Центр громадської адвокатури розпочав проект із проведення громадської експертизи упорядкування пільг та привілеїв

Центр громадської адвокатури розпочинає реалізацію проекту «Залучення громадськості до впровадження принципу соціальної справедливості у державній політиці в соціальній сфері» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», в рамках якого передбачається проведення громадської експертизи Пенсійного Фонду України та Міністерства праці та соціальної політики України щодо джерел формування надходжень на пенсійне забезпечення, а також щодо стану виконання попередніх концепцій щодо реформування системи пільг та запровадження принципу соціальної справедливості.

Слід зазначити, що загальний обсяг пільг потребує щороку все більше і більше коштів, які є значним навантаженням на бюджет та не дозволяє задовольнити інші потреби.

Держава не спроможна забезпечити кошти на всі передбачені та задекларовані пільги. В Україні є понад 600 видів пільг, які передбачені більш ніж 50 законодавчими та іншими нормативними актами, і цей перелік постійно поповнюється новими без передбачення їх належного фінансування.

Крім того, не визначені норми споживання або вони є значно завищеними, а також є проблеми обліку наданих пільгових послуг, контролю за їх якістю та обсягом споживання. Проблема полягає у відсутності зв’язку пільг з фактичними потребами осіб, їхньої адресності. Пільги надаються за належність до певної категорії без урахування потреб та рівня доходів, інших обставин.

У такому випадку важко говорити про реалізацію принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини. (Більше інформації у дослідженні Центру «Реформування пільг та привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів» www.pilga.in.ua)

Попередні стратегії, концепції, які стосувалися упорядкування системи надання пільг, врахування адресних підходів так і не були втілені в життя або були частковими в силу різних обставин. Нова Стратегія упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року була затверджена Розпорядженням КМУ від 03.06.2009 року № 596-р., також на її виконання було затверджено план заходів з реалізації Стратегії, строки реалізації заходів яких минають.

Громадська організація «Центр громадської адвокатури» звернулась із запитом про проведення громадської експертизи діяльності Міністерства праці та соціальної політики.

Мета проведення громадської експертизи – на основі громадського аналізу проведення оцінки діяльності Міністерства праці та соціальної політики України у сфері упорядкування системи надання пільг, ефективності прийняття і виконання рішень, підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення проблем реформування та застосування пільг в Україні.

В предмет експертизи входить упорядкування системи надання пільг, в тому числі:

 • стан реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року;
 • стан виконання плану заходів з реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року;
 • діяльність Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг;
 • проведення публічних обговорень та залучення організацій громадського сектору, проведення громадських консультацій до розробки та реалізації заходів щодо упорядкування та реформування системи надання пільг;
 • розробка шляхів вирішення питання щодо посилення адресності надання пільг, реалізації принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини.

 

Інформація, яка зацікавила громадськість, та яка запитується для громадської експертизи:

 • інформація про кількість, дати засідань Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг з часу її створення, контактна інформація комісії;
 • копії протоколів засідань Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг та інших документів фіксування результатів її діяльності;
 • дані про джерела інформування громадськості через засоби масової інформації про хід і результати здійснення заходів щодо реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг окремим категоріям громадян до 2012 року (п.13 Розпорядження КМУ від 07.10.2009р. № 1192-р);
 • інформація про кількість, предмет та результати проведених публічних обговорень за участю громадськості щодо упорядкування та реформування системи пільг, а також перелік організацій громадського сектору, які були залучені до обговорень, інформація про заходи;
 • результати роботи комісії та міністерства щодо шляхів вирішення питання реформування системи пільг через адресність їхнього надання;
 • інформація про проекти Законів, інших правових актів, спрямованих на удосконалення системи надання пільг, посилення їх адресності, які розроблені Міністерством праці та соціальної політики на виконання Стратегії;
 • копії (або джерела опублікування) проектів Законів, інших правових актів, спрямованих на удосконалення системи надання пільг, посилення їх адресності, які розроблені Міністерством праці та соціальної політики на виконання Стратегії;
 • копія довідки (іншого документу) про стан виконання плану заходів з реалізації Стратегії упорядкування системи надання пільг Міністерством (у відповідності до ч.2 Розпорядження КМУ від 07.10.2009 року № 1192-р);
 • інформація про результати інвентаризації системи пільг, визначення категорій громадян, які мають право на пільги та види належних їм пільг (ч.1 Плану заходів реалізації Стратегії);
 • інформація про результати проведення аналізу вартості пільг, передбачених законодавством для кожної категорії громадян, які мають право на пільги в розрізі видів послуг та фактичного обсягу їх споживання (ч.2 Плану заходів реалізації Стратегії);
 • інформація про результати проведення соціального та економічного моніторингу видів пільг, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів (ч.3 Плану заходів реалізації Стратегії);
 • інформація про персональний склад робочої групи, копії протоколів її засідань, результати роботи групи з розроблення законопроектів щодо упорядкування системи надання пільг громадянам, які мають право на пільги за соціальною та професійною ознаками (ч.4 Плану заходів реалізації Стратегії);
 • інформація про результати підготовки пропозицій, а також їх розгляду, які стосуються внесення змін до законів, які регулюють питання надання пільг найменш захищеним верствам населення та особам, що мають особливі заслуги перед батьківщиною «виходячи з єдиних принципів і критеріїв за встановленими законодавством нормами та нормативами споживання» (ч.8 Плану заходів реалізації Стратегії).

Очевидно, що така інформація щодо реалізації Стратегії мала б бути доступною для громадськості, в тому числі на веб-сайті органу державної влади. Водночас аналіз оприлюдненої інформації (пасивний доступ до інформації) не дав результатів.

Крім того, організація протестує проти того, яким чином виконується механізм громадської експертизи, передбачений Постановою Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 року «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

У рамках проекту «Залучення громадськості до впровадження принципу соціальної справедливості у державній політиці в соціальній сфері» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» передбачається проведення Центром громадської адвокатури також аналізу державної політики в сфері пенсійного забезпечення.

Контактна особа: Леонід Тарасенко, leonlaw@rambler.ru

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: