Конкурс “Сприяння використанню інструментів місцевої демократії на рівні територіальних громад”

МЕТА КОНКУРСУ:

посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування

Оголошення результатів конкурсу:

02.07.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

18.05.2021

Дата завершення конкурсу:

18.05.2021

Програма:

Демократія і належне врядування

Програма “Демократична практика” Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс “Сприяння використанню інструментів місцевої демократії на рівні територіальних громад”.

Незважаючи на значні досягнення реформи місцевого самоврядування, питання сприяння розвитку безпосередньої (місцевої) демократії, питання залучення членів територіальних громад до вирішення питань місцевого значення досі залишалися за межами пріоритетів органів державної влади, так і багатьох органів місцевого самоврядування. Нові місцеві вибори, які проходили переважно на пропорційній основі, призвели до того, що у жителів тепер немає «свого депутата». Це створює значні загрози щодо якості комунікації на рівні «влада – жителі». Особливо ця проблема є характерною для населених пунктів за межами адміністративних центрів територіальних громад, які відділені нерідко на декілька десятків кілометрів та іноді починають відчувати себе обділеними, покинутими і т.п. Це, в свою чергу, є одним із джерел конфліктів, які виникають у громадах. Вирішення цієї проблеми можливо частково через використання форм місцевої демократії, зокрема, через створення органів самоорганізації населення (далі – ОСНів), які є, згідно законодавства, представницькими органами та можуть стати ефективним інструментом та виразником інтересів для жителів таких відділених населених пунктів у взаєминах із органами місцевої влади.

Задля підтримки розвитку та укорінення традицій безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які мають щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії.

Вітається здійснення проєктної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями (зокрема тими, що не мають значного досвіду діяльності із використанням інструментів місцевої демократії), організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Пріоритети конкурсу:

В межах проєкту може здійснюватися наступна діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

 • аналіз стану регламентації та розвитку форм місцевої демократії в межах обраної території, з метою виявлення прогалин у нормативній регламентації місцевої демократії;
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);
 • сприяння створенню та діяльності ОСНів, а також розвитку місцевих ініціатив, зокрема у населених пунктах, що знаходяться за межами адміністративних центрів територіальних громад;
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо;
 • навчання членів територіальних громад використанню інструментів місцевої демократії (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д..

Проєктна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій успіху).

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів –
1 серпня 2021 р.

Передбачається, що діяльність в межах проєктних пропозицій, поданих на конкурс, має здійснюватися в межах однієї з областей, але за межами обласних центрів. Діяльність в обласних центрах в межах конкурсу підтримуватися не буде.

Перевага буде надаватися проєктним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу. При цьому, проєктна пропозиція має обов’язково передбачати діяльність із сприяння створенню та діяльності ОСНів.

Як окремі додатки проєктна пропозиція має містити:

 • перелік видів консультативних послуг та режим їхнього надання (якщо це передбачено проєктною пропозицією);
 • попередні варіанти програм навчальних заходів, передбачених проєктною пропозицією (якщо це передбачено проєктною пропозицією);
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проєктною пропозицією);
 • резюме ключових виконавців проєкту;
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проєкт планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, ОСНами).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткові знання щодо місцевої демократії в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ. Учасники конкурсу мають передбачити у бюджетах власних проєктних пропозицій витрати на проїзд для двох своїх представників для участі у трьох дводенних навчальних заходах та заходах із обміну досвідом, які будуть організовані МФВ для партнерів проєкту «EU4USociety. Витрати на проживання та харчування в під час таких заходів до бюджету проєктної пропозиції закладати не треба. Крім того, МФВ додатково забезпечить поточне консультування переможців конкурсу з питань застосування інструментів місцевої демократії силами залученого експерта (-ів).

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктам які передбачають:

 • розвиток місцевої демократії на території сіл, селищ та малих міст;
 • здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями (зокрема тими, що не мають значного досвіду діяльності із використанням інструментів місцевої демократії), організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);
 • широке використання новітніх медіа;
 • залучення додаткового фінансування на проєктну діяльність з інших джерел.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проєктом його меті;
 • орієнтація проєктної діяльності на сприяння проведенню реформ на місцевому рівні;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;
 • можливість адаптації проєктної діяльності до карантинних обмежень;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проєктної пропозиції;
 • зваженість бюджету;
 • передбачає мережеву (коаліційну) співпрацю, в тому числі між різними регіонами країни;
 • широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;
 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Загальний бюджет конкурсу – 3 332 180 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 320 000-400 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 18 травня 2021 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 2 липня 2021 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 18 травня 2021 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 11 травня 2021 р. на електронні адреси lutsishina@irf.ua та orlovsky@irf.ua.

Контакти:
Програма “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор Програми, orlovsky@irf.ua
Олена Луцишина, координатор Програми, lutsishina@irf.ua

У 2020 році МФВ за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

*Більше про проєкт EU4USociety – тут.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: