Стратегія Міжнародного фонду “Відродження” на 2014-17 рр.

У новій стратегії Міжнародний фонд "Відродження" спирається на свій величезний досвід – як першовідкривача й лідера в багатьох сферах

Більш ніж 20 років МФВ розбудовує стійке самоорганізоване громадянське суспільство. Ми розробили й запустили на національному рівні системи зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів, безоплатної правової допомоги, замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) та паліативної допомоги. Наша підтримка має вирішальне значення при проведенні громадських кампаній за вільні й чесні вибори, при забезпеченні доступу до інформації та при розробці законів, що регулюють діяльність НУО. У новій стратегії МФВ спирається на свій величезний досвід – як першовідкривача й лідера в багатьох сферах, щоб сприяти розвитку спроможності НУО впливати на політику та здійснювати адвокацію. Фонд використовує передвиборчі чинники та важелі європейської інтеграції, щоб сприяти змінам у ключових сферах, які роблять перехід до демократії незворотним, – у сфері прав і свобод людини, правосуддя й недискримінації, боротьби з корупцією, прозорості та підзвітності державної політики.

Після зміни влади в країні, у 2014 році підтримка МФВ є вирішальною в таких сферах:

(1) боротьба з корупцією у владі через посилення тиску громадськості та сприяння антикорупційним реформам;

(2) моніторинг і документація ситуації з правами людини, потрібна для того, щоб домогтися запровадження антидискримінаційного законодавства та практик і зменшити масштаби зловживань у в’язницях і СІЗО;

(3) забезпечення доступу бідних і вразливих верств населення до правосуддя та посилення їхніх правових можливостей;

(4) посилення правових можливостей ромів, розвиток інтеграційних моделей, які запроваджуватимуть молоді освічені ромські лідери.

(5) боротьбу з політичним популізмом і сприяння усвідомленому вибору;

(6) запровадження практик і механізмів, що регулюють конфлікт інтересів;

(7) просування цінностей відкритого суспільства за допомогою зобов’язань України перед ЄС;

(8) створення прецедентів підзвітного використання коштів у сфері охорони здоров’я;

(9) вироблення збалансованої та недискримінаційної наркополітики.

Реалізація цієї стратегії відбуватиметься у межах п’яти тематичних програмних ініціатив: “Демократична практика”, “Права людини та правосуддя”, “Громадське здоров’я”, Ромська програмна ініціатива, Європейська програмна ініціатива, “Громадські ініціативи нової України”.

Боротьба з корупцією у владі

Українську громадськість дедалі більше непокоїть корупція державних посадовців і політиків, а також обсяги корупційних витрат. Це сприяє виробленню свідомої та критичної оцінки державної політики й діяльності влади в контексті майбутніх виборів.

Стратегія цього поля – продовжувати й посилювати антикорупційний тиск у ключових сферах, де протидія корупції відповідає високим суспільним вимогам на створення методів перевірки доброчесності посадовців, яких поки що не вистачає Україні, і де громадська участь може сприяти системним антикорупційним реформам на державному рівні. У полі боротьби з корупцією ми визначили три ключові сфери, які українці вважають пріоритетними: доброчесність політиків і посадовців, прозорість у галузях освіти й охорони здоров’я.

Щоб зменшити можливості для корупції, спричинені недосконалим законодавством, ми будемо підтримувати Громадську експертну раду при Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією, яка здійснюватиме незалежну антикорупційну експертизу ключових законопроектів. Ми будемо підтримувати антикорупційні платформи журналістів-розслідувачів, щоб викрити й поширити факти корупції, інформацію про які можна буде використовувати в адвокаційних кампаніях і ЗМІ.

Ми будемо підтримувати співпрацю НУО, щоб підготувати та представити спільний Річний антикорупційний звіт. Його результати сприятимуть зростанню суспільного опору корупції й увійдуть до регулярних моніторингів виконання Україною своїх антикорупційних зобов’язань, які здійснюватимуть НУО, провідні політичні сили й міжнародні організації. Публікація висновків звіту й дебати щодо них дадуть виборцям змогу оцінити ефективність антикорупційних заходів і передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти та кандидатів у народні депутати.

НУО разом із правоохоронними органами збирають відповідні задокументовані випадки, щоб зупинити незаконний виток грошей платників податків через шахрайські договори про державні закупівлі. Агенції журналістських розслідувань регулярно публікуватимуть матеріали про боротьбу з корупцією для вільного поширення в загальноукраїнських і місцевих ЗМІ. Опитування громадської думки продемонструють зростання обізнаності суспільства з громадськими антикорупційними ініціативами. Щонайменше одна коаліція мобілізуватиме студентів і НУО для протидії корупції у вищій освіті. Звіти про доброчесність та ефективність роботи високопосадовців, керівництва вишів і викладачів буде висвітлено в медіа, і на них публічно реагуватимуть ключові політичні сили. Антикорупційний моніторинг законопроектів, який здійснює Громадська експертна рада при Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією, стане офіційною процедурою, яка дасть змогу зменшити корупційні лазівки в законодавстві на основі пріоритетів відкритого суспільства. З ініціативи НУО буде розроблено систему контролю за державними закупівлями лікарських засобів і їх розподілом. Буде створено принаймні дві пацієнтські та громадські організації, що стежитимуть за використанням державних коштів у медичних установах. Вони слугуватимуть моделлю для нових незалежних наглядових органів.

Моніторинг і документація прав людини

МФВ був безпосередньо причетний до формування мережі правозахисних організацій, які стежать за тим, щоб державна політика відповідала стандартам прав людини. Українська Гельсінська спілка з прав людини щорічно публікує паралельні доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, які є основним джерелом відповідної інформації для місцевих і міжнародних моніторингових інституцій. Сьогодні у фокусі нашої уваги – підтримка моніторингу й документування тортур, жорстокого поводження та дискримінації. Ми прагнемо посилити голос правозахисників і їхню здатність збирати та представляти сильні аргументи за запровадження законодавчих змін і методів, необхідних для запобігання порушенням прав людини в місцях несвободи й забезпечення захисту від дискримінації.

Створення правових засад запобігання дискримінації та боротьби з нею було в центрі політичних дебатів і боротьби за права людини, а крім того, є важливим чинником для оцінки виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань. У сфері протидії дискримінації українська влада діяла дуже суперечливо.

МФВ підтримуватиме спільні зусилля НУО, які працюють у сфері забезпечення ґендерної рівності, прав ЛГБТІ, прав етнічних та інших меншин, щоб документувати порушення та надавати спільні пропозиції щодо законодавчої, судової й адміністративної практики, створювати механізми для боротьби з дискримінацією, здійснювати моніторинг законодавства та практики, і проводити національну просвітницьку кампанію. Антидискримінаційний рух мобілізує Коаліція з протидії дискримінації в Україні.

Захист від жорстокого поводження в місцях обмеження й позбавлення волі завжди був у центрі уваги суспільства. Наприкінці 2012 року парламент вніс зміни до законодавства, згідно з якими громадяни отримали змогу контролювати відповідні установи. МФВ й Офіс Омбудсмена розробили й упровадили Національний превентивний механізм проти катувань (НПМ). НПМ надає правозахисникам доступ до близько 6000 місць обмеження й позбавлення волі, раніше закритих від громадськості, де перебувають близько 1 млн. осіб. Фонд підтримуватиме зусилля громадських організацій, які розроблять методологію моніторингу, навчать і здійснять сертифікацію волонтерів, НУО, представників уразливих груп і членів місцевих громад. Ця може зменшити масштаби зловживань у пенітенціарних установах, слідчих ізоляторах, державних геріатричних установах та установах для людей з обмеженими можливостями, оскільки монітори регулярно відвідуватимуть їх і за підсумками візитів надаватимуть рекомендації Омбудсмену. Нашими провідними партнерами в Україні є Рада Європи, ОБСЄ та програми ООН.

Доступ до правосуддя / Посилення правових можливостей бідних і незахищених верств населення

Надання правової допомоги бідним і вразливим верствам досі є важливою проблемою в Україні. Місцеві благодійні та неурядові організації переважно працюють над наданям прямих юридичних послуг населенню, але це задовольняє лише частину потреб. Закордонні донори зосереджуються переважно на підтримці реформи правосуддя на міністерському рівні (USAID), навчанні суддів (Американська асоціація юристів) і навчанні НУО з безоплатної правової допомоги (USAID). МФВ співпрацює з ПРООН у запровадженні нашої програми “Посилення правових можливостей бідних верств населення”.

Фонд ініціював і пролобіював створення системи державної безоплатної правової допомоги особам, які нездатні оплатити правові послуги. Ми створили модель (унікальну для пострадянського простору) з 42 Центрів правової інформації та консультацій на основі нашої партнерської мережі НУО. Система надання безоплатної правової допомоги у кримінальних справах почала працювати в січні 2013 року. У 2014 році модель надання безоплатної правової допомоги було поширено на цивільні й адміністративні справи. Обидві ці моделі є взаємодоповнювальними. Міністерство юстиції планує запроваджувати їх поступово. Стратегії цього поля: а) розробити стандарти ефективного захисту в межах системи безоплатної правової допомоги, усуваючи формалістичні й часто корупційні практики адвокатів, що ведуть справи, і долаючи нестачу досвіду надання первинної правової допомоги у працівників Центрів правової інформації та консультацій; б) забезпечити доступ бідних і вразливих верств населення до широкого спектру правових послуг у Центрах правової інформації та консультацій; в) залучити представників незахищених верств, включно з наркозалежними, секс-працівницями й пацієнтами замісної підтримувальної терапії, до роботи параюристами та забезпечити підтримку відповідних цільових груп.

Нашими партнерами будуть Координаційний центр із надання правової допомоги, національні фонди Фундацій Відкритого Суспільства в Молдові та Грузії, Правова ініціатива відкритого суспільства та ПРООН.

Мережа Центрів правової інформації та консультацій забезпечуватиме доступ бідних і вразливих верств населення до правосуддя, поширюватиме правові знання й навички, щоб люди мали змогу постійно захищати свої права й інтереси. Буде посилено спроможність Мережі Центрів правової інформації та консультацій, щоб полегшити доступ мешканців малих і віддалених населених пунктів до місцевих правових послуг і консультацій. Активістів з сільської місцевості та представників незахищених верств населення навчать працювати параюристами й надавати первинні правові консультації. Щоб забезпечити постійне навчання, ми підтримаємо три юридичні клініки при вишах, які розроблять комплексні навчальні програми для параюристів (у співпраці з Правовою ініціативою відкритого суспільства, Мережею Центрів правової інформації та консультацій і Координаційним центром із надання правової допомоги).

Розробка ефективної методологію моніторингу правової допомоги, що включає стандарти якості правової допомоги у кримінальних справах і відповідні інструменти оцінки, включно з процедурою взаємного оцінювання. Юристи системи безоплатної правової допомоги здобудуть нові навички на серії семінарів. Їм буде представлено стандарти юридичної практики, методологічні рекомендації та навчальні засоби для полегшення своєї роботи. НУО проведуть просвітницьку кампанію, щоб поінформувати населення про можливість отримати адвоката на будь-якому етапі провадження та про права при затриманні. Щонайменше сім Центрів правової інформації та консультацій отримають співфінансування з місцевих бюджетів. Мешканці малих і віддалених населених пунктів отримають змогу використовувати ефективні правові механізми, що відповідають їхнім потребам. До надання первинної правової допомоги долучиться Мережа юридичних клінік. Три юридичні клініки на базі вишів розроблять навчальні курси для параюристів.

Дотримання прав ромів і ромське лідерство

МФВ – це єдиний донор в Україні, що системно працює з ромами впродовж більш ніж 15 років. Ми підтримували надання ромам правової допомоги, їх освіту, створення системи медичних посередників, здійснювали супровід стипендій Ромського освітнього фонду та виступали за зміну державної політики в питаннях, важливих для ромів. І хоча населення досі ставиться до ромів досить упереджено, влада останнім часом демонструє певну політичну волю щодо подолання дискримінації ромів. МФВ координував роботу партнерських ромських НУО над проектом Стратегії захисту й інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, яку Президент України затвердив 2013 року. Фонд спільно з коаліцією ромських активістів підготував звернення Уповноваженої Верховної Ради з прав людини до Верховної Ради й Кабінету Міністрів щодо порушень прав ромів. Ромський благодійний фонд “Чіріклі” за підтримки МФВ та мережевої програми “Ромське здоров’я” адвокатує затвердження Міністерством соціальної політики програми ромських соціально-медичних посередників. Підтримка МФВ уможливила першу участь українських урядовців у засіданні Міжнародного керівного комітету Декади ромського залучення у 2013 році. Випускники Ромського освітнього фонду очолили пілотні Центри правової допомоги у двох ромських громадах, які підтримав МФВ, а низка інших випускників готові створити аналогічні центри у своїх громадах.

У межах цієї стратегії ми будемо розвивати модель захисту й інтеграції ромів, яку запроваджуватимуть молоді освічені ромські лідери. В основі цієї моделі – створення восьми Ромських громадських центрів у ромських громадах. Вони розвиватимуться на основі фінансування з місцевих бюджетів і програм підтримки. Органічно включені в повсякденне життя громад, вони працюватимуть як осередки консультацій, медіації, комунікації та розвитку. Перші два пілотні Ромські громадські центри посилювали правові можливості ромів через забезпечення їх доступу до правосуддя, розширювали їх доступ до правової допомоги та соціальних сервісів, та – вперше – сприяли використанню демократичних інструментів під час виборів лідерів ромських громад. Ці пілотні проекти засвідчують, що Ромські громадські центри можуть сприяти більшій відкритості ромів і подоланню їх соціальної ізоляції, виводячи на новий рівень діалог між ромськими лідерами й місцевою владою. Ці центри також працюватимуть як осередки, через які молоді ромські лідери долучатимуться до моніторингу впровадження Плану дій Стратегії захисту й інтеграції ромів. Крім того, щороку ми підтримуватимемо 6-10 стажувань випускників Ромського освітнього фонду в українських аналітичних центрах і правозахисних організаціях. Ми також розвиватимемо організаційну спроможність мережі випускників Ромського освітнього фонду та сприятимемо її розростанню, щоб до неї входили щонайменше 50 молодих освічених ромських лідерів та активістів.

Конкурентні вибори й політика: Індекс змін політики

Через відсутність послідовного та визнаного суспільством бачення майбутнього Україна застрягла в перехідному періоді. Основні політичні сили не мають єдиного погляду на необхідні реформи, національну ідентичність і національний порядок денний. Політику в Україні формують окремі особистості, через що вона є лідероцентричною. Політики ставлять перед людьми штучний “вибір” – між патерналістським суспільством, яке репрезентує радянське минуле, і відкритим суспільством, що базується на стандартах західних демократій. Нездатність політиків і влади розробити й запропонувати узгоджені плани вирішення соціальних та економічних проблем, із якими стикається країна, посилює невизначеність перспектив реформ. Їх невдачі позбавляють легітимності державні й політичні інститути. Якість політичного процесу – як на провладному, так і на опозиційному рівні – досить низька. Різні політичні угруповання та громадські рухи намагаються заповнити ціннісно-смисловий вакуум популістськими ідеями, не пропонуючи чіткого бачення публічної політики та шляхів трансформації. Із наближенням президентських та, ймовірно, дострокових парламентських виборів посилюється необхідність виробити чітке бачення майбутнього порядку денного України та перетворити політику й вибори на змагання програм. Ми розглядаємо виборчий період як можливість зібрати провідних інтелектуалів країни, щоб вони запропонували громадський порядок денний, який наповнить змістом політичний процес і зробити вибори й політику предметними.

МФВ має всі підстави очолити цю ініціативу з огляду на своє високе становище в експертній спільноті, пряму участь у політичному процесі, свою політичну незалежність і досвід організації двох загальнонаціональних проектів (у 2009 та 2011 роках). Тоді фонд об’єднав понад 40 провідних експертів і НУО для здійснення аналізу, проведення національних і регіональних громадських дебатів і підготовки рекомендацій, багато з яких політичні сили використали у своїх програмах.

У цей період наша мета – дати поштовх до змін через залучення ключових зацікавлених сторін (аналітичних центрів, бізнес-кіл, влади, наукових кіл і засобів масової інформації) до розробки спільного порядку денного державної політики для України. Нашими інструментами будуть регулярні аналітичні звіти з питань реформ, розробка засад Альтернативного національного плану дій (АНПД), а також новий інструмент фонду – Індекс змін політики. В АНПД буде запропоновано основні практичні кроки, необхідні для завершення переходу до демократії. Індекс змін політики міститиме низку визнаних критеріїв для регулярного оцінювання прогресу України, зокрема у сферах якості демократії та політичного процесу, підзвітності влади, дотримання основних свобод і протидії дискримінації, реформи правосуддя, освіти й охорони здоров’я. Він відрізнятиметься від решти індексів, оскільки охоплюватиме комплексні дані, які вказуватимуть на зміни стратегічних пріоритетів МФВ, і слугуватиме визнаним інструментом адвокації для НУО. В основі цієї ініціативи лежатимуть різні методології, в яких фонд уже добре підкутий: експертні панелі, регулярні опитування громадської думки, моніторинг та аналіз законів, практики, діяльності інституцій і їх лідерів, а також прогресу у виконанні міжнародних зобов’язань.

МФВ й далі розвиватиме співпрацю між НУО, аналітичними центрами та владою в межах експертних і консультаційних платформ і рад. Під час підготовки АНПД й Індексу змін політики консорціум аналітичних центрів і неурядових організацій, який очолить фонд, розробить систему показників для оцінки якості політичного процесу в певних стратегічних сферах, у тому числі у сферах виборчого законодавства, державного управління, правосуддя, захисту прав людини, боротьби з дискримінацією, підзвітності влади, антикорупційної політики, охорони здоров’я та освіти. Широка кампанія у ЗМІ сприятиме підвищенню обізнаності суспільства з пропонованими альтернативами. МФВ співпрацюватиме з Фондом аналітичних центрів Фундацій Відкритого Суспільства, SIDA та USAID задля підвищення якості досліджень політики.

Фонд і партнерські організації громадянського суспільства ініціюють регулярні публічні дебати по всій Україні з питань демократизації та ключових соціально-економічних реформ, запропонованих в АНПД й Індексі. Суспільні вимоги, перераховані в АНПД й Індексі, стануть основою для змагання політичних платформ і предметних дебатів між кандидатами під час виборчої кампанії. У період між виборами Індекс буде інструментом, за допомогою якого організації громадянського суспільства зможуть протидіяти політичному популізму, наповнюючи змістом політичні дебати й вимагаючи підзвітності. Робота над АНПД й Індексом і їх обговорення об’єднає НУО навколо цінностей відкритого суспільства.

Ефективне регулювання конфлікту інтересів

В останні роки МФВ ініціював, створив і профінансував низку успішних ініціатив, результатом діяльності яких стало ухвалення прогресивного законодавства про доступ до публічної інформації, запровадження громадського контролю, що сприяє скасуванню корупційних угод у сфері державних закупівель, та оприлюднення генеральних планів міст, внаслідок чого ринок землі став більш прозорим. Ці досягнення, а також деякі кроки, які зробив уряд для забезпечення прозорості на виконання умов підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, свідчать, що є вікно можливостей для того, щоб домогтися встановлення правил, які допоможуть перетворити прозорість на підзвітність і підвищити доброчесність державних службовців. Ще одна можливість домагатися більшої підзвітності – це значна підтримка, яку ми маємо як на рівні громадської думки, так і на рівні Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією, який очолює давній партнер фонду. Ми також покладаємося на співпрацю з низкою депутатів і урядовців, що представляють різні політичні сили. Майбутні президентські вибори додатково стимулюватимуть політиків реагувати на швидке зростання громадського протесту проти зловживання владою та нецільового використання державних ресурсів.

Проблема, на вирішення якої спрямовано цю ініціативу, має дві складові: (1) поширення негативних практик і зловживання владою з боку державних службовців; (2) відсутність чіткого юридичного визначення, процедур декларування, профілактики, контролю й санкцій у сфері конфлікту інтересів. Поняття конфлікту інтересів міститься в антикорупційних законах України та Кримінальному кодексі, але його сформульовано дуже нечітко, а застосовують його рідко й на власний розсуд. Кожен цикл ухвалення бюджету супроводжує протистояння корисливих інтересів депутатів / високопосадовців, тісно пов’язаних із великим (олігархічним) бізнесом. Близько 60% державного бюджету розподіляють через процедуру держзакупівель, яка є досить непрозорою. Конфлікти інтересів урядовців, депутатів і регіональних посадовців, які тісно пов’язані з великим бізнесом, відомі через публікації у ЗМІ, але їх практично ніколи не розслідують і не припиняють. Державні службовці мають оприлюднювати свої декларації про доходи, але інформації про фінансові інтереси там не представлено, її ніколи належно не перевіряють, і вона залишається поза увагою суспільства. Конфліктові інтересів можна запобігти тільки тоді, коли суспільство матиме змогу порівнювати декларації про доходи й інтереси державних службовців із їхнім зареєстрованим майном, а також отримає доступ до інформації про їхні рішення щодо спрямування бюджетних коштів.

Наша мета – зробити підзвітність державних службовців нормою, створюючи й домагаючись запровадження інструментів для забезпечення: (1) чіткого юридичного визначення конфлікту інтересів у державній сфері й механізмів громадського контролю за ним; (2) онлайн-доступу до інформації про бюджетні надходження й витрати; (3) онлайн-доступу до реєстрів власності й інформації про засновників і власників підприємств і організацій.

МФВ проведе кампанію з запобігання конфлікту інтересів, створюючи робочі групи, які готуватимуть необхідні законодавчі зміни, організовуватимуть громадські й експертні обговорення й адвокацію, а також підвищуючи обізнаність громадськості та посилюючи політичну волю, потрібну для вирішення проблеми. Нашими ключовими союзниками будуть громадські наглядові організації, аналітичні центри й незалежні журналісти. Ми будемо співпрацювати з партнерами з OSF, зокрема з Фундації “Відкрите суспільство – Грузія”, а також із ПРООН, Світовим банком і Комітетом Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю й корупцією. Ми співпрацюватимемо з Офісом Омбудсмена, який відповідає за баланс між правом на приватність і правом на інформацію.

До кінця 2014 року ми матимемо такі законодавчі пропозиції: (а) регулювання запобігання конфлікту інтересів; (б) зобов’язання Держказначейства регулярно публікувати інформацію про рух коштів в Інтернеті. Законопроекти буде зареєстровано в парламенті, а відповідні парламентські комітети дадуть позитивні висновки щодо них. Ми підготуємо й виступимо за ухвалення постанови уряду про надання населенню безкоштовного доступу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Експерти, громадянські активісти, журналісти отримають більше можливостей використовувати цю інформацію в адвокаційній роботі та при проведенні журналістських розслідувань.
 

Використання зобов’язань України перед Євросоюзом для відстоювання цінностей відкритого суспільства

Нинішні та майбутні зобов’язання України перед Європейським Союзом – Угода про асоціацію та План дій із візової лібералізації – є потужним важелем для української влади, щоб домогтися прогресу у проведенні ключових реформ у сферах демократії, прав людини, належного врядування та верховенства права.

В останні роки МФВ був організатором і лідером ініціатив, спрямованих на зміцнення голосу громадянського суспільства на підтримку європейського вибору України. Ми створили й координували Громадську експертну раду при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Фонд підтримував Національну платформу Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства – унікальний майданчик для співпраці між громадянськими суспільствами країн Східного Партнерства та Євросоюзу. Завдяки нашій тривалій співпраці з парламентським Комітетом із питань європейської інтеграції та Міністерством закордонних справ експертів громадянського суспільства залучали до формування проєвропейської політики країни, що включала реформу кримінального правосуддя, удосконалення виборчого законодавства, забезпечення доступу до публічної інформації, лібералізацію візового режиму й ухвалення нового прогресивного закону про НУО. Ця робота сприяла виконанню УА (тобто створенню нових платформ та інструментів для залучення громадянського суспільства) та стимулювала політичну волю керівництва України та ЄС підписати документ. Якщо УА буде підписано й вона набуде чинності, фонд зіткнеться з новою важливою проблемою – використовувати УА для розвитку відкритого суспільства шляхом запровадження європейських стандартів, що лежать в основі документу.

Європейська інтеграція як стратегічний вибір країни пропонує набір інструментів для здійснення демократичних реформ і передбачає, що українське суспільство стане повноправним гравцем у міжнародному політичному контексті. Проте підписання УА автоматично не гарантує, що європейські стандарти й норми буде запроваджено та сприйнято.

Оскільки УА передбачає створення нових інституцій, а саме Платформи громадянського суспільства й Дорадчих груп у межах Форуму громадянського суспільства (як зазначено в статтях 299 і 469 документу), то відкриваються нові можливості для використання їх як легітимних міжнародних інструментів для залучення громадянського суспільства до відповідних реформ. Таким чином, наша мета – сприяти формуванню Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС і Дорадчих груп Форуму громадянського суспільства та формулюванню їхніх програм, щоб забезпечити виконання Україною ключових зобов’язань у сфері відстоювання основних прав і свобод (у тому числі прав меншин, уразливих груп, ЛГБТІ, біженців, шукачів притулку й жертв торгівлі людьми), реформування судової системи та прокуратури, протидії корупції.

МФВ має унікальну здатність зосереджувати громадські експертні й адвокаційні зусилля на євроінтеграційних питаннях, спираючись на свою репутацію, власний експертний та організаційний досвід (оцінка виконання умов для підписання УА, підготовка міжнародного Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства, розбудова Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства й інших інституцій, згаданих вище). Індекс європейської інтеграції було створено з ініціативи МФВ й Інституту європейської політики відкритого суспільства, і тепер він є надійним джерелом для офіційних оцінок прогресу країн Східного Партнерства.

На цьому етапі нашими ключовими партнерами будуть Інститут європейської політики відкритого суспільства, національні фундації мережі OSF у країнах Східного Партнерства, Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Представництво Євросоюзу в Україні, парламентський Комітет із питань європейської інтеграції, Форум громадянського суспільства Східного Партнерства.

Індекс європейської інтеграції буде унікальним інструментом оцінки, адвокації та комунікації; він допоможе оцінити прогрес України у проведенні євроінтеграційних реформ порівняно порівняно з іншими країнами Східного Партнерства (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова). Ми будемо сприяти адвокації належного виконання Україною своїх зобов’язань і надаватимемо уряду, парламенту та Євросоюзу консультації з вироблення політики.

Забезпечення підзвітного фінансування охорони здоров’я

2010 року Україна взяла на себе зобов’язання прийняти програми зменшення шкоди та замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) та поступово збільшувати їх фінансування, але коштів досі не виділили. Схожа ситуація й у сфері паліативної допомоги: було виділено початкові кошти на навчання відповідних фахівців, крім того, обмежене фінансування на місцевих рівнях дало змогу створити перші відділення паліативної допомоги, одначе ці зусилля не мають постійної бюджетної підтримки.

МФВ й далі відстоюватиме ефективне й підзвітне використання бюджетних коштів на медичні послуги, створюючи експертні спільноти, що складатимуться з економістів і пацієнтів-активістів, а також відстоюватиме ухвалення економічно обґрунтованих програм з охорони здоров’я. Це дуже важливо з огляду на обмежене державне фінансування та суттєве скорочення допомоги з боку міжнародних донорів, зокрема Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, у 2016 році. Посадовці Міністерства охорони здоров’я, на яких дедалі активніше тиснуть пацієнтські групи, що оперують сильними економічними й медичними аргументами, будуть змушені приймати рішення, керуючись інтересами пацієнтів і засадами доказової медицини. Через нестачу бюджетних коштів посадовці постануть перед вибором – скоротити фінансування, що є політично ризикованим, або оптимізувати витрати на медичні послуги, забезпечити фінансування тільки найпотрібніших та економічно обґрунтованих медичних послуг і програм, застосувати механізм зниження цін для закупівлі якісних медикаментів за найменшою ціною. Таким чином, тепер вони відкриті до аргументованих рекомендацій, заснованих на принципах доказової медицини, які МФВ буде адвокатувати за допомогою наших консультативних рад, робочих груп і прямої адвокації.

Наша мета – створити прецеденти недискримінаційного й підзвітного розподілу й використання бюджетних коштів на основі принципів економічної ефективності та доказової медицини. Використовуючи успішні кейси, напрацьовані у сферах зменшення шкоди / ЗПТ, паліативної допомоги, лікування гепатиту С, ми доб’ємося державного фінансування цих послуг і створимо моделі перерозподілу бюджетних коштів з урахуванням прав пацієнтів. Інструментами, які ми будемо використовувати, є моніторинг та аналіз бюджетних витрат, використання даних про витрати для того, щоби продемонструвати економічні переваги різних моделей. Крім того, ми будемо спростовувати заяви про недостатнє фінансування, вказуючи на неефективне чи нецільове використання коштів. Документування історій пацієнтів, здійснення адвокації та проведення публічних кампаній посилить вагомі фінансові аргументи та допоможе змінити принципи фінансування системи охорони здоров’я.

До кінця 2014 року ми завершимо всю аналітичну й адвокаційну роботу, щоб забезпечити бюджетне фінансування певних програм, у яких буде враховано права людини та принципи доказової медицини. Ми очікуємо, що принаймні в одному регіоні України буде профінансовано програму ЗПТ, а в іншій – програму паліативної допомоги.

Збалансована й недискримінаційна наркополітика

2013 року результатом адвокаційних зусиль МФВ та зростання політичної волі в галузі охорони здоров’я стали суттєві зміни в українській наркополітиці. Державна служба з контролю за наркотиками розробила прогресивну та збалансовану Стратегію державної політики щодо наркотиків. Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок використання нарковмісних ліків, який відповідає рекомендаціям Міжнародної ради з контролю за наркотиками й запроваджує найкращі світові стандарти законного використання опіоїдних анальгетиків і надання ЗПТ пацієнтам у СІЗО. Крім того, в Україні було зареєстровано таблетований морфін. В останні роки МФВ працював як координаційний та експертний центр, що забезпечував надання технічної допомоги, сприяв комунікації міжнародних експертів із відповідальними посадовцями й фахівцями, організовував зустрічі на високому рівні та здійснював адвокацію. Наші досягнення відкривають низку можливостей і роблять фонд найвпливовішим гравцем у цій сфері.

Наша мета – домогтися ухвалення більш ліберального законодавства у сфері контролю за наркотиками, щоб (1) забезпечити кращий доступ до лікування нарковмісними препаратами (доступ до знеболення, ЗПТ) і (2) зменшити кримінальне покарання за дрібні правопорушення, пов’язані з наркотиками. Це дасть змогу ефективно використовувати нарковмісні медичні препарати та забезпечить доступ до лікування тим, хто багато років його не мав, – пацієнтам, які потребують доступу до знеболення та ЗПТ, і наркозалежним.

Щоб домогтися кращого доступу пацієнтів до легальних опіоїдів, ми розробимо й запровадимо дієву модель, яка передбачатиме залучення медичних працівників первинної ланки (сімейних лікарів та ін.), ініціюватимемо створення мережі аптек, що мають ліцензії на роботу з нарковмісними препаратами, а також запровадимо рецептурний відпуск основних нарковмісних і психотропних ліків. Ця робота супроводжуватиметься адвокацією внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють використання нарковмісних ліків у медичних закладах. Щоб знизити кількість осіб, притягнених до кримінальної відповідальності за дрібні злочини (зокрема за нелегальне зберігання наркотиків), ми лобіюватимемо зміни до нормативно-правових актів, що визначають граничні обсяги зберігання наркотичних речовин, за які настає кримінальна відповідальність. Щоб досягти цієї мети, ми будемо залучати експертів і аналітиків, проводити навчання для фармацевтів, медичних працівників і представників контрольних органів, а також здійснювати пряму адвокацію й організовувати публічні інформаційні кампанії. Наші партнери – Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров’я, Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, Міжнародний альянс із ВІЛ/СНІД в Україні.

На сьогодні кожен п’ятий засуджений відбуває покарання за дрібні злочини, пов’язані з наркотиками. Найочевиднішим показником нашого впливу буде те, що таких людей не каратимуть і не ув’язнюватимуть за зберігання наркотиків, а дадуть змогу подбати про своє здоров’я та життя.

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: