Відеофіксація дій працівників ДАІ: правовий аналіз позиції правоохоронних органів

Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика” опублікував матеріал, присвячений фіксації дій працівників ДАІ при виконанні ними службових обов’язків

Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика” опублікував матеріал, присвячений фіксації дій працівників ДАІ при виконанні ними службових обов’язків. Публікацію підготовано за підтримки програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження”.

Відеофіксація дій працівників ДАІ: правовий аналіз позиції правоохоронних органів

Останнім часом в мережі Інтернет серед кіл громадськості доволі активно поширювалася інформація про позицію правоохоронних органів щодо можливості проведення фото, звуко- та відео фіксації дій працівників ДАІ під час виконання такими своїх професійних обов’язків.

Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі – Управління) у листі за №М-387зі від 20.07.2012 року, зазначило, що «…. гарантоване державною право на збирання інформації має певні конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, положеннями статті 34 Основного Закону України», вказуючи таким чином на обмеження проведення зйомок громадянами працівників ДАІ під час виконання ними своїх повноважень.

Таким чином Управління, посилаючись на статтю 11 Закону України «Про державну службу», відповідно до якої державні службовці мають право користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією і законами України, приходить до висновку, що «у працівника міліції, у тому числі Державтоінспекції, як у громадянина України, є необмежене законом право, передбачене статтею 307 Цивільного кодексу України, забороняти знімання його на фото-, кіно- теле- чи відеоплівку».

Більш того, Інспекція вказує, що, оскільки у п.1 ч.1 ст.11 Закону України «Про міліцію», міліції надано право вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, то, «коли громадяни при реалізації свого права на інформацію перешкоджають здійсненню працівниками міліції своїх повноважень, працівники міліції мають, закріплене законодавством, право вимагати припинення таких дій». У випадку невиконання громадянами даних вимог працівника міліції, статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.».

Отож, Інспекцією вважається, що зйомка може трактуватися працівником ДАІ як дія, яка перешкоджає виконання ним своїх повноважень, тому працівник ДАІ може вимагати припинення таких дій від громадян. Більше того, у випадку невиконання такої вимоги працівника ДАІ, громадянин може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Вважаємо, що така позиція потребує ретельного правового аналізу кожного аргументу Інспекції, оскільки видається не однозначною.

Першим аргументом Інспекції є посилання на обмеження права на свободу інформації, встановлені ч.3 ст.34 Конституції України.

Насамперед, нагадаємо, що частиною 2 статті 34 Конституції України встановлено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Дійсно, ч.3 цієї ж статті Основного Закону, як і вказує у листі Управління, встановлені певні конституційно-правові межі цього права, а саме: здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Очевидно, що жодна з наведених в Конституції підстав для обмеження права на інформацію не може бути застосована до випадків збору інформації, про здійснення посадових або службових повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування,.

Наступним аргументом Інспекції є посилання на ст.307 ЦК України.

Дійсно, відповідно до ч.1 ст.307 ЦК України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Дане положення є невід’ємною гарантією реалізації особистих немайнових прав, таких як право на повагу до гідності та честі (ст. 297 ЦК України), право на особисте життя (ст. 301 ЦК України).

Водночас, частина 3 статті 307 ЦК України гарантує, що знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, може відбуватися і без згоди особи – лише у випадках, встановлених законом.

Відповідно ж до ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Більше того, відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується в т.ч. будь-яким способом.

Отож, Закон «Про доступ до публічної інформації» є тим законодавчим актом, який встановлює право на доступ до публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання своїх посадових обов’язків суб’єктами владних повноважень. Ця норма відповідає ч. 3 ст. 307 ЦК України, яка встановлює виняток з правила про необхідність надання згоди на зйомку фізичної особи. Таким чином це правило про необхідність надання згоди на зйомку не поширюється на публічних осіб під час виконання ними своїх посадових обов’язків. Тому у випадку виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, в т.ч. і працівниками Державтоінспекції, гарантії, надані ст.ст.301, 307 ЦК України, не поширюватимуться, і інформація, отримана будь-яким способом в процесі виконання суб’єктами своїх повноважень вважається публічною, отож громадськість має право на доступ до такої інформації.

Таким чином, оскільки, згідно із статтею 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України Висновки Інспекції щодо можливості притягнення громадян до адміністративної відповідальності за проведення фіксації дій працівника правоохоронного органу не відповідають законодавству України та можуть розглядатися як спосіб тиску на громадянина, без жодних на те правових підстав (За умови, звичайно, що даний громадянин поводить себе коректно та не порушує громадський порядок.)

Контакти:
Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика”
Мар’яна Булгакова
(032) 225 77 18
bulgakova@legalanalytics.com.ua

***

Мета програми “Верховенство права” – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини й основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевому рівнях.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: