Громадське обговорення проекту тендеру програми «Посилення впливу громадянського суспільства» МФВ

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту тендеру щодо реформування системи надання адміністративних послуг, який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту тендеру щодо реформування системи надання адміністративних послуг, який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 14 квітня 2010 року.

Вони будуть розглянуті Програмною радою при затвердженні остаточних умов тендеру до їх офіційного оголошення.

 

Тендер «Законодавче врегулювання надання адміністративних послуг»

Мета тендеру – сприяння залученню представників громадськості до реформування системи надання адміністративних послуг.

Учасники тендеру: громадські організації, а також їх коаліції, мережі, об’єднання.

Обов’язкові умови тендеру.

В рамках тендеру буде підтримана одна проектна пропозиція, яка буде містити комплекс заходів, спрямованих на залучення представників громадськості до реформування системи надання адміністративних послуг та вироблення політик (цілісної системи заходів) з її реалізації, популяризацію та формування позитивного ставлення неурядових організацій та широких кіл громадськості до ідеї та цілей цієї реформи як важливого елементу спрощення процесу комунікації між представниками органів публічної влади та громадянами.

Проектна пропозиція має передбачати підтримку процесу реформування системи надання адміністративних послуг та складатися із дослідницького, законопроектного та інформаційного компонентів.

Дослідницька частина проектної пропозиції має аналізувати нинішній стан та новітню історію (1991-2009 рр.) проведення реформування системи надання адміністративних послуг в Україні (хто, що та мотивуючись чим пропонував зробити у цій сфері), аналіз причин невдач цих спроб, особливості сприйняття проблеми реформування системи надання адміністративних послуг громадянами України (уявлення, стереотипи, побоювання), характер висвітлення цієї проблеми в ЗМІ, найпоширеніші аргументи опонентів за та проти проведення реформи, аналіз позицій провідних політичних сил щодо реформування системи надання адміністративних послуг (положення партійних програм, виборчих обіцянок, заяви партій/блоків та їхніх лідерів, внесення законопроектів, голосування з дотичних законопроектів у Верховній Раді України ІІІ-VI скликань), організацій громадянського суспільства, їх асоціацій та напрацювань експертно-аналітичних установ, що досліджували цю проблематику.

За результатами реалізації проекту мають бути підготовлені аналітичні матеріали, що характеризують проблеми сучасного стану надання адміністративних послуг в Україні та містять обґрунтовані рекомендації щодо їх вирішення, а також необхідні для цього (з точки зору авторів проектної пропозиції) проекти законів та інших нормативно-правових актів, які потрібні для реформування даної сфери. В проектній пропозиції повинен бути чітко визначений конкретний суб’єкт законодавчої ініціативи, через якого планується вносити на розгляд Верховної Ради України підготовлений законопроект (законопроекти).

Проектна пропозиція має передбачати активне залучення до реалізації проекту організацій, що працюватимуть за цим напрямом у регіонах України.

Проектна пропозиція має передбачати широке публічне обговорення результатів проведеного дослідження, підготовлених в рамках проектної діяльності нормативно-правових актів (із визначенням конкретних форм та предмету обговорення), а також інформування громадськості про хід реалізації проекту (форми та способи оприлюднення результатів поточної діяльності за проектом, заплановані публічні заходи тощо) та його результати (у тому числі через обов’язкове проведення початкової та підсумкової прес-конференцій).

Просимо взяти до уваги!

Максимальний термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Організація, що подає проектну пропозицію на тендер, має відповідати таким умовам:

1) бути зареєстрованою громадською організацією, яка має статус юридичної особи не менше, ніж два роки (на момент подання проектної пропозиції);

2) статут (положення) організації має передбачати наявність видів діяльності у сферах, що є близькими до напрямку тендеру (електронне урядування, державне управління, місцеве самоврядування, удосконалення законодавства тощо);

3) мати досвід реалізації / координації проектів, відносно реформи державного управління та/чи місцевого самоврядування;

4) наявність публікації щодо проблем державного управління та/чи місцевого самоврядування та їх/його реформування;

5) мати досвід участі у підготовці нормативних актів у сфері державного управління та/ чи місцевого самоврядування;

6) мати досвід проведення успішних лобістських кампаній про просуванню підготовлених нормативно-правових актів на загальнодержавному та/або місцевому рівнях;

7) наявність власного персоналу, який має досвід роботи у подібних проектах та можливість залучення до роботи в рамках проекту висококваліфікованих експертів;

8) мати обладнане власне чи орендоване приміщення із доступом до Інтернету, а також власний сайт, або мати можливість розміщувати інформацію на сайті організації-партнера.

До проекту обов’язково мають бути додані в якості окремих додатків:

 • опис структури, методології та інструментарію дослідження, яке передбачається провести в рамках проектної діяльності;
 • план інформаційного супроводу проекту;
 • перелік заходів громадського обговорення та питань, що виноситимуться на них;
 • попередній стислий опис (структуру) нормативно-правових актів, які планується розробити, із чітким визначенням їх предмету нормативно-правового регулювання;
 • копії публікацій, які були видані учасником тендеру (його експертами) щодо проблем державного управління та/чи місцевого самоврядування та їх/його реформування;
 • копії підготовлених проектів чи текстів ухвалених нормативно-правових актів, які були раніше підготовлені учасником тендеру (його експертами), чи за його участі;
 • перелік та опис успішних лобістських кампаній про просуванню підготовлених нормативно-правових актів на загальнодержавному та/або місцевому рівнях;
 • копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
 • копія статуту (положення) організації;
 • резюме ключових виконавців проекту;
 • довідка про наявність у організації власного чи орендованого приміщення, наявність в офісі доступу до Інтернету та власного сайту, засвідчена підписом керівника організації, а також печаткою організації;
 • довідка із інформацією про доходи організації за 2008 та 2009 роки, засвідчена підписом керівника та бухгалтера організації, а також печаткою організації;
 • листи від громадських організацій-партнерів, які мають бути долучені до реалізації проекту, що засвідчують їх готовність брати участь у його реалізації та характер цієї участі (для проектних пропозицій запланованих до реалізації у коаліційній співпраці).

 

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам неурядових організацій, що здійснюються у співпраці з органами публічної влади та їх посадовими особами, до компетенції/відання яких відносяться питання реформи надання адміністративних послуг, бізнесовими колами, а також у коаліції з іншими громадськими організаціями, у тому числі аналітичного, експертного спрямування.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: