Конкурс «Мости співпраці: вирішення проблем громад на кордоні з ЄС»

МЕТА КОНКУРСУ:

посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у вирішенні проблем місцевого розвитку, пов’язаних із налагодження транскордонної співпраці на місцевому рівні; покращення прикордонної інфраструктури; спрощення перетину кордону громадянами

Оголошення результатів конкурсу:

21.09.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

03.08.2021

Дата завершення конкурсу:

03.08.2021

Програма:

Європа і світ

Громади прикордонних регіонів України, що межують з країнами-членами ЄС, мають унікальні можливості для соціально-економічного розвитку. Водночас ці громади стикаються з особливими викликами, в основі яких лежать недостатня спроможність прикордонної інфраструктури та недовикористаний потенціал для транскордонної співпраці з сусідами. Можливості, що відкрилися із впровадженням безвізового режиму та зони вільної торгівлі з ЄС, не привели до повного усунення цих проблем, а криза COVID-19, карантин і закриття кордонів додатково погіршили ситуацію.

Аби подолати ці виклики, зробити кордон зручним для мандрівників і надати більше можливостей та ресурсів для соціально-економічного розвитку прикордонних громад, центральний уряд вже ухвалив низку важливих рішень. Зокрема, у 2019 році Кабінет Міністрів України схвалив амбітну Стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року та затвердив план заходів на 2020-2022 роки щодо її реалізації. Навесні 2021 року уряд затвердив План заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки та Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки. Втім, ефективна реалізація цих політичних новацій на практиці значною мірою залежить від громадської активності на місцевому рівні.

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Конкурс спрямований на підтримку громадських ініціатив у вирішенні специфічних потреб територіальних громад, пов’язаних із їхнім розташуванням на кордоні з ЄС.

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у вирішенні проблем місцевого розвитку, пов’язаних із потребами:

– налагодження транскордонної співпраці на місцевому рівні;

– покращення прикордонної інфраструктури;

– спрощення перетину кордону громадянами.

Учасники конкурсу: місцеві громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати здійснення моніторингів; інформаційно-просвітницької діяльності, роботу із місцевими та національними ЗМІ, проведення дискусій зацікавлених сторін; адвокації включення відповідних положень до місцевих та регіональних стратегій, програм та бюджетів, інших необхідних рішень органів влади (регіонального та національного рівнів) з питань, що впливають на транскордонні контакти між людьми та місцевий розвиток прикордонних громад, а саме:

Посилення співпраці та партнерства з сусідніми прикордонними громадами країн-членів ЄС, зокрема:

 • взаємне інформування та обмін досвідом у вирішенні проблем, пов’язаних із функціонуванням кордону (врегулювання черг, сміття, безпека місцевих мешканців в умовах інтенсивного руху, розвиток підприємництва, заходи карантинного контролю і зменшення їхніх негативних наслідків тощо);
 • спільне вирішення інфраструктурних та інших потреб місцевого розвитку;
 • адвокація включення до місцевих чи регіональних бюджетів коштів для співфінансування реалізації відповідних транскордонних проєктів прикордонних громад.

Покращення прикордонної інфраструктури, зокрема:

 • належна модернізація інфраструктури пунктів пропуску, у рамках впровадження затвердженого урядом Плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки;
 • сприяння впорядкуванню території, прилеглої до пунктів пропуску, зокрема «сервісних зон»;
 • побудова під’їзних доріг, з ефективним та підзвітним використанням бюджетних коштів (державного, регіональних та місцевих бюджетів, а також міжнародних кредитів).

Спрощення перетину кордону громадянами, зокрема:

 • розширення модальностей перетину кордону (пішки, велосипедом, залізницею), що створює додаткові можливості для розвитку туризму та супутніх послуг, з урахуванням впливів на місцеві екологічні системи;
 • сприяння впровадженню електронної черги та/або інших інноваційних практик управління рухом громадян через кордон для зменшення проблеми черг.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу, бути сфокусованими на сприянні місцевому сталому розвитку прикордонних громад, пов’язаному із потребами спрощення перетину кордону громадянами, покращенню прикордонної інфраструктури, налагодженню транскордонної співпраці на місцевому рівні;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з місцевими реаліями, позиціями органів влади та груп інтересів;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – жовтень 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших профільних організацій, розвиток міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів/громад з країн ЄС;

Останній термін подання проєктних пропозицій – 03 серпня 2021  року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 21 вересня 2021  

UPD!

У зв’язку з великою кількістю одночасно оголошених конкурсів та отриманих заявок,  термін оголошення результатів конкурсу переноситься до 21 жовтня 2021 року. Слідкуйте за оголошеннями на сайті фонду та сторінках в соціальних мережах.

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 350 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 200 000-300 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  1 700 000 грн.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Обов’язково ознайомтесь з інструкцією користувача перш ніж створювати нову проєктну пропозицію. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.

Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • заходи, спрямовані на інвестиційну діяльність;
 • проведення культурних та мистецьких заходів;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

  Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;

  До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;

  Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проєктів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;

  Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

  Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
  Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують. Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.

  Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає. Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи:

Ольга Квашук, менеджерка Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координаторка Європейської програми, romanova@irf.ua 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: