Громадське обговорення проекту конкурсу щодо залучення громадськості до процесу удосконалення правових актів

Міжнародний фонд «Відродження» запрошує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу «Залучення громадськості до процесу удосконалення правових актів», який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства». Останній день обговорення – 18 червня 2010 року.

Міжнародний фонд «Відродження» запрошує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу «Залучення громадськості до процесу удосконалення правових актів», який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 16.00 18 червня 2010 року.

Вони будуть розглянуті Програмною радою при затвердженні остаточних умов конкурсу до його офіційного оголошення.

 

Конкурс «Залучення громадськості до процесу удосконалення правових актів»

Мета конкурсу – підготовка громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних проблем місцевого розвитку шляхом розробки, публічного обговорення та громадського лобіювання ухвалення нових та удосконалення існуючих правових актів органами державної влади та місцевого самоврядування, а також їхніми посадовими особами.

Учасники конкурсу: громадські організації, неприбуткові об’єднання співвласників багатоквартирних будників (ОСББ), органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання.

Пріоритети конкурсу:

  • проведення аналізу існуючого стану справ щодо актуальних проблем місцевого розвитку (визначення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, характеру їхньої узгодженості та комплексності, вивчення практики застосування та тлумачення норм цих актів в рішеннях судових та виконавчих органів, адекватності їх ресурсного та кадрового забезпечення, існуючих невдоволень та пропозицій змін з боку тих осіб та організацій, на стан яких впливає ця проблема, врахування попереднього вітчизняного та міжнародного досвіду нормативно-правового регулювання відповідної сфери тощо);
  • розробка нових та удосконалення існуючих правових актів, виданих органами державної влади та місцевого самоврядування, а також їхніми посадовими особами, і спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку (проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, актів органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їхніх виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міських голів тощо);
  • проведення публічних заходів, спрямованих на забезпечення громадського обговорення підготовлених проектів правових актів (шляхом проведення громадських слухань, громадських обговорень, конференцій, дебатів тощо);
  • організація та проведення лобістських кампаній, спрямованих на супровід в органах влади підготовлених правових актів з метою їх ухвалення та впровадження.

 

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Перелік актуальних проблем місцевого розвитку, для вирішення яких передбачається розробляти правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також їхніх посадових осіб, визначаються аплікантами самостійно.

Як окремі додатки (в залежності від обраних пріоритетів проектної діяльності) проект має містити:

  • опис інструментарію здійснення аналізу (предмету, показників та джерел отримання інформації);
  • попередній опис змісту правових актів, які планується розробити;
  • обґрунтування доцільності проведення та детальний опис змістовного наповнення публічних заходів (громадських слухань, громадських обговорень, конференцій, дебатів тощо), які передбачається проводити з метою обговорення результатів моніторингу, а також підготовлених нормативно-правових актів;
  • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених правових актів відповідним органом місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади та їхніми посадовими особами.

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (оприлюднення результатів аналізу, підготовлені проекти правових актів, планування та проведення публічних заходів тощо) та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції).

До проектів, які реалізуються в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, ОСББ, мають бути додані листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проекту.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам, що здійснюються у співпраці з органами влади, коаліції з іншими громадськими організаціями, а також організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСББ та органами самоорганізації населення, у тому числі з інших областей України.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: