Конкурс «Цифрова інтеграція до ЄС»

МЕТА КОНКУРСУ:

посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у впровадженні європейських норм, підходів та практик регулювання цифрового розвитку в Україні, на виконання Угоди про асоціацію з ЄС та у рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС

Оголошення результатів конкурсу:

01.11.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

15.09.2021

Дата завершення конкурсу:

15.09.2021

Програма:

Європа і світ

Починаючи із Стратегії створення єдиного цифрового ринку 2015 року, ЄС послідовно розробляє та впроваджує європейські стандарти регулювання цифрового розвитку. Ці європейські правові норми спрямовані на пошук оптимальної моделі балансування безпрецедентних можливостей, що їх відкривають нові технології, з пов’язаними викликами для цінностей відкритого демократичного суспільства. Результати досліджень вказують, що інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС (далі – ЄЦР) є взаємовигідною для обох сторін.

Український уряд визначив інтеграцію України до ЄЦР ЄС одним із головних пріоритетів секторальної інтеграції з ЄС. Угода про асоціацію (Доповнення XVII-3) вже передбачає перспективу взаємного надання режиму внутрішнього ринку у секторі телекомунікаційних послуг, за умови виконання Україною свого «домашнього завдання» гармонізації законодавства з правом ЄС. Український уряд (Мінцифра) розробив більш комплексну «Дорожню карту інтеграції України до ЄЦР». ЄС визначає цифровий розвиток як пріоритетний напрямок для підтримки серед нових пріоритетів Східного партнерства до 2025 року.

Використання нових цифрових технологій та актуальність інтеграції у цифровій сфері ще більше зросли в умовах світової пандемії COVID-19, вимушеного соціального дистанціювання та обмежень подорожей між Україною і ЄС.

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Цей конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив з просування гармонізації українського законодавства з правом ЄС та інтеграції України до ЄС у цифровій сфері.

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у впровадженні європейських норм, підходів та практик регулювання цифрового розвитку в Україні, на виконання Угоди про асоціацію з ЄС та у рамках інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку та громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів та аудіо-візуальної продукції, організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій тощо щодо виконання (оновленого) Доповнення XVII-3 Угоди про асоціацію та інших пріоритетів інтеграції України до ЄЦР, зокрема, за такими напрямками:

 • Моніторинг та адвокація гармонізації національного законодавства з Кодексом Електронних Комунікацій ЄС, зокрема, у частині статусу та повноважень регулятора ринку телекомунікаційних послуг;
 • Громадська та експертна підтримка просування до укладення угоди з ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг, що забезпечить фізичним та юридичним особам Сторін взаємне визнання їхніх цифрових підписів;
 • Моніторинг та адвокація гармонізації національного законодавства з актуальними правовими актами ЄС щодо регулювання електронної торгівлі;
 • Аналіз пропозицій законодавчого регулювання ЄС щодо розвитку технологій штучного інтелекту та публічна дискусія з зацікавленими сторонами для пошуків оптимальних шляхів гармонізації підходів до регулювання розвитку штучного інтелекту в Україні;
 • Просування європейських норм та практик інформаційної безпеки в Інтернет-просторі, зокрема, прозорості політичної реклами в соціальних мережах, реагування на загрози використання цифрових технологій для втручання у політичні процеси та громадську думку;
 • Експертна допомога органам влади у впровадженні гармонізованого з ЄС інструменту моніторингу / вимірювання досягнення показників цифрової трансформації (DESI – Індекс Цифрової Економіки та Суспільства у ЄС).

Перед підготовкою проектної пропозиції, будь ласка, ознайомтесь зі списком проєктів, які наразі виконуються з початку 2021 в межах пепереднього конкурсу на дану тему.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліката з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 11 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – листопад 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших профільних організацій, розвиток міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 15 вересня 2021  року, 14:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 1 листопада 2021  

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000-600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 000 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс” та ознайомившись з інструкцією користувача. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety» протягом 2020-2023 років.
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи:

Ольга Квашук, менеджерка Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координаторка Європейської програми, romanova@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: