Корпоративна рівність і гідність людини

Корпоративна рівність означає, що внесок усіх співробітників, ділових партнерів та клієнтів, незалежно від їхньої статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, фізичної або психологічної неповносправності забезпечується середовищем, яке базується на повазі до людської гідності.

Останнім часом громадяни України купуючи товари та послуги, почали керуватися не лише ціною та якістю, але й зважати на інші чинники. Серед них: країна походження товару, власник компанії, умови виробництва, професійний рівень працівників компанії тощо. Виходить, купуючи той чи інший товар, людина долучається до цінностей, які сповідує компанія виробник, до її корпоративної культури. Цю систему цінностей та переконань розділяє кожен працівник фірми, вони передбачають його поведінку, обумовлюють характер життєдіяльності всієї організації. Поняття корпоративної культури активно впроваджувалося великими західними корпорація ще у середині минулого століття, з метою забезпечення високої дохідності фірми за рахунок максимізації ефективності виробничого менеджменту та якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому. Важливим аспектом корпоративної культури є рівність.

Корпоративна рівність означає, що внесок усіх співробітників, ділових партнерів та клієнтів, незалежно від їхньої статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, фізичної або психологічної неповносправності забезпечується середовищем, яке базується на повазі до людської гідності. ТОП-менеджери великих компаній розуміють, що корпоративна рівність – це не лише справедливо, але й добре для бізнесу. Дослідження показують, що корпорації, які сприяють різноманітності, більш успішні в довготривалій перспективі.

Використовуючи сучасний досвід американських адвокаційних організацій, ВБО «Точка опори» в кооперації з партнерськими організаціями заснувала Індекс корпоративної рівності.

Український Індекс корпоративної рівності – це національне дослідження корпоративної політики, правил та практик приватних компаній, щодо заборони дискримінації на робочому місці та підтримки рівності та різноманіття. Індекс включає дослідження заборони дискримінації за ознаками статі, інвалідності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Індекс включає опитування найбільших роботодавців України. Ті компанії, які набрали 100 балів, потрапляють в реєстр «Найкращого місця роботи».

«Ми розглядаємо Український індекс корпоративної рівності як інструмент для досягнення нашої стратегічної мети з подолання дискримінації на робочому місці за будь-якою із ознак. Запропоновані нами практики та процедури допоможуть сприяти прихильності працівників до компанії-роботодавця, підвищувати працездатність персоналу та залучати нових співробітників», – пояснює Богдан Глоба, директора ВБО «Точка Опори».

Чому це важливо?

Усвідомлення кожною людиною власних прав і можливостей, ідентифікування проявів дискримінації, виховання нетерпимості до будь-яких форм дискримінації сприяє не лише підвищенню рівня правової свідомості, але й підвищення якості життя кожної людини. Сьогодні в Україні продовжують існувати стереотипи щодо ролей жінок і чоловіків (гендерні стереотипи), що є протиріччям до динаміки розвитку України як високоцивілізованого демократичного суспільства.

Роман Романов, директор програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» наголошує: «Для мене недискримінація – це те, що переносить нас із минулого у майбутнє. Це повага до людської гідності, яку ми відстоювали на Майдані. І я впевнений, що нині в Україні з’являється все більше однодумців, які усвідомлюють, що антидискримінаційна політика має бути обов’язковою у всіх сферах життя людини».

Кожна людина, незалежно від особливосте й, працює для реалізації своїх інтелектуальних здібностей, фізичних властивостей, а також, для забезпечення матеріальних потреб, власне своїх та членів своїх родин. Право на гідну працю є одним з базових прав людини, яке закріплене в Конституції, Трудовому кодексі, інших міжнародних та національних законах та в міжнародному праві. Дискримінація в сфері праці є порушенням базового права людини.

У 2014 році Україна підписала договір про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно до цього договору українські компанії протягом трьох років мають адаптувати свою роботу згідно Директив Європейського Союзу, що серед іншого містять заборону дискримінації в сфері праці. Заснування Українського індексу корпоративної рівності саме і має на меті допомогти компаніям адаптуватися до цих нових умов роботи та забезпечити своїм працівникам захист від дискримінації. З одного боку, відповідаючи на запитання індексу, компанія може побачити слабкі місця власних політик і зрозуміти, які процедури/практики не відповідають необхідним стандартам. З іншого боку, засновники проекту пропонують компаніям повний супровід із впровадження європейських стандартів протидії дискримінації.

«Точка Опори» створили спеціальний ресурс для бізнесу, який містить найкращі світові практики та приклади. За допомогою цього ресурсу, компанії можуть створити власну політику, отримати рекомендації, завантажити навчальний модуль для персоналу та ін.

Як пояснює HR-менеджер однієї з компаній переможців Індексу: «Працювати з інвалідами – це не просто взяти людину з вадами на роботу, це створити умови праці й психологічного клімату, аби людина почувалася комфортно. 50 років тому складно було уявити , що постане питання про рівність праці жінок і чоловіків; 20 років тому – про рівність ЛГБТ; 10 років тому – неповносправних; а 2 роки тому – ВПО. Для нашої компанії це постійна робота й постійне самовдосконалення з метою забезпечення гідних умов для кожного працівника».

Відтепер, купуючи товар чи послугу або влаштовуючись на роботу, українці зможуть дізнатися чи підтримує компанія заборону дискримінації за всіма ознаками чи ні. Розробка індексу, як зазначають реалізатори проекту, не мала на меті «виявити та публічно назвати порушників», — стояло завдання провести ґрунтовне дослідження, відзначити ті компанії, які вже мають/розробляють політики рівності, та запропонувати співпрацю і навчання компаніям, які ще не втілили принципи рівності та недискримінації. Адже важливим є не тільки формальна наявність документу, який гарантує рівність та захист від дискримінації, але й готовність бізнесу самовдосконалюватися та дотримуватися прав людини. Відтак, Індекс корпоративної рівності – це ще один крок до провадження європейських демократичних цінностей в Україні.

З дослідженням можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Чекмишева Радослава
Фото: Красюк Оксана 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: