Результати шостої хвилі дослідження книжкового ринку: покупці книжок в Україні

Основні тенденції на книжковому ринку за рік (березень 2007 – березень 2008): Частка респондентів (у віці 15-59 років), що особисто купували принаймні 1 книжку протягом останніх 3 місяців, зменшилась протягом року на 4% і становить 36% у березні 2008 року.   Тенденція до зниження частки покупців книжок була зафіксована, починаючи з вересня 2006. Щокварталу спад становив близько 2-3%, поступово зменшивши частку покупців від 42% у вересні 2006 до 34% у грудні 2007. У березні 2008 зниження частки покупців книжок припинилося.

 

Зниження частки покупців книжок з вересня 2006 по червень 2007 скоріше за все пояснюється сезонністю, а з червня 2007 по грудень 2007 — різким подорожчанням книжок (середня вартість купленої книги у грудні 2006 становила 21 грн., у червні 2007 – 23,9 грн., а у грудні 2008 – вже 29,8 грн.). При цьому, у березні 2008 ціна придбаної художньої та навчальної літератури навіть зменшилася на 4-5 гривень – і, відповідно, припинилося скорочення частки покупців книжок.

Зменшення частки покупців книжок переважно в основному відбулося за рахунок активної частини населення у віці 20-39 років, що проживає в містах з населенням 50-500 тис.   §Однією з причин пояснення меншої купівлі книг може бути також зниження інтересу до книжок, що в свою чергу також може пояснюватись економічними причинами. Серед не покупців книжок з кожною хвилею дослідження збільшується кількість тих, хто зазначав відсутність потреби у книжках/цікавості до книжок (з 49% у березні 2007 до 56% у березні 2008). Опитані рідше, ніж у червні 2007, називали рекламу як одну з причин купівлі книги, що може свідчити про меншу увагу до книг в публічному просторі.

За рік відбулося також статистично значуще зниження середньої кількості придбаних книжок: з 3,1 у березні 2007 до 2,7 у березні 2008.   Поступово збільшується кількість книжок, придбаних українською мовою: порівнюючи з минулим роком їх кількість зросла з 35% до 40%. Однак у березні 2008 частка придбаних україномовних книжок зменшилась порівняно з груднем 2007 з 46% до 40%. Це може пояснюватися необхідністю купувати навчальні книги українською мовою восени, а разом зі спадом попиту на навчальні книжки знижується частка куплених україномовних книг.

Жінки  продовжують купувати книжки частіше, ніж чоловіки: 43% жінок купували принаймні 1 книжку, тоді як частка покупців книжок серед чоловіків становила лише 27%. Чоловіки у березні 2007 року в середньому купували більше книжок, ніж у березні 2008 (2,8 та 2,3 книги відповідно) — середня кількість куплених книжок у березні 2008 року порівняно з березнем 2007 року зменшилася саме за рахунок чоловіків.

Найбільша частка покупців книжок зазвичай серед громадян у віці від 20 до 39 років. Проте, у березні 2008 року саме серед респондентів цього віку відбувся значущий спад купівлі книжок – біля 10% для кожної з категорій 20-29 та 30-39 років. Також зменшилася і середня кількість придбаних ними книг – з 3-ох до 2,1-2,2. Окрім того, на 9% порівняно з груднем 2007 збільшилася кількість респондентів у віці 50-59 років, що протягом останніх трьох місяців купували книги, хоча середня кількість придбаних ними книг також суттєво зменшилася – з 4,2 до 2,8. Таким чином, жодна з вікових категорій не вирізняється за рівнем купівлі книг у березні 2008 року.

Відповідно до вікового розподілу, спад купівлі книг відбувся серед студентів (з 44% до 33% за рік) та громадян, що працюють (з 41% до 35% за рік), а збільшення частки покупців – серед пенсіонерів (з 18% до 38% за рік). Таким чином, пенсіонери перестали бути тією категорією, яка найменше купує книги. Так само, як і вікові групи, категорії статусу зайнятості не відрізняються одна від одної за рівнем купівлі книг в останній хвилі опитування.

Впродовж усіх хвиль опитування частки покупців книжок в різних регіонах України коливаються і чіткої тенденції щодо того, що в якомусь регіоні переважно купують більше чи менше книжок, ніж в інших регіонах, не простежується. Проте, в березні 2008 року порівняно з минулим роком відбулося значуще зменшення часток покупців серед жителів Східного та Західного регіонів.

Серед респондентів, що проживають у сім’ях з дітьми, молодшими за 16 років кількість покупців книг зменшилася на 8% за рік, проте вони продовжують частіше купувати книжки, ніж ті, в сім’ях яких немає дітей.   §Частка покупців книжок у містах з населенням 51-500 тис. зменшилася протягом року з 43% до 34%, таким чином жителі згаданих міст поруч із жителями села купують книги менше, ніж жителі решти міст.

Серед жителів з найнижчим рівнем життя за суб’єктивною оцінкою найменше покупців книжок. Порівняно з минулим роком респонденти середнього та вище рівня життя купували менше книг (на 9%).

Книжка як подарунок:   У березні 2008 5% більше покупців купували книги на подарунок іншим. Таким чином, частка опитаних, які придбали книжки лише для себе та власних дітей зменшилася з 80% до 74%. Така зміна відбулася в основному за рахунок жінок та опитаних віком 20-29 років.

Види книжок:   В усіх хвилях опитування найчастіше українці купували художню літературу (у березні 2008 41% покупців книжок зазначили, що остання книга, яку вони купили, належала до цієї категорії). Більше того, протягом року художня література стала більш популярною, особливо серед жінок, а книги категорії “інша не художня література” купували менше (значущий спад в основному за рахунок чоловіків). Проте, респонденти віком 50-59 років значно менше купували цей вид літератури (їх частка зменшилася з 49% до 28% порівняно з груднем 2007) на користь іншої не художньої літератури.

Порівняно із груднем 2007 року меншою популярністю користувалася навчальна та наукова література – 21% порівняно з 27% у грудні. Зміна відбулася за рахунок жінок. Імовірніше за усе, це пов’язано із сезонними коливаннями ринку, коли на осінній період припадає найбільша активність придбання навчальної літератури.    §Інші категорії  літератури значуще не змінилися: близько 9% купували словники, атласи й енциклопедії, близько 18% — книги для дітей. Жінки продовжували купувати дитячі книжки частіше (24%), ніж чоловіки (15%). Книги для дітей найрідше купують 15-19-літні, інші вікові категорії респондентів в усіх хвилях купують їх приблизно з однаковою частотою.

Ціни на книжки:   Протягом другого півріччя 2007 року відбулося суттєве подорожчання книг усіх видів, тому ціни придбаних книг у березні 2008 значуще вищі за минулорічні. Так, середня вартість останньої придбаної книги зросла з 23 до 27 гривень.  За навчальні та наукові книги респонденти платили на 4 гривні більше, ніж у березні 2007 року, а за дитячу літературу –  на 5 гривень більше. Художню літературу опитані купували в середньому за 26 гривень, що значуще не відрізняється від цін березня 2007 року.   §Порівнюючи березень 2008 року з минулим кварталом, можна відзначити, що пік росту цін відбувався саме у грудні 2007 року, оскільки  вартість купленої художньої та навчальної літератури значуще знизилася з грудня 2007 до березня 2008 року: художньої літератури – з 30 до 26 гривень, а навчальної – з 33 до 28 гривень. Ціни придбаних книжок значуще не відрізняються в жодному з регіонів (Київ не враховувався через недостатню для аналізу кількість респондентів). Найнижчі ціни у селах, а також в містах 50-500 тис.

Мова:   Протягом року  розрив між часткою придбаних книжок російською та українською мовами суттєво зменшився. Кількість придбаних російськомовних книг переважає відповідну кількість україномовних вже не на 26% як у березні 2007 року, а на 17% — їх частки становлять відповідно 40% та 57%. Проте, протягом останнього кварталу частка книг, придбаних російською мовою збільшилася з 52 до 57%, а українською – зменшилася з 46% до 40%. Така зміна ймовірно пов’язана зі спадом попиту на навчальну літературу порівняно з груднем 2007. За рік частка громадян, що протягом останніх 3 місяців купували книжки тільки російською мовою зменшилася на 6% (з 61% до 55%), а тих, хто купував книги лише українською –  залишилася сталою в порівнянні з попередніми періодами (близько 26%).     Найчастіше українською мовою продовжують купувати дитячі та навчальні й наукові книжки, близько половини опитаних купує їх українською. Частка покупців художньої літератури/поезії українською мовою зменшилася протягом року і становить лише 22% порівняно з 44% у березні 2007 року.    На Сході частка придбаних книг українською мовою незмінно є найменшою – 7%, на Півдні вона повернулася до рівня минулого року і склала 8% (у грудні частка придбаних книг українською мовою складала 20%), в Центрі – 54%, на Заході – 82%.

Пошук книжок:  Частка осіб, які ніколи не заходять до книжкового магазину, щоб купити певну книжку залишається стабільною — близько 35%.  Для 23% опитаних проблема пошуку потрібної книжки в грудні 2007 була актуальною (з них 14% лише інколи знаходять те, що шукають, 7% — рідко знаходять, 2% — ніколи не знаходять). Натомість 42% завжди або часто знаходять потрібну їм книгу.   Чоловіки значно рідше спеціально шукають певну книгу, ніж жінки. Вікових відмінностей у березні 2008 року не виявлено.

Причини купівлі книжок:   Основною причиною купівлі книг залишається цікавість її змісту для читача (42% покупців книжок обрали цю причину).   Частіше стали купувати книги через те, що сподобалася назва книги (на 6-8% частіше), серія (на 7% порівняно з минулим роком) або автор (на 5-6% частіше). Для навчання, роботи або ж в цьому з’явилася практична потреба купували на 5-8% менше опитаних. Реклама стала причиною покупки лише для 1%  покупців, порівняно з 4% у червні 2007 року. Решта змін є не значущими: 15% покупців привернуло увагу оформлення книги, 12%  керувалися рекомендаціями друзів та знайомих при купівлі книжок, 10% громадян виконували прохання членів родини або друзів.   Найменш поширеними (4% і менше) причинами купівлі книжок є довіра певному видавництву (4%), рекомендації персоналу в магазині (3%), посилання в іншій книзі (1%), дешевизна або акція (1%).

Причини не купівлі книжок:   найбільш часто згадуваною причиною продовжує залишатись відсутність потреби у книжках/цікавості до книжок — цю причину в усіх хвилях опитування вказувало близько половина громадян, які не купували книжки протягом останніх 3 місяців. При чому, ця причина стає дедалі популярнішою серед тих, хто не купує книги, зокрема, у порівнянні з березнем 2007 її назвало на 7% більше опитаних (49% проти 56%). Чоловіки дану причину продовжували згадувати значно частіше (65%), ніж жінки (45%).   Брак грошей став менш популярною, але все ж другою за частотою згадування причиною не купівлі книг. У порівнянні з березнем минулого року цю причину назвали на 6% менше людей (14% цього року порівняно з 20% минулого). 9% опитаних незмінно говорять, що та книга, яку вони хотіли купити була занадто дорогою. В усіх хвилях жінки значно частіше за чоловіків стверджують, що не можуть дозволити собі купити книжку (у березні 2008 цю причину обрали 19% жінок проти 9% чоловіків).    Третьою причиною відмови від покупки книжок є їх позичання у друзів і в бібліотеці (12%). В усіх хвилях опитування не покупці книжок у віці 15-19 вдвічі частіше беруть книги у друзів чи у бібліотеці, ніж респонденти решти категорії 20-39 років.   У грудні 2007 значно збільшилась частка громадян, які купують книги у книжкових магазинах та супермаркетах, проте, вже в березні 2008 року вона повернулася до минулорічного рівня – близько 53% купували книги там. Стрибок популярності магазинів та супермаркетів у грудні пов’язаний, ймовірно, з холодною порою року. В березні знизилась частка художньої літератури, купленої в магазинах, частіше там купують навчальну та наукову і дитячу літературу,

На другому за популярністю місці залишається  книжковий ринок, де купували книжки 31% респондентів. На книжкових ринках однаково часто купували усі види літератури, а кількість опитаних, які придбали там дитячі книги зменшилася з 33% до 21% протягом року. Респонденти з низьким рівнем життя родини частіше купують книги на книжкових ринках.   На третьому місці книжковий клуб (23%). У книжковому клубі в березні, як і раніше, переважно купували художню літературу та навчальну/наукову. Як і раніше, ним переважно користуються жителі сіл і міст з населенням до 50 тис. та жінки. Проте фінансовий статус користувачів клубу зрівнявся з середнім за вибіркою: 47% назвали свій рівень життя середнім, а 33% — вище середнього. Збільшилася частка тих, хто купував книги безпосередньо у видавця з 1% до 3%.   §Решта змін є не значущими: частка покупців книжок на вуличних розкладках становить близько 16%, близько 2% респондентів зазначили, що купували книжки у продавця, що подорожує, 1% — у букініста, менше 1% замовляли книги в Інтернет-магазині.

Проект “Дослідження книжкового ринку” є складовою Українського книжкового проекту (2006-2008). Ініціатором дослідження є Міжнародний фонд “Відродження” та Fund for Central and East European Book Projects, Amsterdam. Дослідження провадиться за підтримки програми МАТРА Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Дослідження проводить компанія “ГФК ЮКРЕЙН” (www.gfk.com)

Результати шостої хвилі дослідження книжкового ринку: покупці книжок в Україні

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: