Новий аналітичний звіт про розвиток аспірантури

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка презентували аналітичний звіт “Здобутки і виклики експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії”.

У 2016 році в Україні розпочато підготовку докторів філософії (докторів мистецтва), що тягне за собою впровадження нових правил функціонування аспірантури та зміну процедури захисту дисертаційного дослідження. Перехід до європейської моделі підготовки молодих науковців передбачає збільшення строку навчання аспірантів з трьох до чотирьох років, створення структурованих освітньо-наукових програм із суттєвою освітньою складовою, акредитацію цих програм, активізацію академічної мобільності аспірантів, розширення сфери відповідальності наукових керівників. Нова процедура захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії передбачає розгляд дисертації разовою радою, що складається з п’яти дослідників, кожен з яких має бути фахівцем із теми представленого дослідження. Ведеться розробка стандартів
вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії.


Виникають запитання: якою мірою наявний досвід реформування був корисним та ефективним для вітчизняної системи вищої освіти; яким чином заходи, пов’язані із запровадженням нової моделі аспірантури та порядку присудження наукового ступеня доктора філософії, а також початку акредитації освітньо-наукових програм докторського рівня, вплинули на якість підготовки наукових кадрів в Україні; як усе це сприймається
суб’єктами та організаторами освітньо-наукової діяльності?


Метою дослідження є вивчення наявної практики закладів вищої освіти і наукових установ із підготовки аспірантів за новими правилами, а також досвіду організації захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих учених радах.


Пропонований звіт продовжує аналітичну роботу дослідників, проєктів, стейкголдерів, відображену в українських та іноземних публікаціях, присвячених формуванню і реалізації політики підготовки наукових кадрів у Європейському просторі вищої освіти.

В рамках цього дослідження опрацьовано статистичну інформацію щодо підготовки аспірантів в Україні, основні документи бюджетної політики, документи МОН з питань атестації наукових кадрів, матеріали акредитації програм підготовки докторів філософії.

Крім того, автори цього звіту провели онлайн-анкетування аспірантів і завідувачів аспірантурою українських закладів вищої освіти і наукових установ.

Дослідження проведене Аналітичним центром «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка у партнерстві з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.


Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.


Думки та позиції, викладені у цій публікації, є позицією авторів та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

Джерело

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: