Видані переклади

Адорно Т. Теорія естетики. — К.: Основи, 2002. Айслер Ріане. Чаша та меч. Наша історія, наше майбутнє. — К.: Сфера, 2003. Аквінський Т. Коментарі до Аристотелевої "Політики". — К.: Основи, 2000.

 • Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008.
 • Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. — К.: Критика, 2001.
 • Антологія феміністичної філософії / За ред. Елісон М. Джаґер та Айрис М. Янґ. — К.: Основи, 2006.
 • Арендт Г. Становище людини. — Л.: Літопис, 1999.
 • Арендт Х. Джерела тоталітаризму. — К.: Дух і Літера, 2002.
 • Арендт Х. Між минулим і майбутнім. — К.: Дух і Літера, 2002.
 • Арістотель. Нікомахова етика. — К.: Аквілон-Плюс, 2002.
 • Арістотель. Політика. — К.: Основи, 2000.
 • Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. — К.: Юніверс, 2004.
 • Арон Р. Мир і війна між націями. — К.: Юніверс, 2000.
 • Арон Р. Опій інтелектуалів. — К.: Юніверс, 2006.
 • Слова чоловіків (1790-1793)/ Кондорсе, Прюдом, Ґійомар…; упорядниця Е. Бадентер. – К.: Альерпрес. 2006.
 • Баберовскі, Йорг. Червоний терор. Історія сталінізму. – К.: К.І.С., 2007
 • Байме, Клаус фон . Політичні теорії сучасності. –К.: Стилос, 2008.
 • Баландьє Ж. Політична антропологія. — К.: Альтерпрес, 2002.
 • Балібар Етьєн. Ми, громадяни Європи? Кордони, держава, народ. — К.: Курс, 2006
 • Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення. — Х.: Каравела, 2000.
 • Барба Е. Паперове каное. — Л.: Літопис, 2001.
 • Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки: Спільний ринок США і глобальна економіка. — Л.: Літопис, 2003.
 • Баррі П . Вступ до теорії: літературознавство та культурологія. — К.: Смолоскип, 2008.
 • Батлер Джудіт. Гендерний клопіт. Фемінізм та підрив тожсамості. — К.: Ентіс, 2003.
 • Батлер Ф. Права людини у новому тисячолітті. — К.: Сфера, 2006
 • Бауман Зігмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008.
 • Бауман Зігмунт. Етика постмодерну. — К.: Port-Royal, 2006
 • Бейверсток Елісон. Як продавати книги. — Х.: Каравела, 2002.
 • Беньямін Вальтер. Вибране. — Л.: Літопис, 2002.
 • Бердиховська Б., Гнатюк О. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. — К.: Дух і літера, 2004.
 • Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. — К.: Український центр культурних досліджень, 2001.
 • Берман Г. Дж. Право і революція. — К.: IRIS, 2001.
 • Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини. З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007
 • Бжезінський З. Велика шахівниця. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.
 • Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство. — К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006
 • Бінгем Р., Гилл Е., Вайт С. Фінансування економічного розвитку. — Л.: Літопис, 2003
 • Биков Василь. Хресна дорога: Статті, есе, інтерв’ю, виступи.— К.: Веселка, 2002.
 • Бітем Дейвід. Визначення і вимірювання демократії. — К.: Літопис, 2005.
 • Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. — К.: Либідь, 2000.
 • Бланшо Моріс. Простір літератури. — Л.: Кальварія, 2007.
 • Блауґ М. Економічна теорія в ретроспективі. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.
 • Блейклі Е.Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і практика. – Л.: Літопис, 2002.
 • Блок М. Феодальне суспільство. — К.: Всесвіт, 2002.
 • Блюменберґ Ганс. Світ як книга. — К.: Лібра, 2005.
 • Боардмен Ентоні, Ґрінберґ Девід Г., Вайнінґ Ейдан Р., Веймер Девід Л. Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика. — К.: АртЕк, 2003.
 • Бовуа Данієль. Шляхтич, кріпак і ревізор. — К.: ІНТЕЛ, 1996.
 • Бодріяр Жан . Божиста лівиця. Хроніка 1977-1984 років. — Л.: Кальварія, 2007
 • Бодріяр Жан. Символічний обмін і смерть. — Л.: Кальварія, 2004.
 • Бодріяр Жан. Симулякри і симуляція. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Боецій Северин. Розрада від Філософії. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002.
 • Бойє К. Скоґландія. – Вінниця: Теза, 2008.
 • Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій. — Л.: Літопис, 2004.
 • Браун Пітер. Тіло і суспільство: чоловіки, жінки і сексуальне зречення в ранньому християнстві. — К.: Мегатайп, 2003.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація. 1-3 томи. — К.: Основи, 1998.
 • Бросцат, Мартін. Держава Гітлера: створення і розвиток внутрішньої структури Третього рейху / Переклад з німецьк. О.Насика. – К.: Наука, 2009.
 • Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції. / Донатела дела Порта, Альберто Ванучі. — К.: К.І.С., 2006.
 • Бруссіґ Томас. Сонячна алея. — Л.: Кальварія, 2005.
 • Бруссіґ Томас. Як хлопці стають чоловіками або Чому футбол. — Л.: Кальварія, 2006.
 • Брюбейкер Роджерз. Переобрамлений націоналізм. Статус нації та національне питання у новій Європі — Л.: Кальварія, 2006
 • Бубер Мартін. Ґоґ і Маґоґ. — К.: Дух і літера, 2008.
 • Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. — К.: Основи, 1998.
 • Бурдьє П’єр. Практичний глузд. — К.: Український центр духовної культури, 2003.
 • Бьюкенен Джеймс М., Масґрейв Річард А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави. — К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004.
 • Вайдахер Ф. Загальна музеологія. — Л.: Літопис, 2005.
 • Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії. — К.: Всесвіт, 1999.
 • Вальденфельс Бернхард. Вступ до феноменології. — К.: “Альтерпрес”, 2002.
 • Вальденфельс Бернгард. Топографія чужого. Студії до феноменології чужого. — К.: ППС-2002, 2004.
 • Ван Б’юрен, Джеральдіна. Міжнародне право в галузі прав дитини. – О.: Бахва, 2006
 • Вандич Пьотр. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. — К.: Критика, 2004.
 • Вебер М. Соціологія. — К.: Основи, 1998.
 • Веймер Д., Вайнінг Е. Аналіз політики. — К.: Основи, 1998.
 • Вейн П. Чи вірили греки у свої міфи? — Л.: Каменяр, 2003.
 • Вельш Вольфґанґ. Наш постмодерний модерн. — К.: Альтерпрес, 2004.
 • Веріан Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід. — К.: Лібра, 2006
 • Винайдення традиції. / за редакції Ерика Гобсбаума та Теренса Рейнджера. К. — Ніка-центр, 2005.
 • Вілсон, Браян. Соціологія релігії. — Х.: Акта, 2002
 • Вілсон, Ендрю. Українці: Несподівана нація. — К.: К.І.С., 2004.
 • Вільямсон Олівер Е. Економічні інституції капіталізму. — К.: АртЕк, 2001
 • Віскузі В.Кіп, Вернон Джон М., Гаринґтон Джозеф Е. Економічна теорія, реґулювання та антимонопольна політика. К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Віперман В. Європейський фашизм: порівняльний аналіз (1922-1982). – К.: Дух і Літера, 2008.
 • Вістріч, Р.С. Демонізація іншого: Антисемітизм, расизм і ксенофобія. – О.: Бахва, 2006
 • Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. Вступ до середньовічної історії слов’янства. — К.: Юніверс, 2004.
 • Влодарчик Я. Маркетинґ у видавничій справі — фантазія чи дійсність? — Л.: Кальварія, 2002
 • Волес Вільям, Волес Гелен. Творення політики у Європейському Союзі”. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Вулф В. Власний простір. — К.: Альтернативи, 1999.
 • Вулф Ларі Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. – К.: Часопис “Критика”, 2009.
 • Вулф Т. Керування незисковою організацією в двадцять першому столітті. — К.: Скарби, 2004.
 • Вульф Ерік. Європа і народи без історії. — К.: КМ Академія, 2004.
 • Г’юм Девід. Трактат про людську природу. — К.: Всесвіт, 2003.
 • Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. — Л.: Літопис, 2000.
 • Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. — К.: Четверта хвиля, 2001.
 • Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії. — Л.: Астролябія, 2006
 • Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль. – Л.: Літопис, 2008.
 • Гайдеґґер Мартін. Дорогою до мови. — Л.: Літопис, 2007.
 • Гайек Ф. А. Індивідуалізм та економічний порядок. — К. Акта, 2002.
 • Гайек Ф. А. Конституція свободи. — Л.: Літопис, 2002
 • Гайек Ф. А. Право, законодавство та свобода. — К.: Аквілон-Прес, 2000.
 • Гайленд М.Дж.Угамуйте мене. — Л.: Кальварія, 2008.
 • Галлін Деніел С., Манчіні Паоло . Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики. – К.: Наука, 2008.
 • Гантінґтон С. Протистояння цивілізацій: та зміна світового порядку. — Л.: Кальварія, 2006.
 • Гегель Ґ. В. Ф. Філософія права. — К.: Юніверс, 2000.
 • Геґель Ґ. В. Ф. Феноменологія духу. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Гелд Дейвід, Мак-Ґрю Ентоні. Ґлобалізація/Антиґлобалізація. — К.: К.І.С., 2004.
 • Гелд Дейвід, Мак-Ґрю Ентоні. Глобальні трансформації: Політика, економіка, культура. — К.: Фенікс, 2003.
 • Гелд Дейвід. Демократія та глобальний устрій. — К.: Port-Royal, 2005
 • Гелріґел Д., Слокум Дж. В. мол., Вудмен Р. В., Бренінг Н. С. Організаційна поведінка. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.
 • Генсон М.Е. Керування освітою та організаційна поведінка. — Л.: Літопис, 2002.
 • Генрих Д. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб’єктивності та метафізики. — К.: Курс, 2006
 • Гердеґен М. Європейське право. – К.: “К.І.С.”, 2008.
 • Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794 — 1914. — К.: Критика, 1999.
 • Германн Ю. Нічого, крім привидів. – Харків: Фолію, 2008.
 • Герст Пол, Томпсон Грехем. Сумніви в глобалізації. — К.: К.І.С., 2002.
 • Гіл Ч. В. Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.
 • Гірц К. Інтерпретація культур. — К.: Дух і літера, 2001.
 • Глобальне відродження демократії./ За ред. Ларрі Даймонда та Марка Ф.Платтнера. — Л.: Ахіл, 2004.
 • Гнатюк Оля. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. — К.: Критика, 2005.
 • Гоббс Т. Левіафан. — К.: Дух і літера, 2000.
 • Гобсбаум Е. Вік екстремізму. — К.: Альтернативи, 2001.
 • Говард М. Війна в європейській історії. — К.: Мегатайп, 2000.
 • Говлет М., Рамеш М. Дослідження державної політики: Цикли та підсистеми політики. — Л.: Кальварія, 2004.
 • Гоґвуд Браєн, Ґан Луїс. Аналіз політики для реального світу. — К.: Видавництві Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Гол Джим. Онлайнова журналістика. — К.: К.І.С., 2005.
 • Гопкінз Д. Оцінювання для розвитку школи. — Л.: Літопис, 2003.
 • Горовіц Доналд Л. Міжетнічні конфлікти. — Х.: Каравела, 2004.
 • Горкгаймер Макс. Критика інструментального розуму. — К.: ППС-2002, 2006
 • Гроз’єан Р.К. Як працювати з банком. — К.: Основи, 1998.
 • Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. — Л.: Літопис, 1999.
 • Гуманістична психологія./За ред. Романа Трача, Георгія Балла. Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології. — К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2001.
 • Гумбольдт В. Ідеї щодо з’ясування меж діяльності держави. —Сімферополь: Таврія, 2003.
 • Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження з генеалогії логіки. – Київ: ППС-2002, 2009.
 • Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. — К.: Лібра, 2003.
 • Гьофе Отфрід. Демократія в епоху глобалізації. – К.: ППС-2002, 2007.
 • Гьофе Отфрід. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. — К.: Альтерпрес, 2003.
 • Гьофе Отфрід . Справедливість і субсидіарність. — К.: Альтерпрес, 2004.
 • Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика.— К.: Юніверс, 2001.
 • Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Том 1, 2 — К.: Юніверс, 2000.
 • Ґаєр Манфред. Світ Канта. Біографія. — К.: Юніверс, 2007
 • Ґарднер Говард. Множинні інтелекти. Теорія у практиці. — К.: Мегатайп, 2004.
 • Ґарфінкел Гаролд. Дослідження з етнометодології. — К.: Курс, 2005.
 • Ґелбрейт Джон Кенет. Суспільство блага. Пора гуманності. — К.: Видавничий дім “Скарби”, 2003.
 • Ґелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм. — К Таксон, 2003.
 • Ґелнер Е. Розум і культура. Історична ролі раціональності та раціоналізму. — Х.: Акта, 2004.
 • Генацино Вільгельм Парасолька на цей день. — Л.: Кальварія, 2008.
 • Ґендерні перспективи. — К.: Факт, 2004.
 • Ґіденс Ентоні. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. — К.: Український філософський фонд, “Альтерперс”, 2004.
 • Ґіденс Е. Соціологія. — К.: Основи, 1999.
 • Ґілпін Роберт. Проблеми глобального капіталізму. Світова економіка у ХХІ столітті. — Х.: Каравела, 2004.
 • Глобальні модерності / За ред. М. Фезерстоуна та ін. – К.: Ніка-Центр, 2008.
 • Гловацький, Януш. З голови / Переклав з польської Олександр Ірванець. – Львів: Астролябія, 2009.
 • Ґоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації. — К.: К.І.С., 2002.
 • Ґоттфредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину. — Х.: “Акта”, 2000.
 • Ґрас Ґюнтер. Бляшаний барабан. — К.: Юніверс, 2005.
 • Ґрасс Ґ . Кіт і миша. – Харків: Фоліо, 2008.
 • Ґрафф А. Світ без жінок: Стать у польському громадському житті. — Л.: Ахіл, 2005
 • Ґрін Вільям Ґ. Економетричний аналіз. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2005.
 • Д’юї Дж. Демократія і освіта. — Л.: Літопис, 2003.
 • Д’юї Дж . Досвід і освіта. — Л.: Кальварія, 2003.
 • Дай Томас Р. Основи державної політики. — О.: Бахва, 2005.
 • Дайкер Д. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пост-радянських країнах. — К.: К.І.С., 2003. 
 • Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз: Курс європейської інтеграції. — К.: “К.І.С.”, 2006.
 • Дайсон Естер. Життя за доби інтернету. Release 2.1. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2002.
 • Даль Р. А. Демократія та її критики. — X.: Вид. група «РА — Каравела», 2002.
 • Даль Р. А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція. — X.: Каравела, 2002.
 • Дамміт Майкл. Логічні основи метафізики. — К.: IRIS, 2001.
 • Данн Вільям Н. Державна політика: Вступ до аналізу. — О.: Бахва, 2005.
 • Дарендорф Ральф. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ столітті. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006.
 • Дворкін Р. Серйозний погляд на права. —К.: Основи, 2000.
 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. — К.: Дух і літера, 2000.
 • Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції. – К: Дух і Літера, 2008.
 • Дейвіс Н. Європа. Історія. — К.: Основи, 2000.
 • Дейвіс Н. Ігрище Бога. Історія Польщі. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”. – К., 2008.
 • Декарт Р. Метафізичні розмисли. — К.: Юніверс, 2000.
 • Декарт Р. Міркування про метод. Щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках. — К.: Тандем, 2001.
 • Державні фінанси в розвиткових і перехідних країнах. — К.: К.І.С., 2006.
 • Дерріда Жак. Письмо та відмінність. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Дерріда Ж . Дарувати час. – Л.: Літопис, 2008.
 • Дерман-Спаркс Луїза. Антидискримінаційні методи виховання дітей дошкільного віку. — К.: Веселка, 2002.
 • Джеймс В. Прагматизм. — К.: Альтернативи, 2000.
 • Джеймісон Ф. Постмодернізм або Логіка культури пізнього капіталізму – К: Курс, 2008.
 • Джервіс Р. Сприйняття в міжнародній політиці: адекватність та неадекватність. — Х . : Каравела, 2003.
 • Джилліґен Джеймс. Запобігання насильству. — К.: Сфера, 2004.
 • Джонсон П. Історія євреїв. — К.: Альтернативи, 2000.
 • Дильонгова Ганна. Історія Польщі 1795-1990. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007
 • Ділі Дж. Основи семіотики. — Л.: Арсенал, 2000.
 • Донеллі Джек. Права людини у міжнародній політиці. — Л.: Кальварія, 2004.
 • Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1996.
 • Дьюї Дж. Моральні принципи в освіті. — Л.: Літопис, 2001.
 • Дюбі Жорж . Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980-1420 років. — К.: Юніверс, 2002.
 • Дюркгайм Е. Самогубство. Соціологічне дослідження. — К.: Основи, 1998.
 • Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. — К.: Юніверс, 2002.
 • Еванс Ричард Дж. На захист історії. — Л.: Кальварія, 2008.
 • Ейкельман Дейл Ф. Близький Схід та Центральна Азія: Антропологічний підхід. — К.: Стилос, Центр близькосхідних досліджень Інституту сходознавства ім.А.Кримського НАН України, 2005.
 • Еко Умберто. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. — Л.: Літопис, 2004.
 • Економічні, соціальні й культурні права/ Під. ред. А. Ейде, К. Краузе, А. Розаса. – Одеса: Бахва, 2006
 • Еліаде М. Мефістофель і андрогін. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.
 • Еліас Норберт. Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2003.
 • Елштайн Джін Бетке. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці. — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2002
 • Енде, Міхаель . Нескінченна історія. — Л.: Видавництво “Старого лева”, 2008.
 • Енциклопедія політичної думки./За редакцією Міллера Д. — К.: Дух і Літера, 2000.
 • Енциклопедія постмодернізму . / За ред. Чарлза Е.Вінквіста і В.Тейлора. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2003.
 • Епохи історії музики в окремих викладах: в 2 т.О.: Будівельник, 2003, 2004.
 • Еппл Майк В. Культурна політика і освіта.К.: Веселка, 2002.
 • Епплбом Енн. Історія ГУЛАГу. — К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2006.
 • Еріксен Томас Гіланд. Тиранія моменту. Швидкий і повільний час в інформаційну добу. — Л.: Кальварія, 2004.
 • Еспозіто Джон. Ісламська загроза. Міф чи реальність? — Л.: Кальварія, 2004.
 • Європейська інтеграція /Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007
 • Єжи Ґедройць та українська еміграція: листування 1950-1980 років. – К.: Критика, 2008.
 • Єлавич Барбара . Істрія Балкан. XVIII-XIX століття. — К.: Свенас, 2004.
 • Єлавич Барбара. Істрія Балкан. XX століття. — К.: Свенас, 2004.
 • Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології. – К.: ППС-2002, 2008.
 • Жерар Ф.-М., Роеж’єр К. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники. — К.: Видавництво “К. І. С.”, Аналітично-дослідницький центр “АНОД”, 2001.
 • Жижек С. Метастази насолоди. — К.: Альтернативи, 2000.
 • Жінка і здоров’я. / Ред. Марлен Б.Голдман, Морін К.Гетч. — К.: Сфера, 2005
 • Жінка і здоров’я. / Ред. Марлен Б.Голдман, Морін К.Гетч. Т.2 — К.: Сфера, 2006
 • Загаєвський Адам. У чужій красі. — Л.: Кальварія, 2008.
 • Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі. — К.: К.І.С., 2004.
 • Зізіулас Йоан. Буття як спілкування: Дослідження особистісності і Церкви. — К.: Дух і Літера, 2005
 • Зіморович Бартоломей. Потрійний Львів. — Л.: Центр Європи, 2002.
 • Зонтаґ Сьюзен. Проти інтерпретації та інші есе. — Л.: Кальварія, 2006.
 • Зонтаґ Сьюзен. Про фотографію. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002.
 • Зонтгаймер, Курт. Як нацизм прийшов до влади / Пер. з нім. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009.
 • Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. — Л.: Центр Європи, 2002.
 • Ідея університету: Антологія. — Л.: Літопис, 2002.
 • Ільницький Олег. Український футуризм. — Л.: Літопис, 2003 .
 • Історія европейської ментальности. За ред. Петера Дінцельбахера. — Л.: Літопис, 2004.
 • Йонас Г. Принцип відповідальності: у пошуках етики для технологічної цивілізації. — К.: Лібра, 2001.
 • Кайку Мічіо. Візії: Як наука змінить світ ХХІ сторіччя”. — Л.: Літопис, 2004.
 • Канетті Е. Маса та влада. — К.: Альтернативи, 2000.
 • Каннінгем У.Г., Грессо Д.В. Культурне провідництво: культура успіху в освіті. — Х.: Каравела, 2003.
 • Кант І. Критика практичного розуму. — К.: Юніверс, 2004.
 • Кант І. Критика чистого розуму. — К.: Юніверс, 2000.
 • Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. — К.: ППС 2002, 2005.
 • Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму. — К.: Юніверс, 2004.
 • Каппелер Андреас. Мала історія України. – К.: К.І.С., 2007
 • Карбау Роберт. Міжнародна економіка. — Суми: “Козацький вал” ВАТ “Сумська обласна друкарня”, 2004.
 • Кассон М . Інформація та організація: Новий погляд на теорію фірми . – К.: “Києво-Могилянська Академія”, 2007.
 • Кастельс Мануель. Інтернет-Ґалактика – Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства”. — К.: Ваклер, 2007
 • Кастельс Мануель, Хіманен Пекка. Інформаційне суспільство та державу добробуту: Фінська модель. — К.: Ваклер, 2006.
 • Кафка Ф. Щоденники, 1910-1923. — К.: Всесвіт, 2000.
 • Каюа Р. Людина і сакральне. — К.: Ваклер, 2003.
 • Келлі Д. Р. Людський вимір буття: суспільна думка в Західній правовій традиції. — О.: АО БАХВА, 2002.
 • Кельзен Ганс. Чисте правознавство. — К.: Юніверс, 2004.
 • Кемпбел Дж. Герой з тисячею облич. — К.: Альтернативи, 1999.
 • Кені Педрик. Карнавал революції. Центральна Європа 1989 року. — К.: Критика, 2006
 • Керрол Л. Аліса в країні чудес. Аліса в задзеркаллі. — К.: А.-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2001.
 • Кершоу Я. Гітлер. — К.: Мегатайп, 2000.
 • Кестнер Еріх. Конференція звірів. – К.: Юніверс, 2007
 • Кестнер Еріх. Летючий клас. – К.: Юніверс, 2007
 • Кестнер Еріх. 35 травня, або Конрад їде до Океанії. – Л.: Кальварія, 2008.
 • Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. — Х.: Центр освітніх ініціатив, К.: ТОВ “АйБі”, 2001.
 • Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство. — К.: Сфера, 2003.
 • Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — К.: К.І.С., 2000.
 • Кін Дж. Мас-медіа і демократія. — К.: К. І. С., 1999.
 • Класики політичної думки: від Платона до Макса Вебера. /Під редакцією проф. Євгена Причепія. — К.: Тандем, 2002
 • Класики філософії мови : від Платона до Норма Хомського / Під ред. Тільмана Борше. – К.: Курс, 2008.
 • Клітґард Роберт. Приборкання корупції. — Х.: Тарбут Лаам, 2006.
 • Ковальський Теодор Дж. Проблемні ситуації в керуванні освітою. — Л.: Літопис, 2003.
 • Когут Зенон. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. — К.: Критика, 2004.
 • Козеллек Райнгарт. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. — К.: Дух і літера, 2005.
 • Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статею Ганса-Ґеорга Ґадамера. — К.: Дух і літера, 2006
 • Кокс Гері В. Ціна голосу. Стратегічна координація у виборчих системах світу. — О.: Бахва, 2004.
 • Колбеч. Політика. — К.: КМ Академія, 2004.
 • Кольбер Франсуа, Нантель Жак, Білодо Сюзан, Річ Дж. Деніс. Маркетингу у сфері культури і мистецтв. — Л.: Кальварія, 2004.
 • Колярська-Бобінська Л. Друга хвиля польських реформ. –— Х.: Каравела, 2002.
 • Кондорсе. Про вибори. — Л.: Літопис, 2004.
 • Коннертон Пол. Як суспільства пам’ятають. — К.: Ніка-центр, 2004.
 • Консерватизм. Антологія./Упоряд. Проценко О., Лісовий В. — К.: Смолоскип, 1998.
 • Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах. — К.: К.І.С., 2006.
 • Корню Даніель. Етика засобів масової інформації. — К.: К.І.С., 2004.
 • Короткий оксфордський політичний словник за ред. І.Макліна і А.Макмілана. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2005.
 • Кристева Юлія. Самі собі чужі. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004.
 • Крістева Юлія. Полілог. — К.: Юніверс, 2004.
 • Крічлі, Саймон . Континентальна філософія. – К.: Стилос, 2008.
 • Кроу Девід М. Історія циган Східної Європи та Росії / Пер. В.П.Канаша та С.М.Рябчук .-К.: Вид-во “Мегатайп”, 2003
 • Крузе, Макс. Урмель із криги. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2006.
 • Крузе, Макс. Урмель пірнає у воду. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2007.
 • Кун, Томас. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001.
 • Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2002.
 • Курціус Ернст Роберт . Європейська література і латинське середньовіччя. – Л.: Літопис, 2007
 • Лалл Джеймс. “Мас-медiа, комунiкацiя, культура: глобальний пiдхiд”./Пер. з англiйської — К.: “К.I.С.”, 2002.
 • Ланґе-Мюллер Катя. Качки, жінки і правда.Л.: Літопис, 2005.
 • Лєберт Б. Крейзі. – Львів: Кальварія, 2008.
 • Леві-Строс К. Первісне мислення. — К.: Український центр духовної культури, 2000.
 • Ле Ґофф Жак. Середньовічна уява. — Л.: Літопис, 2007.
 • ЛеДюк Л. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці. — Х.: Центр освітніх ініціатив, К.: ТОВ “АйБі”, 2002.
 • Ланґевіше Д . Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі. — К.: К.І.С., 2008.
 • Ленглі, С. Театральний менеджмент і продюсерство. — К.: Компас, 2000.
 • Ленем Ричард. Електронне слово: Демократія, технології та мистецтво. — К.: Ніка-центр, 2005.
 • Леш Скот. Соціологія постмодернізму. — Львів: Кальварія, 2003.
 • Лок Д. Два трактати про врядування. — К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.
 • Локк Дж. Розвідка про людське розуміння. У чотирьох книгах. Книга 1: Про неприродженість принципів та ідей. — Х.: Акта, 2002.
 • Локк Дж. Розвідка про людське розуміння. У чотирьох кн. Кн. 2: Про ідеї / Пер. з англ. Наталка Бордукова . — Х.: Акта, 2002.
 • Локк Дж. Розвідка про людське розуміння. У чотирьох кн. Кн. 3: Про слова / Пер. з англ. Наталка Бордукова. — Х.: Акта, 2002.
 • Локк Д. Розвідка про людське розуміння. У чотирьох кн. Кн. 4: Про знання і ймовірність. — Х.: Акта, 2002.
 • Лоутон Ланселот. Українське питання. — К.: Спадщина, 2006
 • Маар П. Новеньке про пана Белло. – Вінниця: Теза, 2008.
 • Маар П. Старша сестра, чужий брат: Історії з життя дітей. Оповідання. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.
 • Маєр-Абіх К.М. Повстанн

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: