Громадське обговорення проекту тендеру щодо реформування системи житлово-комунального господарства

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту тендеру «Реформування системи житлово-комунального господарства», який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства». Останній день обговорення – 18 червня 2010 року.

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту тендеру щодо реформування системи житлово-комунального господарства, який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 16.00 18 червня 2010 року.

Вони будуть розглянуті Програмною радою при затвердженні остаточних умов тендеру до його офіційного оголошення.

 

Тендер «Реформування системи житлово-комунального господарства»

Мета тендеру – сприяння залученню представників громадськості до процесу впровадження в Україні реформи системи житлово-комунального господарства.

Учасники тендеру: громадські організації, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання.

Обов’язкові умови тендеру

В рамках тендеру буде підтримано одну проектну пропозицію, яка міститиме комплекс заходів, спрямованих на залучення представників громадськості до створення концепції реформи системи житлово-комунального господарства та вироблення політик з її реалізації, популяризацію та формування позитивного ставлення неурядових організацій та широких кіл громадськості до ідеї та цілей цієї реформи.

Проектна пропозиція має передбачати підтримку реформування системи житлово-комунального господарства України та складатися із дослідницького, законопроектного та координуючого (у випадку залучення до реалізації проекту регіональних громадських організацій у якості партнерів) елементів.

Дослідницька частина проектної пропозиції має аналізувати:

 • висвітлення потреб проведення реформи системи житлово-комунального господарства, історію (1991-2010 рр.) спроб її проведення (хто, що та мотивуючись чим пропонував зробити у цій сфері);
 • причини невдач цих спроб, особливості сприйняття проблеми реформування системи житлово-комунального господарства (уявлення, стереотипи, побоювання, найпоширеніші аргументи опонентів проведення реформи), структуру незадоволення станом надання житлово-комунальних послуг з боку зацікавлених сторін (отримувачів та надавачів послуг), характер висвітлення цієї проблеми в ЗМІ;
 • актуальні позиції політичних сил щодо реформування системи житлово-комунального господарства (положення партійних програм, виборчих обіцянок, заяви партій/блоків та їхніх лідерів, внесення законопроектів тощо), організацій громадянського суспільства, напрацювання експертно-аналітичних установ, що досліджували цю проблематику.

За результатами реалізації проекту мають бути підготовлені аналітичні матеріали, що характеризують проблеми сучасного стану системи житлово-комунального господарства в Україні та містять рекомендації щодо їх вирішення, а також необхідний (-ні) для цього (з точки зору авторів проектної пропозиції) законопроект (законопроекти), який / які потрібен (-ні) для реформування даної сфери. В проектній пропозиції повинен бути чітко визначений конкретний та узгоджений суб’єкт законодавчої ініціативи, через якого планується вносити на розгляд Верховної Ради України підготовлений законопроект (законопроекти).

Проектна пропозиція має передбачати надання методичної та консультативної допомоги громадським організаціям, що працюватимуть за цим напрямом у регіонах України (у випадку реалізації проекту у коаліційній співпраці), координацію заходів місцевих громадських організацій.

Проектна пропозиція має передбачати широке публічне обговорення результатів проведеного дослідження, підготовленого в рамках проектної діяльності законопроекту (законопроектів) (із визначенням конкретних форм та предмету обговорення), а також інформування громадськості про хід реалізації проекту (форми та способи оприлюднення результатів поточної діяльності за проектом, заплановані публічні заходи тощо) та його результати (у тому числі через обов’язкове проведення початкової та підсумкової прес-конференцій).

Просимо взяти до уваги!

Максимальний термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Організація, що подає проектну пропозицію на тендер, має відповідати таким умовам:

 • бути зареєстрованою громадською організацією, яка має статус юридичної особи не менше, ніж два роки (на момент подання проектної пропозиції);
 • статут (положення) організації має передбачати наявність видів діяльності у сферах, що є близькими до напрямку тендеру;
 • мати досвід реалізації / координації проектів відносно реформування системи житлово-комунального господарства;
 • мати публікації щодо проблем системи житлово-комунального господарства, його реформування та / або з дотичної тематики;
 • мати досвід участі у підготовці нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, державного управління та/ чи місцевого самоврядування;
 • мати досвід проведення успішних лобістських кампаній з просування підготовлених нормативно-правових актів на загальнодержавному та/або місцевому рівнях;
 • мати власний персонал з досвідом роботи у подібних проектах та можливість залучення до роботи в рамках проекту висококваліфікованих експертів (за потребою);
 • мати власний сайт або мати підтверджену можливість розміщувати інформацію на сайті організації-партнера.

 

До проекту обов’язково мають бути додані в якості окремих додатків:

 • опис структури, методології та інструментарію дослідження, яке передбачається провести в рамках проектної діяльності;
 • план інформаційного супроводу проекту;
 • перелік заходів громадського обговорення та питань, що виноситимуться на них;
 • попередній стислий загальний опис (структуру) законопроекту (законопроектів), який / які планується розробити, із чітким визначенням предмету його / їхнього нормативно-правового регулювання;
 • лист від суб’єкта законодавчої ініціативи, через якого планується вносити на розгляд Верховної Ради України підготовлений законопроект (законопроекти), та / або лист підтримки від Кабінету Міністрів України та / або Міністерства з питань житлово-комунального господарства України тощо, який свідчитиме про його готовність вносити на розгляд Верховної Ради України підготовлений законопроект (законопроекти);
 • опис лобістської кампанії з просування в органах влади підготовленого законопроекту (законопроектів);
 • копії публікацій учасника тендеру (його експертів) щодо проблем системи житлово-комунального господарства, його реформування та / або з дотичної тематики;
 • копії підготовлених проектів чи текстів ухвалених нормативно-правових актів, які були раніше підготовлені учасником тендеру (його експертами), чи за його участі;
 • перелік та опис успішних лобістських кампаній з просування підготовлених нормативно-правових актів на загальнодержавному та/або місцевому рівнях;
 • копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
 • копія статуту (положення) організації;
 • резюме ключових виконавців проекту;
 • довідка про наявність у організації власного чи орендованого приміщення, наявність в офісі доступу до Інтернету та власного сайту, засвідчена підписом керівника організації, а також печаткою організації;
 • довідка із інформацією про доходи організації за 2008 та 2009 роки, засвідчена підписом керівника та бухгалтера організації, а також печаткою організації;
 • листи від органів влади, посадових осіб, громадських організацій-партнерів, індивідуальних експертів, які мають бути долучені до реалізації проекту, що засвідчують їхню готовність брати участь у його реалізації та характер цієї участі (для проектних пропозицій, запланованих до реалізації у коаліційній співпраці).

 

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам неурядових організацій, що здійснюються у співпраці з органами публічної влади (зокрема, з Міністерством з питань житлово-комунального господарства України) та їх посадовими особами, до компетенції/відання яких відносяться питання реформи житлово-комунального господарства, бізнесовими колами, а також у коаліції з іншими громадськими організаціями, у тому числі аналітичного, експертного спрямування.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: