укр eng

Історія

Міжнародний фонд “Відродження”

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований видатним філантропом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ - одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). 

Місія МФВ - сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. 

Міжнародний фонд “Відродження”

За роки своєї діяльності Міжнародний фонд «Відродження» сприяв важливим змінам в країні. Завдяки нашим зусиллям в Україні було запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, що дозволило подолати корупцію при вступі до вищих навчальних закладів. Фонд сприяв першим професійним об’єднанням журналістів в Україні, руху проти цензури у ЗМІ та розвитку журналістських розслідувань. Фонд підтримав становлення незалежного екзит-полу, який став дієвим засобом громадського контролю за результатами виборів. 

Також підтримка Фонду мала важливе значення в проведенні громадських кампаній за вільні й чесні вибори, забезпеченні доступу до інформації та розробці законодавчих актів, що регулюють діяльність НУО. За підтримки Фонду в Україні запрацювала система безоплатної правової допомоги. Стала можливою замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) та паліативна допомога. За підтримки Фонду були перекладені українською мовою та видані близько 800 творів світової класики гуманітаристики.

Події в Україні останніх двох років створили нові виклики й можливості, які вимагали від громадянського суспільства і Фонду надшвидкої реакції, пошуку нових методів та інструментів, побудови нових комунікаційних майданчиків та розширення кола партнерів. Тому Фонд концентрував свої зусилля на посиленні участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні та моніторингу ключових реформ, забезпеченні поваги до прав людини, протидії дискримінації та зміцненні міжнародної підтримки змін, що творять Нову Україну.

Фінансову підтримку фонд отримує від Фундацій Відкритого Суспільства, а також від міжнародних донорів та окремих українських і зарубіжних організацій і громадян. За час своєї діяльності Міжнародний фонд «Відродження» підтримав 18 032 проекта, до реалізації яких долучилися понад 55 000 активістів та організацій України на суму понад 200 мільйонів доларів США.

Керівні органи МФВ

Правління - керівний виконавчий орган МФВ, який визначає стратегію, політику та програми діяльності МФВ, здійснює нагляд і контроль за адміністративною та фінансовою діяльністю, виконанням програм та розподілом грантів МФВ. Члени Правління обираються за критеріями відданості принципам відкритого суспільства, підтримці цілей та завдань МФВ, наявності визнаних досягнень у зміцненні громадянського суспільства України. 

Члени Правління: Ольга Айвазовська (Голова), Святослав Павлюк, Лариса Денисенко, Таміла Ташева, Ярослав Юрчишин, Наталія Лигачова-Чернолуцька, Ігор Гут.

Експертні ради - постійні органи громадського нагляду, управління та експертизи, які створюються з метою широкого залучення громадськості до визначення та реалізації стратегічних завдань і пріоритетів Програмних ініціатив МФВ та забезпечення кваліфікованої незалежної експертизи проектних пропозицій та ухвалення рішень щодо грантів в межах компетенції Програмних ініціатив. Члени Експертних рад - фахівці різних галузей, які поділяють місію, цінності та мету діяльності МФВ і є компетентними у відповідних напрямах програмної діяльності МФВ. 

Члени Правління та Експертних рад МФВ не можуть мати будь-якої матеріальної зацікавленості в програмах, проектах та інших видах діяльності МФВ.