Пропозиції Міжнародного фонду “Відродження” до нового Уряду України від 10 січня 2008 року

Прем’єр-міністру України, Тимошенко Юлії Володимирівні

Копія першому віце-прем’єр міністру України,Турчинову Олександру Валентиновичу,
Віце-прем’єр-міністру України, Васюнику Івану Васильовичу,
Віце-прем’єр-міністру України, Немирі Григорію Михайловичу,
Міністру кабінету міністрів, Крупко Петру Миколайовичу

Міжнародний фонд “Відродження” виходячи з:

  • принципової зовнішньополітичної орієнтації країни на Європейську інтеграцію України та прагнення утвердити європейські критерії та норми в усіх сферах суспільно-політичного та соціально-економічного життя країни,
  • спільної зацікавленості суспільства та Уряду щодо формування відкритого та підзвітного громадянам характеру урядової політики, підвищення рівня поінформованості широкого кола громадськості щодо цілей, змісту та результатів здійснюваних реформ,
  • переконання у необхідності розвитку громадянського суспільства та активного залучення його представників до вироблення та реалізації державної політики,
  • розуміння необхідності радикального реформування адміністративної, судової систем, глибоких зміни у соціально-гуманітарній політиці, зокрема у сферах розвитку ЗМІ, освіти, охорони здоров’я,
  • важливості забезпечити широку громадську підтримку демократичних реформ в Україні,

пропонує співпрацю Кабінету Міністрів України та безпосередньо наступним членам, представникам Уряду України та керівникам відповідних міністерств та відомств:

Віце-Прем’єр із питань європейської інтеграції, Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти та науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури і туризму, Міністерство регіонального розвитку та будівництва, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Мінпаливенерго, Національний Комітет Регулювання Електроенергетики (НКРЕ), Міністерстов економіки, Деркомстат, Державна податкова адміністрація, Міністерство вугільної промисловості, Державний департамент з питань адаптації законодавства, Держкомітет з телебачення і радіомовлення, Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації та іншим відповідним структурам у наступних сферах: Верховенство права, Громадянське суспільство, Європейська інтеграція України, реформи у сфері ЗМІ, Охорони громадського здоров’я, освіти, культури, інтеграції ромського населення в українське суспільство.

{slide=Верховенство права}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із питань європейської інтеграції, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Держаний Департамент з питань виконання покарань, Державний департамент з питань адаптації законодавства.

· Виконання міжнародно-правових зобов’язань України у галузі прав людини утворення при МЗС України відділу з прав людини, а також міжвідомчої координаційної ради з питань виконання міжнародно-правових зобов’язань України у галузі прав людини, до складу якої мають бути залучені представники інших органів державної влади, а також недержавних правозахисних організацій.

· Формування системи безоплатної правової допомоги: узагальнення досвіду пілотних проектів, що реалізуються Міністерством юстиції України за участі МФВ та фонду Віктора Пінчука при залученні Спілки адвокатів України у м.Харкові, м.Біла Церква та м.Хмельницькому, при планування подальших заходів реформи системи безоплатної правової допомоги. Зокрема, розробка за участі зацікавлених суб’єктів, та внесення для розгляду до Верховної Ради України проекту відповідного Закону України, збільшення видатків на правову допомогу у проекті бюджету на наступний рік.

· Запобігання протиправного насильства з боку представників органів правопорядку: за участі МФВ утворено Громадську Раду з питань забезпечення прав людини при МВС України, діють мобільні групи, як контрольний механізм за участю громадськості, з метою попередження протиправних дій по відношенню до осіб, що утримуються під вартою в системі закладів МВС. Необхідно розширити мандат мобільних груп в системі органів внутрішніх справ, а також переглянути критерії оцінки (скасування показників) діяльності правоохоронних органів. Держаний Департамент з питань виконання покарань має пройти шлях від закритого органу правоохоронної системи до складової частини цивільного Міністерства юстиції України, усі заклади якого мають бути доступними для громадського моніторингу, аналогічного до того, що вже здійснюється у системі органів внутрішніх справ.

· Радикальне покращення доступу населення до інформації як головний чинник боротьби з корупцією: забезпечення належних стандартів доступу до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, місцевого самоврядування. Фактично до кінця 2007 р. Кабінет Міністрів України не припинив практику та не оприлюднив тексти вже прийнятих нормативно-правових актів із обмежувальними грифами, зміст яких дозволяє підозрювати копуційні мотиви прийняття таких рішень. Пропонуємо спільно вивчити практику неурядових організацій щодо перешкод у наданні інформації із подальшим прийняттям рішень щодо посилення відповідальності, здійснення навчання управлінських кадрів, покращення інформаційної діяльності органів виконавчої влади.

{/slide} {slide=Громадянське суспільство}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Секретаріат Кабінету Міністрів, Мінпаливенерго, НКРЕ, Міністерстов економіки, Деркомстат, Державна податкова адміністрація, Міністерство вугільної промисловості, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.

· Ефективний діалог між органами виконавчої влади та громадянським суспільством через експертну та фінансову підтримку ефективної діяльності представників громадськості у Громадських колегіях (радах) у підрозділах Кабінету Міністрів України, міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади.

· Практичне впровадження Концепції розвитку громадянського суспільства, а саме: Плану заходів в рамках реалізації Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1035-р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”.

· Покращення нормативно-правових актів з актуальних питань державного та місцевого розвитку: підтримка розробки, громадського обговорення та впровадження нормативно-правових актів, зокрема, з питань конституційної реформи, реформування системи державного управління, місцевого самоврядування, проведення адміністративно-територіальної реформи, системи житлово-комунального господарства тощо.

· Запровадження прозорості в енергетичному секторі України з метою подолання корупції в сфері транспортування та видобутку енергоресурсів, у тому числі прозорості фінансової діяльності, як державних та приватних компаній, так і Уряду, а також доходів за транспортування енергоносіїв власного видобутку та транзиту енергоресурсів через Україну; сприяння реалізації положень Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині удосконалення системи обліку енергоресурсів та доходів від них; сприяння імплементації Меморандуму між Європейським Союзом та Україною про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 01.12.2005 р. в частині дій щодо підвищення безпеки енергопостачання й транзиту вуглеводів.

· Створення Українського центру розвитку електронного урядування при Секретаріаті Кабінету Міністрів України та регіональних представництв центру на основі узагальнення досвіду проекту створення Регіонального центру електронного урядування в АР Крим, що реалізується в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між МФВ та Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Радою Міністрів АР Крим та Виконавчим Комітетом Міської Ради м.Судак від 28 грудня 2007 року.

· Впровадження державної програми “Електронний розвиток регіонів” задля ефективної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із громадянами та бізнес-структурами, забезпечення прозорості і відкритості влади, досягнення європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг, сприяння розвитку електронної демократії.

· Формування толерантності як принципу міжнаціональних стосунків у Автономній Республіці Крим через подальше впровадження в навчальних закладах спеціальних навчальних курсів у середній школі та ВНЗ АРК.

{/slide} {slide=Європейська інтеграція України}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із питань європейської інтеграції, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстицйії, Міністерство освіти та науки, Держкомітет з телебачення і радіомовлення.

· Залучення громадськості до формування і моніторингу реалізації політики європейської інтеграції України, у тому числі експертно-консультативна допомога у визначенні переговорних позицій України на переговорах з ЄС щодо нової посиленої угоди з врахуванням позицій різних груп інтересів та у визначення пріоритетів співпраці з ЄС на період до набуття чинності новою посиленою угодою між Україною та ЄС. У разі відповідного політичного рішення, сприяння участы громадськості у розробці стратегії європейської інтеграції України та формуванні нових інституційних механізмів реалізації політики європейської інтеграції України.

· Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема, організація громадських слухань з представленням урядових звітів про виконання державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підготовки фахівців у 2004-2007 рр. та альтернативних громадських експертних доповідей, а також розробка громадськими експертами якісно нових державних програм.

. Розробка та впровадження якісно нових підходів до розвитку європейських студій в Україні, включно з розробкою навчальних курсів та підготовкою викладачів для їх викладання.

{/slide} {slide=Реформи у засобах масової інформації}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомітет з телебачення і радіомовлення.

  • Створення системи суспільного мовлення, роздержавлення державних та комунальних друкованих ЗМІ, перехід України на цифровий формат мовлення: надання експертної підтримки у підготовці (або доробці існуючих) та внесенні на розгляд парламенту відповідних законопроектів, популяризація їх положень в професійному середовищі та серед громадськості, забезпечення на всіх стадіях громадських обговорень та експертизи, у т.ч. із залученням зарубіжних експертів, здійснення пілотного проекту з роздержавлення на базі низки різнопланових редакцій, які вже бажають брати участь в експерименті.

{/slide} {slide=Реформи у системі охорони громадського здоров’я}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ.

· Зміни у системи прийняття державних рішень щодо політики в сфері ВІЛ/СНІД та наркоманії через сприяння активній участі вразливих груп населення у процесі прийняття державних рішень щодо політики в сфері ВІЛ/СНІД та наркоманії.

· Становлення системи правовідносин у сфері охорони здоровя: підвищення рівня обізнаності загального населення і фахової спільноти щодо медико-правових питань та сприяння участі громадськості у розробці та експертизі проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реформування системи охорони здоров’я та забезпечення належної реалізації прав пацієнтів і медичних працівників: перегляд засад фінансування галузі; запровадження ефективної моделі страхової медицини; розробка комплексної концепції гармонізації законодавства у сфері охорони здоров’я; визначення правового статусу пацієнта і медичного працівника; забезпечення дотримання прав пацієнтів і лікарів та можливості їх судового і позасудового захисту.

· Розвиток паліативної допомоги в Україні через підтримку діяльності міжвідомчої робочої групи з паліативної допомоги для розробки концепції розвитку цієї галузі і підготовки проектів щодо послідовних змін у законодавств для їх подальшого розгляду КМУ та ВРУ.

. Забезпечення відритого доступу до інформації та прозорості щодо використання бюджетів і витрат у сфері охорони здоров’я через здійсненні незалежного громадського моніторингу національних витрат в галузі охороні здоров’я, зокрема у сфері ВІЛ/СНІД, бротьби з туберкульозом.

{/slide}{slide=Iнтеграція ромського населення в українське суспільство}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Держкомнац.

  • Сприяння приєднанню України до Декади Ромського Залучення (2005-2015) (Decade of Roma Inclusion, www.romadecade.org), ініціативи, яка з 2005 року об’єднує 8 європейських країн (Румунію, Болгарію, Угорщину, тодішню Сербію і Чорногорію, Хорватію, Македонію, Чехію, Словаччину), що могло би стати одним з важливих кроків на її шляху інтеграції до Європейського Союзу. Ефективна діяльність Уряду у сфері покращення стану найбільш маргіналізованої національної меншини демонструватиме прогрес у виконанні Копенгагенського критерію щодо захисту прав меншин.

{/slide} {slide=Освіта}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Міністерство освіти та науки.

· Рівний доступ до якісної освіти через становлення національної системи незалежного тестування

· Здійснення пілотного проекту з Автономії університетів

· Впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами –

з усiх цих питань МФВ вже передав свої пропозиції новому Міністру освіти та науки, які, як ми знаємо, вже включені у відповідний розділ Програми Уряду.

{/slide}{slide=Культура}

Безпосередньо стосується повноважень: Віце-Прем’єр із гуманітарних питань, Міністерство культури та туризму, Міністерство юстиції.

· Реформа неефективної системи державного управління книговиданням, книгорозповсюдженням і бібліотечною справою, створення доступу до наукової інформації для її ефективного використання у вирішенні актуальних проблем українського суспільства, розвиток системи забезпечення інтелектуальної власності: пропонується співпраця з програмою “Соціальний капітал і академічні публікації” МФВ, українськими та іноземними експертами щодо зміни стану справ у цих галузях.

{/slide}

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: