Мінрегіонбуд тишком-нишком скасовує державну екологічну експертизу

Нещодавно стало відомо, що Міністерство регіонального розвитку та будівництва України без попереднього оприлюднення та обговорення з громадськістю подало на розгляд Кабінету Міністрів України два законопроекти «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про удосконалення дозвільної системи у будівництві», які нівелюють засади державної екологічної експертизи та суттєво обмежують право громадян на участь у прийнятті екологічно важливих рішень. Фундаментальність змін, що пропонуються, забезпечать «виправлення» близько 25 чинних законів.

Максимально полегшуючи життя забудовникам, міністерство тим самим ігнорує конституційне право громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, положення чинного законодавства та низку міжнародних зобов’язань. Обурення громадськості викликає також той факт, що в проектах Пояснювальних записок до зазначених законопроектів цинічно вказується, що ці нормативно-правові акти не потребують проведення консультацій із громадськістю*.

За оцінками експертів, ця нормотворчість може стати нищівною для навколишнього природного середовища України, а також відкине країну на десятиліття назад, позбавивши можливості виконати ряд міжнародних зобов’язань, насамперед, щодо підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Запропоновані зміни не відповідають Порядку денному асоціації Україна – ЄС (ПДА) та його пріоритетам на 2010 рік у частині сприяння залученню громадян до процесу прийняття рішень в цілому та в розробці й імплементації українського законодавства в рамках адаптації до законодавства ЄС, зокрема щодо оцінки впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації у сфері навколишнього природного середовища та участі громадськості, – з обуренням говорить Ганна Голубовська-Онісімова, президент Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86». – Також у разі прийняття вони будуть суперечити ряду положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованої у 1999 р., та Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої Україною у 1998 р., тому що в результаті внесення таких змін залишаються неврегульованими питання Оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) та участі громадськості в процесі прийняття рішень, зокрема в ОВНС. Запропоновані зміни до законодавства можуть звести нанівець усі спроби запровадження в Україні горизонтальної екологічної політики європейського зразка».

*  Державні «будівничі» вирішили вилучити з переліку об’єктів державної екологічної експертизи (а заразом і санітарно-епідеміологічної, і низки інших безпекових експертиз) техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища. Ця ініціатива повністю суперечить Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про екологічну експертизу», у яких закріплені обов’язковість екологічної експертизи у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан довкілля.

Водночас запропоновані зміни загрожують неврахуванням громадських інтересів, що наразі здійснюється відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій», який планується підмінити законом «Про регулювання містобудівної діяльності», також це вплине на скасування положень Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», які забезпечують пряму участь громадськості в процесі ОВНС.

 

Це повідомлення підготовлено в рамках громадського моніторингу виконання Україною своїх зобов’язань перед Європейським Союзом у сфері екологічної політики, що, серед іншого, здійснюється в рамках проекту “Активізація участі екологічних громадських організацій України у розвиткові відносин між Україною та ЄС” за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”.

Контактні особи: Ганна Голубовська-Онісімова, президент ВЕГО «МАМА-86», координатор проекту “Активізація участі екологічних громадських організацій України у розвиткові відносин між Україною та ЄС”, anna@mama-86.org.ua, Дарина Наконечна, координатор проектів Європейської програми МФВ, nakonechna@irf.kiev.ua.

*****

Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» працює з 1990 року з метою екологізації політики та практики в Україні для переходу до сталого розвитку. Веб-сторінка: www.mama-86.org.ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: