Конкурс “Стійкість, відновлення та розвиток територіальних громад”

МЕТА КОНКУРСУ:

сприяння прозорому відновленню / розвитку громад із забезпеченням активного залучення до цих процесів громадськості.

Оголошення результатів конкурсу:

15.04.2024

Кінцевий термін подання пропозицій:

15.03.2024

Дата завершення конкурсу:

15.03.2024

Програма:

Демократія і належне врядування

Програма “Демократія і належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проєкту “Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства
для стійкості та відновлення” у співпраці з Європейським Союзом, оголошує конкурс на підтримку ініціатив, що сприятимуть прозорому відновленню та розвитку громад із забезпеченням активного залучення до цих процесів громадськості.

Незважаючи на те, що повномасштабна війна росії проти України триває, в територіальних громадах, які постраждали від війни, активно йде процес відновлення. Паралельно із процесом відновлення, нагальною є потреба у переосмисленні стратегічних документів, що регламентують питання розвитку територіальних громад із урахуванням змін, які відбулися в економічному, соціальному, демографічному та інших аспектах, що обумовлено суттєвим переміщенням людських ресурсів як в середини України, так і виїзду за кордон, а також релокацією багатьох бізнесів.

Вирішення багатьох аспектів відновлення та розвитку територіальних громад із врахуванням принципів сталого розвитку неможливо без активного залучення фінансування з різних джерел, зокрема, від міжнародних донорів. Втім, як свідчить практика, далеко не всі територіальні громади мають в системі своїх органів управління відповідні підрозділи та підготовлені кадри, спроможні забезпечити залучення та якісне адміністрування додаткових ресурсів. З іншої сторони, гострою залишається проблема щодо забезпечення системного залучення жителів територіальних громад для забезпечення більш ефективного відновлення та розвитку громад, а також прозорості використання бюджетних та залучених коштів.

Для сприяння вирішенню вказаних проблем, які пов’язані із забезпеченням стійкості, відновлення та сталого розвитку територіальних громад, оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – сприяння прозорому відновленню / розвитку громад із забезпеченням активного залучення до цих процесів громадськості.

Учасники конкурсу

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати діяльність щонайменше за одним із трьох напрямків (наведений перелік можливих активностей в межах напрямків не є вичерпним):

1. Підвищення можливостей для сталого стратегічного планування в територіальних громадах:

 • перегляд або ініціювання розробки плану відновлення, стратегій розвитку територіальних громад, комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад тощо із урахуванням факторів, обумовлених наслідками війни (руйнування, значної шкоди довкіллю, переміщення чи закриття бізнесів, зміни в демографії тощо) за умови активного залучення до їх співтворення громадськості; допомога у зміні фокусу з фізичної відбудови на сталий розвиток та відновлення у більш широкому сенсі;
 • забезпечення сталості результатів, що були досягнуті раніше у процесі відновлення, а також спроможності територіальних громад самостійно втілювати / реалізовувати плани відновлення, стратегії розвитку територіальних громад, комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад тощо;
 • забезпечення місцевими органами влади активного використання форм співпраці з громадськістю для більш ефективного відновлення та розвитку громад (форм місцевої демократії, консультативно-дорадчих органів тощо); розвиток можливостей/інструментів співпраці жителів громад та військових адміністрацій; проведення спільних навчань по використанню інструментів громадської участі для представників влади та жителів територіальних громад;
 • розширення співпраці з іншими територіальними громадами України (на рівні влади та / чи громадянського суспільства) на горизонтальному рівні в частині перейняття досвіду з відновлення (зокрема, «зеленого відновлення»), започаткування механізмів співробітництва територіальних громад у різних сферах, залучення громадськості до процесів прийняття рішень тощо.

2. Підвищення спроможності органів місцевої влади щодо планування та реалізації проектів відбудови / місцевого розвитку та залучення фінансування:

 • розвиток/посилення професійних та організаційних спроможностей органів місцевої влади щодо роботи з донорами та регіональними / національними органами, відповідальними за процеси відбудови;
 • допомога у створені та налагодженні роботи в органах влади підрозділів, які відповідатимуть за роботу із донорами та залучення фінансування;
 • навчання та менторська підтримка органів влади у процесі підготовки проектів донорам.

3. Прозорість та громадський контроль над витрачанням коштів на відбудову органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями, підвищення їх публічності та підзвітності:

 • впровадження та/або використання інноваційних інструментів прозорого планування та моніторингу використання коштів на відбудову;
 • залучення жителів територіальних громад до контролю за якістю виконання своїх функцій органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями щодо відбудови, зокрема, за допомогою інструментів місцевої демократії;
 • громадський моніторинг та/або журналістські розслідування щодо витрачання бюджетних коштів та донорських коштів на відбудову (зокрема, з урахуванням аспекту безпеки для довкілля);
 • допомога територіальним громадам у напрацюванні пакету документів у сфері запобігання корупції, підвищення спроможності громади у сфері запобігання корупції, розбудова культури використання антикорупційних інструментів, викривання, підвищення спроможності антикорупційних уповноважених;
 • спонукання правоохоронних органів до реагування у разі виявлення правопорушення, зокрема, пов’язаного із корупцією.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 6 місяців. Орієнтовний термін початку реалізації проєктів – 1 травня 2024 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 12-13 проєктних пропозиції.

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися у одній чи двох територіальних громадах, обраних учасником конкурсу в межах однієї області.

Переможцям конкурсу буде надано консультацію з питань принципів сталого розвитку та планування відновлення громад на засадах, дружніх до довкілля.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • плануються до виконання на території Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • будуть виконуватися у співпраці із органами місцевого самоврядування або воєнними адміністраціями (за виключенням діяльності в межах напрямку 3). Така співпраця має бути підтверджена відповідним листом підтримки;
 • передбачають активне використання інструментів громадської участі.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності в межах проєкту його меті;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації проєкту, досяжність очікуваних результатів;
 • врахування принципів рівності і недискримінації у планованій проєктній діяльності;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації.

Загальний бюджет конкурсу – 12 000 000 гривень.

 • Оптимальний розмір гранту – 700 000-900 000 гривень.
 • Максимальний розмір гранту – 1 200 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 15 березня 2024 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 15 квітня 2024 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 15 березня 2024 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею гуманітарної допомоги та/або військового обладнання; 
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «Європейське Відродження України: ініціатива громадянського суспільства для стійкості та відновлення» (2023-2024 роки).

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 11 березня 2024 р. на електронні адреси olkhova@irf.ua, narezhneva@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:

Програма «Демократія і належне врядування»:

 • Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.ua
 • Діна Нарежнева, менеджерка Програми, narezhneva@irf.ua
 • Юлія Ольхова, асистентка Програми, olkhova@irf.ua

Найпоширеніші запитання і відповіді щодо конкурсу

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: