Конкурс, спрямований на запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі

Програма “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” оголошує конкурс “Доброчесність та запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі”

Програма “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження” оголошує конкурс “Доброчесність та запобігання конфлікту інтересів у публічному секторі”.

Мета конкурсу – об’єднати зусилля інститутів громадянського суспільства України, що працюють як на національному, так і на місцевому рівнях, задля забезпечення громадського контролю за доброчесністю в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб.

Пріоритети конкурсу (перелік не є вичерпним):
– запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадовців, зокрема при ухваленні управлінських рішень щодо розпоряджання бюджетними коштами, володіння, користування й розпорядження майном (у т.ч. виділення земельних ділянок) тощо;
– незаконне одержання подарунків посадовцями;
– моніторинг декларування доходів посадовцями;
– моніторинг розгляду органами державної влади та місцевого самоврядування звернень громадян про виявлені факти корупції в діяльності посадовців.

Можливі напрями діяльності (перелік не є вичерпним):
– моніторинг доброчесності посадовців;
– участь у розробці нормативно-правових актів або підготовці рекомендацій до них із докладанням зусиль для їх ухвалення й виконання на національному й місцевому рівнях;
– проведення кампаній із підвищення громадської обізнаності у сфері доброчесності в публічному секторі;
– відкрите обговорення й оприлюднення результатів громадського моніторингу на дебатах, громадських слуханнях та інших публічних заходах, через публікації у ЗМІ й мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах;
– презентація результатів діяльності, в тому числі для інститутів громадянського суспільства в інших регіонах, задля поширення власного досвіду (шляхом проведення конференцій, семінарів, тренінгів тощо).

Останній термін подання концептуальних заявок на конкурс – 20 березня 2013 року.

Контакти:
Програма “Громадянське суспільство та належне врядування”
Олексій Орловський, директор програми, orlovsky@irf.ua
Ольга Луцишина, асистент програми, olga.lutsishina@irf.ua
cs@irf.ua

***

Мета програми “Громадянське суспільство та належне врядування” – запровадження сталого діалогу громадянського суспільства з владою в тих сферах реформ, які можуть сприяти розвитку громадянського суспільства, через участь основних зацікавлених сторін у прийнятті та моніторингу виконання рішень органів влади на всіх рівнях.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: