Стратегія Фонду на 2019-2022 роки

 1. Контекст

З часів Революції гідності 2013-2014 рр. громадянське суспільство України стало одним з ключових учасників процесу розробки, впровадження та моніторингу реалізації публічної політики. Так почала формуватися нова культура громадянської участі. Організації громадянського суспільства долучилися до розробки та реалізації реформ державної служби, охорони здоров’я, юстиції, освіти, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та інших реформ і політик. Разом з соціально відповідальним бізнесом вони сприяли розвитку суспільних інновацій. Децентралізація принесла місцевим громадам нові повноваження та ресурси. Було створено нове антикорупційне законодавство і нові незалежні інституції. Нова система державних закупівель, Prozorro, визнана однією з кращих у світі. Приєднання до Ініціативи з прозорості видобувних галузей (ІПВГ) та реформа найбільшого енергетичного монополіста, Нафтогазу, посилили прозорість і підзвітність енергетичного сектора. Україна  – серед світових лідерів за рівнем прозорості бенефіціарних власників, включно з медіа-власністю. Архіви колишнього КДБ були відкриті для громадськості. Угода про асоціацію між Україною та ЄС стала потужним механізмом всебічного наближення до європейських цінностей і стандартів і зробила ЄС ключовим агентом внутрішньої трансформації України. Безвізовий режим з ЄС набув глибокої символічної і практичної цінності.

Проте забезпечення послідовності та безперервності реформ залишається головним викликом. Україна лише трохи поліпшила свої позиції в основних міжнародних рейтингах сприйняття корупції, громадянських та економічних свобод. Опитування громадської думки показують, що ширше суспільство переважно не відчуває переваг від проведення реформ. Довіра до інституцій є вкрай низькою. Прагнення позитивних змін вичерпується, а самі зміни не є незворотніми. Перед президентськими, парламентськими та місцевими виборами 2019-2020 років прихильники реформ залишаються роздрібленими і неспроможними створити потужну політичну силу. Неоголошена війна з Росією на Донбасі та анексія Криму продовжують виснажувати ресурси України, забирають людські життя і призводять до системних порушень прав людини на окупованих територіях і страждань мільйонів людей. Конфлікт, політична нестабільність і економічні виклики впливають на планування політики, в якій короткострокові пріоритети переважають над довгостроковими перспективами. Консолідуючий і мобілізуючий ефект конфлікту з Росією, що суттєво збільшив національну єдність довкола спільної мети, сьогодні практично вичерпаний. Гібридна війна з Росією не закінчиться у близькому майбутньому. Значна частина політичного класу вбачає у організованому громадянському суспільстві конкурента чи навіть суперника і намагається ввести обмежувальні заходи для громадських організацій та їх членів, щоб відвернути людей від активної громадської участі. Виборчі стратегії більшості політичних суб’єктів на президентські, парламентські та місцеві вибори 2019-2020 років спрямовані на вирішення очікувань бідної і патерналістської більшості, які можуть не відповідати потребі непопулярних реформ, які просувають активні організації громадянського суспільства та новий середній клас. Громадські організації та волонтери користуються значно вищим рівнем довіри суспільства, ніж ключові політичні та урядові установи. Проте вони не змогли залучити ширше суспільство до підтримки свого порядку денного та довгострокової підтримки громадської активності поза межами надзвичайних потреб. Виник розрив між прозахідними (новими) елітами України, більш соціально мобільним міським середнім класом і більшістю населення, яке зазнає впливу популістів. Реформаторські політичні сили ще не в змозі створити потужну політичну платформу і досягти перемоги на виборах. Існуючі основні партії інфіковані корупційними інтересами і в значній мірі контролюються найбільшим бізнесом. Децентралізація, одна з історій успіху, не була належним чином пов’язана з демократизацією та участю зацікавлених сторін у місцевому самоврядуванні. Державні установи не мають спроможності достатньо якісно формулювати та впроваджувати публічну політику – і це підважує результати міжнародної допомоги. Конфлікти зростають на тлі відсутності місцевого потенціалу для одночасного здійснення великих адміністративних, фінансових, соціальних, медичних та освітніх реформ. Прозорість державних закупівель та доступ до даних не зробили український уряд автоматично більш підзвітним. Антикорупційні органи не мають достатньої спроможності і успіху, тоді як різні політичні діячі намагаються підірвати їхню незалежність. Реалізація Угоди про асоціацію з ЄС відбувається повільніше, ніж очікувалося, через наявність потужних протилежних інтересів, брак скоординованих та ефективних інституційних зусиль, а також відсутність у ЄС чіткого бачення майбутніх відносин з Україною. Реформам загрожують корумповані мережі й протекціоністи, які захищають статус-кво. Феномен «захоплення реформ» вказує на спроби політичного класу імітувати зміни, наповнюючи нові інституції старими практиками. Позитивні зміни, принесені процесом реформ, не є незворотніми. Немає консенсусу щодо того, як виглядає успіх і як його можна досягти і виміряти. Висока політична нестабільність, корупція та відсутність консолідованої політичної волі послідовно працювати задля досягнення стратегічних пріоритетів України сповільнюють процес реформ та підривають довіру громадськості до інститутів та політиків.

Проте, незважаючи на ці виклики, реформи тривають. Громадянське суспільство залишається на передньому краї боротьби з викликами і прагне служити каталізатором реформ у пріоритетних сферах. Неурядовий сектор став більш зрілим, проте водночас менш однорідним. У багатьох випадках організації громадянського суспільства більше не говорять одним голосом. Громадянському суспільству бракує консенсусу щодо цілей, завдань, методів та меж громадянської участі у політичному процесі. Існує помітний розрив між амбітними великими цілями та реальною організаційною спроможністю громадських організацій, а також значною відстанню між очікуваннями активної меншості щодо системних реформ та пасивною більшістю, яка дотримується патерналістських цінностей. У громадянському суспільстві зростає напруженість між захисниками ліберальних цінностей і консервативними традиціоналістами, які були союзниками на Майдані, причому останні отримують ширшу підтримку в ураженому конфліктом суспільстві.

Цей контекст спонукає МФВ до перегляду стратегічних цілей, оцінки того, що було досягнуто за допомогою безпосередньої участі та допомоги МФВ, і планування шляхів посилення громадянської підтримки реформ та просування цінностей відкритого суспільства. Щоб закріпити здобутки громадянської участі в реформах, ми зберігаємо тематичні напрямки, робота над якими почалася у 2014-2016 роках, водночас зосереджуючи наші ресурси на пріоритетних сферах, у яких наш внесок є найбільш важливим і унікальним.

 1. Роль і позиціонування МФВ

МФВ є провідним донором і визнаним представником громадянського суспільства в діалозі з урядом та іншими зацікавленими сторонами. МФВ надає площадку й фасилітує діалог між основними зацікавленими сторонами, експертами та лідерами думок, виступаючи як джерело експертизи та голос громадянського суспільства на підтримку реформ. МФВ бере участь у процесі публічної політики у сферах, які безпосередньо впливають на розвиток громадянського суспільства. Ми поєднуємо адвокацію на місцевому, національному та міжнародному рівнях з підтримкою мереж правозахисних організацій, аналітичних центрів, місцевих громад, організацій меншин, волонтерських спільнот та соціальних новаторів. МФВ часто є першим для донором нових громадянських ініціатив. Ми допомагаємо нарощувати потенціал неурядових організацій, мереж, громад та активістів задля подальшого розширення громадського простору та впливу на суспільно-політичні процеси.

Сила МФВ – у поєднанні можливостей національного благодійного фонду, частини мережі Фундацій відкритого суспільства та учасника українського громадянського суспільства: глобальних звязків, національного визнання та локального досвіду. Легітимність МФВ опирається на модель ухвалення рішень про стратегічні напрямки діяльності та про підтримку проектів українськими незалежними органами: Правлінням та Експертними радами, що дає МФВ можливість глибше включатися у розвиток громадянського суспільства, ніж це можуть робити іноземні донори та програми. МФВ є унікальним донором, який знає і впливає на національний та міжнародний контекст, спирається на потужні місцеві мережі та використовує свої гнучкі та чутливі механізми фінансування, адвокацію, залучення у процеси публічної політики, а також швидке та спільне прийняття рішень для посилення ролі громадянського суспільства у розвитку України як дієвої європейської демократії.

Ми надаємо пріоритет побудові спроможності місцевих інституцій та розширенню можливостей як лідерів змін, так і вразливих груп. Ми прагнемо об’єднати зусилля з лідерами громадянського суспільства для формування та просування позитивного й інклюзивного громадського порядку денного. Наш підхід полягає у створенні й впровадженні пілотних моделей, які мають стратегічне значення для утвердження відкритості суспільства – і в підтримці масштабування успішного досвіду. Хоча ми не надаємо безпосередньої підтримки органам влади, ми формуємо наше співробітництво з владою так, щоб сприяти зміцненню партнерів у владних інституціях і, коли досягнуто певного рівня спроможності, передаємо їм відповідальність за подальше впровадження таких ініціатив у партнерстві з організаціями громадянського суспільства. МФВ також підтримує локальні ініціативи за межами великих міст і зонах конфліктів, сприяючи зусиллям із створення довіри.

Ми працюємо в тісному партнерстві з іншими організаціями Фундацій відкритого суспільства, особливо з Євразійською програмою, Інститутом політики відкритого суспільства, Ініціативою відкритого суспільства для Європи, Правовою ініціативою відкритого суспільства, Програмою громадського здоров’я, Ініціативою з прав людини та рівності, Програмою підтримки освіти, Програмою дошкільного віку, Програмою підтримки вищої освіти, Офісом ромських ініціатив та національними фондами регіону. Через ці партнерства ми досягаємо балансу між національними, регіональними та глобальними пріоритетами, обмінюємося знаннями і кращими практиками захисту й розширення громадського простору. Наші спільні цілі включають посилення громадянської активності, протидію наступу на цінності відкритого суспільства, сприяння підзвітності, розширення прав і можливостей меншин і покращення доступу до правосуддя. МФВ бере активну участь у мережевих стратегічних ініціативах ФВС щодо розширення доступу до правосуддя та правових можливостей, недискримінаційної наркополітики та безпечних та гуманних кордонів.

МФВ бере активну участь у механізмах донорської координації на національному рівні та співпрацює з USAID, ЄС, агенціями ООН, Світовим банком, а також канадською DFATD, шведською SIDA, німецькою GIZ та іншими агенціями-донорами. Зосереджуючи свою підтримку на залученні громадянського суспільства до реформ через гнучке і швидке надання грантів, ми співпрацюємо з іншими донорами для того, щоб пріоритетом реформ, які вони підтримують, було забезпечення прав і свобод, і щоб посилити голос організацій громадянського суспільства, і особливо вразливих груп, у процесі реформ.

Завдяки цій унікальній ролі МФВ є в авангарді змін, але також стає мішенню для “старої України”. Ця стратегія покликана відповісти на будь-який з трьох сценаріїв: (1) якщо зберігатимуться політична воля та суспільний попит на демократичні зміни, ми будемо підтримувати активну громадську участь для прискорення реформ; (2) якщо реформи зупиняться, ми зосередимося на розбудові спроможності громадських ініціатив та інституцій просуватися вперед малими кроками, запобігаючи стагнації та згортанню реформ; (3) якщо переважатимуть неліберальні тенденції, ми будемо протидіяти негативній реакції на відкрите суспільство, захищати й зміцнювати громадянську активність та будувати партнерства для подальших кроків. За кожного з цих сценаріїв МФВ працюватиме над наскрізними пріоритетами: захистом прав людини, створенням підзвітних інституцій, просуванням недискримінаційних політик та зміцненням нового покоління громадських лідерів.

III. Наші цілі

МФВ має триєдину мету: (1) сприяти збереженню внутрішньої й міжнародної підтримки реформ, створенню ефективної та інклюзивної культури публічної політики, а також розширенню можливостей нового покоління лідерів змін у громадянському суспільстві та органах влади; (2) зміцнювати спроможність громадянського суспільства протистояти неліберальним тенденціям, сприяти нарощуванню людського капіталу, розширенню сприятливих умов для громадської активності та пом’якшення конфліктів у суспільстві; та (3) захищати фундаментальні права, розширюючи ряди їх прихильників, і забезпечувати наявність і роботу механізмів і практик захисту прав людини, справедливості, рівності та недискримінації. МФВ досягатиме цієї мети через три взаємодоповнюючі цілі:

 

Ціль 1: Розвивати і підтримувати інклюзивні процеси творення публічної політики на національному та місцевому рівнях; сприяти культурі участі у формуванні політик, які поважають права людини та громадянські свободи

 

 • Посилити спроможність ОГС брати суттєву участь у формуванні політик щодо ключових реформ у сферах врядування, децентралізації, освіти, енергетики, охорони здоров’я та доступу до правосуддя;
 • Підтримувати нових громадських лідерів, спроможних сприяти кращому формуванню публічної політики, мобілізувати ширші громади для змін і протидіяти політичному популізму;
 • Сприяти кращим практикам підзвітності та протидії корупції на всіх рівнях; співпрацювати з урядовими установами та громадськими організаціями задля посилення доброчесності та створення прозорого й незалежного механізму громадського контролю за публічними ресурсами;
 • Посилити комунікацію й співпрацю для зменшення уявних ліній поділу між «нами» (суспільством) та «ними» (влада) та між «елітними» НУО та рештою суспільства;
 • Сприяти зменшенню конфліктів на місцевому рівні, зокрема – шляхом залучення різних груп до послідовного впровадження реформ місцевого самоврядування, охорони здоров’я, освіти; підвищити спроможність суспільства до конструктивного вирішення конфліктів і сприйняття різноманітності як ресурсу для розвитку;
 • Сприяти дотриманню плав людини правоохоронними органами через запровадження практик та моделей, побудованих на повазі до прав людини;
 • Сприяти реформуванню системи охорони здоров’я, відповідальному фінансуванню охорони здоров’я та забезпечення права на здоров’я для уразливих груп;
 • Сприяти виконанню Угоди про асоціацію з ЄС для забезпечення стабільності та безперервності реформ, зокрема – досягнутих у процесі лібералізації візового режиму;
 • Підтримувати включення України в дебати про майбутнє Європи, зокрема – з питань міграції та безпеки.

 

Ціль 2: Розбудовувати більш стійке і впливове громадянське суспільство, яке поділяє цінності відкритого суспільства і має позитивний спільний порядок денний для України; сприяти пом’якшенню впливу конфліктів на українське суспільство

 

 • Знаходити й підтримувати спроможних і активних громадських активістів, які поділяють та сприяють цінностям відкритого суспільства;
 • Будувати та захищати сприятливі умови для горизонтальної самоорганізації і співпраці у громадянському суспільстві; сприяти створенню внутрішньої ресурсної бази для громадської активності;
 • Посилити стратегічну комунікацію про цінності відкритого суспільства, надати голос вразливим групам та меншинам, підвищити їх підтримку в громадянському суспільстві та суспільстві в цілому;
 • Сприяти зменшенню антагонізмів, конфліктів та радикалізації, надаючи інклюзивні платформи, сприяючи діалогу та досягненню консенсусу в громадянському суспільстві та залучаючи різні групи до демократичного врядування;
 • Підтримувати нових громадських лідерів, агентів позитивних змін у різних сферах, сприяти їх освіті та розвитку їх потенціалу;
 • Посилити міжрегіональні ініціативи, що залучають людей, які постраждали від війни на Донбасі та анексії Криму, в першу чергу кримських татар, підтримуючи добрі практики участі та навчання, щоб перенести кращий досвід на нині тимчасово окуповані території коли відбудеться політичне врегулювання і почнеться реінтеграція;
 • Створювати умови для примирення через культуру, залучення науковців та громадянську освіту;
 • Сприяти спроможності громадянського суспільства протистояти конфліктам через протидію дезінформації та мові ненависті;
 • Сприяти створенню та діяльності платформ для міжнародного діалогу між інтелектуалами з чутливих питань та протидії негативному впливу на цінності відкритого суспільства;
 • Сприяти використанню внутрішніх і міжнародних механізмів для досягнення мирного врегулювання на Донбасі, припинення анексії Криму, встановлення правосуддя перехідного періоду та примирення.

 

 

Ціль 3: Просувати інклюзію, рівність та недискримінацію в політику та практику, розширення можливостей та захисту вразливих і маргіналізованих груп, просування інклюзії як цінності та суспільного блага

 

 • Змінити публічний дискурс та просувати загальне сприйняття інклюзії як цінності та суспільного блага;
 • Виступати за те, щоб антидискримінаційні положення були включені до процедур діяльності всіх установ та дотримувалися;
 • Сприяти захисту прав людини та ефективній співпраці між основними правоохоронними органами та органами кримінального правосуддя для забезпечення процедурних гарантій прав людини під вартою, зменшення випадків катувань та жорстокого поводження в закритих закладах;
 • Полегшити доступ до правосуддя та безоплатної правової допомоги на всіх рівнях;
 • Підтримувати впровадження реформи інклюзивної освіти на всіх рівнях за участю громадських організацій;
 • Покращити доступ ромів до освіти, охорони здоров’я, житла та соціальних послуг за допомогою національних та регіональних програм інклюзії, посилення правових можливостей ромських громад, підтримка лідерства та самоорганізації у ромських громадах;
 • Посилювати і захищати вразливих людей та людей з особливими потребами, покращувати їх доступ до необхідної юридичної та медичної допомоги;
 • Сприяти збалансованій та недискримінаційній політиці щодо наркотиків.

 

 

 1. ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

 

Ціль 1: Розвивати і підтримувати інклюзивні процеси творення публічної політики на національному та місцевому рівнях; сприяти культурі участі у формуванні політик, які поважають права людини та громадянські свободи

 

Портфоліо 1.1: Публічна політика і громадська участь

 

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА: Громадянська активність та участь у демократичному врядуванні

 

Підвищення якості публічної політики, громадської участі та комунікації щодо реформ

Завдання: сприяти формуванню якісної публічної політики та впровадженню реформ за участю громадянського суспільства; посилення доброчесності державних установ; посилення ролі та інституційної спроможності аналітичних центрів; забезпечити, щоб реформи були засновані на правах людини; підтримати нове покоління лідерів громадянського суспільства.

 

З 2014 року МФВ підтримав участь громадських експертів у розробці реформ державної служби, дерегуляції, децентралізації, енергетики, освіти та оохрони здоров’я через механізм Стратегічних дорадчих груп. Наші наступні кроки –  підтримка впровадження реформ шляхом: (1) зміцнення спроможності реформаторів бути ефективними як всередині, так і поза межами уряду; (2) пошук та підтримка нових громадських лідерів, які зможуть сприяти кращому формуванню публічної політики та мобілізувати ширші громади для змін; (3) розвиток організаційної, аналітичної, комунікаційної спроможності та впливовості аналітичних центрів; (4) об’єднання зусиль з реформаторами в органах влади задля розробки і впровадження інструментів публічної політики, включаючи регулярні консультації між урядом і організаціями громадянського суспільства, співпраця з директоратами публічної політики та командами реформ у ключових міністерствах. Для цього ми продовжимо розвивати взаємодію між НУО, аналітичними центрами та владою, а також зміцнювати голоси громадянського суспільства щодо реформ та втрат від нереформування. Комунікація реформ має ключове значення у протидії політичному популізму і кращій поінформованості виборців на виборах. Ми будемо сприяти розвитку культури взаємодії державних службовців з громадянським суспільством щодо реформ, підтримувати партнерства між ОГС та академічною спільнотою, сприяти розвитку наступного покоління лідерів у різних галузях – в НУО, бізнесі, місцевому самоврядуванні чи уряді. Таким чином, ми будемо підтримувати появу нового громадянського (і потенційно політичного) ландшафту через формуванню довіри, поширення знань і досвіду, необхідних для побудови якісної і відповідальної політики.

 

Децентралізація та розвиток місцевої демократії

Завдання: досягти сталого успіху реформи місцевого самоврядування; сприяти вирішенню конфліктів у громадах у процесі реформування місцевого самоврядування, фінансових відносин, освіти та охорони здоров’я через розвиток інструментів місцевої демократії та активнї участі членв територіальних громад

В процесі об’єднання територіальних громад існує ризик того, що неналежна комунікація між місцевою владою та громадами і координація одночасного впровадження ключових реформ може призвести до напруженості між спільнотами та всередині них. МФВ бачить свою роль у пом’якшенні потенційних конфліктів через зміцнення інструментів місцевої демократії та місцевих ініціатив. Ми збираємо і підтримуємо кращі механізми, спрямовані на поліпшення взаємодії між громадою і владою щодо спірних питань. Ми підтримуємо мережу місцевих НУО, експертів з питань політики та інших партнерів, які працюють з окремими громадами і допомагають їм розробити свої стратегії місцевого розвитку, підготувати рекомендації щодо політик та посилити вміння місцевих партнерів залучати відповідні зацікавлені сторони, здійснювати розробку і аналіз політик та брати участь у впровадженні реформ.

МФВ буде поєднувати гранти для громадських організацій з розбудовою потенціалу місцевої демократії, приділяючи особливу увагу молодим активістам. Ми будемо підтримувати комунікацію щодо реформ, залучаючи реформаторів з професійних спільнот (вчителів, директорів шкіл, медичних працівників, представників місцевих органів влади), публічні дебати, адвокацію, навчання громадських активістів стратегічного планування, аналізу політик, бюджетування, громадського контролю та комунікації. Робота за цим пріоритетом тісно узгоджена з діяльністю МФВ у сферах реформування системи охорони здоров’я, освіти та поліції у громадах. Уроки з громад будуть узагальнені у щорічному Звіті про розвиток місцевої демократії, який слугуватиме інструментом для аналізу та поширення кращих практик використання інструментів місцевої демократії та врегулювання конфліктів у громадах. МФВ співпрацюватиме з парламентським Комітетом з місцевого самоврядування, органами влади та аналітичними центрами задля вдосконалення законодавства та створення сприятливих умов для розвитку місцевої демократії.

 

Прозорість та підзвітність публічного сектора

Завдання: сприяти зниженню рівня корупції шляхом забезпечення постійного громадського контролю за дотриманням урядом антикорупційних норм; формувати несприйняття корупції в суспільстві; стимулювати механізми підзвітності через зобов’язання України в рамках Ініціативи з прозорості видобувних галузей

Відкритий доступ до державних реєстрів, державних бюджетів та даних про закупівлі, вимоги щодо розкриття активів та антикорупційне законодавство, яке МФВ допоміг створити, створили безпрецедентні можливості для збільшення суспільного попиту на підзвітність, зменшення корупції та покращення доступу до державних послуг. Проте прозорість даних автоматично не принесла адекватного рівня підзвітності й відповідальності. Досягненням у створенні антикорупційних інституцій та законодавства сьогодні виклик змін у законодавстві, які запровадять нові правила. Нові антикорупційні інституції значною мірою залежать від поштовхів з боку міжнародних донорів. Громадянське суспільство дедалі більше розділене щодо методів боротьби з корупцією. Конфлікти і політизація антикорупційної політики та інституцій зростають, особливо з наближенням виборів. У відповідь на ці проблеми МФВ об’єднає ключові зацікавлені сторони для оцінки прогресу антикорупційних реформ, побудови конструктивного діалогу між антикорупційними НУО та іншими групами громадянського суспільства і досягнення згоди щодо наступних кроків, спрямованих на скрочення корупційних практик. МФВ виступить платформою для спільного обговорення пріоритетів і підходів різними групами ОГС та їх лідерами. На місцевому рівні МФВ буде підтримувати ініціативи, спрямовані на виявлення та запобігання корупційним ризикам у проектах нормативних актів місцевих органів влади, розвиватиме бюджетну адвокацію та розкриття корупції у можливостях доступу до землі, публічних ресурсів та послуг. Ми підтримуватимемо розвиток потенціалу місцевих журналістів-розслідувачів, щоб забезпечити кращу якості їх розслідувань. На національному рівні МФВ співпрацюватиме з провідними мережами громадянського суспільства для запобігання дискримінаційним нормам, які підривають сприятливе середовище для громадських активістів, які протидіють корупції, готують “тіньові” звіти про впровадження антикорупційного законодавства та сприяють прозорості бенефіціарних власників. Ми поділимося уроками реформ охорони здоров’я, закупівель та освіти, які одночасно є антикорупційними, і підтримуватимемо роз’яснення людям соціальної ціни корупції. Спираючись на приєднання України до Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ), ми будемо підтримувати адвокацію та впровадження відповідного законодавства, що забезпечує прозорість контрактів у видобувних галузях та обов’язкове розкриття доходів, створення системи перевірки реальних власників, незалежності та підзвітності енергорегулятора, зміцнення спроможності НУО брати участь у моніторингу прозорості та підвищення соціальної відповідальності видобувних галузей. Ми працюватимемо з партнерами в уряді, парламентських комітетах, Національному антикорупційному бюро, міжнародному секретаріаті ІПВГ та коаліцією «Реанімаційний пакет реформ». Ми продовжимо партнерство з Євразійською програмою та розвиватимемо співпрацю з Програмою фінансового врядування та Програмою підтримки незалежної журналістики ФВС.

 

ПРАВОЗАХИСНІ РУХИ ТА ІНСТИТУЦІЇ: Участь у міжнародних ініціативах

 

Інтеграція з ЄС та міжнародні інструменти для України

Завдання: сприяти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і досягненню політичних критеріїв членства в ЄС шляхом проведення моніторингу та адвокації політик; включити Україну у дебати щодо політик ЄС і досягти більшої де-факто галузевої інтеграції через співпрацю між аналітичними центрами в Україні та ЄС; сприяти зменшенню політичної напруженості між Україною та її сусідами, надаючи платформи для діалогу інтелектуалам та громадським лідерам; поширювати факти і підтримувати міжнародний тиск за мирне врегулювання на Донбасі та зняття окупації Криму.

МФВ розглядає інтеграцію України з ЄС як унікальний системний важіль для внутрішньої трансформації на основі цінностей відкритого суспільства. Мета приєднання до ЄС має широку підтримку в суспільстві як стратегічний напрямок для країни. У 2017 році була ратифікована Угода про асоціацію між Україною та ЄС та досягнуто рішення про безвізові поїздки до ЄС для громадян України, що має велике практичне та символічне значення. Попри те, що ЄС наразі не пропонує Україні перспективу членства, Україна може більш ефективно використовувати наявні механізми європейської інтеграції. У разі повної імплементації Угода про асоціацію сприятиме створенню в Україні інституцій і практик, які зрештою призведуть до де-факто інтеграції. МФВ працюватиме за обома напрямками: підтримуватиме імплементацію Угоди про асоціацію та впливатиме на формулювання бачення ЄС щодо відносин з Україною. Ми наголошуватимемо на виконанні зобов’язань Угоди про асоціацію, які передбачають створення інституцій, що забезпечують належне врядування, верховенство права, повагу та захист меншин, як того вимагають перші (політичні) копенгагенські критерії членства в ЄС. Ми будемо організовувати моніторинг реалізації Угоди про асоціацію, зосереджуючись на політичних результатах, та виступатимемо за прийняття та впровадження дорожньої карти політичної асоціації між Україною та ЄС з конкретними критеріями демократичного врядування та верховенства права.

Ми будемо підтримувати адвокацію організацій громадянського суспільства у європейських інституціях та ключових державах-членах ЄС задля досягнення тіснішої інтеграції де-факто та сприяння стратегічному сприйняттю України як частини Європи. З цією метою ми будемо підтримувати залучення України до політичних дебатів ЄС у тих сферах, де досвід України можє бути особливо цінним (міграція, енергетика, протидія дезінформації, безпека). Ми підтримуватимемо міжнародне співробітництво аналітичних центрів, спільні дослідження, політичні дебати та комунікацію в Києві, Брюсселі, Берліні, інших європейських столицях. Ми працюватимемо над тим, щоб Польща та інші європейські сусіди України і надалі підтримували її інтеграцію в ЄС і сприятимемо уникненню домінування конфліктних націоналістичних дискурсів у двосторонніх політичних відносинах. Ми і надалі розвиватимемо міжнародні платформи для діалогу інтелектуалів та громадських лідерів задля вирішення суперечностей та кращого взаємного розуміння.

Ми прагнемо, щоб ЄС та інші міжнародні інституції залишалися залученими до мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму. З цією метою ми підтримуватимемо політичний та експертний діалог, спрямований на пошук правильної формули для вирішення конфлікту з Росією. Щоб підвищити рівень поінформованості громадськості про порушення прав людини та міжнародного права на тимчасово окупованих територіях, ми допоможемо передавати українські голоси та докази засобами мистецтва, документальних фільмів, особистих свідчень, моніторингових звітів та матеріалів, підготованих для міжнародних судів.

 

ЗДОРОВ’Я І ПРАВА: Врядування заради здоров’я

 

Консолідація реформи охорони здоров’я

Завдання: підтримати впровадження та комунікацію реформи системи охорони здоров’я задля уникнення політичних і фінансових маніпуляцій та покращення результатів у сфері здоров’я

Реформа охорони здоров’я та доступ до якісних і доступних, гарантованих державою медичних послуг займає чільне місце на політичному порядку денному країни. Питання доступу до охорони здоров’я – в центрі реформ децентралізації та врядування і є основним полем політичних баталій та популістичних маніпуляцій. Підтримка МФВ мала вагоме значення на початку реформи охорони здоров’я, що опиралася на результати роботи Стратегічної дорадчої групи у 2014-2016 роках. Тривала співпраця МФВ та партнерських НУО з МОЗ забезпечила прозорі закупівлі ліків та допомогла створити і політувати Національний перелік лікарських засобів. В той час як інші донори, зокрема – Світовий Банк, Глобальний Фонд та АМР США, надають пряму технічну допомогу Міністерству охорони здоров’я, МФВ зосереджується на адвокації і підтримує контроль та активну громадську участь, спрямовану на подолання ризиків згортання реформи охорони здоров’я, спричинених старою системою та корумпованими інтересами в уряді та за його межами.

Щоб консолідувати успіхи у реформі, ми продовжимо надавати необхідну підтримку через (1) покращення доступу до лікування для всіх пацієнтів – через впровадження Національного переліку лікарських засобів та (2) громадський нагляд за процесом створення Національної закупівельної агенції, яка здійснюватиме закупівлі медичних препаратів та послуг. МФВ також підтримуватиме (3) адвокацію за включення паліативної допомоги та послуг людей, які вживають наркотики, до базового гарантованого пакету первинної медичної допомоги; (4) комунікацію успіхів у реформуванні системи охорони здоров’я, посилення спроможності закладів охорони здоров’я до автономної діяльності; (5) створення нових децентралізованих госпітальних округів, сприяння публіному діалогу та запобігання конфліктам у нових об’єднаних територіальних громадах через доступ до послуг і ресурсів охорони здоров’я. Ми очікуємо досягти покращення доступу представників вразливих груп населення до гарантованих державою послуг охорони здоров’я; створення нових механізмів підзвітності у госпітальних округах; прозорої, інклюзивної та регулярної комунікації між лідерами сектора, громадянським суспільством та органами місцевого самоврядування; ефективного залучення громадських адвокатів та представників вразливих груп у роботу госпітальних рад задля забезпечення прийняття рішень, які опираються на право на здоров’я і доказову медицину, а не на політичні мотивації; кращої комунікації  щодо цих пріоритетів та покращення якості і кількості аналітичних продуктів з питань охохрони здоров’я.

 

Підзвітне фінансування охорони здоров’я та раціональне використання ресурсів для охорони здоров’я

Завдання: забезпечити якість та максимальний доступ до послуг та продуктів для охорони здоров’я через раціональне використання ресурсів та кращі фінансові політики і практики

Запровадження державних закупівель через систему Prozorro, початок реформ охорони здоров’я та децентралізації the фінансових повноважень та прийняття рішень створило нові можливості для громадської адвокації задля покращення доступу до лікарських засобів та послуг охорони здоров’я. Системні інвестиції МФВ у розбудову експертизи у громадах та сталі звязки між фахівцями з аналізу політик та активістами за права пацієнтів уможливили ефективну адвокацію за підзвітне використання публічних коштів на програми та послуги з охорони здоров’я. Щоб і далі покращувати доступ до цих послуг, МФВ масштабуватиме регіональні моделі ефективного фінансування у сфері охорони здоров’я та включатиме їх у загальний процес реформ. Ми продовжимо нарощувати спроможність представників громадянського суспільства та місцевого самоврядування через (1) створення моніторингових інструментів та сприяння залученню громадських діячів до незалежного контролю за бюджетними процесами, пов’язаними з закупівлями лікарських засобів та послуг охорони здоров’я на національному рівні, а також на рівні громад; підтримку висвітлення соціально-економічної “ціни” корупції у сфері охорони здоров’я. Шляхом (2) скорочення можливостей для зловживань у використанні публічних коштів при закупівлях для потреб охорони здоров’я і створення можливостей для успішної бюджетної адвокації ми очікуємо запропонувати справедливу і побудовану на доказовій базі модель фінансування на потреби охорони здоров’я найбільш вразливих груп. Ми продовжимо підтримку ініціатив, спрямованих на (3) розробку іноваційних інструментів для відслідковування процесу державних закупівель та розподілу лікарських засобів, які мають бути надані пацієнтам безкоштовно (наприклад, програми E-Liky, Wiki-Liky, “Доступні ліки”) та інтеграцію цих інструментів у нову систему E-Здоров’я. Ми пропонуватимемо: (4) програму розбудови спроможності та менторингу для НУО у сфері бюджетної адвокації щодо потреб охорони здоров’я; та (5) адвокацію задля забезпечення публічного фінансування медичних та соціальних послуг паліативної допомоги та зменшення шкоди. Позитивні зміни, яких ми очікуємо, включають розширення участі громадських активістів та пацієнтських груп у прийнятті рішень щодо охорони здоров’я, особливо щодо виділення бюджетних коштів на медичні та соціальні послуги; скорочення кількості випадків неналежного використання коштів та корупції у секторі охорони здоров’я; включення механізмів прозорості та підзвітності бюджетів на потреби охорони здоров’я у політики та практики бюджетування; а також еефктивне використання онлайн-платформ національного рівня та інструментів моніторингу наявності та доступності лікарських засобів та ефективних методів оскарження порушень у цій сфері.

 

Ціль 2: Розбудовувати більш стійке і впливове громадянське суспільство, яке поділяє цінності відкритого суспільства і має позитивний спільний порядок денний для України; сприяти пом’якшенню впливу конфліктів на українське суспільство

 

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА: Громадянська активність та участь у демократичному врядуванні

 

Громадянська активність та участь у демократичному врядуванні

Завдання: зміцнювати людський капітал та створювати сприятливе середовище для залучення громадян через культуру та громадянську освіту; підтримувати суспільні комунікації та проекти з культурної дипломатії, які сприятимуть де-ескалації конфліктів, медіації та діалогу, допомагатимуть нарощувати соціальний капітал в уражених конфліктом регіонах; будувати платформи й інструменти для кращої комунікації щодо цінностей відкритого суспільства та відповіді на неліберальні тенденції, дезінформацію, політичний полулізм, ворожі наративи та мову ненависті; підтримувати неформальну громадянську освіту, спрямовану на розвиток критичного мислення, недискримінації та навиків громадської участі; будувати основу для сталості громадських ініціатив через імпакт-інвестування, краудфандинг, соціальне підприємництво та соціальні інновації

Найкращим внуском МФВ у процес успішного перетворення України на міцну європейську демократію є підтримка нарощування людського капіталу, громадської участі та сприятливого середовища для живого громадського активізму. Ми досягатимемо цих цілей за чотирма напрямками: інструменти культури та соціальної згуртованості; розвиток критичного мислення; протидія дезінформації та неліберальним наративам; та створення основи для стійкості громадських ініціатив через імпакт-інвестиції, соціальне підприємництво та соціальні інновації. Особлива увага приділятиметься залученню молодшого покоління громадських лідерів та активістів та виходу за межі НУО для розвитку міжгалузевої співпраці.

(1) Інструменти культури та соціальної згуртованості допоможуть нам вийти за коло НУО, які ми підтримуємо. Ми шукатимемо, розвиватимемо і фінансуватимемо ініціативи, які використовують культурний активізм, громадянську освіту, медіа та комунікації задля просування цінностей відритого суспільства, і домомагатимемо зберігати і розширювати простір для ліберального дискурсу. Ми підтримуватимемо проекти, які розвивають критичне мислення і допомагають громадянському суспільству протистояти популізму, дезінформації, ворожим наративам та мові ненависті. Ми очікуємо, що такі ініціативи сприятимуть відкритому діалогу та допоможуть будуати мости як всередині громадянського суспільства, так і між ОГС та рештою суспільства. Громадянська освіта і культура будуть інструментами побудови довіри та залучення різноманітних груп до створення спільного бачення майбутнього, долання ліній поділу в суспільстві, та закладання основи для майбутнього примирення у громадах, що зазнали впливу конфлікту. По мірі того, як війна на Донбасі та порушення прав людини у Криму все менше потребують екстренних заходів і більше – довготривалих рішень, ми підтримуватимемо громадську участь у трансформації конфлікту і створення механізмів захисту прав та підзвітності у процесах відновлення Донбасу та реінтеграції. Ми викоистовуватимемо вікно можливостей, яке відкрилось завдяки створенню нових публічних інституцій, та підтримуватимемо проекти з соціальних комунікацій та культурної дипломатії, які можуть сприяти деескалації конфлікту, медіації та діалогу, та допоможуть нарощувати соціальний капітал на територіях, що постраждали від конфлікту. МФВ пфдтримуватиме НУО, молодіжні рухи, університети та громадські хаби, інтелектуалів та реформаторів, і просуватиме ініціативи, до яких залучаються люди з різних сторін ліній поділу.

(2) Щоб сприяти поширенню критичного мислення та розвивати здатність опиратися дезінформації та неліберальним наративам, МФВ підтримуватиме потужне поле громадських організацій, які викривають дезінформацію, фейкові новини та занрози, що вони несуть демократичному суспільству. Щоб запобігати зростанню напруженості між різними групами українського суспільства через такі “міфи” і дезінформацію, ми підтримуватимемо взаємну “деміфологізацію” через залучення медіа, освітян, лідерів громадської думки та онлайн-спільнот. Завдяки постійній адвокації та поширенню інструментів і практик протидії дезінформації за межі України, у партнерстві з Євразійською програмою, Програмою відкритого суспільства для Європи та національними фондами ФВС ми сприяємо винесенню цієї проблеми на колючові позиції європейського та трансатлантичного поряядку денного та забезпеченню потужної інституційної відповіді ворожій пропаганді та зловживанням свободою висловлювань. Наш стратегічний внесок у розвиток людського капіталу регіону – поєднання громадянської освіти, культури та комунікації з метою створення попиту та практичних інструментів для критичного мислення та інформаційної грамотності для активних громадян, громадських організацій та медіа. Ми підтримуватимемо міжпрограмну співпрацю, спрямовану на посилення комунікаційної спроможності та можливостей вразливих груп, зокрема – LGBTI та ромських організацій, протистояти спрямованим проти них дезінформації та мові ненависті.

(3) Закладення основи для сталості громадських ініціатив через імпакт-інвестування, соціальне підприємництво та соціальні інновації дасть можливість примножувати ресурси, доступні громадянському суспільству, і залучити ширше коло зацікавлених сторін підтримку громадського активізму. МФВ підтримуватиме міжсекторальні партнерства, які мають на меті економічний розвиток і створення нових можливостей для недостатньо представлених і вразливих груп. Ми вітатимемо залучення власників малого та середнього бізнесу до некомерційної діяльності, посилення соціальної відповідальності у бізнес-моделях та можливості поширення кращих практик врядування. МФВ підтримуватиме розвиток публічних просторів та інфраструктури громадянського суспільства, які допомагатимуть досилювати життєздатнсть сектора. Ми розвиватимемо можливості співпраці з новими місцевими філантропами та підтримуватимемо залучення місцевого приватного фінансування для локальних проектів як частину процесу забезпечення сталих перетворень у суспільстві. Ми використовуватимемо досвід акселератора соціального підприємництва та малого бізнесу “Новий відлік” для вимушених переселенців – як моделі вирішення їх нагальних проблем, допомоги їм інтегруватися у нових громадах і приносити користь цим громадам через свої новостворені бізнеси, та створення моделі розширення економічних можливостей та імпакт-інвестування для державних агенцій та соціальних інноваторів. Ми сприятимемо розбудові життєздатності та сталості громадянського суспільства, допомагатимемо створенню нових інституційних форм, які було б зручно використовувати як активістам, так і місцевим донорам – включно з некомерційними франшизами успішних інституцій та креативними моделями, спрямованими на побудові довіри й солідарності.

 

РЕФОРМА ЮСТИЦІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: Міжнародна юстиція та протидія тяжким злочинам

 

Запобігання безкарності за тяжкі злочини

Завдання: запобігти безкарності за здійнення тяжких злочинів шляхом посилення спроможності національної системи правосуддя та впровадження механізму перехідного правосуддя

МФВ зробив значний внесок у збір доказів вчинення тяжких злочинів на Донбасі та в анексованому Криму. Створено унікальну базу даних задокументованих масових порушень прав людини та міжнародних злочинів. Ми і надалі підтримуватимемо громадські організації, які здійснюють документування міжнародних злочинів і співпрацюють з національними органами розслідування. У співпраці з Інститутом національної пам’яті ми надаватимемо експертну підтримку створенню надійної бази даних задля збереження історичної пам’яті про збройний конфлікт в Україні. Ми і надалі створюватимемо умови для комунікації між неурядовими організаціями та національними органами розслідування та Міжнародним кримінальним судом (МКС) в рамках попереднього вивчення справи України. По мірі того, як Офіс Генерального прокурора продовжує своє розслідування, ми бачимо нашу унікальну роль у підтримці розвитку спроможності національної системи правосуддя. Ми підтримуватимемо експертну діяльність та адвокацію за включення положень міжнародного гуманітарного права в українське законодавство. Ми подовжимо роботу щодо розробки та включення елементів механізму перехідного правосуддя в Україні, що допоможе покласти край безкарності за тяжкі злочини, посилить засоби стримування та сприятиме встановленню правди про складні сторінки історії. Ми очікуємо досягти посилення спроможності національних органів розслідування та ефективної співпраці між неурядовими організаціями, нціональними органами розслідування та МКС. Ми очікуємо, що Офіс Генерального прокурора МКС відкриє розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні, що українське законодавство буде гармонізоване з Римським статутот МКС, і що буде розроблено українську модель перехідного правосуддя, яку підтримають ключові зацікавлені сторони.

 

Ціль 3: Сприяти інклюзії, рівності та недискримінації в політиці та практиці, розширення можливостей та захисту вразливих і маргіналізованих груп; просувати інклюзію як цінність та суспільне благо

 

РАННЄ ДИТИНСТВО ТА ОСВІТА

Реформа інклюзивної освіти та покращення якості підготовки вчителів

Завдання: підтримати впровадження нового закону про освіту, допомагаючи ключовим зацікавленим сторонам створювати та використовувати інструменти забезпечення рівності та інклюзії, доброчесності, академічної свободи та якості освіти; сприяти утвердженню цінностей відкритого суспільства шляхом реформування педагогічної освіти; забезпечити відповідність положень про інклюзивну освіту правам усіх дітей з особливими освітніми потребами; сприяти суспільному сприйняттю інклюзії як базової цінності.

МФВ відновив діяльність у сфері освіти, щоб використати можливості, створені політичною волею та потужним суспільним попитом на якісну, справедливу, доброчесну й інклюзивну освіту в Україні на всіх рівнях. Нашими пріоритетами є (1) підтримка імплементації нового закону про освіту шляхом надання допомоги Міністерству освіти та місцевим зацікавленим сторонам у розробці та використанні інструментів, спрямованих на забезпечення академічної свободи, доброчесності та гарантії якості освіти; (2) ефективні інклюзивні політики і практики, засновані на повазі до прав людини, недискримінації та рівному доступі до якісної освіти. Для досягнення цих цілей ми підтримаємо освітні установи у їх прагненні самовдосконалення та сприятимемо партнерству між ключовими учасниками сфери освіти та іншими секторами – НУО, аналітичними центрами, місцевими громадами, роботодавцями та державними установами – щоб залучити їх до освітніх реформ. Тематично ми зосередимося на підтримці модернізації педагогічної освіти, яка зараз “відстає”, але має вирішальне значення для загального успіху освітніх реформ. Оскільки робота з покращення педагогічної освіти щойно почалася, ми бачимо можливість закласти цінності відкритого суспільства в основу реформи, щоб створити систему освіти, орієнтовану на студентів і здатну сприяти людському розвитку. Ми підтримаємо побудову нової моделі педагогічної освіти, яка відповідає вимогам суспільства до нового покоління вчителів, здатних впровадити ініційовану громадянським суспільством реформу освітньої системи, відому як “Нова українська школа”. Участь МФВ у реформуванні педагогічної освіти сприятиме успіху нашої роботи щодо забезпечення інклюзивної освіти для всіх дітей і дасть нам можливість включити цінності відкритого суспільства в освітні програми для майбутніх вчителів, які далі виховуватимуть повагу до цих цінностей у своїх учнів.

Новий закон про освіту, ухвалений 2017 року, та політична підтримка реформи інклюзивної освіти створюють можливості для широкого впровадження інклюзивної освіти у школах. Однак існуючі уявлення та політика щодо інклюзивної освіти створюють ризик того, що робота з інклюзії буде зосереджена на дітях з обмеженими можливостями та фізичному доступі, але не на підході ФВС, який передбачає гарантування рівних освітніх прав всім дітям. Щоб запобігти цьому, ми співпрацюємо з урядом по двом напрямкам: МФВ зосереджується на впровадженні політики та залученні цільових груп та громадських організацій для мобілізації місцевої підтримки соціальної моделі інклюзивної освіти, а влада надає школам необхідне обладнання, ресурси та місцеву адміністративну підтримку. Процес децентралізації сприяє створенню політик та структур, необхідних для просування інклюзивної освіти та спонукання громад взяти на себе відповідальність за цей процес. МФВ працює у партнерстві з Програмою підтримки освіти та Програмою раннього дитинства ФВС, з Міністерством освіти та громадськими організаціями задля поширення сприйняття інклюзії як суспільного блага, розвитку спроможності та підтримки вчителів, керівників місцевих відділів освіти та представників місцевого самоврядування. Ми підтримуватимемо модель інклюзивної освіти, яка передбачає залучення ромів, інших меншин та груп з особливими потребами. Ми будемо сприяти реалізації стратегії інклюзивної освіти та плану дій, розроблених Міністерством освіти за участю організацій громадянського суспільства. Ми підтримаємо створення інклюзивних ресурсних центрів за моделлю, заснованою на соціальних правах. Наші інструменти включатимуть дослідження політик та оцінювання потреб, залучення аналітичних центрів, університетів та освітніх установ, а також побудову механізмів внутрішньої доброчесності та забезпечення якості освіти у партнерських університетах. МФВ та Програма підтримки освіти розглянуть можливості використання Програми стипендій Томаса Дж. Александра (TJA) для зміцнення потенціалу української експертної спільноти щодо аналізу даних, політик та оцінки у сфері реформи освіти.

 

 

Реформа кримінальної юстиції та процедурні гарантії прав людини

Завдання: сприяти захисту прав людини на досудовому етапі та ефективній співпраці ключових учасників кримінальної юстиції з метою забезпечення процедурних гарантій прав затриманих; розробити і поширити інструменти та створити практики забезпечення процедурних гарантій на досудовому етапі системи кримінальної юстиції

Цей підхід передбачає співпрацю МФВ з Національною поліцією у масштабуванні пілотних ініціатив, створених для істотного покращення захисту прав затриманих за допомогою запровадження протоколів тримання та навчання нових офіцерів тримання використовувати цей інструмент. МФВ продовжить співпрацю з громадськими експертами та прокуратурою з метою розробки та пілотування системи управління якістю для прокуратур. З метою суттєвих змін у практиці ведення допитів, МФВ розробить навчальну програму та проведе навчання щодо запровадження процесуальних інтерв’ю. До програми будуть залучені детективи Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, прокуратури та Служби безпеки України. Для запобігання порушенням прав людини МФВ і надалі підтримуватиме незалежний моніторинг у закритих закладах. Наші пріоритети – поширення досвіду застосування інструменту протоколів тримання у роботу інших правоохоронних органів; розробка та пілотування системи управління якістю для прокурорів на досудовій стадії; розробка та впровадження нового підходу до співпраці між ключовими суб’єктами кримінальної юстиції (слідчим, прокурором та слідчим суддею) на досудовій стадії; дослідження практики слідчих суддів в рамках судового нагляду за процесуальними гарантіями прав затриманих; запровадження електронного протоколу для належного документування часу і місця затримання, а також побудови зв’язків із системою протоколів тримання. МФВ просуватиме нові стандарти поліцейських розслідувань на заміну традиційних поліцейських методів – застосування сили, психологічного тиску та катування. Основними етапами, які свідчитимуть про успіх цієї діяльності, будуть запровадження нового положення про документацію всіх дій щодо затриманих, працююча система протоколів тримання у поліції, яка посилюватиме відповідальність і спростить нагляд з боку Департаменту з прав людини Національної поліції; впровадження Національною поліцією модельної програми підготовки офіцерів тримання, що здійснюється в Національній поліції; аналітичні документи щодо пілотних моделей, розроблені та представлені ключовим зацікавленим сторонам; запровадження механізму контролю якості для прокурорів та пілотування його принаймні в одному регіоні; та пілотування в одному регіоні нового інструменту співпраці між слідчим, слідчим суддею і прокурором.

 

РІВНІСТЬ І ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ: Лідерство на уповноваження меншин

 

Лідерство та посилення можливосте ромських громад

Завдання: протидія дискримінації і упередженням щодо ромів та сприяння їх рівноправ’ю через запровадження інклюзивних підходів у колючових соціальних сферах; створення можливостей для ефективного залучення нового покоління ромських лідерів та активітів до адвокації та публічної політики; покращення доступу до соціальних послуг, охорони здоров’я та освіти; протидія дискримінації та стигматизації ромів через їх залучення до основних правозахисних рухів та культурного діалогу

Понад два десятиліття МФВ є ключовим донором, яки підтримує ромське громадянське суспільство у самоорганізації, доступі до правосуддя, розширенні прав і можливостей, освіті та інклюзії. За цей час сформувалися багато спроможних і мотивованих ромських НУО. Молоде покоління ромських лідерів співпрацює з МФВ, правозахисними організаціями та урядом. Ми допомогли створити ефективні моделі роботи медичних та соціальних посередників, центрів відповідального батьківства та асистентів учителів, які підтримують ромські громади. Зараз ці моделі перебирають у свою роботу органи влади. Зростає попит на зміни у ромських громадах, які самоорганізуються для задоволення своїх потреб. Ромська молодь має мотивацію й навички, необхідні для розвитку громад. Щороку понад 100 стипендіатів Ромського освітнього фонду отримують доступ до додаткового навчання та мережування, яке допомагає їм у роботі та громадській активності. Ініціативи у сферах культури та історичної пам’яті допомагають побудувати ширший позитивний дискурс про ромську ідентичність. МФВ і партнери принесли ромські наративи на національні культурні платформи, зокрема – на провідні книжкові ярмарки та щорічний Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays.UA. Однак, попри ці досягнення, нерівність, стигматизація та дискримінація ромів переважають, особливо вражаючи найбільш незахищених мешканців малих поселень. Стигматизацію посилюють антиромські наративи, які продовжують слугувати бар’єром між ромами та громадою в цілому. МФВ працює з цими викликами на рівні громад через побудову партнерств, підтримку громадських ініціатив, здатних запропонувати рішення, інвестування у розвиток спроможності та сприяння міжнародному співробітництву. Ми діємо на чотирьох напрямках: (1) розширення можливостей ромських громад, зокрема жінок, брати участь у розробці державної стратегії ромського залучення на 2021–2027 роки; (2) впровадження кращого досвіду інклюзивної освіти через просування моделі асистентів вчителів на національному рівні та розвиток Ромської мережі раннього віку (REYN); (3) підтримка відповідального лідерства та ідентичності в ромських громадах; (4) розвиток комунікацій, спрямованих на зміну наративів про ромів за допомогою інструментів соціальної взаємодії та культурних ініціатив. Нашим пріоритетом є створення потужного ромського правозахисного руху та інноваційного культурного активізму, який надасть інструменти для поширення позитивних наративів і зменшення упередженості щодо ромів.

 

Захист права на життя та фізичну недоторканність: протидія порушенням прав людини і захист права на здоров’я у місцях несвободи

Завдання: знизити кількість випадків катувань та жорстокого поводження у місцях несвободи шляхом моніторингу та запровадження нових інструментів, спрямованих на усунення системних проблем, які уможливлюють катування та жорстоке поводження

Цей підхід опирається на використання Національного превентивного механізму ООН та публічних інституцій для радикального зменшення кількості випадків катувань та інших форм жорстокого поводження з людьми – шляхом створення належних інструментів та вбудови добрих практик у систему кримінальної юстиції. МФВ продовжить підтримку впровадження протоколів тримання у закладах тимчасового досудового тримання, розробки і пілотування процесуальних інтерв’ю на заміну традиційним методам ведення допиту. Розроблені й впроваджені у співпраці з правоохоронними органами, ці інструменти усунуть практику застосування катувань та інших форм порушень прав людини. Ми розробимо і запровадимо нову систему управління якістю у поліції та прокуратурі з індикаторами, які не будуть побудовані на кількості розкритих злочинів, арештів та обвинувальних вироків.  Забезпечення доступу в реальному часі до протоколів тримання для відповідних органів поліції та прокуратури посилить підзвітність та нагляд з боку Департаменту прав людини Національної поліції. Ми підтримаємо розробку процедур розслідування випадків катування та жорстокого поводження в ув’язненні – і співпрацю з Департаментом прав людини Національної поліції щодо застосування цих процедур. Наші ключові пріоритети – підтримка мережі волонтерів Національного превентивного механізму, які здійснюватимуть системний моніторинг закритих закладів, та розвиток спроможності волонтерів вести адвокацію за зміни державної політики щодо місць несвободи. Ми розвиватимемо і просуватимемо стандарти документування та розслідування випадків катування у поліції та пенітенціарній системі. Ми сприятимемо створенню мережі офіцерів тримання та Департаменту прав людини Національної поліції, а також – посиленню спроможності НУО та державних установ готувати доказову аналітику для прийняття рішень. Серед очікуваних результатів – скорочення кількості випадків катування та жорстокого поводження у закритих закладах; спроможна і проактивна мережа моніторів НПМ, розроблений і пілотований модельний тренінг для поліції щодо проведення слідчого інтерв’ю; мережа навчених, інституційно розвинутих партнерів у середовищах НУО та державних установ, насамперед – Департамент з прав людини Національної поліції.

 

ЗДОРОВ’ Я І ПРАВА: Надання державних інклюзивних послуг 

 

Захист прав людини у охороні здоров’я

Завдання: просувати і захищати право на життя та право на одержання медичних послуг у закритих установах

МФВ має успішну історію захисту прав найбільш маргіналізованих громадян. Нашим завданням було мінімізувати випадки порушення прав представників вразливих груп правоохоронцями. Ми продовжимо роботу, спрямовану на захист права на здоров’я шляхом (1) покращення законодавства, яке регулює діяльність Національної поліції, персоналу закладів охорони здоров’я, Державної пенітенціарної служби. Ми також інвестуватимемо у (2) розвиток медичного права, створення мережі кваліфікованих юристів та прокурорів, які будуть ефективно протидіяти катуванням, нелюдському чи такому, що принижує гідність поводженню у медичних та соціальних закладах, особливо щодо секс-працівників, людей, які вживають наркотики та LGBTI. Ми і надалі підтримуватимемо (3) розвиток спроможності та системну участь представників вразливих спільнот у процесах публічної політики щодо прав та охорони здоров’я. Нашим внеском у роботу Мережевої стратегії з посилення правових можливостей буде підтримка змістовного залучення представників вразливих груп до діалогу в громаді та діяльність, спрямована на підвищення рівня безпеки та запобігання насильству з боку поліції. Ми розвиватимемо модель “Омбудсмен +”, яка передбачає участь незалежних моніторів дотримання прав людини, з метою (4) документування рівня доступу до гарантованого державою пакету послуг з охорони здоров’я та перетворення цієї інформації у ефективний інструмент адвокації задля покращення доступу до контрольованих медичних препаратів, паліативної допомоги, лікування ВІЛ, туберкульозу, гепатиту С у закладах правоохоронних органів, пенітенціарної системи та охорони здоров’я.

Ми також працюватимемо над покращення доступу до правосуддя, запобігання і захисту від гендерно-обумовленого насильства щодо жінок, які вживають наркотики, секс-працівниць, трансгендерних жінок та ВІЛ-позитивних жінок шляхом посилення їх ролі та спроможності доноити проблеми, з якими вони мають справу, до уваги широкого кола правозахисних організацій. МФВ підтримуватиме адвокацію за набуття чинності Стамбульським протоколом з протидії катуванням та прагнутиме посилити роль медичного персоналу та судово-медичних експертів у документуванні та розслідуванні випадків насильства. Ми очікуємо досягти зменшення рівня насильства та випадків негуманного поводження з боку працівників правоохоронних органів; скорочення кількості відмов у доступі до медичної допомоги та лікування у місцях обмеження свободи; посилення ролі громадських адвокатів у захісті прав представників вразливих груп та формуванні відповідних публічних політик; підтвердження покращення доступу за допомогою незалежних моніторингів та впровадження Наіонального переліку необхідних лікарських засобів.

 

Збалансована і недискримінаційна політика щодо наркотиків

Завдання: розробити і впровадити підходи до політики щодо наркотиків, засновані на повазі до прав людини

МФВ досяг ухвалення прогресивного законодавства щодо використання опіоїдних ліків для знеболення та лікування наркозалежності. Однак сьогодні ми бачимо, як у глобальних підходах до наркотиків відбуваються негативні зміни через епідемію передозувань опіатами у США. Відтак національні політики і практики знову під загрозою. Наша відповідь буде (1) просування збалансованого підходу між доступом та превенцією; (2) покращення доступу до антидотів від передозування наркотиків; розширення мережі аптек, які мають ліцензію на роботу з контрольованими препаратами; та (3) підтримка впровадження об’єктивної системи моніторингу використання наркотичних засобів для забезпечення ефективного планування їх контрольованого використання. Ми і надалі (4) просуватимемо кращі практики використання контрольованих медикаментів для медичних цілей – як спосіб захисту людської гідності та права на свободу від тортур і принизливого поводження. Ми посилюватимемо свою позицію шляхом участі у глобальній адвокації, готуючи національну позицію на спеціальну сесію з питань наркотиків Генеральної Асамблеї ООН 2019 року та надаючи підтримку співпраці громадських активістів та представників органів влади. Ми прагнемо досягти позитивних законодавчих змін у регулюванні обсягів наркотичних речовин, за зберігання яких настає кримінальна відповідальність, та покращення доступу до контрольованих лікарських засобів шляхом збільшення кількості ліцензованих аптек, які можуть зберігати і продавати ліки для знеболення та замісної терапії. Ми очікуємо, що Україна збереже своє прогресивне ліберальне законодавство щодо доступу до контрольованих лікарських засобів, яке було досягнуте за допомогою адвокації і підтримки МФВ.

 

РЕФОРМА СИСТЕМИ ЮСТИЦІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: доступ до правосуддя

 

Мережева стратегія щодо посилення правових можливостей

Завдання: створити працюючу національну систему посилення правових можливостей, яка матиме змішане фінансування, буде спроможна працювати з вразливими громадами та різними постачальниками послуг

У 2017 році Міністерство юстиції почало трансформацію своїх місцевих органів у центри правової допомоги та відкрило надання ослуг та правових консультацій онлайн. МФВ підтримував обидва напрямки: максимальне наближення безоплатної правової допомоги до людей, які її потребують, та підтримка запровадження послуг електронної юстиції, які дають можливість клієнтам правової допомоги вирішувати деякі з своїх питань самостійно. МФВ продовжує працювати з Міністертвом юстиції, Координаційним центром надання правової допомоги та неурядовою Мережею центрів правового розвитку, щоб забезпечити доступ до якісної правової допомоги людям, які живуть у найменших населених пунктах. З цією метою МФВ запроваджує модель юридичних радників як механізм залучення, навчання, сертифікації та супервізії юридичних радників через центри правової допомоги у громадах. Ми розробимо модельні програми з правової поінформованості та безпеки для громад і залучатимемо місцеві ради до офіційного ухвалення цих програм. Ми також підтримуємо інтеграцію первинної і вторинної систем правової допомоги на місцевому рівні, надаючи особливої уваги вразливим громадам, а також розвиваємо мережу юридичних радників, щоб принести доступ до правосуддя у громади. Ми продовжимо будувати модель поліції у громаді з фокусом на підтримку вразливих груп, зокрема – вимушених переселенців, жертв збройного конфлікту на Сході, ромів та інших меншин. По мірі розширення системи безоплатної правової допомоги ми працюватимемо над сприянням дебюрократизації її діяльності, децентралізації та створенням запобіжників для захисту її незалежності. Ми також сприятимемо розвитку правової грамотності населення через підтримку інформаційної кампанії “Я маю право!” та іншу діяльність з посилення правової поінформованості. Наша співпраця з Міністерством юстиції передбачає просування інструментів е-юстиції, посилення врядування у сфері юстиції та створення кращих політик для сектору.  Наші ключові партнери – Ініціатива відкритого суспільства з питань правосуддя, Українська фундація правової допомоги, Мережа правового розвитку та Національний центр правової допомоги Міністерства юстиції України. Серед результатів нашої роботи ми очікуємо: (1) мережу сертифікованих юридичних радників на основі урядових регіональних навчальних платформ; (2) нові політики щодо децентралізації доступу до правосуддя, розроблені спільно з Міністерством юстиції та Директоратом з правової допомоги – після реформування Координаційного центру надання безоплатної правової допомоги, дослідження правових потреб та місцевих програм; (3) стандартизація і масштабування надання правових послуг у громадах; (4) працюючі онлайн правові послуги, створені спільно Мережею правового розвитку, Біржею про-боно, Асоціацією юридичних клінік та Міністерством юстиції; і (5) кращих практик та методологій діяльності поліції у громаді та планів безпеки із залученням вразливих груп, які підтримують Програма “Громадське здоров’я” та Ромська програма.

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: