Робоча група «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» обговорила рекомендації до роботи Форуму громадянського суспільства

10 вересня 2010 року в Брюсселі відбулося засідання Робочої групи 3 (РГ-3) Форуму громадянського суспільства Ініціативи Східного партнерства (ІСП) «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека». Його задачею була розробка спільної позиції та рекомендацій для участі в Форумі у листопаді 2010 року. Президент ВЕГО «МАМА-86» Ганна Голубовська-Онісімова та Голова правління РАЦ «Суспільство і довкілля» Наталя Андрусевич взяли участь в засіданні від України.

Пленарна сесія пройшла під головуванням співкоординатора РГ-3 Форуму громадянського суспільства з енергетики та довкілля Ірене Луціос, Всесвітній фонд дикої природи. Вона представила структуру роботи Керівного комітету ФГС, результати роботи Екологічної панелі та Платформи 3 ІСП.

Доповідачі від Генерального директорату з питань довкілля та Генерального директорату зовнішніх відносин зробили огляд діяльності Панелі з довкілля та змін клімату (ПДЗК) після першого засідання 23 березня, розвитку Флагманської ініціативи з екологічного управління, процесу перегляду Європейської політики сусідства тощо.

Як відомо, перехід до зеленої економіки, еко-інновації та зміна клімату — основні теми діяльності ПДЗК. Важливо, що Єврокомісія наразі замовляє підготовку звітів щодо можливостей розвитку в країнах-партнерах окремих елементів зеленої економіки. Звіт планується оприлюднити в середині січня 2011 року. Учасники запропонували представнику Генерального директорату з питань довкілля залучити громадські організації країн-партнерів до підготовки звіту. В рамках діяльності ПДЗК 4 листопада в Брюсселі відбудеться семінар зі зміни клімату. Його основні теми — спільна платформа фінансування та підготовка програми адаптації до зміни клімату. Перша фаза Флагманської ініціативи присвячена створенню Спільної екологічної інформаційної системи (SEIS) для покращення збору, зберігання та моніторингу надійних даних. 11 та 12 листопада відбудеться зустріч на високому рівні за участі всіх країн-партнерів щодо погодження подальших кроків. Всередині весни 2011 року відбудеться друге засідання ПДЗК.

Водночас відбувається ревю Європейської політики сусідства (ЄПС), складовою якої є ІСП. У зв’язку з прийняттям Лісабонської угоди та пов’язаних з цим змін в Євросоюзі, започатковано перегляд ЄПС з часів заснування. Головний попередній висновок такий, що в цілому політика працює, але виклики, з якими стикаються країни-партнери в царинах управління та демократії, не були достатньо враховані в ЄПС. Представник Генерального директорату зовнішніх відносин погодився з думкою членів РГ-3, що недостатнє залучення організацій громадянського суспільства (ОГС) до впровадження ЄПС зменшило ефективність останньої. Тож організації громадянського суспільства запрошуються поділитися власним баченням проблем і шляхів їх вирішення.

Учасники зустрічі обговорили негативний досвід участі представників РГ-3 у Платформі 3 у травні 2010 року (відсутність можливості взяти участь у всьому засіданні навіть у статусі спостерігача чи гостя) та більш позитивний — у Екологічній панелі (березень 2010) та у зв’язку із цим визнали необхідність зміцнити спроможність робочої групи впливати на прийняття рішень та укріпити роль ОГС в роботі ІСП загалом. Водночас присутні наголосили на необхідності вдосконалення роботи самої групи.

Головними питаннями для обговорення в робочих підгрупах «Довкілля» та «Енергетика» стали:

  • способи зміцнення ролі ОСГ в роботі Східного партнерства;
  • визначення екологічних та енергетичних проблем, що є пріоритетними для країн-учасниць наразі, та як вони відображені у роботі Платформи 3 та ПДЗК.

У результаті спільного обговорення було зроблено пропозиції щодо зміцнення ролі ОСГ з питань довкілля та енергетики, а саме: необхідно провести тренування з моніторингу ЄПС та ІСП для представників ОГС, створити підгрупи в рамках РГ-3, відкрити спеціальну сторінку в Інтернеті, використати Алма-Атинське керівництво зі сприяння застосуванню принципів Оргуської конвенції на міжнародних форумах для підсилення впливу на Платформу 3, звернутися з листами до ЄС та органів Східного партнерства щодо ствердження ролі РГ-3 та визначення статусу представників ФГС на офіційних засіданнях, направити делегатів на семінар щодо зміни клімату в листопаді, взяти участь в Дослідженні з питань зеленої економіки, розповсюджувати інформацію про роботу Платформ тощо.

Підгрупи «Довкілля» та «Енергетика» провели тематичні дискусії окремо. Серед тематичних екологічних пріоритетів були перераховані необхідність запровадження інтегрованого управління водними ресурсами, сталого управління відходами, включно з небезпечними, попередження природних катастроф, захисту лісів та біорізноманіття, просування сталого туризму та органічного сільського господарства, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу з виробництва альтернативної енергії тощо.

Серед горизонтальних пріоритетів були названі інтеграція екологічної політики, забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень, покращення доступу до інформації, і з цією метою прискорення старту другої фази Флагманського проекту з екологічного врядування щодо впровадження Конвенцій Європейської економічної комісії ООН з оцінки впливу на довкілля в транскордонному контексті (Еспоо) та щодо доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської), та протоколів до них. Оскільки тематика довкілля включена в концепцію роботи і Платформи 2, і Платформи 3, а деякі пропозиції щодо організації роботи РГ-3, зокрема тренінги та навчання, стосуються Платформи 4, було прийняте рішення запропонувати модель комунікації та обміну інформацією між РГ-3 та іншими Робочими групами ФГС, а також взаємодії між платформами з питань, що стосуються довкілля.

Перераховані пріоритети були згруповані у відповідності до головних тем ПДЗК та разом з напрацюваннями підгрупи «Енергетика» увійшли до проекту рекомендацій, що будуть винесені у вигляді Дискусійного документу на обговорення в ході ІІ Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 18—19 листопада 2010 року.

З документами засідання РГ (англійською та російською мовами) можна ознайомитися тут.

Це повідомлення підготовлене в рамках громадського моніторингу виконання Україною своїх зобов’язань перед Європейським Союзом у сфері екологічної політики, що, серед іншого, здійснюється в рамках проекту “Активізація участі екологічних громадських організацій України у розвиткові відносин між Україною та ЄС” за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Контактна особа: Ганна Голубовська-Онісімова, президент ВЕГО «МАМА-86», координатор проекту «Активізація участі екологічних громадських організацій України у розвиткові відносин між Україною та ЄС», член Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, anna@mama-86.org.ua.

Автор – Ганна Голубовська-Онісімова

Джерело – Європейський простір

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: