Конкурс “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

МЕТА КОНКУРСУ:

залучити широке громадянське суспільство, в тому числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя.

Оголошення результатів конкурсу:

15.11.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

09.09.2021

Дата завершення конкурсу:

09.09.2021

Програма:

Права людини та правосуддя

Програма “Права людини та правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс проєктів: “Посилення спроможності системи правосуддя та наближення її до сучасних європейських стандартів та практик”

Боротьба з несправедливістю неодноразово виводила мільйони українських громадян на вулиці, приводила до зміни влади. Попри очікування людей щодо докорінних змін в системі правосуддя, жодна з політичних сил не спромоглася ефективно реформувати систему і відновити довіру. Ухвалення багатьох нормативних актів, впровадження процедур «очищення» через люстрації, переатестації, перепризначення в системі  правосуддя не стали запорукою невідворотності змін, джерелами суспільної довіри та опорою прагнення справедливості.

Корупційні та адміністративні впливи і далі роз’їдають систему, знищуючи ті паростки змін, що намагалися закласти  реформатори. Залучення професійних спільнот в процесі планування і втілення реформ є мінімальним, де їм відводиться роль показного об’єкта, а не повноправного учасника процесу реформування цієї сфери.

На жаль, професійна етика та доброчесність на практиці не стали керівними цінностями у формуванні та діяльності системи правосуддя. Спроба залучення організацій громадянського суспільства, що отримали нові законні формати участі в реформуванні судової системи, показала недосконалість цього механізму, адже  ця участь обмежилась  питаннями перевірки доброчесності діючих суддів та кандидатів на ці посади, а надані висновки можуть бути просто проігноровані.

Місцевий рівень різних ланок судової системи опинився в стані ресурсного колапсу, коли ефективне відправлення правосуддя стає неможливим, а доступ до правосуддя на рівні місцевих громад – суттєво ускладненим.  

Цей конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив, що сприятимуть розвитку та просуванню кращих практик роботи системи правосуддя, заснованих на принципах ефективності, справедливості та дотримання прав людини. 

Мета конкурсу: залучити широке громадянське суспільство, в тому числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя.  

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку, навчальну та громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів, організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій тощо за такими напрямками:

 • Моніторинг та оцінка практичної діяльності інституцій системи правосуддя з огляду на їх функціональне призначення та ефективність його досягнення;
 • Впровадження стандартів забезпечення прав людини як необхідної фундаментальної цінності справедливого правосуддя;
 • Моніторинг та оцінка економічного обґрунтування застосування окремих інститутів правосуддя;
 • Підтримка професійних спільнот у розумінні та застосуванні сучасних стандартів діяльності, професійної етики та принципу верховенства права;
 • Створення умов та середовища для пошуку та обговорення нових рішень для системи правосуддя, спрямованих на підвищення її ефективності;
 • Розвиток правової спроможності місцевих громад, впровадження практик альтернативного вирішення правових спорів.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – листопад 2021 р. / листопад 2022 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 09 вересня 2021  року, 18:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 15 листопада 2021 року 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 900 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000 – 600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  3 220 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним.
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: