Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів ромських громад

Громадська організація «MART» підготувала видання «Всеукраїнська шко­ла з прав людини для молодих активістів ромських громад». Брошура стане в нагоді громадським активістам, а також місцевим і міжнародним організаціям, що сприяють розвитку громадянського суспільства в Україні.

Видання, підготовлене за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», містить опис та ілюстрації подій, що відбулися під час реалізації однойменного проекту. Зокрема докладно розповідає про навчання ромської молоді у двох етапах Школи з прав людини, практику та стажування. Автори також подають відгуки учасників, їх наставників та посилання на матеріали про проектні заходи, опубліковані на різних інтернет-ресурсах.

Про проект

«Всеукраїнська шко­ла з прав людини для молодих активістів ромських громад» реалізується впродовж 2014-2016 років як довгострокова програма Всеу­країнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Зважаючи на численні проблеми, з якими стикаються роми, актуальною є практична підготовка активістів ромських громад у сфері захисту гро­мадських інтересів та прав людини, їх інтеграція до спільноти активістів, які відстоюють права лю­дини. Особливо важливою підготовка у сфері прав людини ромської молоді. По-перше, саме молоді люди є найбільш гнучкими у сприй­нятті нових компетентностей (знання, вміння та власна позиція).  По-друге, відсутність системного під­ходу до навчання правам людини є загально­державною проблемою і стосується не тільки ромів, а й усіх молодих людей в Україні.

Школа з прав людини для молодих активістів ромських громад (липень 2014 року)

Протягом 7-ми днів у Чернігові ромська молодь з усієї Украї­ни знайомилася з основними поняття­ми у сфері прав людини. Експерти всеукраїнського та міжнародного рівня проводили для них лекції, дискусії та навчальні ігри.  Одним із важливих моментів, який засвоїли молоді люди, є те, що права людини – по­няття, яке треба відчути, зрозуміти і навчитися бачити у щоденних проблемах. Учасники направили свою енергію на пошук шляхів вирішення проблем, міркували, які для цього можна використати наявні мож­ливості та інструменти.

Іван Данченко, учасник Школи, стипендіат Міжнародного фонду «Відродження», Донецьк:

–      Дуже важливо, що впродовж Школи роми та пред­ставники інших національностей легко знайшли спільну мову… Коли я їхав сюди, то не знав різниці між права­ми людини та громадянина. Після пройденого тренінгу я засвоїв ці основні поняття.

Юлія Черниш, учасниця Школи, м. Золотоноша:

–      …Я не очікувала, що буде запрошено так багато компетентних людей, які нам пояснюватимуть все на доступних прикладах. Також неочікуваним стало те, що права людини нам презентують саме таким чином… Адже взя­ти книжку і прочитати може кожен, а пояснити доступ­ною мовою із реальними прикладами – ні. Це мене вразило найбільше…

Євген Соловйов, учасник Школи, м. Кременчук:

–       Під час Школи я зрозумів, що є такі двері, до яких можна увійти. Саме там знаходяться структуровані знання про права людини та механізми їх захисту.  Тепер ми точно знаємо, як туди увійти, за допомо­гою кого, як викори­стовувати знання в межах свого району, міста. Я маю наміри розширити роботу у приймальні в нашій організації в сфері захисту прав люди­ни в Полтавській області, знаючи певні особливості саме із лекцій у Школі.

Олександр Войтенко, експерт, тренер Всеукраїн­ської освітньої програми «Розуміємо права люди­ни»:

–      Важливим елементом міжособистісної взає­модії та групової динаміки стало спілкування між ромськими та неромськими учасниками. Від початку Школи і до її закінчення не спостері­галося ані упереджених думок, ані напруги в контактах. Підбиваючи підсумки, неромсь­кі учасники зазначали, що подібне спілкуван­ня допомогло не лише переконатися у хибності стереотипів, але й дізнатися багато нового.

Володимир Боштан, експерт, голова Правління Ромського правозахисного Центру «Соціальна правова допомога»:

–      Загалом тематика Школи є дуже актуальною сьогодні, коли, дійсно, потрібно залучати молодих ромських активістів до вирішення тих чи інших проблем. Також треба проводити більше практич­них занять і мотивувати до проходження практики в існуючих ромських організаціях правозахи­сту.

Наступними кроками стала підготовка міні-проектів учасниками Школи та стажування у правозахисних організаціях України, де були іні­ційовані проекти і здійснена конкретна діяльність на захист прав представників ромських громад.

Школа з прав людини для розвитку мережі активістів ромських  громад (серпень 2015 року)

Друге навчання пройшло також у Чернігові за участі 19-ти молодих ромів із 5-ти областей України.Більшість із них – учасники Програми стипендій Ромського освітнього фонду (REFSP) – проекту, що діє в рамках Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відрод­ження».

Це був тиждень тренінгів, лекцій, зустрічей і дискусій з акцен­том на темах міжкультурного взаєморозуміння та протидії дискримінації. Етнічний профайлінг наряду з дискримінацією у шкільній освіті та проблемою паспортизації ромів потрапив до переліку тем, якими учасники Школи зацікавилися на фінальному етапі навчання, роз­робляючи власні локальні проекти.  Цьому передували кілька днів базового курсу з прав людини та зустрічі з діючими волон­терами і активістами, які у форматі «живої бібліотеки» розповіли про свій досвід, відповіли на запитання. Окреме заняття було присвячене трагедії геноциду ромського народу.

Кращі випускники змогли пройти стажуван­ня у правозахисних організаціях України. У подальшому це може сприяти формуванню мережі ромських правозахис­них організацій.

Микола Мацаценко, наймо­лодший учасник Школи (17 років):

–      Школа є великим шансом для мене, тому що в подальшому я буду навчати свій народ. Ромам потрібно дізнатися, як можна відстояти свої права, і перестати боятися це робити. Традиційно у поколінь наших батьків, дідів і прадідів було прийнято тікати від про­блем, пов’язаних із відносинами у суспільстві. Обходити їх, відкупатися – але не вирішувати. Відтепер ми не будемо боятися вирішувати проблему, бо ми знаємо, як це зробити.

Віолета Шведченко, учасниця Школи:

–      Ромська громада вкрай потребує активістів, бо чимало ромів – неграмотні і тому не можуть за­хистити свої права, просто не знають їх. Їм потрібні люди, які будуть вести просвітницьку діяльність та захищати їх юридично. Чому саме ромських активістів? Специфіка нашого народу в тому, що ми схильні довіряти «своїм».

Потенціал ромських громад посилюється завдяки молодим правозахисникам

Два етапи Школи і здобуті навички змінили її учасників, їхній світогляд і ставлення до прав людини. Тепер  молоді ромські активісти ефективно втілюють знання на практиці.

Вже в серпні 2015-го двоє випускників – Іван Попов та Іван Данченко – пройшли стажування на базі Освіт­нього дому прав людини в Чернігові, взявши участь в його першому проекті «Школі-таборі з прав людини та громадянської активності», що відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У вересні ще один випускник – Євген Соловйов проходив стажування у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У жовтні він стажувався в ГО «МАРТ» та взяв участь в навчальному курсі «Підготов­ка моніторів Національного превентивного механізму». Головний результат стажування Євгена – це створення в своєму місті Кременчуці моніторинго­вого центру, що займається питаннями внутрішніх переселенців і є посередником між ними та місцевою владою, а також лобіює Національний превентивний механізм.


Стати тренерами програми «Розуміємо права людини» можуть випускники школи Альона Казан­ська та Томаш Адам. Після проходження першого курсу навчання вони розпочали розробку власних проектів, які презентували під час другого курсу.
Як створити Центр правової допомоги, навчався Томаш Адам, взявши участь у Всеукраїнській школі «Права людини та громадянська активність» від УГСПЛ. Результатом став проект Томаша, який він реалізовуватиме у своїй громаді в Ужгороді.
Альона Казанська з Чернігова від самого завершення школи є волонтером ГО «МАRТ» та проходить стажування в організації на базі юридичної приймальні. Після навчання вона стала гідом виставки з прав людини «Кожен має право знати свої права», створеною за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», самостійно організувала правову виставку у своєму навчальному закладі, залучила групу волонтерів, організувала навчання гідів, екскурсії, здійснювала інформаційний супровід експозиції у місцевих ЗМІ.  Також брала активну участь у проведенні в Чернігівській області Мандрівного Docudays UA.

Організатори відзначають і випускниць Ілону Дорогу та Зінаїду Купіну, які проходи­ли стажування в ГО «MART». За досить короткий час дівчата не лише взяли участь у всіх сферах діяльності організації, а й стали активними учасницями сесії стратегічного планування програми «Розуміємо права людини».
Стажування випускники проходили і в інших організаціях: Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, УГСПЛ, Харківській правозахисній групі.

Олена Вайдалович, стажувалася в УГСПЛ:

–      Не скажу, що було легко, але було повчально… Я зробила для себе деякі висновки, які, напевно, візьму з собою у своє професійне майбутнє, та й взагалі у життя… Головне – це самостійність і відповідальність… Звісно, мені є дуже багато чому навчитися, багато, що за­своїти і немало побачити, аби називатися професіоналом. Але коли бачиш таких людей, як колектив УГСПЛ – дійсно відданих майстрів, професіоналів своєї справи, хочеться на них рівнятися. Це дуже велика мотивація і честь знаходитися серед таких людей.

Стажування відкрило учасникам школи широкі можливості.  Певно, найяскравішим прикладом можна назвати візит до Варшави, під час якого кращі випускники взяли участь у щорічній зустрічі бюро ОБСЄ з демократичних інституцій і прав людини «Реалізація людського виміру» – одній з найбільших щорічних конференцій, присвя­чених правам людини в регіоні ОБСЄ.  Хто з випускників школи поїде на міжнародну конференцію, вирішували шляхом проведення кон­курсу кращого есе на тему захисту прав людини.Значення Школи

Школа стала запорукою потенційних зрушень на краще у майбутньому і кроком  назустріч суспільству, який, хоч і не без вагань, зробили самі роми. Для багатьох батьків доцільність неформальної освіти залишається не до кінця з’ясованою і вони сумніваються, чи відправляти дітей на подібне навчання.  Учасниця Олена Кондур розповідає, як їй було важко «вирватися» на тренінг у 2015-му, оскільки він передбачав спільне проживання і харчування учасників обох ста­тей, що суперечить національним традиціям ромів.

–      Але мої батьки, зібравши попередньо рекомендації про аналогічний торішній захід, лояльно поставилися до мого бажання приїхати сюди. Ця Школа вже заслужила довіру, – говорить дівчина.

В цілому ж, під час розробки та реалізації Школи було застосовано комплексний підхід, який дозволив підготувати якісний продукт, направ­лений на виконання стратегічної цілі – посилення потенціалу активістів ромських громад в Україні та їх включення до руху на захист та підтримку прав людини.

Руслана Бурова, координаторка проекту:

–      …Ми розширили коло однодумців, активістів, які влива­ються в загальний правозахисний рух, розуміють, що права людини – це загальнолюдська цін­ність, яку треба підтримувати і відстоювати спільно, а толерантність, взаєморозуміння та взаємна підтримка – це запорука миру та головна умова співжиття у суспільстві.

Сергій Буров, координатор Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»:

–      Школа –  один із найбільш цікавих і важливих заходів програми «Розуміємо права людини». Ко­мандою організаторів оцінюємо її як справжнє випробування, але успішне! Певною мірою ми самі навчалися. Ми раді, що у Школі взяли участь активні й небайдужі молоді люди. Ми отримали нових союзників і партнерів. Школа – це лише перший етап нашого спільного шляху.

Видання “Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів ромських громад”

Фото: ГО «MART»

Автор: Олена Орлова

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: