Конкурс “Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів”

Оголошення результатів конкурсу:

11.03.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

17.02.2020

Дата завершення конкурсу:

17.02.2020

Програма:

Демократична практика

Міжнародний фонд “Відродження” впроваджує “Ініціативу з розвитку аналітичних центрів” (далі – Ініціатива) з 2014 року в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Метою Ініціативи є сприяння розвитку публічної політики в Україні, покращення якості та практик прийняття управлінських рішень через підвищення ролі та рівня довіри до аналітичних центрів через зміцнення їхнього інституційного потенціалу та впровадження кращих практик діяльності аналітичних центрів.

Завдання Ініціативи:

• надання фінансової, експертної та організаційної підтримки задля розвитку інституційно спроможних та ефективних недержавних аналітичних центрів, здатних продукувати якісні дослідження та рекомендації;

• підвищення ролі, публічності та рівня довіри до недержавних аналітичних центрів в процесі вироблення та реалізації публічної політики;

• посилення взаємодії між аналітичними центрами та іншими організаціями громадянського суспільства у виробленні та адвокації пропозицій щодо ключових реформ;

• сприяння мережуванню та поширенню інформації про кращі практики діяльності аналітичних центрів;

• співпраця з іншими донорами, які підтримують діяльність аналітичних центрів та здійснення реформ в Україні.

Конкурс “Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів” спрямований на:

• підтримку та розвиток організаційної спроможності дослідницьких структурних підрозділів університетів;

• інтеграцію аналітичних організацій, які працюють при університетах, у структуру університету;

• розвиток та популяризацію моделі університетських аналітичних центрів;

• підвищення якості аналітичних матеріалів та / або посилення ефективності зовнішньої комунікації університетських аналітичних центрів;

• налагодження співпраці між неурядовими аналітичними центрами та дослідницькими організаціями, які діють при вищих навчальних закладах.

До участі в конкурсі запрошуються:

• державні та приватні університети, структурними підрозділами яких є університетські аналітичні центри;

• неурядові позапартійні організації, які працюють при університетах, здійснюють дослідження, навчання аналізу політик та / або адвокацію в одній або кількох сфері / сферах та взаємодіють з органами влади та місцевого самоврядування у розробці, впровадженні та оцінці публічної політики та планують протягом найближчого року інтегруватися у структурний підрозділ університету.

Важливо! Аналітичні центри політичних партій та рухів, державні дослідницькі інститути, індивідуальні консультанти не можуть бути учасниками цього конкурсу.

Відбір організацій відбудеться у 2 етапи:

1-й етап: відбір заявок на відповідність технічним критеріям та оцінка анкет учасників конкурсу. На цьому етапі потрібно заповнити анкету учасника Ініціативи та надати підтверджуючі документи (перелік документів зазначено в анкеті учасника Ініціативи).

2-й етап: Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму на отримання гранту, пройти організаційну оцінку та аудит фінансової діяльності структурного підрозділу.

Рішення про підтримку / відхилення проектної пропозиції кожної з організацій-аплікантів приймає незалежна Конкурсна комісія.

Рішення про підтримку чи відхилення проектної пропозиції буде базуватися на висновках про:

• наявність бачення розвитку університетського аналітичного центру;

• якість проектної пропозиції та її відповідність потребам розвитку організаціїапліканта;

• результати інституційної оцінки та аналіз фінансових політик та практики структурного підрозділу;

• аналіз бюджету проекту.

Очікуються, що гранти будуть надані на період: травень 2020 року – жовтень 2021. Максимальна сума гранту: 80 000 дол. США.

Просимо звернути увагу на витрати, які можуть бути профінансовані в межах інституційного гранту:

• Покриття заробітної платні основного персоналу (не більше 40%): керівника, заступника керівника, аналітика (-ів), офісменеджера/адміністратора, бухгалтера, фінансового менеджера, менеджера з комунікації, спеціаліста із управління персоналом, спеціаліста з організаційного розвитку, спеціаліста із залучення фінансування. Просимо зауважити, що з усіма постійними працівниками організації має бути укладений трудовий договір відповідно до Кодексу законів про працю України мінімум на термін виконання інституційного гранту.

Професійні послуги (не більше 10%): перекладацькі, редакторські, юридичні послуги, послуги із візуалізації та організаційного розвитку (наприклад, тренінги, розробка процедур, розробка фандрейзингового плану, посібника з управління персоналом, розробка / вдосконалення процедур з управління організацією). Аналітики організації, комунікаційні та проектні менеджери, бухгалтери, заступники керівника організації не можуть бути ФОПами.

Навчання та членство в міжнародних організаціях (не більше 15%): участь у тренінгах та конференціях, оплата курсів (курси з вивчення іноземних мов, аналізу даних тощо), логістичні витрати на проведення навчальних заходів (наприклад, оренда приміщення, витрати на каву-паузу), членські внески у міжнародних організаціях та участь в заходах / зборах цих міжнародних організацій.

Матеріально-технічне забезпечення (не більше 10%): придбання та оренда офісної техніки, витратні матеріали для офісної техніки, ремонт офісної техніки, оренда офісу, комунальні послуги, витратні матеріали на утримання офісу, витрати на комунікацію, канцелярські витрати.

Забезпечення виконання стратегії організації (не більше 14%): peer review (зовнішнє рецензування), передплата баз даних та аналітичних видань, проведення досліджень, передбачених стратегією організації.

Зовнішня комунікація (не більше 10%): розробка / вдосконалення / переклад сайту, витрати на хостинг та доменне ім’я сайту, макетування та друк річного звіту, брендинг, медіамоніторинг.

Банківські послуги (не більше 1%).

Зауважуємо, що перерозподіл фінансування між статтями можливий в межах 5% від бюджету проекту, окрім, статей Оплата праці та Матеріальнотехнічне забезпечення.

Зверніть увагу: МФ “Відродження” окремо фінансує таку діяльність (не з коштів інституційних грантів):

• щорічний фінансовий аудит;

• щонайменше одне спільне дослідження на запит партнерського органу влади чи органу місцевого самоврядування;

• щорічний семінар із оглядом новацій у законодавстві, що регулює діяльність аналітичних центрів, та консультаціями щодо підготовки до фінансового аудиту;

• навчальну програму із підвищення рівня аналітичної, комунікаційної та організаційної спроможностей (відповідно до навчальних потреб грантерів);

• стажування аналітика та керівника організації на базі іноземного аналітичного центру.

Важливо! Лише організації-заявники, відібрані в межах 1-го етапу, організації будуть запрошені до 2-го етапу Конкурсу.

1-й етап відбору:

Оцінка організацій на відповідність технічним критеріям Ініціативи

Учасники конкурсу мають відповідати таким критеріям:

1. Якщо заявка подається від державного або приватного вищого навчального закладу, який має у структурі аналітичний центр:

• мати визначені напрямки роботи структурного підрозділу;

• мати досвід аналітичної роботи;

• мати бажання розвивати та посилювати аналітичні центри (структурний підрозділ університету);

• наявність у стратегічному плані організації напрямків діяльності, які збігаються із тематичними пріоритетами Посольства Швеції в Україні та Міжнародного фонду “Відродження”, буде додатковою перевагою при розгляді заявок.

2. Якщо заявка подається від неурядової безпартійної організації, яка працює при університеті, організація має бути юридичною особою, офіційно зареєстрованою відповідно до українського законодавства як громадська організація, громадська спілка чи благодійна організація та мати код неприбутковості.

Зверніть увагу: Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним організаціям і приватним (фізичним) особам.

3. Організація може підтвердити свою співпрацю та зв’язок із університетом (договір чи Меморандум про співпрацю) та продемонструвати намір інтегруватися в структуру університету.

4. Організація має затверджену місію та визначені напрямки діяльності.

5. Організація щорічно оприлюднює річні звіти про свою діяльність

6. Організація має досвід аналітичної роботи та може його підтвердити аналітичними публікаціями та виконаними проектами.

7. В організації існує система операційного та фінансового менеджменту.

8. Наявність у стратегічному плані організації напрямків діяльності, які збігаються із тематичними пріоритетами Посольства Швеції в Україні та Міжнародного фонду “Відродження”, буде додатковою перевагою при розгляді заявок.

Очікується, що за період гранту університетський аналітичний центр виконає такі завдання:

• Визначить напрямки роботи та розробить стратегічний план. Стратегічний план має бути інтегрованим із загальним планом / стратегією університету, у центру має бути чітке бачення, які послуги він надає, які аналітичні матеріали готує; розуміння, звідки буде отримувати фінансування.

• Сформує основну команду (керівник, принаймні два аналітики та бухгалтер (як правило, працівник університету), та незалежні керівні органи).

• Розробить та затвердить правила взаємодії із університетом (фінансовогосподарська та змістовна взаємодія).

• Підготує мінімум один аналітичний продукт.

• У випадку, якщо організація не є структурним підрозділом університету, за період гранту вона інтегрується у структуру університету.

Просимо заповнити анкету організації-учасника 1-го етапу конкурсу “Інституційний розвиток університетських аналітичних центрів”

та Меморандум / угоду, що підтверджує співпрацю з вищим навчальним закладом, при якому діє аналітичний центр (у випадку, якщо заявку подає НУО, а не університет) не пізніше 23:59 17 лютого 2020 року. Заявки надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Результати розгляду анкет будуть повідомлені окремим листом до 11 березня 2020 року.

Контактні особи від Ініціативи: Софія Голота, менеджер Ініціативи, golota@irf.ua

Просимо звернути увагу:
• Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються
• Телефонні консультації щодо оформлення анкети не надаються.
• У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, пишіть електронні листи за адресою golota@irf.ua Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає
• Причини відмови в підтримці заявки не повідомляються

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: