Конкурс “Сприяння участі жителів громад у процесах відбудови України”

МЕТА КОНКУРСУ:

сприяння активній участі жителів громад у процесах відбудови України на місцевому рівні, забезпечення їх залученості до формування та прийняття рішень щодо відновлення, а також прозорості та підзвітності цього процесу

Оголошення результатів конкурсу:

15.10.2023

Кінцевий термін подання пропозицій:

01.09.2023

Дата завершення конкурсу:

01.09.2023

Програма:

Демократія і належне врядування

Повномасштабна війна росії проти України ще триває, проте активно відбувається і процес відбудови країни, так зване «швидке відновлення». Створюється нормативно-правова база для забезпечення відбудови, розробляються механізми та інструменти, відбувається, власне, і фізична відбудова житла та об’єктів інфраструктури. І якщо рішення розробляються на національному рівні, то сама відбудова відбувається на місцевому.

Саме тому критично необхідно забезпечити реальну участь жителів громад у процесі прийняття рішень щодо відбудови, надати їм можливість відстоювати власні інтереси з одночасним збалансованим підходом до пріоритезації. Важливим аспектом у цьому процесі є також допомога громадам у підвищенні спроможності щодо напрацювань ключових документів, які уможливлять отримання фінансування на відновлення, а також забезпечать впровадження принципу «відбудови на краще», прозорості та підзвітності.

Мета конкурсу – сприяння активній участі жителів громад у процесах відбудови України на місцевому рівні, забезпечення їх залученості до формування та прийняття рішень щодо відновлення, а також прозорості та підзвітності цього процесу.

Учасники конкурсу: до участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації, які / персонал яких має щонайменше річний досвід практичної роботи на місцевому рівні, застосування інструментів місцевої демократії, мають знання і навички щодо питань відбудови, прозорості та підзвітності. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція може передбачати такі види діяльності (наведений перелік не є вичерпним):

 • Методологічна та практична підтримка громад у розробці планів відновлення із урахуванням принципу «відбудови на краще», модернізації та забезпеченням залученості і співвідповідальності жителів громад, а також супровід прийняття та подальшого погодження зазначених документів;
 • Напрацювання та впровадження механізмів практичного залучення, співвідповідальності жителів громад до процесів відбудови у громадах та забезпечення врахування їх голосу, підвищення спроможності громадян відстоювати власні інтереси у зазначеному процесі на різних рівнях;
 • Допомога громадам у підготовці майбутніх проєктів для подальшого їх подання в електронну систему відновлення, роз’яснення відповідної нормативно-правової бази, вимог та технічних аспектів;
 • Допомога громадам у забезпеченні прозорості та підзвітності процесу відбудови на місцях, роз’яснення відповідних наявних механізмів та інструментів моніторингу тощо.

Учасники конкурсу мають передбачити поширення напрацьованих в ході реалізації проєкту методик / моделей / механізмів, інформування громадськості про хід виконання проєкту та його результати, поширення кращого досвіду (історій успіху).

Просимо взяти до уваги!

Обов’язковим є здійснення проєктної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Проєкти мають реалізовуватися виключно у наступних областях: Житомирська, Київська (крім м. Києва), Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. При цьому, запланована проєктна діяльність має здійснюватися в межах однієї територіальної громади, обраної учасником конкурсу. Вибір громади має бути обґрунтованим у тексті проєктної пропозиції. В одній громаді буде підтримано лише один проєкт. 

Проєктна пропозиція може передбачати витрати на залучення вузькопрофільних експертів до розробки окремих планів відновлення.

Термін реалізації проєкту – до 12 місяців. Орієнтовний термін початку реалізації проєктів – 1 листопада 2023 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 8-10 проєктних пропозицій.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • найбільш повно і комплексно відповідають пріоритетам конкурсу;
 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній досвід роботи на місцевому рівні та мають знання і навички щодо розробки нормативно-правових актів, питань відбудови, прозорості та підзвітності (що може бути підтверджено попередніми проєктами).

Які окремі додатки має містити проєктна пропозиція:

 • лист підтримки від керівництва громади, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;
 • інформація щодо попередніх проєктів, що виконувалися організацією, із зазначенням контактів осіб, що можуть надати зворотній зв’язок щодо виконання проєктів;
 • резюме ключових виконавців проєкту.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності в межах проєкту його меті;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації проєкту, досяжність очікуваних результатів;
 • врахування принципів рівності і недискримінації у планованій проєктній діяльності;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації.

Загальний бюджет конкурсу – 10 970 580 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 1 000 000 – 1 200 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 1 вересня 2023 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 15 жовтня 2023 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00, 1 вересня 2023 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею гуманітарної допомоги та/або військового обладнання; 
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозиції не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 4 серпня 2023 р. на електронні адреси narezhneva@irf.ua, khoroshchak@irf.ua.

Контакти:

 • Олексій Орловський, директор Програми «Демократія і належне врядування», orlovsky@irf.ua
 • Діна Нарежнева, менеджерка Програми, narezhneva@irf.ua
 • Юлія Хорощак, асистентка Програми, khoroshchak@irf.ua

Маєте питання стосовно умов конкурсу? Можливо, відповідь на нього вже є тут.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: