Громадська рада обговорила виклики туберкульозу та стан їх подолання в Україні

9 листопада відбулося розширене засідання Робочого комітету Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні із порядком денним "Про стан виконання заходів "Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках" та завдання щодо його подальшого громадського моніторингу".  

9 листопада відбулося розширене засідання Робочого комітету Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні із порядком денним “Про стан виконання заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” та завдання щодо його подальшого громадського моніторингу”.

Pозширене засідання Робочого комітету (постійно діючий орган) Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні (Почесний голова – Радник Президента України, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, академік НАН України М. Г. Жулинський) із порядком денним “Про стан виконання заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” та завдання щодо його подальшого громадського моніторингу”.

Громадська рада з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні є громадським незалежним координаційним, інформаційним, експертно-консультативним, рекомендаційним, дорадчим та моніторинговим центром, створеним за ініціативи Міжнародної коаліції організацій “Зупинимо туберкульоз разом!” для сприяння в реалізації завдань “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 –2011 роках”.

Захід був проведений за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проекту громадського моніторингу діяльності органів державної влади щодо вирішення проблем протидії захворюванню на туберкульоз в Україні та стану виконання завдань “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках” у 2007 році. Ведуча щодо реалізації проекту організація – Всеукраїнська благодійна організація “Українська Асоціація благодійників”; керівник проекту – Борткевич Сергій Іванович, Президент Асоціації, співголова Міжнародної коаліції організацій “Зупинимо туберкульоз разом!”, виконавчий секретар Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні.

Основною метою зібрання було проведення громадського обговорення діяльності органів державної влади, відповідальних за виконання заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні у 2007-2011 роках” у першому півріччі 2007 року та визначити завдання і план наступних дій Громадської ради за підсумками обговорення, прийняти підсумкове рішення та резолюції Громадської ради з питань, що обговорюються, та довести їх до відому Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, відповідальних за виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках”, до всіх зацікавлених сторін.
В ході засідання були розглянуті наступні питання:
− про стан виконання заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” у першому півріччі 2007 року”;
− про деякі результати громадського моніторингу виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” у першому півріччі 2007 року;
− про “Концепцію об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні “Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні” та “Декларацію об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні”;
− про роль та завдання ЗМІ у протидії захворюванню на туберкульоз в Україні.

В засіданні взяли участь члени Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні, представники організацій – членів Міжнародної коаліції “Зупинимо туберкульоз разом!”, представники органів державної влади, фахівці − науковці та практики − в сфері протидії захворюванню на туберкульоз та іншим соціально небезпечним хворобам, представники міжнародних неурядових організацій та ряду ЗМІ. На засіданні був присутній і виступив Голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення М.Є. Поліщук. В своєму виступі М.Є. Поліщук, зокрема, наголосив на необхідності децентралізації видатків держбюджету на охорону здоров’я та боротьбу із туберкульозом в тому числі, введення суворого державного контролю за якістю препаратів, що ввозяться в країну, підготовки кадрів до впровадження ДОТС-стратегії тощо

Учасники засідання відмітили, що в Україні склався і тривалий час діє неефективний механізм фінансування заходів із подолання епідемії туберкульозу, в тому числі − як за кошти Державного і місцевих бюджетів України, так і за рахунок залучення зовнішньої фінансової допомоги.

Попри надзвичайну суспільну небезпеку, яку туберкульоз становить для народу України, боротьба проти нього так досі і не стала провідним напрямком державної соціальної політики. Зокрема, Державне казначейство України здійснює у поточному році казначейське обслуговування видатків Державного бюджету за розписом, затвердженим Міністерством фінансів України, яким асигнування на проведення заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз” окремою бюджетною програмою не передбачено.

Починаючи із 2005 року фінансування заходів по боротьбі із туберкульозом чомусь об’єднані у спільну із заходами профілактики та лікування СНІД та заходами лікування онкологічних хворих бюджетну програму за КПКВК 2301370. За свідченням Міністерства охорони здоров’я України, об’єднання видатків на протидію цим трьом доволі різним захворюванням практично унеможливлює застосування систематизованого підходу до аналізу їх заходів, оскільки державні цільові програми, що входять до КПКВК 2301370, не взаємозв’язані, не спрямовані на досягнення єдиної мети і завдань, які необхідно досягти на протязі бюджетного періоду. Але Міністерство фінансів не вбачає доцільності у розмежуванні видатків за зазначеною бюджетною програмою на три окремі бюджетні програми.
За свідченням Рахункової палати України, незважаючи на виділення у повному обсязі Державним казначейством передбачених планом асигнувань, у І-му півріччі 2007 року не було розподілено 129,9 млн. грн. або 84,6% коштів, передбачених на забезпечення медичних заходів щодо боротьби з туберкульозом, профілактики та лікування СНІД, лікування онкологічних хворих.

В І-му півріччі поточного року на забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІД, лікування онкологічних хворих не було проведено 84,8 % видатків плану звітного періоду на суму у 130,2 млн. грн.
Взагалі не було розпочато виконання заходів з подолання епідемії туберкульозу та СНІД (план – 7,8 млн. грн.).

У зв’язку з невиконанням плану надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України видатки за деякими бюджетними програмами взагалі не проводилися або проводилися в обсягах, значно менше планових. Так, на заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІД спрямовано лише 5,8 млн. грн. або 8,8% річних обсягів (65,8 млн. грн.).

Це є свідченням того, що як і в минулі роки, основні обсяги видатків передбачається провести у другому півріччі 2007 року, що ускладнить виконання річних планових показників та не сприятиме поліпшенню розрахунково-платіжної дисципліни.
Ще на стадії складання помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету створюються вкрай несприятливі умови для рівномірного і пропорційного проведення видатків.

Міністерство фінансів може здійснювати перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника лише у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, окремо щодо загального та спеціального фонду державного бюджету. Але у зв’язку із неякісним плануванням бюджетних видатків, яке не враховує особливості їх проведення та сезонність, внесення змін до затверджених обсягів відбувалося і відбувається не “у виняткових випадках”, а набуло системного характеру і, як результат, виконання бюджету здійснюється в “ручному” режимі.

Серед виконавців загальнодержавної програми, крім МОЗ, державного департаменту виконання покарань та АМН України визначено ще більше півтора десятка виконавців, але коштів з Державного бюджету на ці заходи вони не отримують. Отже ці заходи практично не виконуються внаслідок відсутності їх фінансового забезпечення.

Ці та інші факти викликають стурбованість у громадськості, адже попередня Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки виявилася фактично не виконаною так само з причин недостатнього її фінансування та відсутності належного контролю за використанням державних коштів.

За результатом обговорення стану виконання заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні у 2007-2011 роках” у першому півріччі 2007 року” Громадська рада з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні прийняла за основу рішення, в якому, зокрема, вміщені рекомендації Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству охорони здоров’я України щодо вжиття ними термінових заходів, спрямованих на виправлення хибної практики фінансування заходів боротьби із туберкульозом в Україні. Члени Громадської ради наголосили також на необхідності щорічного корегування заходів Загальнодержавної програми та їх фінансування за рахунок Державного та місцевих бюджетів. Серед них, зокрема, такі:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України при розробці і прийнятті Закону “Про Державний бюджет України на 2008 рік” розмежувати видатки за бюджетною програмою КПКВК 2301370 “Забезпечення медичних заходів щодо боротьби з туберкульозом, профілактики та лікування СНІД, лікування онкологічних хворих” на три окремі бюджетні програми “Заходи з виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках”, “Заходи з подолання СНІД” та “Лікування онкологічних хворих” та розглянути питання про доцільність фінансування бюджетної програми КПКВК 2301600 “Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІД”, видатки з якої передати відповідно до бюджетних програм “Заходи з виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках” та “Заходи з подолання СНІД”.
2. Рекомендувати Міністерству фінансів України при затвердженні щорічного бюджетного розпису передбачити асигнування на проведення заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках” окремою бюджетною програмою “Заходи з виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках”.
3. Рекомендувати Міністерству фінансів України та всім головним розпорядникам бюджетних коштів на стадії складання помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України перебачити умови для рівномірного і пропорційного проведення видатків на заходи із виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках”.
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України передбачити в Державному бюджеті України на 2008 та наступні роки видатки на проведення заходів “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках” для всіх органів державної влади − основних виконавців Загальнодержавної програми – головних розпорядників бюджетних коштів та неурядових протитуберкульозних організацій, об’єднаних у Міжнародну коаліцію організацій “Зупинимо туберкульоз разом!” у відповідності із визначеними для них в даній Загальнодержавній програмі завданнями та показниками та ряд інших.

Після доопрацювання рішення засідання Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні буде опубліковане на надіслане Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, відповідальним за виконання “Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007−2011 роках”.

Громадська рада також схвалила “Концепцію об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні “Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні” та “Декларацію об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні”. Ці документи повинні сприяти більш чіткому усвідомленню завдань, які стоять перед українською громадськістю в її боротьбі проти епідемії туберкульозу, визначенню характеру спільних дій держави, громадськості та ЗМІ у цьому, об’єднати різні верстви українського суспільства у єдиний фронт протидії туберкульозу. Учасники засідання підписали Декларацію.

Громадська рада прийняла ряд резолюцій, якими підтримала ініціативи Міжнародної коаліції організацій “Зупинимо туберкульоз разом!” та ряду організацій – її членів, зокрема, Фундації “Громадський рух “Українці проти туберкульозу” та Міжнародної журналістської асоціації “Здоров’я без кордонів”, а саме − Принципи Міжнародної коаліції організацій “Зупинимо туберкульоз разом!” щодо захисту прав та відстоювання інтересів громадян України в умовах епідемії туберкульозу та Всеукраїнський проект “Дитинство без туберкульозу!”.

Громадська рада звернулася до засобів масової інформації із закликом активно і систематично висвітлювати стан протидії захворюванню на туберкульоз в Україні, правдиво відображати наявні недоліки в цій справі, інформувати громадськість про небезпеку туберкульозу, формувати громадську думку щодо стану ефективності державної політики боротьби із туберкульозом та мобілізовувати населення на протидію цьому захворюванню, сприяти формуванню визначеного відношення до туберкульозу та визначеної соціальної поведінки у населення, а також систематично висвітлювати матеріали та результати роботи головних координаційних та консультативно — дорадчих органів країни по боротьбі із туберкульозом, а саме: МОЗ України, Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України, Сектора охорони здоров’я Управління гуманітарної політики Кабінету Міністрів України та Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД при Кабінеті Міністрів України.

Рішення та резолюції засідання Громадської ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз від 9 листопада 2007 року будуть оприлюднені найближчим часом.

Сьогодні пропонуємо Вашій увазі текст “Декларації об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні” “Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні” для ознайомлення та приєднання. Заповнений підписний лист просимо надсилати на адресу: Україна 04209 м. Київ, Оболонський проспект, 37-в, к. 9, Громадській раді з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні. Довідки за телефоном: 8-067-719-99-24.
Джерело : Громадська рада з питань протидії захворюванню на туберкульоз в Україні

“Декларації об’єднаних зусиль та відданості справі боротьби проти епідемії туберкульозу в Україні”

Вебмайстер , вебмайстер, відділ PR
тел:  
eлектронна пошта: webmaster@irf.kiev.ua
офіс:

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: