Конкурс грантів “Протидія катуванням – системні та стабільні рішення”

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу - підтримати формування сталих зв’язків між громадськими організаціями та органами державної влади, спрямовані на вироблення системних рішень, спрямованих на протидію катуванням в Україні.

Дата завершення конкурсу:

10.09.2019

Програма:

Права людини та правосуддя

1. Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків між громадськими організаціями та органами державної влади, спрямовані на вироблення системних рішень, спрямованих на протидію катуванням в Україні.

2. Пріоритети та завдання конкурсу

 • побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами для вироблення комплексного бачення  протидії катуванням в Україні
 • поєднання потенціалу державних органів та громадянського суспільства для забезпечення гідних умов в місцях несвободи
 • превенція катувань та жорстокого поводження в місцях несвободи
 • документування і розслідування катувань та жорстокого поводження
 • реабілітація жертв катувань та жорстокого поводження

3. Учасники конкурсу

 До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (зокрема, громадські організації та спілки), які:

 • мають попередній досвід роботи у цій сфері, який відповідним чином підтверджується, а також налагоджені контакти з центральними органами влади, до повноважень яких належить протидія катуванням
 • мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітувати за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

4. Вимоги до проектних пропозицій 

 До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

пропонують шляхи консолідації зусиль громадянського суспільства та держави, спрямованих на протидію катуванням;

 • мають чітке бачення можливих системних рішень для розробки та впровадження превенції катувань в місцях несвободи, здійснення ефективного документування та розслідування катувань, а також створення ефективної системи реабілітації жертв катувань;
 • враховують контекст та здобутий досвід у сфері протидії катуванням в Україні;
 • мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами державної влади, до повноважень яких належить протидія катуванням через превенцію, документування та розслідування, а також реабілітація жертв катувань;

Проектні пропозиції подаються  за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» цього оголошення, у  терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

5. Бюджет та дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
 • закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

6. Обсяги фінансування та терміни виконання

Максимальний розмір гранту становить 700 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліката. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту тощо).

7. Порядок подання проектних пропозицій

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

 • копію свідоцтва про реєстрацію організації;
 • резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;
 • лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту).

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайт: https://contests.irf.ua/. На самій аплікаційній формі обов’язково необхідно написати назву конкурсу «Протидія катуванням – системні та стабільні рішення» та вказати програму «Права людини і правосуддя».

Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах потрібно буде подати після затвердження вашої заявки Експертною радою на адресу Міжнародний фонд «Відродження» – програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Останній термін подання аплікаційної форми проекту – 17:00, 10 вересня 2019 р.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: