У Луганській області продовжується реалізація проекту “Розробка та впровадження механізму громадського моніторингу Луганської регіональної політики Євро- та Євроатлантичної інтеграції України”

  У Луганській області продовжується реалізація проекту "Розробка та впровадження механізму  громадського моніторингу Луганської регіональної політики Євро- та  Євроатлантичної інтеграції України" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження"

У Луганській області продовжується реалізація проекту “Розробка та впровадження механізму  громадського моніторингу Луганської регіональної політики Євро- та  Євроатлантичної інтеграції України” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. 

 

30 листопада 2006 року відбулося засідання другої профільної робочої групи  “Економічні та соціальні реформи і розвиток” у Луганській обласній державній адміністрації. До участі в засіданні, яке проводилося за форматом “круглий стіл”, були залучені представники громадської організації “Луганської Обласної Фундації “Регіон і Громада”, Південно-Східного Центру Муніципального і Регіонального розвитку, спеціалісти управління регіонального розвитку, інвестиційної і фінансової політики, відділу стратегічного планування і європейської інтеграції  Головного управління економіки, Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та інші.  

Основна мета засідання профільної робочої групи –  заслухати інформацію стосовно виконання управліннями та відділами Луганської обласної державної адміністрації пріоритетів, напрямків, завдань, визначених Планом дій Україна – Європейський Союз та Цільового плану Україна – НАТО в рамках Плану дій Україна – НАТО у сфері “Економічні та соціальні реформи і розвиток”, а також конкретних заходів впровадження регіональної політики євро- та євроатлантичної інтеграції в Луганському регіоні.

Покращення інвестиційного клімату є пріоритетом  економічної діяльності, як в країні так і у Луганському регіоні. Луганською обласною державною адміністрацією ведеться целеспрямована діяльність у цьому напрямі.  На бріфінгах, колегіях неодноразово відзначалося про створення інвестиційного Портфелю Луганської області, який має три складові: вільні земельні ділянки,  вільна площа, яка знаходиться в державній та комунальній формі власності та може здаватися в оренду, або викуповуватися інвесторами під конкретні інвестиціно-інноваційні проекти;  каталог інвестиційних бізнес-планів. На жаль, ті бізнес-плани, які зараз надаються до облдержадмінстрації від міст та районів області, не відповідають, в першу чергу, європейським стандартам та вимогам, які необхідні для залучення  інвестора, і, в першу чергу, іноземного  інвестора. Облдержадмінстрацією була проведена певна робота по розповсюдженню методики, яку розроблено Міністерством економіки України, серед економічних служб міст, районів та  підприємств з метою приведення інвестиційних бізнес-планів до єдиних вимог, прийнятних інвесторам. На нараді за участі  заступників міських голів та начальників економічних служб міст та селищ Луганської області було представлено 7 бізнес-планів, які пройшли експертизу відділу інвестиційної політики і виставкової діяльності управління регіонального розвитку, інвестиційної і фінансової політики. На жаль, ні один із запропонованих бізнес-планів не відповідав зазначеним вимогам та був віданний на доопрацювання.

Активізується робота громадських організацій в системі інноваційно-інвестиційної діяльності з метою поліпшення інвестиційного клімату. Проводиться робота по оновленню складу Громадської Ради інвесторів при облдержадмінстрації. Планується залучення якомога більшої кількості громадських організацій з метою отримання пропозицій, рекомендацій, конструктивної критики, яка б могла позитивно впливати на інвестиційний клімат в області. Громадська Рада інвесторів має виконувати функцію громадського моніторингу результатів діяльності влади в питаннях залучення інвестицій.

На засіданні профільної робочої групи було також розглянуто питання соціально-економічного розвитку регіону, як основної сфери впровадження європейських економічних та соціальних стандартів життя пересічного громадянина. Серед маси перелічених цифр та даних, зазначених виступаючими, а саме Єфремовою Т.П. (заступник начальника управління регіонального розвитку, інвестиційної і фінансової політики, начальник зведеного відділу регіонального розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації), Булина Л.В. (начальник управління праці та зайнятості населення Головного управління праці та соціального захситу облдержадмінстрації) простежувались основні напрями регіональної політики:

–         зростання економічних показників регіонального розвитку;

–         активізація зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;

–         підвищення зайнятості населення шляхом розробки механізму збереження діючих робочих місць,  ефективного та технологічного переоснащення підприємств, розвиток перспективних технологій в сферах економічної діяльності, послуг і торгівлі;

–         захист безробітних і їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які невзмозі на рівних умовах конкурувати на ринку праці  і потребують соціальної підтримки і захисту;

–         забезпечення переходу до  політики підвищення якості зайнятості сільського населення;

–         скорочення безробіття і зниження міграції робочої сили за рахунок розширення попиту на внутрішньому ринку праці  і підвищення рівня самозайнятості  населення;

–         поліпшення  умов  праці,  своєчасне  проведення  атестації  робочих  місць  за  умов  праці  і  надання  пільг   і  компенсацій тощо.

Яким чином досягти європейського рівня життя, говорив Борис Червонний, начальник відділу стратегічного планування і європейської інтеграції Головного управління економіки облдержадміністрації. Довгострокове стратегічне планування – пріоритет регіональної політики. Розроблена і діє Стратегія розвитку Луганської області до 2011 року, вона затверджена Луганською обласно радою у 2003 році.  Основна мета цього довгострокового програмного документу – забезпечення гідного рівня життя кожного мешканця області. В стратегії визначено три основних пріоритетних стратегічних напрямків розвитку, а саме:

·        створення умов для загальної зайнятості і збільшення доходів населення;

·        покращення інфраструктури в сфері житлово-комунального господарства і транспорту та зв’язку;

·        збільшення обсягу і якості соціальних послуг.

Тобто стратегія соціально оріентована.

Постановою Кабінету Міністрів України за    № 2001 від 21.07.2006 року “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, конкретно визначено по кожній області України стратегічні напрями, які стануть основою стратегічного планування. Тому планується  розробка нової стратегії розвитку Луганської області, яка матиме промислово-виробничий характер та наступні стратегічні напрямки: реструктуризація вугольної та металургійної промисловості,  високотехнологічне машинобудування, нарощування потужностей легкої та харчової промисловостей, поліпшення екологічної ситуації та захист території від підтоплення.

         Розпочата робота по розробці нової стратегії Луганської області до 2015 року. Замовником такої програми є облрада, облдержадмінстрація, а виконавцем – Інститут стратегічних досліджень України. Визначено технічне завдання розробки цієї стратегії. До 15 січня 2007 року існуватиме проект Концепції стратегії регіонального розвитку Луганської області до 2015 року, а до 01 липня 2007 року – проект стратегії регіонального розвитку Луганської області до 2015 року. В цей період планується укладення угоди між обласною радою і Кабінетом Міністрів України, яка б передбачала відповідне софінансування стратегічних напрямів для розвитку галузей, які зазначені в даній довгостроковій програмі. Планується визначення також базових показників для здійснення моніторингу виконання Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року.

 

Олена Романова, координатор програми “Європейська програма”
тел: +380 (44) 461 9500 | факс: +380 (44) 486 0166
eлектронна пошта: romanova@irf.kiev.ua
офіс: м. Київ, Бехтерівський пров. 13а, к.5

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: