КОНКУРС “ЗАПОБІГАННЯ ТА СПРИЯННЯ ВИРІШЕННЮ КОНФЛІКТІВ У ГРОМАДАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ”

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу – запобігання та сприяння вирішенню конфліктів на рівні обраних громад, які можуть виникати / виникають при реалізації реформи місцевого самоврядування, медичної реформи та реформи освіти, які обумовлюються різними факторами (зокрема, етнічними), через забезпечення активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм місцевої демократії та медіацію конфліктів.

Оголошення результатів конкурсу:

15.04.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

10.03.2020

Дата завершення конкурсу:

10.03.2020

Програма:

Демократія і належне врядування

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” (МФВ)

Програма «Демократична практика»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

“ЗАПОБІГАННЯ ТА СПРИЯННЯ ВИРІШЕННЮ КОНФЛІКТІВ У ГРОМАДАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ”

Одночасне проведення в Україні значної кількості реформ на місцевому рівні провокує в окремих громадах певний супротив та конфлікти. Причинами таких конфліктів можуть бути різні обставини, зокрема, різна швидкість просування реформ та їх неузгодженість між собою, політичні чинники, протидія змінам з боку місцевих еліт, недостатній рівень інформування членів територіальних громад щодо суті реформ з боку органів влади та нерозуміння цих реформ місцевими жителями, тощо. Значною проблемою, зокрема, для окремих об’єднаних територіальних громад (ОТГ), є питання належного врахування та захисту інтересів їх периферійних населених пунктів.

Скачати аплікаційну форму.

Ще одним із факторів, який був виявлений за підсумками дослідження, проведеного Асоціацією сприяння самоорганізації населення, на території Закарпатської та Одеської областей є штучне провокування конфліктів із використанням етнічних факторів. Як наслідок, ця обставина негативно впливає на швидкість проведення реформ в означених регіонах, зокрема, перешкоджає процесу створення ОТГ.

У 2018-2019 роках МФВ оголошував два пілотних конкурси, що були спрямовані на запобігання та сприяння вирішенню конфліктів у громадах, в межах якого було підтримано загалом 11 проєктів. Як засвідчили результати реалізованих проєктів, є нагальна потреба у продовженні здійснення заходів із запобігання потенційних та сприяння вирішенню вже існуючих конфліктів через проведення комплексу заходів із медіації, а також активного використання інструментів місцевої демократії (проведення загальних зборів, створення та діяльність органів самоорганізації населення (далі – ОСНів) місцевих ініціатив, громадських слухань тощо).

Саме для відпрацювання таких моделей забігання та вирішення конфліктів у громадах, в тому числі конфліктів, в яких активно використовується етнічний фактор, оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – запобігання та сприяння вирішенню конфліктів на рівні обраних громад, які можуть виникати / виникають при реалізації реформи місцевого самоврядування, медичної реформи та реформи освіти, які обумовлюються різними факторами (зокрема, етнічними), через забезпечення активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм місцевої демократії та медіацію конфліктів.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні фонди, які мають щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії та / чи медіації конфліктів у громадах. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • визначення проблем при імплементації реформ в обраних громадах, які вже стали причиною виникнення конфліктів, або які можуть спровокувати виникнення таких конфліктів;
 • запобігання та медіації конфліктів в обраних громадах та здійснення заходів для мінімізації ризиків виникненню нових подібних конфліктів у майбутньому;
 • забезпечення активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм місцевої демократії (органи самоорганізації населення, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо);
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проєктів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо), зокрема, для представлення та захисту інтересів периферійних населених пунктів ОТГ;
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм місцевої демократії, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо. Означена діяльність має бути зосереджена переважно у периферійних населених пунктах ОТГ;
 • допомога із створення органів та / чи підтримці діяльності ОСНів, а також сприяння розвитку місцевих ініціатив у периферійних населених пунктів ОТГ;
 • інформування громадськості про хід реалізації проєкту, його результати та поширення кращого досвіду (історій успіху) серед місцевих громад через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – 10 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів –
1 травня 2020 р.

Проєктна діяльність може реалізовуватися як на території ОТГ, так і у громадах, які не проходили процес об’єднання.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати до 6 проєктних пропозиції, які будуть реалізовуватися в різних регіонах України (не більше одного проєкту з одного регіону).

Діяльність за кожним проєктом має реалізовуватися щонайменше на території двох громад, обраних учасником конкурсу.

Учасники конкурсу мають забезпечити співфінансування діяльності за проєктом (у вигляді власного внеску або внеску із інших джерел) у розмірі щонайменше 20% від суми, що запитуються від МФВ.

Як окремі додатки проєктна пропозиція має містити:

 • обґрунтування причин / доцільності обрання кожної з громад, на території яких передбачається здійснювати проєктну діяльність із чітким визначенням проблем при імплементації реформ, над вирішенням яких планує працювати учасник конкурсу;
 • орієнтовний план та опис конкретних заходів щодо запобігання та медіації конфліктів в обраних громадах із урахуванням наявної ситуації;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених в межах проєкту нормативно-правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проєктною пропозицією);
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проєкт планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, ОСНами, ЗМІ тощо).

Проєктна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати.

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткові знання щодо медіації конфліктів в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ. Учасники конкурсу мають передбачити у бюджетах власних проєктних пропозицій витрати на проїзд для двох своїх представників для участі у трьох щоквартальних дводенних навчальних заходах, які будуть організовані МФВ. Витрати на проживання та харчування в під час таких заходів до бюджету проєктної пропозиції закладати не треба.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктам, які:

 • проєктним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній щонайменше ніж трирічний досвід виконання проєктів із розвитку місцевої демократії та / або медіації конфліктів у громадах;
 • передбачаються діяльність із сприяння запобіганню та / чи сприяння вирішенню конфліктів, в яких активно використовується етнічний фактор, на території Закарпатської та Одеської областей;
 • спрямовано на здійснення діяльності, яка окрім подолання конфліктів (за наявності таких в обраних громадах), передбачає здійснення комплексу заходів для запобігання конфліктів у майбутньому;
 • передбачають активне використання форм місцевої демократії, зокрема, на території периферійних населених пунктів ОТГ, якщо проєкт буде реалізовуватися у таких громадах;
 • передбачають використання інтерактивних методик при проведенні різноманітних публічних заходів за проєктом (якщо проєктною пропозицією заплановано їх проведення);
 • містять чіткий план залучення додаткового фінансування з інших джерел.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проєктом його меті;
 • орієнтація проєктної діяльності на сприяння проведенню реформ на національному та місцевому рівнях;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • спрямованість на подолання конфронтації між учасниками конфліктів;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проєктної пропозиції;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проєкту;
 • передбачає мережеву (коаліційну) співпрацю, в тому числі між різними регіонами країни;
 • широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;
 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Загальний бюджет конкурсу – 1 850 000 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 300 000-370 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 10 березня 2020 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 15 квітня 2020 року.

Зверніть увагу!

Проєктну пропозицію з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Скачати аплікаційну форму.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 10 березня 2020 року за київським часом, не розглядатимуться.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 3 березня 2020 р. на електронні адреси lutsishina@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:
Програма “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.ua
Олена Луцишина, координатор Програми, lutsishina@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: