Політики та експерти обговорили перспективи функціонування державного замовлення у сфері телебачення і радіо в контексті розбудови суспільного телерадіомовлення в Україні

6 червня 2008 року у Києві відбувся круглий стіл "Державне замовлення у сфері телебачення і радіо в контексті розбудови суспільного телерадіомовлення в Україні", організований Лабораторією законодавчих ініціатив за сприяння Міжнародного фонду "Відродження". Захід мав на меті обговорення ключових проблем, пов’язаних з функціонуванням державного замовлення у сфері телерадіомовлення в Україні, а також визначення перспектив та напрямів їхнього подальшого вирішення.

6 червня 2008 року у Києві відбувся круглий стіл “Державне замовлення у сфері телебачення і радіо в контексті розбудови суспільного телерадіомовлення в Україні”, організований Лабораторією законодавчих ініціатив за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”.

Захід мав на меті обговорення ключових проблем, пов’язаних з функціонуванням державного замовлення у сфері телерадіомовлення в Україні, а також визначення перспектив та напрямів їхнього подальшого вирішення.

На обговорення учасників круглого столу були винесені такі питання:

1. Механізми забезпечення прозорості та ефективності використання коштів, що виділяються з Державного бюджету України на фінансування державного замовлення у сфері телерадіомовлення.
2. Напрями посилення фінансової спроможності організацій суспільного мовлення в Україні.
3. Доцільність створення окремих позабюджетних публічних фондів для фінансування державного замовлення у сфері телерадіомовлення (фондів підтримки ЗМІ тощо) та механізми їх функціонування.

Тематика круглого  столу викликала резонансну дискусію серед учасників. Основна увага зверталася не тільки на існуючі проблеми у сфері функціонування державного телерадіозамовлення,  були також артикульовані конкретні пропозиції для оптимізації та актуалізації функціонування  українського телерадіопростору в процесі розбудови суспільного мовлення.

Під час заходу відбулася презентація результатів дослідження “Досвід функціонування механізму державного замовлення у сфері телерадіомовлення в контексті розбудови суспільного телерадіомовлення в Україні”, проведеного Лабораторією законодавчих ініціатив за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”.

Результати дослідження демонструють, що у сфері телерадіомовлення існує низка проблем:

• нечітко визначені на законодавчому рівні місія державного телерадіомовлення та критерії його фінансування;
• низька фінансова спроможність державних організацій мовлення;
• недостатній рівень прозорості і ефективності використання бюджетних коштів державними організаціями мовлення.

Під час презентації експерт Лабораторії законодавчих ініціатив Денис КОВРИЖЕНКО закцентував увагу на співвіднесеності українського та іноземного досвіду розвитку телерадіосфери та   зазначив, що на сьогоднішній день підходи до фінансування державних телерадіоорганізацій в Україні загалом не відповідають стандартам Ради Європи та Європейського Союзу. Існують обґрунтовані сумніви у доцільності існування такого механізму фінансування державного телебачення і радіомовлення, як державне замовлення.

Директор програми “Засоби масової інформації” Міжнародного фонду “Відродження” Віталій ЗАМНІУС   зазначив, що побудувати ефективну систему суспільного мовлення можна  лише у разі  детального дослідження сучасних українських реалій, зокрема проблем та перспектив фінансування інформаційного галузі. Більш того, суспільне мовлення варто ідентифікувати не стільки за законодавчим регулюванням чи формами його існування, а скільки за  наявністю конкретних рис, що дають змогу говорити про виконання ним відповідної місії.

Перший заступник Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ігор КУРУС наголосив на тому, що в Україні відсутня специфікація державного телерадіозамовлення  як окремого типу державного замовлення, що перешкоджає побудові ефективної системи фінансування телерадіоорганізацій, а відтак і продуктивного та адекватного механізму розподілу коштів.  В силу таких проблем, на думку Ігора КУРУСА, суспільне мовлення в Україні не мислиться як суспільне, а радше як елемент комерції.

Голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України Тарас ПЕТРІВ зупинився на певних процедурно-організаційних моментах законодавчого закріплення основи функціонування суспільного мовлення в Україні, при цьому наголосивши на  важливості створення  саме єдиного проекту суспільного мовлення в Україні, що в подальшому  дозволили б акумулювати владний та громадський потенціал у роботі над його втіленням в українські реалії.

Виконавчий директор Інституту масової інформації  Вікторія СЮМАР визначила проблеми державного замовлення та суспільного мовлення  одними з найактуальніших проблем інформаційного простору України. При цьому  було наголошено на виключно  принциповій необхідності громадської участі у процесі  вирішення проблем  українського телерадіопростору. Крім того, Вікторія СЮМАР наголосила на неготовності як українського суспільства в цілому, так і системи телерадіоорганізацій зокрема до сприйняття, а відтак і втілення проекту суспільного мовлення у життя.

Президент Академії української преси Валерій ІВАНОВ звернув увагу на певну штучність та маніпулятивність дискусій стосовно суспільного мовлення в Україні. Визначальною рисою такої ситуації є небажання та неготовність української політичної еліти відповідати на виклики реформування інформаційної галузі. Більш того, він наголосив на важливості розуміння місії суспільного мовлення, що дозволить забезпечити незалежність всієї системи.

Учасники круглого столу дійшли згоди про необхідність створення певного комунікаційного простору між політиками, експертами та громадськістю, що у подальшому дасть змогу налагодити ефективну кооперацію у розробці проекту та механізмів функціонування державного телерадіозамовлення та побудові системи суспільного мовлення в Україні.

Участь у круглому столі взяли 50 осіб. Серед учасників – народні  депутати України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної телерадіокомпанії України, Секретаріату Президента України,  Ради національної безпеки та оборони, Представництва Європейської комісії в Україні, а також представники посольств, зацікавлених громадських організацій, експерти та журналісти.

Матеріали заходу Ви можете знайти на сайті Лабораторії законодавчих ініціатив: www.parliament.org.ua

Із додатковими питаннями звертайтеся за адресою: natalya@laboratory.kiev.ua або за телефоном: +38 (044) 531 37 68. Контактна особа – Наталія Синьоока.

Лабораторія законодавчих ініціатив

Адреса: вул. Нижній Вал 33, офіс 8, Київ, 04071
Тел.: (+38 044) 531 37 68
Факс: (+38 044) 425 25 33
Електронна пошта:
info@laboratory.kiev.ua
Веб-сторінка: http://www.usps.org.ua
http://www.parlament.org.ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: