Європейські фонди занепокоєні через смерть учасників демонстрації в Україні

Європейський центр фундацій і Мережа донорів і фундацій у Європі оприлюднили заяву щодо трагічних подій в Україні

Європейський центр фундацій (EFC) і Мережа донорів і фундацій у Європі (DAFNE) оприлюднили заяву щодо трагічних подій в Україні під час акцій протесту.

Європейські фонди занепокоєні через смерть учасників демонстрації, які захищали фундаментальні громадянські свободи в Україні

Ми хочемо висловити глибоку повагу до тих, хто пожертвував власним життям або зазнав поранень під час сутички з правоохоронними органами, що трапилася після кількох тижнів мирного мітингу на підтримку базових громадянських прав. Подумки ми з усіма людьми в Україні, а надто з тими, хто зазнав особистих втрат або шкоди, захищаючи право на зібрання, свободу слова та медіа.

Так само, як і люди в Україні, ми дуже занепокоєні нещодавніми законодавчими ініціативами, які спровокували мирні протести українських громадян на захист їхніх прав.

Ми закликаємо владу України негайно відхилити закон №721-VII, оскільки він не тільки спровокував насильство та кровопролиття. Він порушує європейські та міжнародні права людини й законодавство.

Європейський центр фундацій виклав правові підстави відхилення закону №721-VII і пропонує підтримку й експертизу владі та народу України, щоб допомогти становленню сприятливого середовища для розвитку благодійності в Україні.

Юридичні підстави скасування закону №721-VII

Європейські благодійні організації виступають категорично проти жорстких обмежень, які запроваджено в законі №721-VII, оскільки вони суперечать праву громадян України на свободу зібрань і свободу слова, перешкоджають діяльності громадянського суспільства, тобто йдуть урозріз із засадничими європейськими цінностями.

Українські НУО повинні мати таке ж сприятливе середовище для діяльності, як і їх європейські колеги, щоб уможливити розквіт благодійності, яка сприятиме розвитку українського суспільства.
 
Репресивні податкові обмеження й вимоги реєструвати як “іноземних агентів” українські НУО, що отримують фінансування з-за кордону, і неукраїнські НУО, які займаються “політичною” діяльністю в Україні, шкодять розвитку благодійності та суперечать європейським законам і практиці.

Новий закон:
– суперечить загальним законодавчим підходам у ЄС;
– прямо суперечить принципам роботи НУО, які встановила Рада Європи;
– таврує організації громадянського суспільства, які отримують фінансування з-за кордону, маркуючи їх як “іноземних агентів”; це неприйнятно в будь-якій демократичній європейській країні;
– запроваджує невизначені поняття “політичної” та “екстремістської” діяльності, щоб виправдати дискреційні рішення про заборону громадянської активності;
– нав’язує організаціям, які отримують іноземну допомогу, надміру суворі вимоги до обліку та звітності;
– порушує принцип “ultima ratio”, забороняючи громадські об’єднання та філії іноземних НУО.

16 січня цього року парламент України, застосувавши сумнівну процедуру, ухвалив репресивний законопроект №3879. Закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян” накладає жорсткі обмеження на свободу зібрань, висловлювань у медіа та функціонування громадянського суспільства – і це в той час як громадянські протести спалахують по всій країні та закінчуються смертями та втратами.

Закон є неприпустимою атакою на громадянське суспільство в Україні, тому Європейський центр фундацій закликає українську владу скасувати закон №721-VII та привести законодавство у відповідність із тими зобов’язаннями, які Україна взяла на себе перед Європою та міжнародним співтовариством, а також у відповідність із наявними практиками та нормативно-правовими актами Європи.

Українське громадянське суспільство поділяє цінності та свободи Європи, і впродовж останніх років благодійний сектор України демонстрував стабільний прогрес і зробив значний внесок у розвиток країни й суспільства. Громадський сектор в Україні є природною частиною європейської та міжнародної спільноти НУО, а EFC й DAFNE тісно співпрацюють із громадським сектором в Україні задля обміну поглядами та найкращими практиками.

Новий український закон про благодійність і благодійні організації, який Президент України підписав у лютому 2013 року, був позитивним сигналом, і наразі ми дуже занепокоєні тими нововведеннями, що створюють суттєві перешкоди для благодійності та громадянського суспільства в Україні.

З новим законом України чиновники намагатимуться контролювати й карати НУО, які залучено до політичної діяльності та які отримують підтримку з закордонних джерел – таких, як уряди й фундації. Новий український закон визначає такі НУО як “іноземних агентів” і вимагає від них реєструватися й публічно визнавати себе “агентами”, а також накладає на них додатковий податковий тягар (див. доповнення до Податкового кодексу України). Втративши статус звільнених від оподаткування, НУО мають платити астрономічні 19% податку на кожний долар чи євро, який вони отримують.

Закон також вимагає від представництв закордонних НУО, які мають намір брати участь у “політичній” активності, реєструватися у статусі “публічної асоціації, що здійснює функції іноземного агента” (згідно з абзацом 8 і 9 нової статті 20 закону України “Про громадські об’єднання”).

Ми виступаємо проти законодавчих змін з огляду на те, що вони:

– Суперечать загальним законодавчим підходам у ЄС
У жодній країні ЄС немає принципу й законодавчих вимог до НУО бути зареєстрованими як іноземні агенти. Також НУО в Європі не втрачають статусу звільнених від оподаткування, якщо вони отримують закордонне фінансування.

– Прямо суперечать принципам роботи НУО, які встановила Рада Європи
Європейський громадський сектор став більш інтернаціональним. Ми віримо, що благодійні внески повинні вільно перетікати з одної країни до іншої, без побоювання, що отримувачі матимуть проблеми через їх отримання. Право громадської організації вільно працювати й отримувати фінансування від національних або закордонних юридичних осіб і приватних осіб лежить в основі «Фундаментальних принципів статусу НУО в Європі», які 2002 року ухвалила Рада Європи, і є звичною практикою в усьому Євросоюзі. Фонди й НУО повинні вільно працювати шляхом створення представництв по всій Європі. Те, що закордонні представництва, які бажають долучатися до “політичної” діяльності, мусять реєструватися зі статусом “іноземний агент”, обмежить діяльність багатьох НУО, що працюють або мають бажання працювати в Україні.

– Таврують організації громадянського суспільства, які отримують фінансування з-за кордону, маркуючи їх як “іноземних агентів”: це неприйнятно в будь-якій демократичній європейській країні;
Ярлик “іноземний агент” таврує ці організації та нівелює цінність їхньої роботи для українського суспільства.

– Запроваджує невизначені поняття “політичної” та “екстремістської” діяльності, щоб виправдати дискреційні рішення про заборону громадянської активності
Зміни стосуються НУО, що ведуть “політичну діяльність”. Це термін, що не є чітко визначеним і саме тому відкриває простір для різних інтерпретацій і зловживань. Згідно з частиною 6 статті 1 закону “Про громадські об‘єднання”, політичною діяльністю є “участь (у тому числі шляхом фінансування) в організації та проведенні політичних акцій, які мають на меті вплив на прийняття рішень державними органами, зміну державної політики, а також формування суспільної думки у вказаних цілях”. Хоча можливість заборони діяльності громадських організацій на підтримку політичної активності окремих партій є загальноприйнятою нормою в європейських країнах, діяльність громадських організацій, які здійснюють іншу політично спрямовану діяльність на користь суспільства, не має бути заборонено, оскільки їхня діяльність є запорукою реалізації права на зібрання та свободу слова. Закон також створює підстави для звинувачень громадських діячів в екстремізмі. Зокрема, в частині 1 статті 4 закону “Про громадські об‘єднання” термін не є чітко визначеним, що створює можливість вибірково застосовувати цю норму для звинувачення НУО.

– Нав’язує організаціям, які отримують іноземну допомогу, надміру суворі вимоги до обліку та звітності
Організації, що підпадають під цю категорію, зобов‘язані зареєструватися у спеціально створеному реєстрі “іноземних агентів”. Вони також під час реєстрації зобов‘язані надати документи, в яких описано їх органи управління, а також щомісячно надавати інформацію про обсяги іноземних фінансових ресурсів, заплановані й фактичні витратні статті. Вони також зобов‘язані оприлюднювати щоквартально в Інтернеті й українських газетах відповідний звіт. Для порівняння: ніде в Європі немає таких жорстких вимог до звітності. Будь-яка благодійна організація, яка отримує та спрямовує кошти на благодійність, справді повинна звітуватися перед відповідними державними органами, але зазвичай це робиться з більш раціональною та організаційно прийнятною регулярністю, а саме щорічно.

– Заборона громадських організацій і представництв іноземних НУО має бути лише крайнім заходом
Зміни до закону “Про громадські об‘єднання” наділяють суди повноваженнями забороняти громадські організації в разі порушення Конституції України чи невиконання визначеного переліку інших обов‘язків (включно з неспроможністю зареєструватися в реєстрі іноземних агентів, недотриманням зазначених вище вимог стосовно звітності, здійсненням “незаконного захоплення політичної влади” чи провадженням “екстремістської” діяльності). Стаття 30 закону “Про громадські об‘єднання” також надає суду можливість забороняти діяльність представництв іноземних НУО. Хоча механізми контролю існують і в інших європейських країнах, але заборона організацій завжди є крайнім заходом, і її не може бути обґрунтовано порушенням вимог до звітності. У порівняльній перспективі можна дійти висновків, що в інших європейських країнах немає настільки жорсткого механізму контролю.

Зважаючи на вищевикладене, ми звертаємося до українських посадовців із закликом привести законодавство у відповідність до європейських і міжнародних стандартів.

Цей документ буде відправлено відповідним посадовцям в Україні та до європейських установ, а також буде поширено серед спільноти благодійників.

Контакти:

Європейський центр фундацій
Hanna Surmatz
hsurmatz@efc.be

Мережа донорів і фундацій у Європі
Rosa Gallego
rgallego@fundaciones.org

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: