Огляд доступності бюджетної інформації на сайтах міськрад (Західний регіон)

Експерт Центру політичних студій та аналітики Володимир Тарнай опублікував статтю, присвячену доступності інформації про місцеві бюджети на сайтах міських рад західних областей України

Експерт Центру політичних студій та аналітики Володимир Тарнай опублікував статтю, присвячену доступності інформації про місцеві бюджети на сайтах міських рад західних областей України. Матеріал підготовано за підтримки програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”.

Огляд доступності бюджетної інформації на сайтах міськрад (Західний регіон)
Володимир Тарнай

Завданням цього огляду є відображення стану висвітлення бюджетної інформації (звіти про виконання бюджету за останні 3 роки, пояснювальні записки до звітів, інформації про міські програми) на сайтах міських рад міст обласних центрів західного регіону. Результати огляду наведені в Таблиці.

Сайти міськрад відмінні між собою і на їх особливостях в питаннях висвітлення бюджетної інформації варто детально зупинитися.

В половині міст обласних центрів західного регіону існують розділи сайту «міський бюджет», де зібрана інформація про головний фінансовий документ міста. На тих сайтах де такого розділу нема звіт про виконання бюджету можна шукати або в рішеннях міських рад, або за допомогою пошуку, проте часом навіть такими шляхами не вдається знайти потрібну інформацію.

Проте звітують міські ради про виконання бюджету перед місцевими громадами по різному:
– фінуправління Ужгородської МДА, єдине яке в звіті про виконання бюджету міста за 2011 рік дало розширену інформацію про виконання видаткової частини місцевого бюджету в текстуальній формі та з порівнянням ключових показників за попередні три роки. Також в документі зазначаються причини невиконання деяких планових показників. Особливість подання інформації також полягає в групуванні таблиць у відповідності до виконання планових показників (в т.ч. абсолютних та відносних відхилень від плану).
– фінуправління Львівської МДА, формує звіти про виконання бюджету таким чином, що по головним сферам видатків можливим є побачити (видатки споживання, ЗП, оплату комунальних послуг, видатки розвитку).
– фінуправління Чернівецької МДА, єдине опублікувало частину пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету за 2012 рік, в якій подає інформацію про видатки за функціональною (заробітна плата, комунальні послуги …) та економічною класифікацією (освіта, охорона здоров’я, соц. захист …), також в пояснювальній записці можна знайти інформацію про динаміку витрат за останні три роки.
– на сайті Луцької міської ради в розділі бюджет, публікується щомісячне виконання бюджету за доходами та видатками. Особливістю звіту є те ,що таблиця звіту, серед іншого, містить інформацію про сумарні видатки загального та спеціального фонду міського бюджету.
– на сайті міськради Рівного заміть звітів про виконання бюджетів міста за 2012, 2010, 2009 роки ви можете знайти короткі повідомлення які замість детальної інформації про напрямки використання коштів, містять в собі 9-10 показників (доходи та видатки бюджету за загальним та спец фондами та динаміку рівня кредитування).
– Звіт про виконання бюджету м. Тернополя за 2012 рік звівся до зазначення 6 показників (за аналогією з рівненським звітом). Звіт про виконання бюджету за 2011 рік відсутній, за 2010 рік звіт повний з додатками.
– Сайт Хмельницької міської ради один із найкращих зразків подачі бюджетної інформації в західному регіоні України. Окрім того, що на сайті є спеціальний розділ, присвячений питанням бюджету, доступною є інформація за останні 4 роки. Структура його чітка і послідовна – затверджений бюджет та звіт про його виконання (план та факт). Клацнувши на звіт про виконання бюджету будь-якого року, Ви отримуєте доступ не тільки до текстуального звіту, але й з посиланням на додатки до звіту, які є його невід’ємною частиною. Слід відмітити, що сайт Хмельницької міської ради єдиний в західному регіоні містить розділ міські програми, де детально описані заплановані показники та ступінь їх досягнення протягом виконання програми.

Ми зателефонували до фінуправління м. Ужгорода, поцікавитися чому на сайті відсутній звіт про виконання бюджету за 2012 рік, у відповідь почув, що за розміщення інформації на сайті відповідає відділ внутрішньої політики і зв’язків з громадськістю, там не дзвінок не відповіли. 

Зробили аналогічний дзвінок до фінуправління м. Івано-франківськ, з’ясувати чому на сайті відсутні звіти про виконання бюджету за 2009 рік? Нам відповіли, що інформацію передають у комп’ютерний відділ і від фінансового відділу прямо не залежить, чи з’являється потім інформація на сайті міської ради. Типова ситуація коли органи влади замість того, щоб подякувати за виявлені недоліки та вирішити їх – займаються переведення стрілок, така поведінка вже стає закономірною для органів влади в Україні.

Висновки:

Здійснивши огляд сайтів органів місцевого самоврядування Західної України, та зробивши ряд телефонних дзвінків до фінуправлінь бачимо, що бажання бути чи не бути прозорими та підзвітними в повній мірі залежить від менеджерів на місцях. Частина з них свідомо, або за недбалістю, саботують розкриття бюджетної інформації.

Міськради Рівного та Тернополя, публікуючи короткі повідомлення замість повних звітів, порушують пункт 3 ст. 29 Бюджетний кодекс України, відповідно до якого:”Інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.”

В переважній більшості пояснювальні записки до звітів про виконання бюджету не публікуються. Ми зателефонували до фіну правління м. Львів з метою поцікавитися чому пояснювальні записки не публікуються, відповідь була такою: “бюджетний кодекс прямо не зобов’язує публікувати пояснювальні записки. Пояснювальні записки до бюджетів дають депутатам і показують на громадських слуханнях.” Закритість пояснювальних записок до звітів про виконання міських бюджетів свідчить про закритість влади на місцях, адже прийняти бюджетний регламент, чи внести до нього зміни для публікації пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету,яку і так готують для депутатів зовсім не складно, і це не потребує додаткового фінансування.

Критично малою є інформація про міські програми, їх планові показники, стан їхнього фінансування та результатів виконання. Це відбувається не дивлячись на те, що Міністерство фінансів, в підтримку реформи «Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин» на 2010-2014 роки, прийняло рішення перевести до 2014 року формування всіх місцевих бюджетів на програмно-цільовий.

Пропозиції:
1) Міським радам створити на своїх сайтах розділи «бюджет» та «міські програми», та наповнити їх інформацією про планові та фактично виконані бюджети та міські програми відповідних міст за останні 5 років.
2) Міським радам затвердити бюджетні регламенти, в яких виписати механізм звітування про виконання місцевих бюджетів, та включити до нього пункти про обов’язкову публікацію всіх додатків до місцевих бюджетів, пояснювальних записок до звітів про виконання місцевих бюджетів, паспортів та звітів про виконання міських програм.
3) Обов’язковим елементом пояснювальної записки повинна бути інформація щодо порівняння ключових показників пояснювальної записки за період в останні три роки (це передбачено бюджетним кодексом проте не виконуються на практиці).
4) Обов’язковою часиною звітування про використання бюджетних коштів повен стати звіт про виконання стратегії розвитку міста до відповідного року (з зазначенням планових показників, рівня фінансування заходів та стану їх досягнення, причин недосягнення).
5) Зробити обов’язковою публікацію на сайтах міськрад та облрад інформації, щодо середньострокового бюджетного планування міст та регіонів на (3 роки).

P.S.: Тільки внутрішнє бажання виконувати сумлінно свою роботу підкріплена вимогою громадськості можуть дати стимулювати оприлюднення інформації про використання коштів платників податків. Тільки таким чином можна досягнути принципів закладених в ЗУ «Про місцеве самоврядування», а саме: “народовладдя, гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб”.

Контакти:
Центр політичних студій та аналітики
Володимир Тарнай
vtarnay@gmail.com

***

Мета програми “Громадянське суспільство та належне врядування” – сприяти участі об’єднань громадян у здійсненні моніторингу діяльності органів публічної влади, захисті й лобіюванні спільних інтересів різних соціальних груп, а також забезпечувати їх залучення до процесу вдосконалення та впровадження нормативно-правових актів на загальнодержавному й місцевому рівнях.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: