Міжнародний фонд «Відродження» шукає менеджера програми

Ромська програма шукає менеджера, який під керівництвом директора програми і адміністрації МФВ та у співпраці з іншими працівниками програми і фонду координуватиме грантову та операційну, зокрема експертно-аналітичну та комунікаційну діяльність програми.

Ромська програма шукає менеджера, який під керівництвом директора програми і адміністрації МФВ та у співпраці з іншими працівниками програми і фонду координуватиме грантову та операційну, зокрема експертно-аналітичну та комунікаційну діяльність програми. Ця робота зосереджуватиметься на таких важливих у стратегії програми тематичних напрямах (портфоліо) як соціальне, правове та економічне упрáвлення ромських громад, мобілізація, включення й участь громад у процесах прийняття рішень, розвиток спроможності громадських організацій, які працюють в інтересах ромських громад, тощо.

Міжнародний фонд “Відродження” – провідна українська благодійна організація, яка входить до мережі Фундацій Відкритого Суспільства, заснованих фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. Місія фонду – фінансово, експертно й організаційно сприяти становленню відкритого демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки найбільш інноваційних і значущих громадських ініціатив.

Ромська програма – тематичний підрозділ Фонду, в межах якого здійснюється грантова, експертна, інформаційна діяльність, спрямована на сприяння інклюзії ромських громад, їх упрáвлення (empowerment), створенню рівних можливостей і подолання дискримінації в українському суспільстві.

Основні посадові обов‘язки:

–     Формування, планування та регулярний перегляд і актуалізація портфоліо у сфері відповідальності з урахуванням поточних можливостей, викликів і релевантності різних інструментів: підтримки грантових активностей – конкурсно або позаконкурсно (першочергово), але також адвокаційних, консультативних, інтеграційних та інших активностей;

–     Супровід, у тому числі адміністративний, грантових проектів на всіх етапах їх проходження: розробка концепцій з партнерами/грантерами, оцінка конкурсних або позаконкурсних пропозицій, поточний моніторинг, поточна та фінальна оцінка підтриманих проектів, надання зворотнього зв‘язку партнерам/грантерам тощо;

–     Змістовний та адміністративний супровід операційних проектів програми у рамках портфоліо, зокрема розробка концепцій і планів досліджень та адвокаційних активностей, порядків денних заходів, забезпечення їх проведення та логістичний супровід, проведення тендерів, укладання договорів з підрядниками, консультантами тощо;

–     Проведення досліджень та системного моніторингу стану предметної галузі, збір та аналіз інформації про процеси, що стосуються тематики портфоліо, оцінка спроможності організацій, а також здійснення іншої експертної діяльності в межах компетенції та/або за дорученням;

–     Підготовка аналітичних матеріалів за тематикою портфоліо;

–     Надання інформаційної підтримки неурядовим організаціям, які працюють в інтересах ромських громад в Україні, щодо розробки їх власних стратегій, пошуку партнерів, презентації проектної діяльності;

–     Налагодження та підтримка співпраці з третіми сторонами / партнерами (органами державної влади, представництвами міжнародних організацій та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном);

–     Представлення інтересів програми та МФВ на публічних заходах в Україні та за кордоном;

–     Підтримка інформаційного висвітлення діяльності програми на ресурсах МФВ, Фондів Відкритого Суспільства, сайтах партнерів тощо.

Менеджер Ромської програми за необхідності долучається до реалізації заходів і завдань у межах інших портфоліо програми та МФВ.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–     Вища освіта, додаткова підготовка у сфері менеджменту проектів;

–     Мінімум 3 роки досвіду роботи за фахом, у громадському секторі або в органах влади (досвід роботи з організаціями, які захищають права або працюють в інтересах ромських громад та/або інших меншин та/або досвід роботи з питаннями упрáвленння й розвитку громад/організацій будуть перевагою);

–     Загальне знання потреб, проблем і динаміки всередині ромських громад в Україні (обізнаність у сфері політик щодо національних меншин й міжнародник практик захисту прав ромської національної меншини буде перевагою);

–     Розуміння структури, врядування і роботи громадських (неурядових) організацій, мереж та рухів, поточного стану і перспектив розвитку громадських організацій та ініціатив в Україні;

–     Відмінні аналітичні та дослідницькі навички, досвід і навички написання аналітичних документів і звітів, критичне мислення;

–     Добрі навички стратегічного планування і реалізації завдань у стислі строки, програмного та грантового менеджменту, бюджетного планування;

–     Чутливість до культурних відмінностей, інклюзивність і повага до іншості;

–     Відмінні навички розмовної та письмової української та англійської мов, навички ведення ділового листування;

–     Готовність до регулярних відряджень по Україні, відряджень за кордон тощо;

–     Відданість цінностям відкритого демократичного суспільства: толерантність, недискримінація, повага до людської гідності і обстоювання фундаментальних прав людини. Більше про принципи відкритого суспільства і місію Міжнародного Фонду «Відродження» – тут;

–     Дотримання  політик МФВ щодо відсутності конфлікту інтересів.

Резюме та мотиваційний лист слід надіслати до 3 березня 2019 на електронну адресу hr@irf.ua. У темі листа, будь ласка, вказуйте: «Конкурс на заміщення посади менеджера Ромської програми».

Конкурс відбуватиметься у два етапи: (1) оцінка резюме та мотиваційних листів та (2) співбесіди з кандидатами, запрошеними за результатами першого етапу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: