У Львові досліджували проблеми реалізації права на доступ до публічної інформації

22 січня 2010 року у Львові Інформаційно-правовий центр «Наше право» провів фокус-групове дослідження «Проблеми реалізації права на доступ до публічної інформації» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

22 січня 2010 року у Львові Інформаційно-правовий центр «Наше право» провів фокус-групове дослідження «Проблеми реалізації права на доступ до публічної інформації» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В дослідженні взяли участь представники Львівської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації, прокуратури Львівської області та активної громадськості.

На думку Центру «Наше право», налагодження ефективного механізму реалізації права на отримання інформації залежить не тільки від органів державної влади чи місцевого самоврядування, але й від активної участі в цьому процесі самих громадян та їхніх об’єднань.

В результаті обговорення основних проблем, які виникають у сфері реалізації права на доступ до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, сформульовані наступні позиції.

У представників НГО в процесі здійснення своєї діяльності постійно виникає потреба звертатися до органів влади з запитами про отримання інформації. Це частково зумовлено недостатністю інформації, яка розміщується цими органами в загальнодоступних джерелах: на офіційних сайтах, ЗМІ.

Одним з ефективних, за словами представників влади, інструментів отримання інформації, а також відповідей на інші звернення, є особистий прийом громадян керівниками того чи того органу, консультації по телефону.

Обставинами, що ускладнюють, а подекуди й унеможливлюють, надання інформації за запитами, є випадки звернення до органу, що не володіє такою інформацією, або в обов’язки якого не входить її збір та зберігання, формулювання питань загального та розмитого характеру, з яких не можна чітко визначити, яка саме інформація запитується, постановка великої кількості запитань в одному зверненні.

За словами представників ГО, недоліками у роботі зі зверненнями про отримання інформації, яка здійснюється службовцями органів влади, є недотримання встановлених законодавством строків надання відповідей; відсутність у відповіді запитуваної інформації і повідомлення загальних відомостей, що тільки дотичні до предмету запиту; безпідставне віднесення запитуваної інформації до таємної чи конфіденційної; ненадання відповіді на запит.

У випадку не отримання відповіді на запит чи отримання неповної відповіді особа може звернутися зі скаргою у вищестоящий орган, до суду чи прокуратури.

З метою отримання інформації про діяльність органу, що ним не обліковується або не передбачена його статистичною звітністю, слід подавати чіткі пропозиції щодо проведення такої статистики.

З метою отримання усього обсягу та конкретної інформації у запиті слід зазначати, для чого потрібні ці відомості, для вирішення якої суспільної проблеми вона буде використана, оскільки це допомагає особі, що готує відповідь, вибрати необхідну інформацію, а також створює додатковий стимул для неї через усвідомлення своєї причетності до покращення життя суспільства в певній сфері.

Контакти виконавця проекту:

Молодіжна організація “Інформаційно-правовий центр “Наше право”

м. Львів, вул. Газова, 26, офіс 318, тел. (032) 294 92 63, веб-сайт: http://www.law.lviv.ua, ел. пошта: nashepravo@gmail.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: