Конкурс «Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей»

МЕТА КОНКУРСУ:

Спільний конкурс Програми розвитку ООН в Україні та програмної ініціативи «Права людини та правосуддя»
Міжнародного фонду «Відродження»

Дата завершення конкурсу:

01.09.2014

Програма:

Права людини та правосуддя

Проект Програми розвитку ООН в Україні
«Демократизація, права людини
та розвиток громадянського суспільства в Україні»

Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
Міжнародного фонду «Відродження»

Конкурс
«Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей»

1. Загальна інформація про конкурс

1.2. Мета конкурсу – сприяти процесам відновлення життєдіяльності та захисту прав людини в територіальних громадах Донецької та Луганської областей, зокрема на звільнених від незаконних збройних формувань територіях, через створення підґрунтя для налагодження суспільного діалогу та стабілізації ситуації в регіоні в коротко- та середньостроковій перспективі.

Конкурс буде проведено за двома лотами:
• лот 1 – правозахисний напрям (надання правової допомоги, документування порушень прав людини);
• лот 2 – проекти, спрямовані на швидке відновлення життєдіяльності регіону.

1.3. Завдання конкурсу

Лот 1:
• надавати кваліфіковану безоплатну первинну правову допомогу громадянам з урахуванням специфіки ситуації та місцевих правових проблем;
• сприяти доступу до правосуддя та захисту прав уразливих верств населення;
• поширювати інформацію правового характеру для підвищення правової обізнаності населення та сприяти подоланню правової ізоляції в регіонах.

Лот 2:
• сприяти відновленню життєдіяльності та примиренню на постконфліктних територіях;
• підтримати повернення й реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб;
• налагодити діалог між різними групами громадян і сприяти процесам примирення;
• підвищити рівень безпеки та відновити довіру до правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;
• сприяти вирішенню проблемних питань місцевих громад, забезпечувати взаємодію з місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування;
• сприяти мобілізації місцевих ресурсів для вирішення нагальних потреб місцевих громад.

1.4. Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, що діють на території Луганської та Донецької областей. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

1.5. Пріоритетні види діяльності в межах конкурсу

Лот 1:
• забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги на звільнених територіях, відновлення й розвиток інституційної спроможності регіональних громадських організацій задля забезпечення доступу до правосуддя та вирішення практичних проблем населення у правовий спосіб;
• документування порушень прав людини;
• громадський контроль за відновленням правосуддя;
• інші ініціативи, спрямовані на відновлення й захист прав людини на постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей.

Лот 2:
• налагодження на обласному, районному рівнях і на рівні місцевих громад ефективних механізмів координації дій, спрямованих на швидке відновлення життєдіяльності на постконфліктних територіях;
• розробка на рівні місцевих громад механізмів моніторингу правопорядку, захисту та реагування на загрозу особистій безпеці громадян;
• координація збирання та поширення гуманітарної допомоги;
• сприяння відновленню базових соціальних послуг для вразливих груп населення;
• проведення інформаційних/навчальних заходів із безпеки (наприклад, уникнення враження мінами й вибухонебезпечними предметами);
• проведення заходів, спрямованих на суспільно-громадянське примирення та суспільний діалог (заходи можуть включати медіацію між групами громадян);
• розробка та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на підтримку швидкого відновлення життєдіяльності та соціальних процесів у громадах;
• надання психологічної допомоги різним групам населення (постраждалі внаслідок конфлікту, родичі загиблих, військові та ін.);
• інші ініціативи, спрямовані на швидке відновлення життєдіяльності регіону.

2. Обсяги фінансування

Загальний бюджет конкурсу становить 1 000 000 грн.

Перевагу надаватимуть проектам, які передбачають співфінансування з боку організації-грантоотримувача. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в іншій формі (наприклад, оплата праці працівників, волонтерська праця, витрати на офіс тощо).

Загальний бюджет грантового конкурсу становить:
• для Лоту 1 – 500 000 грн.;
• для Лоту 2 – 500 000 грн.

Максимальна сума гранту – 85 000 грн.

Термін реалізації проекту – від 6 до 9 місяців.

3. Критерії відповідності

До участі в конкурсі приймають проектні пропозиції, підготовані згідно з вимогами, визначеними в цьому оголошенні, від організацій, які відповідають нижчезазначеним критеріям.

3.1. Вимоги до організацій-учасниць

До участі в конкурсі запрошують організації, які:
– мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
– працюють у Донецькій та/або Луганській областях;
– (для Лоту 1) мають досвід активної роботи не менш ніж один рік у сфері прав людини, правопросвітництва, надання правової допомоги;
– (для Лоту 2) мають досвід активної роботи не менш ніж один рік у сфері демократизації, розвитку громад, захисту й поширення прав людини;
– мають підтверджену історію впровадження відповідних проектів і звітування про них;
– мають відповідних фахівців, залучених до реалізації проекту (щонайменше двоє – керівник проекту та експерт/юрист проекту);
– мають відповідні фінансові процедури й можуть належно прийняти й використати кошти, надані в межах гранту.

Пропозицій від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, не розглядатимуть.

3.2. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:
– необхідні для виконання проектної діяльності;
– фактично виникли впродовж терміну виконання проекту;
– відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
– коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:
– праці персоналу організації та залучених експертів;
– товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
– комунікаційних та інформаційних послуг;
– закупівлі консультаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
– оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
– друкарських, типографських і копіювальних послуг;
– послуг зв’язку;
– витратних матеріалів і канцелярських товарів;
– транспортних витрат (за умови відповідності відрядження внутрішнім правилам Програми розвитку ООН в Україні та Міжнародного фонду «Відродження»).

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:
– підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
– сплатою боргів;
– відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
– міжнародними відрядженнями.

4. Порядок подання проектних пропозицій

До проектних пропозицій має бути додано повний пакет документів (див. нижче). Їх має бути подано в терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність вимогам конкурсу, й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд Комітету з оцінок.

Оголошення про конкурс буде розміщено на веб-сайтах таких організацій:
Програма розвитку ООН в Україні;
Міжнародний фонд «Відродження»;
Ресурсний центр «Гурт»;
Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір».

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення й аплікаційної форми.

Пакет документів повинен складатися з:
1) належно заповненої проектної пропозиції згідно з аплікаційною формою;
2) копії свідоцтва про реєстрацію;
3) резюме двох фахівців із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності.

Пакет документів слід надіслати на 2 електронні скринькиdhrp.ua@undp.org і rol@irf.ua, вказавши тему повідомлення «Конкурс Лот 1 (чи Лот 2) “Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на постконфліктних територіях Луганської та Донецької областей”». Розмір електронних версій проектних пропозицій не повинен перевищувати 5 Mb (5 120 Kb).

Також пакет документів та 2 його копії слід подати чи надіслати поштою на адресу: Міжнародний фонд «Відродження», вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, вказавши: «Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя», Конкурс Лот 1 (чи Лот 2) “Відновлення життєдіяльності та захисту прав людини на пост-конфліктних територіях Луганської та Донецької областей”».

Останній термін подання проектної заявки – 17:00 1 вересня.

5. Оцінювання проектних пропозицій

5.1. Комітет з оцінок

Для забезпечення повної прозорості та справедливості відбору проектних пропозицій буде сформовано Комітет з оцінок, який відбиратиме грантові проекти. Комітет – це уповноважений тимчасовий орган, що відповідає за розгляд, відбір і рекомендування кількох грантових проектів.

Комітет матиме такі завдання:
– розгляд і оцінка проектних пропозицій;
– рекомендування проектних пропозицій для фінансування чи їх відхилення.

Члени Комітету буде запрошено з числа лідерів відомих неурядових організацій, провідних експертів і представників академічних кіл. Комітет має право запитати незалежну експертну думку під час відбору грантових проектів. Відповідальним за формування та проведення засідання Комітету буде Програма розвитку ООН в Україні та Міжнародний фонд «Відродження».

5.2 Критерії оцінки проектів:
• якість і відповідність пріоритетам і завданням конкурсу;
• комплексність підходів до вирішення проблем;
• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
• реалістичність проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту.

Зверніть увагу!
• Проектів, що надійдуть після зазначеного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
• Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
• Про результати конкурсу учасників повідомлять листом.
• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
• Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

6. Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

6.1. Моніторинг та оцінювання, рамки реалізації проекту

Грантоотримувач відповідає за моніторинг упровадження проекту й оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН в Україні та Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватимуть моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

6.2. Звітування

Грантоотримувач подаватиме звіти у форматі, який визначила Програма розвитку ООН в Україні та Міжнародний фонд «Відродження»:
• проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
• короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація по проекту в період між регулярними звітами;
• заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

7. Фінансування

Організація-грантоотримувач у межах грантової угоди отримає авансовий платіж на заплановану діяльність. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження проміжних звітів організації.

Контакти:

Програма розвитку ООН в Україні
Проект «Демократизація, права людини
та розвиток громадянського суспільства в Україні»
Олена Задорожна
(044) 584 34 71
olena.zadorozhna@undp.org

Міжнародний фонд «Відродження»
Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
Ольга Гальченко
(044) 482 03 63
rol@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: