, брак професійної підготовки та здатності гнучко реагувати на нові тренди на ринку праці, низький рівень обізнаності в ромських громадах про наявні можливості.

Втім, попри ці бар’єри роми активно шукають роботу або можливості для реалізації через самозайнятість або підприємництво. Так, кожен п’ятий (20%) ром працездатного віку з числа незайнятого ромського населення на цей момент шукає роботу і готовий приступити до неї впродовж 2 тижнів, як показує вищезазначене дослідження. Але для підтримки цього прагнення та досягнення видимого і сталого прогресу у сфері розвитку економічних можливостей ромських громад, зокрема через працевлаштування та розвиток підприємництва, потрібна допомога, що ґрунтуватиметься на інтегрованому, мультидисциплінарному підході та моделях, які враховуватимуть історичні корені проблеми, адресуватимуть комплекс сучасних викликів та сприятимуть ширшій соціальній інклюзії (інтеграції). Адже зайнятість є не тільки джерелом доходу, що визначає матеріальне благополуччя, але й сприяє розвитку соціального капіталу, визначає спектр адаптаційних і соціалізаційних моделей людини в громаді, відносини між соціальними групами та рівень суспільної злагоди.

Провідну роль у дизайнуванні, відпрацюванні та адвокатуванні таких інтегрованих моделей відіграють громадські організації, зокрема завдяки своїй спроможності таргетовано працювати з ромськими громадами на основі партиципативного підходу, обізнаності та інтегрованості в місцевий контексті, гнучкості в реагуванні тощо. Саме на підтримку таких громадських ініціатив спрямований цей конкурс.

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

*Більше про проєкт EU4USociety – тут.

Мета конкурсу:
Розбудова соціально-економічної стійкості і самозарадності ромських громад через розвиток їх потенціалу та покращення умов, усунення бар’єрів і розширення можливостей для зайнятості.

Пріоритети конкурсу

 • Розробка та реалізація ініціатив і кампаній, спрямованих на зниження рівня антициганізму та дискримінації щодо ромів на ринку праці;
 • Побудова ефективної взаємодії між ромськими громадськими організаціями і громадами та органами місцевого самоврядування, державними центрами зайнятості, рекрутинговими агенціями і роботодавцями, розвиток посередництва і фасилітації в питаннях зайнятості та доступу до економічних ресурсів;
 • Адвокація соціальної відповідальності бізнесу та залучення такого бізнесу до підтримки ромських громад, зокрема через створення інклюзивних робочих просторів та запровадження програм підтримки в питаннях працевлаштування ромів;
 • Дизайн і реалізація ініціатив з до- або перекваліфікації, робітничого навчання та розвитку фінансової грамотності і актуальних компетентностей в ромських громадах, а також програм супроводу в працевлаштуванні та на робочому місці;
 • Розвиток спроможності та покращення умов для існуючих підприємницьких ініціатив, зокрема соціального підприємництва, у ромських громадах;
 • Управоспроможнення ромів або ромських колективів, особливо зайнятих сезонно або у неформальних сферах економіки, щодо захисту власних трудових прав.

Бюджет конкурсу

Загальний бюджет конкурсу – 4 850 000 грн.

Мінімальний розмір гранту – 300 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 500 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 400 000 – 450 000 грн.

Максимальний строк реалізації проєкту – 1 рік.

Учасники конкурсу:
Громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пропозиції, подані прибутковими організаціями, політичними партіями або релігійними громадами, до участі в конкурсі не приймаються.

Критерії відбору переможців конкурсу

 • змістовна відповідність проєктної пропозиції меті і пріоритетам конкурсу;
 • якісний попередній аналіз проблеми (актуальної зайнятості, потреб ромських громад і перешкод для них на ринку праці);
 • інноваційний та інтегрований підхід до реалізації ідей проєкту;
 • реалістичність проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів та реалістичність їх досягнення завдяки проєктній діяльності;
 • наявність об’єктивних індикаторів моніторингу та оцінки ефективності проєктної діяльності;
 • сталість результатів проєкту та відновлюваність проєктної діяльності в цілому;
 • інституційна спроможність організації (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи у рамках конкурсних пріоритетів, наявність необхідного персоналу та матеріальних ресурсів);
 • наявність комунікаційної складової в проєкті, спроможність поширити інформацію про його результати на широкі кола громадськості;
 • відповідність бюджету заявленій діяльності, обґрунтованість.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть партиципативний підхід (залучення представників ромських громад, зокрема бенефіціарів проєкту до його планування, прийняття рішень тощо), а також демонструватимуть підтверджені широкі партнерства (залучення до реалізації інших профільних організацій, органів влади та місцевого самоврядування).

Порядок подання проєктних пропозицій

Проєктні пропозиції, оформлені згідно з (аплікаційною формою з додатками), слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом Електронний конкурс”. Проєктні пропозиції, надіслані в інший спосіб, не розглядатимуться.

Кінцевий термін подання пропозицій 7 травня 2021 р., до 23:59 (за київським часом). Проєктні пропозиції, що надійдуть після цього терміну, не розглядатимуться.

Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.

У разі необхідності уточнення деталей проєктної заявки представники Ромської програми можуть звертатися до аплікантів на будь-якому етапі розгляду заявки за адресою електронної пошти, з якої надійшов проєкт або вказаної в аплікаційній формі як контактна.

ВАЖЛИВО!

 • Подані на конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.
 • Індивідуальні консультації та поради щодо змістовного наповнення проєктних пропозицій не надаються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причини відмови у підтримці проєктної пропозиції не повідомляються.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться 28 травня 2021 р.

Зауваги до бюджету проєкту

 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • поїздками за кордон;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною або релігійною діяльністю чи пропагандою;
  • діяльністю, що веде до будь-якої форми дискримінації або порушення прав людини;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

ВАЖЛИВО!

Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та поданою проєктною пропозицією на даний конкурс.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проєкту тощо).

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше, ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проєктів

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проєктів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety».

Контакти

Сергій Пономарьов, директор Ромської програми МФ «Відродження», ponomaryov@irf.ua

Вікторія Стократюк, менеджер Ромської програми МФ «Відродження», stokratyuk@irf.ua

Зверніть увагу: консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проєктних пропозицій надаються лише в електронному режимі (не телефоном). У разі виникнення відповідних запитань, звертайтеся до зазначених вище контактних осіб або за адресою – roma@irf.ua, вказавши у темі листа «Запитання щодо конкурсу», а у тілі – своє ім’я й прізвище, а також організацію, яку ви представляєте.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: