Видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність: загальні тенденції, ефективність та прозорість

Денис Черніков, керівник програм Лабораторії законодавчих ініціатив, опублікував статтю, у якій проаналізував видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність

Денис Черніков, керівник програм Лабораторії законодавчих ініціатив, опублікував статтю, у якій проаналізував видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність. Матеріал підготовано за підтримки програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”.

Видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність: загальні тенденції, ефективність та прозорість
Денис Черніков

Уряд готується розпочати давноочікувану реформу місцевого самоврядування, яка спрямована на децентралізацію управління та збільшення ресурсів територіальних громад. Бюджети розвитку, підтримка малого бізнесу, енергозбереження – ці напрями видатків місцевих бюджетів посідають одне з останніх місць у загальній структурі видатків. Якщо фінансова спроможність місцевих бюджетів суттєво зросте, на що варто звернути увагу для забезпечення ефективності та прозорості цих видатків?

Як відомо, найбільшу питому вагу видатків місцевих бюджетів (з урахуванням наданих з державного бюджету дотацій, субвенцій та інших трансфертів) мають видатки на освіту (близько 30%), охорону здоров`я (20%), соціальний захист та соціальне забезпечення (20%), житлово-комунальне господарство (8,5%).

Що стосується видатків місцевих бюджетів на економічну діяльність, то згідно бюджетної класифікації до неї включаються:

1. Видатки на будівництво. Це 5-6 млрд. грн. в масштабах країни, в основному – капітальні вкладення та реалізація інвестиційних проектів.
2. Видатки на сільське та лісове господарство на рівні 120-150 млн. грн., з яких половина спрямовується на забезпечення землеустрою, а половина – на виконання цільових програм в агропромисловому комплексі.
3. Видатки на транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та інформатику (4-5 млрд.грн.), у складі яких домінують видатки на ремонт та будівництво доріг (понад 50%), а також відшкодування перевізникам витрат за пасажирів-пільговиків (близько 30%).
4. Видатки на фінансування програм у сферах малого та середнього підприємництва, енергоефективності, програм стабілізації та економічного розвитку територій, а також пряма бюджетна підтримка окремих підприємств. Загальну суму цих видатків по країні можна оцінити на рівні 2 млрд. грн. щороку.

Отже, при валовій сумі видатків місцевих бюджетів понад 222 млрд.грн. (дані за 2012 рік, інформація про 2013 рік буде доступна у першій декаді квітня) частка видатків на економічну діяльність є досить низькою – 6,8%, а складає вона близько 15 млрд. гривень. При цьому вони спрямовуються переважно на виконання інвестиційних проектів, здійснення капітальних вкладень, будівництво та реконструкцію автодоріг, компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті.

Незначна частка видатків на економічну діяльність зумовлена тим, що вони фінансуються в основному за рахунок видатків розвитку та «другого кошику» доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Зазначена сума цих видатків – 15 млрд.грн. є в 10 разів меншою, ніж сукупний ресурс державного бюджету на підтримку суб`єктів господарювання, який включає прямі бюджетні дотації (45 млрд.грн.), податкові пільги (50 млрд.грн.), а також митні пільги та державні гарантії. При цьому близько 40% податкових пільг рахується за центральним офісом державної податкової адміністрації, тобто припадає на великих платників податків. Як бачимо, ресурси державної підтримки бізнесу є досить централізованими.

Менше з тим, у разі збільшення доходної бази територіальних громад, і, відповідно – видатків на підтримку бізнесу, існує низка тенденцій, які варто врахувати при впровадженні програмно-цільового методу та середньострокового планування.

1. Обсяг програмно-орієнтованих видатків на підтримку малого та середнього бізнесу та проекти енергозбереження значно поступається адресним видаткам, які полягають у перерахуванні бюджетних коштів безпосередньо до статутних фондів підприємств.

Так, у 2012 році видатки місцевих бюджетів України на МСБ склали 14 млн. грн., на енергозбереження – 23,5 млн.грн., а на внески до статутних фондів підприємств – 1,5 млрд. грн., з яких майже мільярд перераховано у м. Києві.

Наприклад, у Черкаській області у 2012 році взагалі не передбачалося видатків на програми розвитку підприємництва та фінансування енергозберігаючих заходів. При цьому загалом 4 млн.грн. було перераховано управлінню експлуатації Будинку Рад та об`єктів обласної комунальної власності. У Рівненській області на проекти енергоефективності було виділено 60 тис. грн., на підтримку МСБ – 230 тис. грн., а на утримання майна обласної ради, включаючи автобазу – понад 1,3 млн.гривень.У Хмельницький області виділили з обласного бюджету 630 тис.грн. на капітальний ремонт адмінбудинку, при тому що проекти енергоефективності взагалі не фінансувалися.

2. Розбіжності в даних казначейської звітності та профільних органів державної влади. За звітами Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів, у 2012 році на розвиток МСБ витрачено 14,5 млн.грн., а згідно звітів Держпідприємництва – 20,3 млн. гривень. Для прикладу, за звітами казначейства, у згаданій Хмельницький області на підтримку малого і середнього підприємництва виділено 2 (дві) тисячі гривень, а звіт Держпідприємництва вказує про майже 470 тис. гривень.

3. Значна кількість завдань регіональних цільових програм виконується за формулюванням «у межах коштів або повноважень» місцевих органів влади. Відтак відсутня база для оцінки ефективності реалізації цих програм.

4. Регіональні цільові програми передбачають фінансування за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел, тобто – позабюджетних коштів. Це можуть бути кошти інвесторів, банківських чи фінансових установ. Наприклад, видатки місцевих бюджетів на підтримку МСБ у 2012 році (за даними Держпідприємництва) склали 20,3 млн. грн., що становило 8% від приватних коштів, залучених для виконання програмних завдань. Водночас кількісні та якісні показники програм закладені під валовий обсяг витрат, без диверсифікації бюджетних та позабюджетних коштів. Відтак, досить складно оцінити, що призвело до певного результату в конкретній області у 2013 році, наприклад Запорізькій: видатки місцевих бюджетів на суму 456 тис.грн., або кошти з інших джерел на суму 11,4 мільйонів гривень.

5. Досить високим є обсяг «не програмних» або адресних видатків місцевих бюджетів на економічну діяльність. Внески до статутних фондів підприємств на рівні 500 млн.грн. щорічно (без м. Києва, який витрачає це майже мільярд щороку) а також «інші видатки на економічну діяльність» які, наприклад у Києві склали у 2012 році 2,2 млрд.гривень, а по країні – 2,7 мільярда. З’ясувати призначення цих коштів можливо лише за допомогою запиту про їх пооб`єктний розподіл.

Окремо необхідно відзначити тенденцію високої інтенсивності видатків місцевих бюджетів на економічну діяльність у регіонах з низькими темпами економічного розвитку. Чим нижчі темпи економічного зростання області – тим більше бюджетних коштів вона потребує.

Для дослідження цього аспекту поряд з даними казначейської звітності про виконання місцевих бюджетів у 2010-2012 роках були використані дані рейтингу «Оцінка результатів діяльності Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», який складається Мінекономрозвитку з 2011 року. Були використані показники саме за розділом «Економічний розвиток». Для більшої об`єктивності це порівняння не включає м. Київ та м. Севастополь.

У таблиці нижче наведені видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність в розрахунку на 1 особу деяких регіонів України та місця цих регіонів у вищезгаданому рейтингу за позицією «Економічний розвиток».

Отже, області, у яких видатки місцевих бюджетів на економічну діяльність на 1 особу значно перевищують середні по Україні (Харківська, Одеська, АР Крим) стабільно посідали останні місця в урядовому рейтингу економічного розвитку. При цьому області зі значно нижчим рівнем видатків, такі як Тернопільська та Херсонська, мали відносно стабільні показники. В подальшому, на предмет орієнтованості на вирішення проблем місцевого значення, узгодження з бюджетом та доступності інформації, буде висвітлено якість регіональних цільових програм у цих та інших областях зі схожими показниками видатків місцевих бюджетів на економічний розвиток.

Контакти:
Лабораторія законодавчих ініціатив
Денис Черніков
denys.chernikov@gmail.com

***

Мета програми “Громадянське суспільство та належне врядування” – сприяти участі об’єднань громадян у здійсненні моніторингу діяльності органів публічної влади, захисті й лобіюванні спільних інтересів різних соціальних груп, а також забезпечувати їх залучення до процесу вдосконалення та впровадження нормативно-правових актів на загальнодержавному й місцевому рівнях.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: