Конкурс “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

МЕТА КОНКУРСУ:

залучити широке громадянське суспільство, в тому числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя

Оголошення результатів конкурсу:

20.12.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

22.11.2020

Дата завершення конкурсу:

22.11.2020

Програма:

Права людини та правосуддя

Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс: “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

Боротьба з несправедливістю неодноразово виводила мільйони українських громадян на вулиці, приводила до зміни влади. Попри очікування людей щодо докорінних змін в системі правосуддя, жодна з політичних сил не спромоглася ефективно реформувати систему і відновити довіру. Ухвалення багатьох нормативних актів, впровадження процедур «очищення» через люстрації, переатестації, перепризначення в системі правосуддя не стали запорукою невідворотності змін, джерелами суспільної довіри та опорою прагнення справедливості.

Корупційні та адміністративні впливи і далі роз’їдають систему, знищуючи ті паростки змін, що намагалися закласти  реформатори. Залучення професійних спільнот в процесі планування і втілення реформ є мінімальним, де їм відводиться роль показного об’єкта, а не повноправного учасника процесу реформування цієї сфери.

На жаль, професійна етика та доброчесність на практиці не стали керівними цінностями у формуванні та діяльності системи правосуддя. Спроба залучення організацій громадянського суспільства, що отримали нові законні формати участі в реформуванні судової системи, показала недосконалість цього механізму, адже  ця участь обмежилась  питаннями перевірки доброчесності діючих суддів та кандидатів на ці посади, а надані висновки можуть бути просто проігноровані.

Місцевий рівень різних ланок судової системи опинився в стані ресурсного колапсу, коли ефективне відправлення правосуддя стає неможливим, а доступ до правосуддя на рівні місцевих громад – суттєво ускладненим.

Новий етап судової реформи анонсував Президент України Володимир Зеленський, який вніс до Верховної Ради України відповідний законопроект №3711. Венеціанська Комісія Ради Європи 9 жовтня 2020 року надала свій експертний висновок, що є хорошим дороговказом для подальших дій, розробки, обговорення та ухвалення рішень.    

Цей конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив, що сприятимуть розвитку та просуванню кращих практик роботи системи правосуддя, заснованих на принципах ефективності, справедливості та дотримання прав людини.  Він оголошується у рамках фінансованого ЄС проєкту «EU4USociety», загальною метою якого є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Мета конкурсу: залучити широке громадянське суспільство, в тому числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя.  

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку, навчальну та громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів, організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій тощо за такими напрямками:

 • Моніторинг та оцінка практичної діяльності інституцій системи правосуддя з огляду на їх функціональне призначення та ефективність його досягнення;
 • Впровадження стандартів забезпечення прав людини як необхідної фундаментальної цінності справедливого правосуддя;
 • Підтримка професійних спільнот у розумінні та застосуванні сучасних стандартів діяльності, професійної етики та принципу верховенства права;
 • Створення умов та середовища для пошуку та обговорення нових рішень для системи правосуддя, спрямованих на підвищення її ефективності;
 • Розвиток правової спроможності місцевих громад, впровадження практик альтернативного вирішення правових спорів.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – січень 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 22 листопада 2020  року, 18:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 20 грудня 2020 року 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 900 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000-600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 300 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактна особа: Василина Яворська: yavorska@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: