Громадське обговорення проекту конкурсу програми «Посилення впливу громадянського суспільства»

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу щодо моніторингу бюджетної політики на місцевому рівні, який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства». Обговорення триватиме до 10.00 20 травня 2010 року.

Міжнародний фонд «Відродження» пропонує взяти участь в обговоренні проекту конкурсу щодо моніторингу бюджетної політики на місцевому рівні, який невдовзі планує оголосити програма «Посилення впливу громадянського суспільства».

Чекаємо на ваші пропозиції та зауваження до 10.00 20 травня 2010 року.

Вони будуть розглянуті Програмною радою при затвердженні остаточних умов конкурсу до їх офіційного оголошення.

Конкурс «Моніторинг бюджетної політики на місцевому рівні»

Мета конкурсу – здійснення незалежного громадського моніторингу та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб в процесі формування доходної частини відповідного місцевого бюджету, його виконання, а також публічного звітування про результати виконання бюджету.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні фонди, органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання.

Пріоритети конкурсу:

 • здійснення моніторингу та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб в процесі формування доходної частини місцевого бюджету;
 • здійснення моніторингу та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб в процесі виконання бюджету та публічного звітування про результати його виконання;
 • забезпечення залучення представників громадськості до процесу формування місцевих програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку;
 • здійснення поточного моніторингу та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб щодо порядку формування окремих місцевих програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку, їх виконання (як в частині змістовної діяльності, так і їх фінансування в передбачених програмою обсягах), а також публічного звітування про результати їх виконання;
 • розробка та публічне обговорення системи показників та методології проведення громадського моніторингу процесу формування, виконання місцевого бюджету та / або місцевих програм, а також процесу публічного звітування про результати їх / його виконання;
 • розробка і впровадження нових та удосконалення існуючих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб, спрямованих на забезпечення ефективної участі представників громадськості у процесі підготовки, виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади місцевих бюджетів та / або місцевих програм, контролі за їх / його виконанням, а також оцінки наслідків їх / його впровадження.
 • розвиток суспільної мережі новітніх медіа для обміну інформацією та обговорення стану справ у галузі забезпечення прозорості формування й використання бюджетів.

Просимо взяти до уваги!

Діяльність за проектом має здійснюватися виключно на місцевому рівні – на рівні сіл, селищ, міст, районів у містах, районів, областей та Автономної республіки Крим. Коло суб’єктів, щодо діяльності яких відбуватиметься громадський моніторинг, а також перелік етапів бюджетного процесу та / або програм, які будуть аналізуватися, визначається аплікантом самостійно.

Як окремі додатки (в залежності від обраних пріоритетів проектної діяльності) проект має містити:

 • опис інструментарію здійснення моніторингу (предмету, показників та джерел отримання інформації);
 • попередній опис змісту нормативно-правових актів, які планується розробити;
 • обґрунтування доцільності проведення та детальний опис змістовного наповнення публічних заходів (дебатів, громадських слухань тощо), які передбачається проводити з метою обговорення результатів моніторингу, а також підготовлених нормативно-правових актів;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розробленого нормативно-правового акту (актів) відповідним органом місцевого самоврядування, місцевим органом виконавчої влади та їхніми посадовими особами;
 • опис діяльності щодо розвитку мережі новітніх медіа в бюджетній сфері на місцевому рівні.

Проекти мають передбачати проведення широкого обговорення результатів моніторингу, а також підготовлених нормативно-правових актів шляхом проведення дебатів, громадських слухань та інших публічних заходів.

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (оприлюднення результатів моніторингу, підготовлені проекти нормативно-правових актів, планування та проведення публічних заходів тощо) та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції).

До проектів, які реалізуються в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, мають бути додані листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проекту.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам, які здійснюються у співпраці з іншими недержавними організаціями, а також організаціями аналітичного, експертного спрямування та органами самоорганізації населення, в тому числі, з інших областей України. Крім цього, перевага буде надаватися проектам, які мають комплексний характер та передбачають діяльність в рамках декількох взаємопов’язаних між собою пріоритетів конкурсу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: