Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві громади і протидії дискримінації ромського населення

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу: пошук та реалізація нових форм громадської активності та посилення правових можливостей ромів, залучення ромського населення до соціально-політичних процесів у місцевих громадах.

Дата завершення конкурсу:

01.09.2017

Програма:

Ромська програма

Ромська програмна ініціатива

та програмна ініціатива «Права людини і правосуддя»

Міжнародного Фонду «Відродження»

 оголошують спільний конкурс

«Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві  громади і протидії дискримінації ромського населення»

Роми залишаються дискримінованою національною меншиною в Україні за етнічною та соціальною ознаками. Причинами упереджень щодо ромів і наявних обмежень в реалізації ними громадянських прав часто є їхня сегрегація – проживання в компактних і стихійних поселеннях у різних регіонах України, а також традиційні особливості внутрішнього соціального устрою ромських громад.

Серед причин такого стану речей правозахисники і громадські активісти також відзначають відсутність стійкого діалогу між самими ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, місцевою владою та органами правопорядку. Це стає особливо відчутно в умовах реформи децентралізації (наприклад, у сфері освіти та медицини). Через недостатній рівень інклюзії ромів у соціально-економічне життя громад їхні потреби не є пріоритетними для органів місцевого самоврядування. Відтак це призводить до продовження ізоляції ромів у місцевій громаді. Одним з соціально небезпечних наслідків цього для цілого українського суспільства є прояви насильства по відношенню до них.

Спільно з ромськими активістами, освіченою ромською молоддю, іншими громадськими активістами та представниками органів місцевого самоврядування Міжнародний фонд «Відродження» наполегливо шукає підходи до вирішення зазначених проблем. З 2012 року Фонд надає підтримку Центрам правової інформації у ромських громадах. За цей період такі Центри були створені у Закарпатті (у 4 громадах), в Черкаській області (у 2 громадах), в Одеській області (у 2 громадах), а також у Чернігові, Харкові, Житомирі та Дніпрі. Завдяки роботі ромської освіченої молоді Центри правової інформації отримали довіру місцевих жителів. Тисячам ромам-клієнтам центрів, а також місцевим жителям інших національностей, надано допомогу в оформленні ідентифікаційних документів та соціальних виплат, налагоджено взаємодію з місцевою владою щодо вирішення питань покращення інфраструктури компактних поселень, покращено комунікацію жителів  з правоохоронними органами тощо.

Сьогодні сервісні функції таких Центрів відкривають нові можливості для посилення правової роботи в громадах. Це – виявлення та мобілізація активних членів ромських громад, їх навчання взаємодіяти з органами влади задля попередження конфліктів на міжетнічному грунті, оцінки нагальних потреб громади у вирішенні правових питань, забезпечення взаємодії ромської громади з органами місцевої влади тощо.

З метою реалізації цих завдань оголошується конкурс проектів, спрямованих на подолання соціальної ізоляції ромського населення; залучення ромів до процесів самоврядування у місцевих громадах через механізми посилення правових можливостей ромського населення.

 Пріоритети конкурсу:

 • надання первинної правової допомоги, розробка й використання різних форм взаємодії місцевих органів влади з ромським населенням, які б враховували специфіку ромських громад (у проектній пропозиції необхідно аргументувати в чому полягає специфіка потреб цільової групи й вибір підходів роботи з нею);
 • виявлення активних членів ромських громад, які мають потенціал до лідерства, навчання їх сучасним формам громадської активності;
 • оцінка потреб громади (інфраструктура поселень, соціальний захист родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформаційно-просвітницька робота на правову тематику з різними групами, наприклад, ромські жінки, діти;
 • посилення представлення інтересів ромів у місцевих громадах та їх участі у процесах прийняття рішень через сприяння самоорганізації ромського населення, розробку і просування місцевих політик інклюзії ромів;
 • вирішення протягом терміну реалізації проектів конкретних правових проблем, пов’язаних із оформленням права власності на землю, інфрастуктурних питань, що потребують юридичного супроводу й комунікації з органами місцевого самоврядування (зокрема, доступ до води, газопостачання, роботи комунальних служб тощо); 
 • налагодження взаємодії між ромськими громадами, їхніми не-ромськими сусідами, органами місцевого самоврядування, місцевою поліцією задля підтримки правопорядку та посилення відчуття безпеки, попередження конфліктів у громадах тощо.

Учасники конкурсу: зареєстровані неприбуткові та благодійні організації, громадські об’єднання, які представляють ромські громади,працюють або планують працювати в їхніх інтересах згідно зазначених цілей конкурсу

Зверніть увагу!

 • Фонд не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам або приватним (фізичним) особам.
 • Перевага надається проектам, які передбачають співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також покривають декілька заявлених пріоритетів конкурсу.
 • Діяльність в межах проектної пропозиції має включати реалізацію, щонайменше, 2 пріоритетів, серед яких обов’язковою є надання первинної правової допомоги.

Порядок подання проектних пропозицій

 • Додатки до проектної пропозиції мають включати:
  • лист про співробітництво/підтримку від місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальних за вирішення проблем, релевантним тим, які стосуються ромських громад;
  • резюме осіб, залучених до виконання проекту, із описом досвіду, який відповідає сфері проектної діяльності;
  • копія свідоцтва про реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
  • Додатки подаються у форматах .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції, які не були зареєстровані на сайті МФВ до 17:00 (за київським часом) 1 вересня 2017 року, не розглядатимуться.
 • Проектні пропозиції, надіслані в інший спосіб, окрім зазначеного вище, не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляються.
 • Поради щодо змістовного наповнення проектних пропозицій не надаються.
 • Консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проектних пропозицій надають виключно в електронному режимі (не телефоном). У разі виникнення відповідних запитань, звертайтеся до 28 липня  2017 р., 12.00 (п’ятниця) на електронну адресу roma@irf.ua, вказавши в темі листа «Запитання щодо конкурсу» (будь ласка, в листі вказуйте організацію, яку ви представляєте, а також своє ім’я). Зауважте, що з 29.07 по 27.08. ц.р. консультації надаватися не будуть по причині періоду відпустки в МФВ. Консультації для аплікантів конкурсу будуть відновлено 28.08, вони триватимуть до 31.08.2017 до 17.00.  
 • Переможці конкурсу будуть заохочуватися до проходження тренінгів і участі в навчальних й мережевих заходах, організованих з боку МФВ, на релевантну тематику.

Останній термін подання проектних пропозицій – 1 вересня (п’ятниця) 2017 року, 17:00.

Оголошення результатів конкурсу – 29 вересня 2017 року, початок реалізації проектів – жовтень 2017 року. Максимальний термін реалізації проектів – 1 рік.

Максимальний розмір гранту – 400 000.00 грн. 

Загальний бюджет конкурсу – 3 000 000 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Оцінювання проектних пропозицій

Оцінка та відбір проектних пропозицій відбуваються відповідно до принципів колегіальності і прозорості. Рішення за проектами приймає Міжпрограмна експертна рада, до складу якої входять незалежні експерти, які мають досвід роботи в питаннях міжетнічних відносин, освіти, просвітницьких проектів для молоді тощо.

 Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
 • Ефективність пропонованої діяльності (очікувані практичні результати у підсумку та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий план дій; наявність об’єктивних індикаторів моніторингу та оцінки успішності проекту (наприклад, кількість наданих консультацій, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, результативність реалізованих спільно з органами влади проектів в ромській громаді, оформлення права власності тощо);
 • Реалізація проектів у співпраці з органами місцевої влади та/або поліцією (з наданням відповідних листів підтримки, підтвердження готовності до співпраці);
 • Інноваційні й творчі підходи до проблем, на вирішення яких спрямована проектна діяльність;
 • Сталість результатів проекту та можливість продовження діяльності по завершенню проекту;
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібних для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

Зверніть увагу!

 • Діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в конкретному регіоні (громаді), без поїздок до інших областей Україні або за кордон;
 • Пріоритет буде наданий організаціям, які нададуть підтвердження тому, що проектна діяльність буде здійснюватися у співпраці та/або за підтримки місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальними за соціальний захист, захист прав національних меншин, інфраструктурний розвиток;
 • Пріоритет буде надано проектам, які запропонують підходи з урахуванням гендерних аспектів та різноманіття всередині ромських громад.

 Зауваження до бюджету проекту

 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
  • необхідні для виконання проектної діяльності;
  • фактично будуть виникати протягом терміну виконання проекту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
  • Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:
   • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
   • сплатою боргів;
   • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
   • поїздками за кордон;
   • створенням та реєстрацією організації;
   • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
   • політичною або релігійною діяльністю чи пропагандою;
   • діяльністю, що веде до будь-якої форми дискримінації або порушення прав людини;
   • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
   • будівництвом або ремонтними роботами;
   • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
   • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

Організація-грантоотримувач відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

Адміністрування проектів з боку МФВ буде здійснюватися Ромською програмною ініціативою у співпраці зі співробітниками програмної ініціативи «Права людини і правосуддя».

Формат звітування

Організація-грантоотримувач зобов’язана подавати звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом – кожні 3 або 6 місяців (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • на запит МФВ – поточне інформування про перебіг діяльності за проектом;
 • заключний змістовний звіт про виконану діяльність та досягнуті результати проекту
 • фінансовий звіт про використання коштів, наданих МФВ відповідно до грантової угоди.

Контактні особи:

Ольга Жмурко, директорка Ромської програмної ініціативиzhmurko@irf.ua;

Мар’яна Магомедова, координаторка Ромської програмної ініціативи magomedova@irf.ua;

Ольга Гальченко, менеджерка програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» halchenko@irf.ua

 

Переможці конкурсу

«Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві громади і протидії дискримінації ромського населення» 

 

Назва проекту

Назва організації

Сума підтримки, грн.

1.

Сім ромських адвокатів

Громадська організація «Ромське національне об’єднання»

327 622,00

2.

Посилення представлення інтересів ромів у місцевих громадах через сприяння самоорганізації ромського населення

Громадська організація «Запорізький ромський центр «Лачо Дром»

239 750,00

3.

Юридичний центр –  безкоштовної соціально-правової допомоги ромській громаді Виноградівщини

Громадська організація «Романо Бахтало Дром»

309 420,00

4.

«Право кожного» (протидія дискримінації ромів в Україні»)

Громадська організація «Правозахисний ромський центр»

350 000,00

5.

Спільна громада – спільне безпечне життя

Правозахисний фонд «Розвиток»

350 000,00

6.

«Сприяння формуванню ромських громад»

Громадська духовно-просвітницька організація “Чачімо”

350 000,00

7.

Надання якісної первинної та вторинної правової допомоги ромській громаді Черкащини з метою інклюзії в місцеві громади та протидії дискримінації.

Громадська організація «Центр Права»

350 000,00

8.

Захист соціальних прав ромського населення та збільшення їх правових можливостей за співпраці з органами місцевої влади

Закарпатський обласний благодійний фонд «Романо лунго трайо» («Ромське довге життя»)

350 000,00

9.

Координаційний Центр правової інформації та консультацій в м. Ужгород та Ужгородському районі на захисті прав людини

Закарпатське  обласне ромське  об’єднання  «Романі черхень»  (Ромська зірка)

350 000,00

10.

«Ромська спільнота – частина Кремінської  громади, правові, соціальні, суспільні аспекти нового життя»

Громадська організація «Центр сприяння соціальної реабілітації «Джерело»

298 000,00

11.

«Ромський центр політичної участі»

Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”

330 000,00

 

 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: