Конкурс “Реалізація права на доступ до публічної інформації”

Програма “Верховенство права”
Міжнародного фонду “Відродження”

оголошує

КОНКУРС
“РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Право на доступ до інформації є невід’ємним правом людини, яке передбачено положеннями Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права (ст. 19), Конституції України (ст. 34, 40), законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію” та “Про звернення громадян”. Доступ до інформації є механізмом, який забезпечує прозорість і підзвітність влади громадянам.

Мета конкурсу – сприяти діяльності неурядових організацій, спрямованій на реалізацію права особи на доступ до інформації, на протидію приховуванню суспільно важливої інформації, на забезпечення більшої відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:
· ініціювання інформаційних запитів (згідно з законом України “Про доступ до публічної інформації”) та звернень громадян (згідно з законом “Про звернення громадян”) про надання інформації, що становить суспільний інтерес (формування та використання коштів місцевих бюджетів, управління державною та комунальною власністю, надання платних послуг органами державної влади та бюджетними установами, інформація про стан довкілля та надрокористування тощо);
· подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, безпідставного відтермінування задоволення запиту, бездіяльності влади (ненадання відповідей), невиконання розпорядником обов’язку оприлюднювати інформацію;
· аналіз відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей, аналіз причин відмов у наданні інформації, висвітленні інформації про свою діяльність тощо;
· аналіз підстав обмеження доступу до публічної інформації її розпорядниками (визначеними ст. 13 закону “Про доступ до публічної інформації”) на відповідність міжнародним стандартам у сфері свободи інформації;
· протидія незаконному застосуванню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;
· проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;
· вироблення та впровадження пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;
· практичне навчання співробітників інформаційних підрозділів в органах влади та місцевого самоврядування щодо національного законодавства та міжнародних стандартів доступу до інформації.

Інформаційні запити та звернення мають бути узгоджені за тематикою, спрямовані до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно з законодавством) відповідну інформацію. Адресатами можуть бути як центральні, так і місцеві органи влади.

У проекті має бути передбачено способи оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої від розпорядників публічної інформації.

Перевагу буде надано проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, яка становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів. Проектам, що передбачають винятково проведення навчальних заходів, підтримку не надаватимуть.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 року.
Максимальний розмір гранту – 160 000 грн.
Останній термін подання проектів – 20 травня 2011 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 30 червня 2011 року.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:
· відповідність меті та пріоритетним напрямам програми;
· комплексність підходів до вирішення проблем;
· практична спрямованість результатів;
· досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
· реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
· зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

Зверніть увагу!
· Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, розглянуто не буде.
· Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
· Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
· Проекти, надіслані факсом і лише електронною поштою, не буде розглянуто.
· Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
· Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
· Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
· Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

Проекти слід оформляти за стандартними аплікаційними формами фонду. Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою поштою за адресою: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Відділ управління проектами. Проект також обов’язково слід надіслати на електронну адресу rol@irf.kiev.ua. Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:
1. Поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
2. На веб-сторінці МФВ: https://www.irf.ua

Контакти:
Роман Романов, директор програми, romanov@irf.kiev.ua
Ліана Мороз, менеджер програми, moroz@irf.kiev.ua
Василина Яворська, менеджер програми, yavorska@irf.kiev.ua
Ольга Жмурко, координатор програми, zhmurko@irf.kiev.ua
Мар’яна Мазур, асистент програми, mazur@irf.kiev.ua
Тел./факс: (044) 482 03 63
Факс: (044) 486 76 29

***

Мета програми “Верховенство права” – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини й основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевому рівнях.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: