Конкурс “Підзвітне використання коштів місцевих бюджетів для фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги”

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу – підтримати ініціативи громадських організацій, спрямовані на забезпечення підзвітного й ефективного використання коштів місцевих бюджетів, на забезпечення фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги шляхом участі громадськості у плануванні та моніторингу використання коштів місцевих бюджетів

Дата завершення конкурсу:

03.07.2014

Програма:

Громадське здоров'я

Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”
Міжнародного фонду “Відродження”

Конкурс
“Підзвітне використання коштів місцевих бюджетів
для фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги”

Актуальність конкурсу

Відсутність практики відкритого звітування місцевих органів влади щодо розподілу та використання бюджетних коштів на потреби громад, в тому числі охорону здоров’я, потребує посилення участі громадськості у процесах формування та розподілу місцевих бюджетів.

Зменшення рівня корупції в державних закупівлях, більш раціональне планування бюджетів, прозоре й підзвітне їх використання сприятиме кращому доступу до лікування як населення загалом, так і представників уразливих груп зокрема.

Досвід окремих областей (Полтавська, Сумська) свідчить про можливість виділення державних коштів на програми зменшення шкоди, що стало можливим завдяки активній участі громадськості у процесах формування бюджетів. У результаті моніторингу використання бюджетних коштів районного департаменту охорони здоров’я Виноградівської райадміністрації (Закарпатська область) стало можливим фінансування виїзної служби паліативної допомоги.

Якнайширше залучення громадськості на кожному етапі реалізації стратегій місцевих органів влади та формування практики соціальної підзвітності бюджетів, зокрема у сфері охорони здоров’я, стане ефективним інструментом подальшої адвокації фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги.

Мета конкурсу – підтримати ініціативи громадських організацій, спрямовані на забезпечення підзвітного й ефективного використання коштів місцевих бюджетів, на забезпечення фінансування програм зменшення шкоди та паліативної допомоги шляхом участі громадськості у плануванні та моніторингу використання коштів місцевих бюджетів.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні фонди, що реалізують програми зменшення шкоди та паліативної допомоги, а також аналітичні центри, що домагаються підзвітності та прозорості влади шляхом моніторингу бюджетів або реалізують антикорупційні ініціативи в галузі громадського здоров’я.

Проекти мають передбачати такі напрями роботи:
· моніторинг планування та використання коштів місцевих бюджетів департаментами охорони здоров’я та соціальної політики задля вивчення можливості перенесення коштів на розвиток програм зменшення шкоди та паліативної допомоги;
· забезпечення участі організацій та ініціатив громадянського суспільства на кожному з етапів:
– формування політики (нормативне закріплення послуг зменшення шкоди та паліативної допомоги в соціальній політиці місцевої влади (програми, накази тощо); написання стратегій або планів переходу від донорського до бюджетного фінансування послуг зменшення шкоди та паліативної допомоги на регіональному рівні);
– планування (оцінка потреб регіону в конкретних послугах і заходах зменшення шкоди та паліативної допомоги);
– бюджетування (внесення до місцевих бюджетів змін, що передбачатимуть фінансування програм паліативної допомоги та зменшення шкоди, згідно зі стратегією переходу на бюджетне фінансування);
– розподіл ресурсів (контроль за фактичним фінансуванням послуг у сфері зменшення шкоди та паліативної допомоги);
· забезпечення медіа-підтримки ініціатив, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проектів.

Очікувані результати проекту:
· проаналізовано видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я; підготовано аргументацію та пропозиції щодо коштів, які може бути перенесено на потреби програм зменшення шкоди та паліативної допомоги;
· представників НУО, активістів, пацієнтів залучено до прийняття рішень щодо планування та використання коштів місцевих бюджетів на потреби охорони здоров’я;
· напрацьовано практики соціальної підзвітності органів місцевої влади у процесі планування та використання державних коштів на потреби охорони здоров’я (на прикладі програм зменшення шкоди та паліативної допомоги);
· забезпечено фінансування програм або компонентів програм / окремих послуг зменшення шкоди та паліативної допомоги з місцевого бюджету ;
· розроблено, обговорено та погоджено політики місцевої влади щодо надання послуг зменшення шкоди та паліативної допомоги (ухвалено обласну програму, внесено зміни в чинні обласні програми, організовано закупівлю препаратів за кошти місцевого бюджету чи за кошти спеціального рахунку закладу охорони здоров’я тощо);
· забезпечено роботу програм зменшення шкоди та паліативної допомоги шляхом залучення соціальних працівників і представників НУО до роботи лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) або відповідних державних соціальних сервісів;
· внесено зміни в положення ЛПЗ, що забезпечить надання послуг зменшення шкоди та паліативної допомоги силами державних лікувальних закладів (розробка або внесення змін в посадові обов’язки персоналу, оновлення переліків послуг, які надає заклад, тощо).

Вимоги до проектної пропозиції:
· має бути висвітлено попередній досвід НУО у сфері впливу на формування політики місцевої влади, моніторингу розподілу бюджетних коштів, адвокації їх виділення на програми лікування та соціального супроводу вразливих груп.

Зверніть увагу: організаціям, які отримають гранти на виконання проектів, буде надано експертний супровід силами фахівців Інституту аналітики й адвокації та інших організацій, які мають досвід бюджетного моніторингу й адвокації.

Термін виконання проекту – 1 рік.
Загальний бюджет конкурсу – 2 000 000 грн.
Оптимальний бюджет проекту – 250 000 грн.
Останній термін подання проектів – 3 липня 2014 року.
 
Зверніть увагу!
Проектів, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.
Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.
Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
Про результати конкурсу учасників повідомлять листом.
Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

Проекти слід оформляти за стандартною аплікаційною формою.

Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:
Міжнародний фонд “Відродження”
вул. Артема, 46, м. Київ, 04053
Програмна ініціатива “Громадське здоров’я”.

Проект також обов’язково слід надіслати на електронні адреси kucheruk@irf.ua та gordonna@irf.ua.
 
Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції.

Контакти:
“Громадське здоров’я”
Олена Кучерук, kucheruk@irf.ua
Ксенія Шаповал, shapoval@irf.ua
Юлія Гордонна, gordonna@irf.ua
(044) 461 97 09

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: