Нові конкурси Міжнародного фонду “Відродження”

Програми “Верховенство права”, “Рома України” й Освітня програма Міжнародного фонду “Відродження” оголошують нові конкурси

Програми “Верховенство права”, “Рома України” й Освітня програма Міжнародного фонду “Відродження” оголошують нові конкурси.

“Верховенство права”

Мета конкурсу “Створення в невеликих громадах Центрів правової інформації та консультацій, спрямованих на посилення правових можливостей бідних верств населення” – сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення для забезпечення їх доступу до правосуддя, реалізації та захисту їхніх трудових прав, права власності, права на започаткування власної справи та права на державну підтримку родинам із дітьми шляхом організації та підтримки стабільної діяльності Центрів правової інформації та консультацій. Останній термін подання проектів – 6 квітня 2012 року.

Мета конкурсу “Реалізація права на доступ до публічної інформації” –сприяти поширенню діяльності неурядових організацій, спрямованої на:
– реалізацію права особи на доступ до інформації;
– протидію приховуванню суспільно важливої інформації;
– використання інформаційного законодавства для захисту суспільного інтересу.

Останній термін подання проектів – 30 квітня 2012 року.

Мета конкурсу “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив” –підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини. Останній термін подання проектів – 8 червня 2012 року.

“Рома України”

Мета конкурсу “Сприяння зайнятості, професійному навчанню та підприємницькій діяльності рома в Україні” – посилити активність і спроможність НУО сприяти підвищенню конкурентоспроможності й ефективній зайнятості представників рома на відкритому ринку праці, конкурентоздатності підприємців і малих підприємств рома, їхній здатності створювати робочі місця, покращити рівень працевлаштування представників ромських громад України. Останній термін подання проектних пропозицій – 20 квітня 2012 року.

Мета конкурсу мінігрантів для ромської молоді – залучити ромську молодь до активної участі у громадському житті та допомоги громадам рома України шляхом ефективної реалізації проектів. Останній термін подання проектних пропозицій – 30 квітня 2012 року.

Освітня програма

Мета конкурсу “Громадянська освіта й формування громадянської самосвідомості” – дослідити стан громадянської освіти в Україні, підготувати аналітичний звіт за підсумками дослідження. Останній термін подання проектів – 6 квітня 2012 року.

Мета конкурсу на проведення дослідження стану справ у сфері дошкільної освіти в Україні – підтримати громадські ініціативи щодо:
· проведення загальнонаціонального дослідження стану справ у сфері дошкільної освіти в Україні за такими напрямами: 1) нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти, його відповідність сучасним потребам; 2) система фінансування ДНЗ; 3) матеріально-технічна оснащеність; 4) доступ до дошкільної освіти в місті та сільській місцевості; 5) соціально-педагогічний патронат та альтернативні типи дошкільних установ; 6) змістовий компонент дошкільної освіти та його відповідність сучасним умовам; 7) кадрове забезпечення; 8) недержавні заклади дошкільної освіти; 9) якість послуг дошкільних закладів ;
· розробки плану (моделі) реорганізації системи дошкільної освіти (перший етап: аналіз реальних можливостей і ризиків такої реорганізації);
· вивчення найкращого досвіду та практики реформування сфери дошкілля в посткомуністичних країнах Східної Європи та СНД (зокрема зміни в системі фінансування ДНЗ, оптимізація мережі дошкільних закладів, підтримка розвитку системи недержавних (сімейних, альтернативних) закладів, контроль за якістю дошкільної освіти); аналіз та конкретні рекомендації щодо їх апробації й адаптації в Україні.

Останній термін подання проектів – 10 квітня 2012 року.

***

Мета програми “Верховенство права” – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини й основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевому рівнях.

Мета програми “Рома України” – сприяти інтеграції ромів в українське суспільство шляхом покращення рівня освіти, доступу до послуг охорони здоров’я, захисту прав, а також побудови лідерства та спроможності ромської молоді.

Мета Освітньої програми – сприяти системним змінам в освітній галузі України, спрямованим на її наближення до найкращих європейських практик, покращення якості освіти, перетворення її на засіб формування громадянського суспільства.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: