«Людяність і взаємодопомога»: гуманітарна ініціатива проти пандемії

МЕТА КОНКУРСУ:

Ми готові підтримати найрізноманітніші громадські ініціативи зі взаємодопомоги під час епідемії коронавірусу в Україні.

Дата завершення конкурсу:

02.11.2020

Програма:

Громадське здоров'я

Спільна ініціатива Міжнародного фонду “Відродження” і Представництва Європейського Союзу в Україні

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Відповідаючи на глобальні виклики пандемії COVID-19, 19 березня 2020 року Міжнародний фонд “Відродження” оголосив постійно діючий Конкурс “Людяність і взаємодопомога”. З початку Конкурсу Фонд вже підтримав понад 100 проєктів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. З 17 квітня партнером конкурсу є Європейський Союз.

Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу та Фундацій відкритого суспільства, Фонд розширює конкурс «Людяність і взаємодопомога» – ініціативу громадянського суспільства для подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.

Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на посилення солідарності, самозарадності та взаємодопомоги в українському суспільстві під час пандемії COVID-19.

Ми переконані, що солідарність, готовність до взаємодопомоги та людяність можуть подолати безпрецедентні виклики, що постають перед суспільством.

У оновленому конкурсі, завдяки стратегічному партнерству з Європейським Союзом, Фонд збільшує розміри фінансової підтримки для найбільш пріоритетних проєктів і спрямовує зусилля на подолання не лише термінових, але й середньострокових та більш віддалених наслідків пандемії на українське суспільство. 

У межах цього лоту учасниками конкурсу є лише громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Конкурс «Людяність і взаємодопомога» має п’ять головних категорій проєктів:

Категорія 1: Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам

Категорія 2: Самозарадність вразливих груп

Категорія 3: Повага до прав людини та доступне правосуддя

Категорія 4: Інформування та просвітництво

Категорія 5: Подолання соціально-економічних наслідків

Цілі та тематичні пріоритети категорій Конкурсу

Категорія 1. “Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам” 

Мета: надання підтримкизакладам охорони здоров’я та медичним працівникам, які безпосередньо задіяні у протидії пандемії SARS-CoV-19.    

Тематичні пріоритети: 

 • Надання психологічної підтримки медичним працівниками ( лікарі, середній медичний персонал) для профілактики та зменшення ознак синдрому вигорання,  а також загальної психологічної підтримки в зв’язку з надмірним навантаженням та особливості роботи в умовах карантину та ізоляції; 
 • Запровадження різноманітних заходів з підтримки та допомоги закладам охорони здоров’я (ЗОЗ) та медичним працівникам: допомога з забезпеченням вчасного та безпечного транспортування медичних працівників на та з робочих місць,  надання підтримки у вигляді  продуктів харчування та напоїв, базових санітарно-гігієнічних наборів / засобів для  покращення умов перебування у ЗОЗ під час роботи в умовах карантину та ізоляції; 
 • Підтримка проведення навчальних заходів (онлайн та оф-лайн) для лікарів та середнього медичного персоналу стосовно діагностики,  лікуванню та реабілітації хворих на COVID-19, в тому числі роботи на новому обладнання або  з використанням нових технології та протоколів лікування,  заходи по обміну досвідом;   
 • Проєкти, спрямовані на розвиток самоорганізації лікарів та середнього медичного персоналу, взаємодії, взаємопідтримки, захисту прав та інтересів;  
 • Закупівля засобів індивідуального захисту, антисептичних розчинів, витратних матеріалів та простого обладнання медичного призначення, які безпосередньо необхідні для надання екстреної, невідкладної допомоги хворим на COVID-19 в умовах  стаціонару;  
 • «Мейкерські» проєкти, які передбачають виготовлення та цільового безкоштовного розповсюдження засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), перехідників та інших витратних матеріалів, які можуть бути використані для обладнання/ переобладнання вже наявного медичного устаткування.  
 • Забезпечення залучення волонтерської допомоги для  ЗОЗ та медичних працівників, організований збір та офіційне передання у використання коштів та іншої допомоги на користь ЗОЗ та медичних працівників. 

Критерії оцінки та відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам лоту «Пряма допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам»; 
 2. Наявність меморандуму про співпрацю або листів від визначених закладів охорони здоров’я, на користь яких організація буде здійснювати проєкт, виготовляти  продукцію, збирати кошти, закуповувати обладнання; 
 3. Кваліфікація та досвід (як індивідуальний, так і команди проєкту), які підтверджуються успішно виконаною роботою, сертифікатами ( за наявності); 
 4. Наявність існуючих та формування нових партнерств для продовження/розширення діяльності, передбаченої проєктом;  
 5. Спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, комунікації узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду;  
 6. Обґрунтованість та реалістичність бюджету заявки. 

У межах цієї категорії учасниками конкурсу є громадські організації, громадські спілки, в тому числі і професійні спілки лікарів та медичних сестер, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України,  а також комунальні некомерційні підприємства – заклади охорони здоров’я будь-якого рівня. 

Вітаються проєктні пропозиції, які також передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Максимальна сума гранту у межах даного лоту становитиме 200 000 гривень, середній розмір гранту – 125 000 -150 000 гривень.  

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.    

Категорія 2 «Самозарадність вразливих груп» 

Мета: Підтримка і розвиток самозарадності й опірності представників вразливих груп і вразливих громад в умовах поширення COVID-19 в Україні та протидія її прогнозованим соціально-економічним наслідкам. 

Тематичні пріоритети: 

 • Мобілізація та гуртування представників вразливих груп і громад для розвитку само- та взаємодопомоги, залучення до активностей, спрямованих на протидію поширенню COVID-19; 
 • Налагодження партнерств між державним і приватним сектором для формування та імплементації програм допомоги вразливим групам і громадам в контексті поширення COVID-19, участь представників вразливих груп і громад у прийнятті рішень;  
 • Розвиток знань, навичок і вмінь представників вразливих груп і громад та підтримка впровадження їх мікро-ініціатив для розбудови опірності та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків COVID-19; 
 • Попередження та протидія соціальній стигматизації вразливих груп і громад в контексті поширення COVID-19. 

Ми беремо до уваги, що виклики, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та реакцією на неї держави, значною мірою змінили та розширили перелік вразливих категорій, охопивши як вразливість до вірусу з точки зору наслідків для здоров’я, так і соціально-економічну вразливість різних верств населення.  

У рамках цього лоту основний акцент робиться на соціально-економічній вразливості, і пріоритет надаватиметься проєктам, що спрямовані на роботу з групами та/або громадами, які у зв’язку з поширенням COVID-19:

 • не мають доступу до структурної (інституційної) підтримки з боку органів влади чи місцевого самоврядування, або знаходяться у значному ризику її втратити; 
 • зазнають надмірних адміністративних, фінансових або інфраструктурних обмежень у доступі до важливих в контексті COVID-19 послуг і сервісів, зокрема соціальних і медичних; 
 • знаходяться у більшому ризику до бідності, соціального виключення, дискримінації та маргіналізації; 
 • мають множинні (інтерсекційні) вразливості. 

У рамках даного лоту пріоритет надається таким вразливим групам і громадам, як: ромські громади, бездомні, люди, що перебувають у місцях несвободи, жертви домашнього насильства, люди з інвалідністю, зокрема ментальною, родини, зайняті у неформальному секторі економіки, з низьким рівнем доходу, біженці та шукачі притулку  тощо.

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 200 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.  

Проєкти у рамках цього лоту можуть передбачати закупівлю та поширення серед представників вразливих категорій предметів гуманітарної допомоги (харчові, гігієнічні та інші набори), але їх частка в загальному бюджеті проєкту не може перевищувати 30%.  

Вітаються проєктні пропозиції, що також передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Критерії відбору проєктів: 

 • Відповідність змісту проєктної пропозиції тематичним пріоритетам лоту; 
 • Акцент на конкретній вразливій групі чи громаді, демонстрація розуміння їх поточного стану та потреб; 
 • Потенціал проєкту щодо сталості та масштабування результатів; 
 • Обґрунтованість бюджету проєктної пропозиції. 

Категорія 3. “Повага до прав людини та доступне правосуддя”  

Мета:  забезпечити громадський контроль за дотриманням принципів пропорційності, законності, мінімальної необхідності та тимчасовості обмежень прав людини і основоположних свобод в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії.

Тематичні пріоритети:  

 • Моніторинг та оцінка застосування заходів поліцейського примусу  в умовах карантинних обмежень; допомога органам правопорядку у розробці та впровадженні належних політик та алгоритмів дій, що дозволяють ефективне виконання функцій при належному дотриманні прав людини;  
 • Захист права на приватність в умовах протидії поширенню COVID-19: правова оцінка способів та обсягу збирання персональних даних в умовах епідемії, їх захищеності, дієвості механізмів захисту та дотримання тимчасового характеру заходів із необхідним знищенням/деперсоналізацією; надання правової допомоги в індивідуальних випадках; вироблення алгоритмів колективних дій та рекомендацій для зацікавлених інституцій, що здійснюють роботу із персональними даними;   
 • Розробка та впровадження технологічних рішень, що спрощують доступ до правової інформації, правових консультацій, механізмів захисту прав людини і умовах обмежень, що викликані епідемією; 
 • Аналіз витрат бюджетних коштів інституцій сектору юстиції та правопорядку на діяльність в умовах  карантину та подолання його наслідків. Просування пріоритетності витрат на захист людей та  особливі потреби для належної роботи інституцій; 

Критерії оцінки і відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам лоту  
 2. Кваліфікація та досвід команди проєкту   
 3. Здатність проєкту до масштабування, наявність існуючих та формування нових партнерств для продовження/розширення діяльності   
 4. Спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, комунікацію узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду   
 5. Обгрунтованість бюджету заявки  

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.   

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.    

Категорія 4. “Інформування та просвітництво”  

Мета: cприяти поширенню достовірної, науково обгрунтованої інформації, пов”язаною з протидією COVID-19

Ми вітаємо проєкти, що ставитимуть за мету якісне інформування чітко визначених цільових аудиторій, сприятимуть розвитку критичного мислення.

Тематичні пріоритети:  

 • Поширення науково обґрунтованої, достовірної інформації про перебіг пандемії, інформування про її наслідки, зокрема, соціально-економічні, для різних верств суспільства, зокрема, вразливих груп і громад
 • Протидія дезінформації, яка поширюється в інформаційному просторі навколо пандемії COVID-19.  

Критерії відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу “Людяність і взаємодопомога”  
 2. Досвід виробництва якісного медіа-контенту в організації/виконавців проєкту 
 3. Чіткість визначення цільової аудиторії, реалістична оцінка її розміру  
 4. Можливість масштабування інформаційної кампанії, зокрема, завдяки наявним партнерствам та залученню нових;  
 5. Обгрунтованість бюджету заявки.  

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.  

Категорія 5. “Подолання соціально-економічних наслідків пандемії”  

Мета – допомога  у подоланні наслідків  соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 в Україні для соціальних підприємств та вразливих груп людей

Пріоритети:

 • Захист працівників від порушень трудових прав, зокрема (незаконне звільнення, порушень договірних умов, дискримінація на робочому місці, переслідування профспілкових активістів, тощо).  Діяльність може передбачати розробку алгоритмів колективних дій, надання правових консультацій, використання індивідуальних та колективних процедур вирішення трудових спорів, судовий захист порушених прав.  
 • Підтримка соціальних підприємств у адаптації їх бізнес-моделей до нових економічних реалій,  впровадження нових інструментів роботи з клієнтами, пошук нових ринків збуту товарів та послуг за допомогою IT. У межах цього пріоритету вітаються проєкти, які надходять від соціальних підприємств, спрямованих на захист або задоволення потреб вразливих груп (ромські громади; бездомні;  жертви домашнього насильства; люди з інвалідністю; родини, зайняті у неформальному секторі економіки та (або) з низьким рівнем доходу; біженці та шукачі притулку)
 • Посилення вмінь і навичок громадян щодо фінансової грамотності, управління бюджетом домогосподарства та особистими фінансами. У межах цього пріоритету перевагу надаватимуть ініціативам, здатними до масштабування, організації національних інформаційних кампаній, мають потенціал для продовження та розширення діяльності, а також спрямовані на зміцнення фінансової грамотності вразливих груп.

Критерії оцінки та відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу, зокрема, обгрунтування зв’язку проблеми із наслідками пандемії COVID-19 в Україні.
 2. Чітка соціальна мета та шляхи її досягнення через підприємницьку діяльність або іншим чином.
 3. Здатність проєкту до зростання,  наявність існуючих та формування нових партнерств (зокрема, на рівні громади) для продовження/розширення діяльності
 4. Реалістична оцінка цільової аудиторії проєкту, спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду;  
 5. Обґрунтованість бюджету заявки.

Вітаються заявки, які передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Максимальна сума гранту у межах цієї категорії становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 125 000 -150 000 гривень.  

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.    

Учасники конкурсу:

Зареєстровані в Україні громадські організації, благодійні організації, благодійні фонди. Неформальні волонтерські ініціативи, органи місцевого самоврядування та релігійні громади можуть брати участь у партнерстві з громадськими / благодійними організаціями / благодійними фондами.

Вітаються проєктні пропозиції, що також передбачають власний внесок організації / громади (як у фінансовій, так і у нефінансовій формі), співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Прохання додати до заявки стислу інформацію про наявний досвід основних фахівців, залучених до проєкту. 

Якщо запропонована діяльність вже розпочата – просимо надати  посилання на існуючі матеріали (текстові, фото, відео, посилання на сторінки у соціальних мережах або вебсайт) з  більш детальною інформацією про проєкт.  

Якщо організація планує або вже подала заявку до інших донорів, або вже одержала підтримку цієї або подібної діяльності від інших донорів – просимо зазначити  іншого донора, вид діяльності та очікувану суму підтримки. Наявність або можливість фінансування від іншого донора НЕ  є чинником, який зменшує вірогідність  підтримки з боку МФВ. Навпаки, МФВ вважає співфінансування з боку інших донорів як ознаку якості, актуальності проєкту та спроможності виконавців.

Бюджет та прийнятні витрати проєкту

Кошти, надані Фондом в рамках проєкту, можуть бути використані винятково на:

 • проєктні заходи;
 • закупівлю товарів, витратних матеріалів, послуг, що відповідають критеріям вибраного лоту Конкурсу;
 • оплату праці персоналу організації та залучених фахівців;
 • послуги транспорту, зв’язку, які безпосередньо пов’язані з виконанням проєкту

Конкурс “Людяність і взаємодопомога” є постійно діючим. Проєктні пропозиції подаються у електронній формі з використанням онлайн-форми відповідної категорії Конкурсу. Розгляд проєктних пропозицій проводиться визначеною Правлінням Фонду Конкурсною комісією один раз на місяць.

Станом на кінець вересня 2020 року відбулось 12 хвиль конкурсу, під час яких було підтримано понад 100 проєктів сумарно. Та наразі ми оголосили про останній 13-тий набір з дедлайном подачі заявок – 2 листопада. Разом з тим, ми приймаємо заявки від тих проєктів, які раніше отримували відмову та сподіваємось, що додаткова спроба принесе успіх та важливі результати для нашої спільної місії.

Список переможців Конкурсу оголошуються на офіційному веб-сайті Фонду. У зв’язку з великою кількістю очікуваних заявок, фонд не має можливості повідомляти кожному з заявників про причини відхилення проєкту.

Переможці Конкурсу будуть визначені за результатами оцінки проєктних пропозицій конкурсною комісією. За результатами розгляду проєктних пропозицій Фонд укладе з організаціями – переможцями Конкурсу грантові угоди за стандартними грантовими процедурами МФВ. За результатами кожного проєкту організація подає Фонду фінансовий і змістовний звіти.

З усіма питаннями щодо конкурсу ви можете писати на pr@irf.ua або на фейсбук-сторінку Фонду

Результати конкурсу постійно оновлюються тут: https://www.irf.ua/rezultaty-konkursu-lyudyanist-ta-vzayemodopomoga/

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: