Найпоширеніші запитання і відповіді щодо конкурсу “Стійкість, відновлення та розвиток територіальних громад”

2 лютого 2024 року Міжнародний фонд “Відродження” оголосив конкурс  “Стійкість, відновлення та розвиток територіальних громад”  на підтримку ініціатив, що сприятимуть прозорому відновленню та розвитку громад із забезпеченням активного залучення до цих процесів громадськості.

Конкурс було оголошено в рамках спільної Ініціативи Фонду та ЄС “Європейське Відродження України. Останній термін подання проєктних пропозицій – 15 березня 2024 року (15:00 за київським часом).

Аби пояснити логіку конкурсу та детальніше розповісти про його вимоги й пріоритети, команда програми “Демократія і належне врядування” провела онлайн презентацію конкурсу. На основі питань, які ми найчастіше чули під час презентації, ми підготували Q&A, який стане в пригоді організаціям, що готують проєктні пропозиції на цей конкурс. Також ось тут можна переглянути загальні поради для тих, хто готує проєктну пропозицію.

Яка основна мета конкурсу? 

Мета конкурсу – підтримати такі ініціативи, які своїми активностями сприятимуть прозорому відновленню та розвитку громад, залучаючи до цих процесів громадськість.

Хто може подаватися на конкурс? 

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Хто НЕ МОЖЕ брати участь у конкурсі? 

З основним переліком загальних критеріїв щодо учасників конкурсів, які проводить Фонд “Відродження”, можна ознайомитись у цьому відео. 

Конкурс не передбачає надання підтримки суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку (зокрема, фізичним особам-підприємцям), державним та комунальним підприємствам та установам, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

Чи можуть подаватися на конкурс новостворені організації? Чи обов’язкова наявність фінансового звіту  за попередній рік?

На цей конкурс можуть подаватися організації незалежно від дати їх створення. Ми розуміємо, що у новостворених організацій може не бути фінансового звіту за попередній рік, тому тут будуть оцінювати якість проєктної пропозиції, яких експертів ви залучаєте, яка спроможність вашої організації. 

Але наявність фінансового звіту, листів про співпрацю, інформацію про підтримку зі сторони інших донорів завжди буде перевагою. 

Чи можуть подаватись організації, які не мають досвіду співпраці з Міжнародним фондом “Відродження”?

Звісно! Щороку ми підтримуємо ініціативи та проєкти організацій, які раніше не були грантерами Фонду, або не мали досвіду реалізації грантів за підтримки донорів взагалі. Головний критерій – якість вашої проєктної пропозиції та відповідність тематичним напрямкам конкурсу, а не ваш досвід співпраці із нами. 

Чи можуть подаватися на участь в конкурсі організації з регіонів, які не зазначені серед пріоритетних в конкурсному оголошенні? 

Так можуть, але перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які плануються до виконання на території Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Насамперед важливим критерієм оцінки буде якість проєктної пропозиції, а не територіальне розташування.  

Чи можна здійснювати діяльність на окупованій території, якщо військово-цивільна адміністрація знаходиться на підконтрольній території? 

Ні, не можна. Реалізація цього конкурсу планується на території громад, які знаходяться на підконтрольній Україні території.  

Чи обов’язкова реєстрація ГО у цільовій громаді? 

Ні. Місце реєстрації організації принципового значення немає. 

На що може бути спрямований проєкт, поданий на цей конкурс?

Усі подані проєктні пропозиції мають передбачати змістовні активності за одним або кількома тематичними пріоритетами конкурсу. Важливо дуже уважно ознайомитись з тим, на які теми або проблеми націлений конкурс за кожним з пріоритетів, аби підготовлена вами проєктна пропозиція справді відповідала цілям і темам конкурсу. Пріоритети конкурсу та передбачені активності такі:

1. Підвищення можливостей для сталого стратегічного планування в територіальних громадах:

 • перегляд або ініціювання розробки плану відновлення, стратегій розвитку територіальних громад, комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад тощо із урахуванням факторів, обумовлених наслідками війни (руйнування, значної шкоди довкіллю, переміщення чи закриття бізнесів, зміни в демографії тощо) за умови активного залучення до їх співтворення громадськості; допомога у зміні фокуса з фізичної відбудови на сталий розвиток та відновлення у більш широкому сенсі;
 • забезпечення сталості результатів, що були досягнуті раніше у процесі відновлення, а також спроможності територіальних громад самостійно втілювати / реалізовувати плани відновлення, стратегії розвитку територіальних громад, комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад тощо;
 • забезпечення місцевими органами влади активного використання форм співпраці з громадськістю для більш ефективного відновлення та розвитку громад (форм місцевої демократії, консультативно-дорадчих органів тощо); розвиток можливостей/інструментів співпраці жителів громад та військових адміністрацій; проведення спільних навчань по використанню інструментів громадської участі для представників влади та жителів територіальних громад;
 • розширення співпраці з іншими територіальними громадами України (на рівні влади та / чи громадянського суспільства) на горизонтальному рівні в частині перейняття досвіду з відновлення (зокрема, «зеленого відновлення»), започаткування механізмів співробітництва територіальних громад у різних сферах, залучення громадськості до процесів прийняття рішень тощо.

2. Підвищення спроможності органів місцевої влади щодо планування та реалізації проєктів відбудови / місцевого розвитку та залучення фінансування:

 • розвиток/посилення професійних та організаційних спроможностей органів місцевої влади щодо роботи з донорами та регіональними / національними органами, відповідальними за процеси відбудови;
 • допомога у створені та налагодженні роботи в органах влади підрозділів, які відповідатимуть за роботу із донорами та залучення фінансування;
 • навчання та менторська підтримка органів влади у процесі підготовки проєктів  донорам.

3. Прозорість та громадський контроль над витрачанням коштів на відбудову органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями, підвищення їх публічності та підзвітності:

 • впровадження та/або використання інноваційних інструментів прозорого планування та моніторингу використання коштів на відбудову;
 • залучення жителів територіальних громад до контролю за якістю виконання своїх функцій органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями щодо відбудови, зокрема, за допомогою інструментів місцевої демократії;
 • громадський моніторинг та/або журналістські розслідування щодо витрачання бюджетних коштів та донорських коштів на відбудову (зокрема, з урахуванням аспекту безпеки для довкілля);
 • допомога територіальним громадам у напрацюванні пакету документів у сфері запобігання корупції, підвищення спроможності громади у сфері запобігання корупції, розбудова культури використання антикорупційних інструментів, викривання, підвищення спроможності антикорупційних уповноважених;
 • спонукання правоохоронних органів до реагування у разі виявлення правопорушення, зокрема, пов’язаного із корупцією.

Чи є обов’язковою співпраця з органами місцевого самоврядування в рамках проєкту? 

Для того, щоб проєктна пропозиція мала більше шансів на підтримку, перевагою буде залучення органів місцевого самоврядування. Особливо це важливо для тих проєктів, які передбачатимуть змістовну діяльність за першим тематичним пріоритетом конкурсу (Підвищення можливостей для сталого стратегічного планування в територіальних громадах) та другим пріоритетом (Підвищення спроможності органів місцевої влади щодо планування та реалізації проєктів відбудови / місцевого розвитку та залучення фінансування) цього конкурсу. Для підтвердження співпраці достатньо надати лист підтримки від ОМС в довільній формі. 

ВАЖЛИВО: органи місцевого самоврядування не можуть самостійно подаватися на конкурс, але можуть це робити це  у співпраці з партнерського громадською організацією. 

Чи є мінімальна кількість партнерів для проєкту? 

Ні, ми не обмежуємо вас в кількості ваших партнерів. Якщо йдеться про перший та другий пріоритети конкурсу, то дуже бажано залучення представників місцевої влади, про що свідчитиме лист підтримки. Якщо ви здійснюєте діяльність за третім напрямком, то тут абсолютно нормально, що ви самостійно виконуєте проєкт. 

Чи може одна організація подати кілька проєктних пропозицій на цей конкурс? 

Так, у нас немає обмежень, що на один конкурс можна подати тільки один проєкт. Втім, важливо зважати, що одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації ініціативи «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» (2023-2024 роки), в рамках якого проводиться цей конкурс. Станом на зараз в рамках Ініціативи оголошено загалом 3 конкурси, тому якщо ви подавали або плануєте подавати заявки і на інші конкурси АБО вже отримували фінансування в рамках Ініціативи торік, зважайте на це обмеження. 

Яким проєктним пропозиціям надаватиметься перевага? 

Перевага надаватиметься проєктам, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу; 
 • будуть виконуватися у співпраці з органами місцевого самоврядування або воєнними адміністраціями (за виключенням діяльності в межах напрямку 3). Така співпраця має бути підтверджена відповідним листом підтримки;
 • передбачають активне використання інструментів громадської участі.

Які витрати є прийнятними в рамках проєкту? Чи можлива закупівля техніки для організації

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

В рамках проєкту до 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу  та обладнання, необхідність якого ви зможете підтвердити. 

На що НЕ МОЖУТЬ бути витрачені кошти в рамках проєкту? 

Неприйнятними вважатимуться витрати на:

 • підготовку проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створення та реєстрацію організації;
 • сплату боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • надання прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичну діяльність чи релігійну пропаганду;
 • діяльність, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєкти, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництво або ремонтні роботи;
 • закупівлю гуманітарної допомоги та/або військового обладнання 
 • закупівлю транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • надання фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Чи є вимога щодо обов’язкового співфінансування?

Ні, співфінансування не є обов’язковою вимогою цього конкурсу.  Але ми допускаємо, що ваш проєкт може співфінансуватися від іншого донора. Окрім грошового внеску, можлива, так звана, співучасть зі сторони ОМС або бізнесу у вигляді, наприклад, надання приміщення для проведення заходів. Наявність власного внеску не є вимогу від Міжнародного фонду Відродження.  Про всі ці пункти варто зазначити, ця  інформація буде корисною для експертів, які будуть оцінювати конкурс. 

Чи є вимоги щодо оформлення персоналу організації? 

Міжнародний фонд “Відродження” запровадив вимоги щодо працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів за трудовим договором. Ці вимоги розповсюджуються на проєкти, що дорівнюють або перевищують гривневий еквівалент 20 000 євро (за курсом НБУ). 

У який спосіб здійснюється прийняття рішень щодо переможців конкурсу? 

Проєкти розглядає спеціальна Експертна рада, до складу якої входять незалежні експерти у суміжних з темою конкурсу галузях. Після ретельного аналізу проєктів і обговорення вони ухвалюють рішення щодо схвалення чи відхилення проєктів. Члени Програмної ради працюють відповідно до  Положення про уникнення конфлікту інтересів та приймають рішення з позиції неупередженості. Рішення Програмної ради є остаточним і перегляду не підлягає. 

Більш детально ви можете ознайомитися за посиланням.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: