Конкурс «Громадська підтримка інтегрованого управління кордонами та транскордонної співпраці між Україною і ЄС»

МЕТА КОНКУРСУ:

посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у промоції інновацій для спрощення перетину кордону громадянами, покращенню прикордонної інфраструктури, налагодженню транскордонної співпраці громад задля вирішення спільних проблем місцевого розвитку.

Оголошення результатів конкурсу:

01.12.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

29.10.2020

Дата завершення конкурсу:

29.10.2020

Програма:

Європейська програма

Незважаючи на можливості, що відкрилися із впровадженням безвізового режиму та зони вільної торгівлі з ЄС, громади прикордонних регіонів України, що межують з ЄС, продовжують стикатися з викликами для власного сталого розвитку. Криза COVID-19, карантин та закриття кордонів додатково погіршили цю ситуацію. Проте, ще до цієї кризи була очевидною недостатня спроможність інфраструктури та системи управління кордонами, а також відомі проблеми із реалізацією проєктів транскордонного співробітництва. Все це призводило до перешкод для контактів, породжувало черги на кордоні та корупцію, не сприяло подоланню стереотипів та взаємних образ.

Аби подолати ці виклики, зробити кордон більш захищеним і одночасно зручним для подорожуючих, а місцеві громади соціально та економічно розвиненими, у 2019 році Кабінет Міністрів України схвалив амбітну Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року. Також, зараз Кабінет Міністрів розробляє проект Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки, що має допомогти прикордонним громадам отримати додаткові ресурси для свого розвитку. Втім, ефективна реалізація цих політичних новацій на практиці значною мірою залежить від громадської активності на місцевому рівні.

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety»*. Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

*Більше про проєкт EU4USociety – тут.

Цей конкурс спрямований на підтримку місцевих громадських ініціатив у вирішенні потреб своїх громад, що межують з кордоном з ЄС, у спрощенні перетину кордону, розвитку інфраструктури та співпраці з сусідніми громадами країн-членів ЄС.

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у промоції інновацій для спрощення перетину кордону громадянами, покращенню прикордонної інфраструктури, налагодженню транскордонної співпраці громад задля вирішення спільних проблем місцевого розвитку.

Учасники конкурсу: місцеві громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати здійснення моніторингу, досліджень, інформаційно-просвітницької діяльності, проведення дискусій зацікавлених сторін, адвокації необхідних рішень органів влади з питань, що впливають на транскордонні контакти між людьми та місцевий розвиток прикордонних громад, а саме:

· Аналіз і опис конкретних проблем, пошук рішень та поширення кращих практик спрощення законного руху осіб через кордон у рамках міждержавних домовленостей з країнами-членами ЄС, розширення модальностей перетину кордону (зокрема, пішки, велосипедом, залізницею) тощо;

· Ефективне та підзвітне використання державних коштів, міжнародних грантів та позик на розвиток інфраструктури прикордонних пунктів пропуску та під’їзних шляхів;

· Представництво інтересів прикордонних громад у діалозі з регіональними та національними органами влади, просування кращих практик та ініціатив для вирішення пов’язаних питань інтегрованого управління кордоном та місцевого розвитку, зокрема, в умовах карантинних обмежень;

· Посилення потенціалу громад та їхнє залучення до спільних проектів із сусідніми громадами країн-членів ЄС задля налагодження стабільних партнерських відносин, спільного розвитку інфраструктурних та інших потреб місцевого розвитку.

Вимоги до проєктних пропозицій:

· Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу, бути сфокусованими на спрощенні законного руху через кордон та/або сприянні місцевому сталому розвитку прикордонних громад;

· Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з місцевими реаліями, позиціями органів влади та груп інтересів;

· Максимальний термін реалізації проєкту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – грудень 2020 р. / січень 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

· Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;

· Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);

· Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);

· Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);

· Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших профільних організацій, розвиток міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів/громад з країн ЄС;

Останній термін подання проєктних пропозицій – 29 жовтня 2020 року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 1 грудня 2020

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 400 000 грн.
Оптимальний розмір гранту – 200 000-250 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу – 1 600 000 грн.

Зверніть увагу!

· Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.

· Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.

· Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

· Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • заходи, спрямовані на інвестиційну діяльність;
 • проведення культурних та мистецьких заходів;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

· Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;

· До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;

· Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

· Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;

· Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

· Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

· Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

· Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.

· Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

· Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи:
Ольга Квашук, менеджерка Європейської програми, kvashuk@irf.ua Олена Романова, координаторка Європейської програми, romanova@irf.ua

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: