Конкурс проектів з подолання соціальної ізоляції ромського населення

Ромська програмна ініціатива та програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження» оголошують спільний конкурс.

«Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві  громади і протидії дискримінації ромського населення»

Роми залишаються дискримінованою національною меншиною в Україні за етнічною та соціальною ознаками. Причинами упереджень щодо ромів і наявних обмежень в реалізації ними громадянських прав часто є їхня сегрегація – проживання в компактних і стихійних поселеннях у різних регіонах України, а також традиційні особливості внутрішнього соціального устрою ромських громад.

Серед причин такого стану речей правозахисники і громадські активісти також відзначають відсутність стійкого діалогу між самими ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, місцевою владою та органами правопорядку. Це стає особливо відчутно в умовах реформи децентралізації (наприклад, у сфері освіти та медицини). Через недостатній рівень інклюзії ромів у соціально-економічне життя громад їхні потреби не є пріоритетними для органів місцевого самоврядування. Відтак це призводить до продовження ізоляції ромів у місцевій громаді. Одним з соціально небезпечних наслідків цього для цілого українського суспільства є прояви насильства по відношенню до них.

Спільно з ромськими активістами, освіченою ромською молоддю, іншими громадськими активістами та представниками органів місцевого самоврядування Міжнародний фонд «Відродження» наполегливо шукає підходи до вирішення зазначених проблем. З 2012 року Фонд надає підтримку Центрам правової інформації у ромських громадах. За цей період такі Центри були створені у Закарпатті (у 4 громадах), в Черкаській області (у 2 громадах), в Одеській області (у 2 громадах), а також у Чернігові, Харкові, Житомирі та Дніпрі. Завдяки роботі ромської освіченої молоді Центри правової інформації отримали довіру місцевих жителів. Тисячам ромам-клієнтам центрів, а також місцевим жителям інших національностей, надано допомогу в оформленні ідентифікаційних документів та соціальних виплат, налагоджено взаємодію з місцевою владою щодо вирішення питань покращення інфраструктури компактних поселень, покращено комунікацію жителів  з правоохоронними органами тощо.

Сьогодні сервісні функції таких Центрів відкривають нові можливості для посилення правової роботи в громадах. Це – виявлення та мобілізація активних членів ромських громад, їх навчання взаємодіяти з органами влади задля попередження конфліктів на міжетнічному грунті, оцінки нагальних потреб громади у вирішенні правових питань, забезпечення взаємодії ромської громади з органами місцевої влади тощо.

З метою реалізації цих завдань оголошується конкурс проектів, спрямованих на подолання соціальної ізоляції ромського населення; залучення ромів до процесів самоврядування у місцевих громадах через механізми посилення правових можливостей ромського населення.

 Пріоритети конкурсу:

 • надання первинної правової допомоги, розробка й використання різних форм взаємодії місцевих органів влади з ромським населенням, які б враховували специфіку ромських громад (у проектній пропозиції необхідно аргументувати в чому полягає специфіка потреб цільової групи й вибір підходів роботи з нею);
 • виявлення активних членів ромських громад, які мають потенціал до лідерства, навчання їх сучасним формам громадської активності;
 • оцінка потреб громади (інфраструктура поселень, соціальний захист родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформаційно-просвітницька робота на правову тематику з різними групами, наприклад, ромські жінки, діти;
 • посилення представлення інтересів ромів у місцевих громадах та їх участі у процесах прийняття рішень через сприяння самоорганізації ромського населення, розробку і просування місцевих політик інклюзії ромів;
 • вирішення протягом терміну реалізації проектів конкретних правових проблем, пов’язаних із оформленням права власності на землю, інфрастуктурних питань, що потребують юридичного супроводу й комунікації з органами місцевого самоврядування (зокрема, доступ до води, газопостачання, роботи комунальних служб тощо); 
 • налагодження взаємодії між ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, органами місцевого самоврядування, місцевою поліцією задля підтримки правопорядку та посилення відчуття безпеки, попередження конфліктів у громадах тощо.

Учасники конкурсу: зареєстровані неприбуткові та благодійні організації, громадські об’єднання, які представляють ромські громади,працюють або планують працювати в їхніх інтересах згідно зазначених цілей конкурсу

Зверніть увагу!

 • Фонд не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам або приватним (фізичним) особам.
 • Перевага надається проектам, які передбачають співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також покривають декілька заявлених пріоритетів конкурсу.
 • Діяльність в межах проектної пропозиції має включати реалізацію, щонайменше, 2 пріоритетів, серед яких обов’язковою є надання первинної правової допомоги.

Порядок подання проектних пропозицій

 • Додатки до проектної пропозиції мають включати:
  • лист про співробітництво/підтримку від місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальних за вирішення проблем, релевантним тим, які стосуються ромських громад;
  • резюме осіб, залучених до виконання проекту, із описом досвіду, який відповідає сфері проектної діяльності;
  • копія свідоцтва про реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
  • Додатки подаються у форматах .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції, які не були зареєстровані на сайті МФВ до 17:00 (за київським часом) 1 вересня 2017 року, не розглядатимуться.
 • Проектні пропозиції, надіслані в інший спосіб, окрім зазначеного вище, не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляються.
 • Поради щодо змістовного наповнення проектних пропозицій не надаються.
 • Консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проектних пропозицій надають виключно в електронному режимі (не телефоном). У разі виникнення відповідних запитань, звертайтеся до 28 липня  2017 р., 12.00 (п’ятниця) на електронну адресу roma@irf.ua, вказавши в темі листа «Запитання щодо конкурсу» (будь ласка, в листі вказуйте організацію, яку ви представляєте, а також своє ім’я). Зауважте, що з 29.07 по 27.08. ц.р. консультації надаватися не будуть по причині періоду відпустки в МФВ. Консультації для аплікантів конкурсу будуть відновлено 28.08, вони триватимуть до 31.08.2017 до 17.00.  
 • Переможці конкурсу будуть заохочуватися до проходження тренінгів і участі в навчальних й мережевих заходах, організованих з боку МФВ, на релевантну тематику.

Останній термін подання проектних пропозицій – 1 вересня (п’ятниця) 2017 року, 17:00.

Оголошення результатів конкурсу – 29 вересня 2017 року, початок реалізації проектів – жовтень 2017 року. Максимальний термін реалізації проектів – 1 рік.

Максимальний розмір гранту – 400 000 грн. 

Загальний бюджет конкурсу – 3 000 000 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Оцінювання проектних пропозицій

Оцінка та відбір проектних пропозицій відбуваються відповідно до принципів колегіальності і прозорості. Рішення за проектами приймає Міжпрограмна експертна рада, до складу якої входять незалежні експерти, які мають досвід роботи в питаннях міжетнічних відносин, освіти, просвітницьких проектів для молоді тощо.

 Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
 • Ефективність пропонованої діяльності (очікувані практичні результати у підсумку та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий план дій; наявність об’єктивних індикаторів моніторингу та оцінки успішності проекту (наприклад, кількість наданих консультацій, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, результативність реалізованих спільно з органами влади проектів в ромській громаді, оформлення права власності тощо);
 • Реалізація проектів у співпраці з органами місцевої влади та/або поліцією (з наданням відповідних листів підтримки, підтвердження готовності до співпраці);
 • Інноваційні й творчі підходи до проблем, на вирішення яких спрямована проектна діяльність;
 • Сталість результатів проекту та можливість продовження діяльності по завершенню проекту;
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібних для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

Зверніть увагу!

 • Діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в конкретному регіоні (громаді), без поїздок до інших областей Україні або за кордон;
 • Пріоритет буде наданий організаціям, які нададуть підтвердження тому, що проектна діяльність буде здійснюватися у співпраці та/або за підтримки місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальними за соціальний захист, захист прав національних меншин, інфраструктурний розвиток;
 • Пріоритет буде надано проектам, які запропонують підходи з урахуванням гендерних аспектів та різноманіття всередині ромських громад.

 Зауваження до бюджету проекту

 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
  • необхідні для виконання проектної діяльності;
  • фактично будуть виникати протягом терміну виконання проекту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
  • Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:
   • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
   • сплатою боргів;
   • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
   • поїздками за кордон;
   • створенням та реєстрацією організації;
   • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
   • політичною або релігійною діяльністю чи пропагандою;
   • діяльністю, що веде до будь-якої форми дискримінації або порушення прав людини;
   • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
   • будівництвом або ремонтними роботами;
   • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
   • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

Організація-грантоотримувач відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

Адміністрування проектів з боку МФВ буде здійснюватися Ромською програмною ініціативою у співпраці зі співробітниками програмної ініціативи «Права людини і правосуддя».

Формат звітування

Організація-грантоотримувач зобов’язана подавати звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом – кожні 3 або 6 місяців (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • на запит МФВ – поточне інформування про перебіг діяльності за проектом;
 • заключний змістовний звіт про виконану діяльність та досягнуті результати проекту
 • фінансовий звіт про використання коштів, наданих МФВ відповідно до грантової угоди.

Контактні особи:

Ольга Жмурко, директорка Ромської програмної ініціативиzhmurko@irf.ua;

Мар’яна Магомедова, координаторка Ромської програмної ініціативи magomedova@irf.ua;

Ольга Гальченко, менеджерка програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» halchenko@irf.ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: